Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на д-р Емил Братанов
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Емил Братанов, Независима онлайн Академия (https://independent.academia.edu/) Блек Топ извън "белите" класации, Academia.edu, San Francisco, USA 2018
2 Емил Братанов, Независима онлайн Академия (https://independent.academia.edu/) Ватикански трилъри. Тайни и загадки в столицата на Римокатолическата Църква, Academia.edu, San Francisco, USA 2017
3 Емил Братанов, Независима онлайн Академия (https://independent.academia.edu/) Цветя от края на 80-те: БГ пънкът, Academia.edu, San Francisco, USA 2014
4 Емил Братанов, Независима онлайн Академия (https://independent.academia.edu/) Цветя от края на 80-те: тъмният "уейв", Academia.edu, San Francisco, USA 2014
5 Емил Братанов, Независима онлайн Академия (https://independent.academia.edu/) Масоните, Енох, Потопът. Европейските корени на библейския човек, Academia.edu, San Francisco, USA 2012
Монография
Емил Братанов, Румен Янев, Цветя от края на 80-те. BG рок история/поезия ("Парадокс", 2014, с.606), ISBN:978-954-553-144-6, Парадокс, София 2014
Научен проект
1 Емил Братанов, Публики/Творческа намеса в дигитална и публична среда. "Мюзик.БГ": Рок Лексикон на групите от прехода; медиен архив, Член, Национален фонд „Култура“, Номер на договора:PUB-140-TN-20-IND4304-8 2019
2 Емил Братанов, Творчески инициативи. Цветя от края на 80-те. Част ІІ. BG рок историята в печата (втора книга), Ръководител, Национален фонд „Култура“, Номер на договора:TI-136/зап.52-08.10.2020 2019
Статия в научно списание
1 Емил Братанов, „Черно на бяло” от радиото: Гласове и мелодии от класациите в медиите, които пропуснаха ролята си. Част втора (Печатът), Newmedia21.eu, 2020, ISSN (online):1314-3794 2020
2 Емил Братанов, „Черно на бяло” от радиото: Гласове и мелодии от класациите в медиите, които пропуснаха ролята си. Част първа (История), Newmedia21.eu, 2020, ISSN (online):1314-3794 2020
3 Емил Братанов, БГ музикални класации в края на 80-те: ефирът, пресата и интернет, Медиалог (Medialog), брой:8, 2020, ISSN (online):2535-0846 2020
4 Емил Братанов, БГ музикални класации в края на 80-те: ефирът, пресата и интернет, Медиалог (Medialog), брой:8, 2020, ISSN (online):2535-0846 2020
5 Емил Братанов, „Черно на бяло” в печата: Езикът на българския рок, прочетен в Прехода, Медии и език. Електронно списание за научни изследвания по медиен език [онлайн], брой:6, 2019, ISSN (online):2535-0587 2019
Статия в сборник (на конференция и др.)
Емил Братанов, "Черно на бяло" в печата: медийният рок език в публикациите за български групи от прехода 1987/1992, Медии и комуникации, 1/2020, редактор/и:Гриша Атанасов, издателство:Универс.изд. "Св.Климент Охридски", 2020, стр.:41-76, ISBN:978-954-07-4909-9 2020
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Емил Братанов, Преди и след интернета: липсващата история на класациите за БГ рок/поп 2020
2 Секционен доклад, Емил Братанов, Езикът но БГ рока: следите в старите медии 2020
3 Секционен доклад, Емил Братанов, Преди и след интернета: липсващата история на класациите за БГ рок/поп 2020
4 Секционен доклад, Емил Братанов, Черно на бяло в печата: Езикът на БГ рока, прочетен в прехода 2019
5 Секционен доклад, Емил Братанов, Черно на бяло от радиото 2018
6 Секционен доклад, Емил Братанов, Открит семинар и свободна дискусия "Нова генерация". Алтернативната култура в България. В памет на Д.Воев (1965-1992)" 2012
Участие в редколегия
1 Емил Братанов, Даниел Щайн, преводач (изд."Парадокс"), Участие в редколегия 2018
2 Емил Братанов, Преживяно в България. Рок-поп-фолк 1990-1994, Участие в редколегия 1995