Skip Navigation Links

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

    Информационната система „Авторите“ е създадена като „Авторите ФМИ“ през 2012 г. по инициатива на деканското ръководство на Факултета по математика и информатика на СУ „Св. Климент Охридски“

    „Авторите“ е административна информационна система за научно-изследователската дейност на преподавателите от СУ „Св. Климент Охридски“ с цел нейното своевременно и коректно отчитане.

    „Авторите“ е оригинална разработка на Атанас Темелков – възпитаник на ФМИ в бакалавърска и магистърска степен.

    Информационната система „Авторите“ е в процес на развитие и усъвършенстване.