Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Щони Кокудев
Дисертация д-р
Щони Райчев Кокудев, „Евхаристия и католичност на Църквата. Рим и Константинопол – дебатът от XIII в.“, СУ "Св. Климент Охридски", Ръководител:проф. дфн Калин Янакиев 2013
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Щони Райчев Кокудев, "Огънят на Петдесетница и нецърковните християни", Беседа в ателие-книжарница "Къща за птици" 2019
2 Щони Райчев Кокудев, Thesaurus Linguae Maximi Confessoris, 2019
3 Щони Райчев Кокудев, Ако човек искрено търси, ще види знаците от Бога, Clinica.bg, 25.12.2019 2019
4 Щони Райчев Кокудев, Господнята трапеза , предаване "Благовестие" 15.12.19, БНР, програма "Христо Ботев" 2019
5 Щони Райчев Кокудев, Как да се подготвим за Рождество, "Още от деня", БНТ, 20.12.2019 2019
6 Щони Райчев Кокудев, Представяне на книгата „Празникът Успение Богородично в православната богослужебна традиция“ на о.доц.д-р. Стоян Чиликов, Седмица на православната култура в София 2019
7 Щони Райчев Кокудев, С делата си обръщаме сърцето си към Бог, БНР, програма "Хоризонт" 2019
8 Щони Райчев Кокудев, "Всеки трябва да чуе Бог", Dnevnik.bg 2018
Научен проект
1 Щони Кокудев, Тезаурус на богословието на преп. Максим Изповедник (Част II), Член, , Номер на договора:80-10-125/26.03.2021 2021
2 Щони Кокудев, Иван Христов, Догматически извори за борбата с иконоборството, Член, , Номер на договора:80-10-169 / 24.04.2020 2020
3 Щони Кокудев, Тезаурус на богословието на преп. Максим Изповедник, Член, , Номер на договора:80-10-125 / 16.04.2020 г. 2020
4 Щони Кокудев, Thesaurus Linguae Maximi Confessoris, Член, 2019
5 Щони Кокудев, 1000 години Охридска Архиепископия (извори и изследвания), Член, 2018
6 Щони Кокудев, Stragic Partnership for Representatives of Religious Communities, Член, , Номер на договора:2017-1-RO01-KA204-037397 2017
7 Щони Кокудев, Рецепцията на гръцката патристика в литературата на Първото българско царство, Член, 2016
8 Щони Кокудев, ХРИСТИЯНСТВО И ТОТАЛИТАРИЗЪМ, Член, 2013
9 Щони Кокудев, изследователски проект по изработване на антология (“reader”) и мултимедиен продукт (I и ΙΙ част) за зрелищната и празнична култура на Средните векове, Член, 2010
Научно ръководство
1 пр. Сава /Щони/ Кокудев, Медийният образ на богомилството – събори и разпространение през XXI век , дипломна работа:Цветан Йосифов 2021
2 прот. Сава /Щони/ Кокудев, Медийният опит на манастир „св. Пантелеймон“ За Православното благовестие, СУ дипломна работа:иеромонах Константин /Красимир/ Вергов 2021
3 Щони Кокудев, Догматическото богословие за Светия Дух, изразено в химнографията на Св. Петдесетница, дипломна работа:Севдалина Иванова 2019
4 Щони Кокудев, Словото Божие според квакерите, дипломна работа:Зоран Калев 2019
5 Щони Кокудев, Съвременни подходи в катехизацията и въцърковяването чрез използване на информационни технологии, Богословски факултет на СУ дипломна работа:Марио Сарафов 2018
6 Щони Кокудев, Деструктивните култове в онлайн пространството, Софийски Университет, Богословски факултет дипломна работа:Станислава Кьосева 2017
Статия в научно списание
1 свещ. Сава (Щони) Кокудев, Единството на седемте тайнства на Църквата. Опит за малък светотайнствен синопсис., Християнство и култура, брой:157, 2020, стр.:20-33 2020
2 свещ. Сава Кокудев, Еклисиологичните предпоставки на „Основи на социалната концепция на Ρуската православна църква“ – няколко въпроса за размисъл, Християнство и култура, брой:147, 2020, стр.:26-32 2020
3 свещ. Сава Кокудев, Есхатологичната еклисиология и евхаристийното понятие metabole у св. Йоан Дамаскин, Християнство и култура, брой:7 (134), 2018 2018
4 свещ. Сава (Щони) Кокудев, TRANSSUBSTANTIATIO, IMPANATIO, METABOLE – три евхаристийни концепта, Християнство и култура, брой:123, 2017 2017
5 Светослав Риболов, Щони Райчев Кокудев, "Еклесиологията на празника на Св. братя Кирил и Методий в славянското православие", Християнство и култура, том:6, брой:113, 2016 2016
6 свещ. Сава (Щони) Райчев Кокудев, Единството и католичността на Църквата в дебата между Константинопол и Рим от началото на XIII в., Християнство и култура, брой:110, 2016 2016
7 Щони Райчев Кокудев, „Православната общност между комунизма и глобализма – проблемът за идентичността“, Семинар БГ, 2013, ISSN (online):1313-9932 2013
8 Щони Райчев Кокудев, „Личността като дар, образ и вест“, "Християнство и култура", том:6, брой:63, 2011, стр.:116-118, ISSN (print):1311 – 9761 2011
9 Щони Райчев Кокудев, „Епиклезисът в светлината на дебатите от Фераро-Флорентинския събор“, "Християнство и култура", том:5, брой:40, 2009, стр.:47-61, ISSN (print):1311 – 9761 2009
Статия в поредица
доц. Светослав Риболов, свещ. Сава Кокудев, Η Εκκλησιολογία της Εορτής των Αγίων Κυρίλου και Μεθοδίου στη Σλαβική Ορθοδοξία, Fragmenta Hellenoslavica, брой:3, 2016, стр.:69-78, doi:e-issn 2459-3036, Ref 2016
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 свещ. Сава (Щони) Кокудев, „Две възражения срещу светото Причастие“, Професор д-р Борис Маринов: живот и академична дейност (сборник по случай 40 години от кончината му), издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2022, ISBN:978-954-07-5400-0 2022
2 Щони Райчев Кокудев, "Католичната идентичност на Църквата в кореспонденцията между папа Инокентий III и патриарх Йоан X", "Christianitas, historia, metaphysica. Изследвания в чест на проф. Калин Янакиев", редактор/и:Мартин Осиковски, свещ. Сава Кокудев, издателство:Communitas, 2016 2016
3 Щони Райчев Кокудев, „Проблемът за литургическото време и епиклезата между αἰών, καιρός и χρόνος“, Теологикон, издателство:ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, 2015 2015
4 Щони Райчев Кокудев, „Личност и католичност в светлината на евхаристийната онтология“, Теологикон, издателство:ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, 2012, стр.:128-148, ISBN:978-954-400-848-2 2012
Студия в сборник (на конференция и др.)
свещ. Сава Кокудев, "Ангелските" стихири на преп. Роман Сладкопевец и влиянието на тяхното съдържание върху азбучните стихири на св. Климент Охридски за Рождество Христово., Св. Климент Охридски - 1100 г., 2020, стр.:50-95 2020
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Щони Кокудев, Представяне на Thesaurus Linguae Ioannis Damasceni et Aristotelis 2022
2 Секционен доклад, Щони Кокудев, Лагери за семейства? 2020
3 Секционен доклад, Щони Кокудев, Еклисиологичните предпоставки на „Основи на социалната концепция на Руската православна църква" - между теологията и идеологията? 2019
4 Секционен доклад, проф.д-р. Иван Христов, прот.д-р.Сава (Щони) Кокудев, Presentation of the Thesaurus Linguae Maximi Confessoris 2019
5 Секционен доклад, Щони Кокудев, The Eschatological Ecclesiology and the Eucharistic Concept of metabole (st. John of Damascus) 2018
6 Секционен доклад, Щони Кокудев, Тяло Христово и тяло духовно: между еклисиологията и антропологията 2018
7 Секционен доклад, Щони Кокудев, Metabole, transsubstantiatio, impanatio - опит за съпоставка на евхаристийните концепти 2017
8 Секционен доклад, Щони Кокудев, "The catholic identity of the Church in the Early 13th Century Debate between Rome and Constantinople" 2016
9 Секционен доклад, Щони Кокудев, "Η Εκκλησιολογία της Εορτής των Αγίων Κυρίλου και Μεθοδίου στη Σλαβική Ορθοδοξία" 2016
10 Секционен доклад, Щони Кокудев, „Преобразяване на творението в Евхаристията: опит за богословска рефлексия” 2016
11 Секционен доклад, Щони Кокудев, The Ecclesiology of the Social Conception of the Russian Orthodox Church 2016
12 Секционен доклад, Щони Кокудев, „Спасението в Христос – спасение във/със другия”. 2015
13 Секционен доклад, Щони Кокудев, „Проблемът за литургическото време и епиклезата между αἰών, καιρός и χρόνος“ 2014
14 Секционен доклад, Щони Кокудев, „Проблемът за католичността в еклисиологията на ХІІІ в“ 2013
15 Секционен доклад, Щони Кокудев, „Личност и католичност в светлината на евхаристийната онтология“ 2012
16 Секционен доклад, Щони Кокудев, „Богопознанието и тайната на личността в светлината на една евхаристийна онтология“ 2011
17 Секционен доклад, Щони Кокудев, „Иконизиращо богословие. Въведение в евхаристийното богословие на отците-литургисти (св. Максим Изповедник/ св. Николай Кавасила/ св. Марк Ефески)" 2010
18 Секционен доклад, Щони Кокудев, The conception of the sacred ecclesiastical image (icon) in the context of the Sixth Act of the Seventh Ecumenical Council 2009
Участие в редколегия
1 Sava Kokudev, Nicholai Studies, Участие в редколегия 2019
2 Щони Кокудев, Мартин Осиковски, Щони Кокудев, Участие в редколегия 2016