Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на доц. д-р Кръстанка Маринова

Author ID (SCOPUS):6603714588

Researcher ID (Web of Science):C-2378-2018

ORCID ID:0000-0003-3936-1033
Дисертация д-р
Кръстанка Георгиева Маринова, Механизми на действие и изтощаване на бързи антипенители, ХФ-СУ, Ръководител:проф. дхн Иван Иванов; доц. д-р Николай Денков 2002
Научен проект
1 Кръстанка Маринова, "Clean Future biodegradable encap suspension systems for HC formats' Изследване и моделиране на икономични биоразградими суспендиращи системи", Член, Unilever, UK 2023
2 Кръстанка Маринова, "Механизми на омокряне и миещо действие на нано-хетерогенни мицеларни фази - роля на летливите компоненти и на повърхността", Ръководител, ФНИ, МОН 2023
3 Кръстанка Маринова, „Изследвания върху физико-химичните механизми на взаимодействията и стабилността във формулировки с измиващо и почистващо действие, с цел оптимизация на тяхната ефективност”, Член, S.C.Johnson & Son, Inc, САЩ 2021
4 Кръстанка Маринова, Оптимизиране на формулировки за професионално почистване, Ръководител, "Доверие - грижа" ЕАД 2021
5 Кръстанка Маринова, "Летливи ПАВ на фазови граници в многокомпонентни системи: теоретично и експериментално изследване на , Член, МОН 2020
6 Кръстанка Маринова, Изследване на гигантски мицеларни структури в смесени разтвори на сърфактанти, техните взаимодействия и реологични свойства, Член, МОН 2020
7 Кръстанка Маринова, Свойства на сърфактанти и емулсии получени от природни продукти, Член, KLK OLEO, Малайзия 2019
8 Кръстанка Маринова, Ново поколение мастилено-струйни мастила с летливи ПАВ, Член, МОН 2018
9 Кръстанка Маринова, Разработване на модел за предсказване свойствата на течности за почистване,, Член, Unilever, Холандия 2018
10 Кръстанка Маринова, Център за върхови постижения „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, Член, ОП НОИР, Номер на договора:BG05M2OP001-1.001-0008 2018
11 Кръстанка Маринова, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", Член, ОП НОИР, Номер на договора:BG05M2OP001-1.002-0023 2018
12 Кръстанка Маринова, Център за компетентност "Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти", Член, ОП НОИР, Номер на договора:BG05M2OP001-1.002-0012 2018
13 Кръстанка Маринова, Разработване на нови видове мултифункционални микро- и нанокапсули със специфичен химичен състав и морфология, и оптимизация на техните свойства, Член, МОН 2016
14 Кръстанка Маринова, Аналитичен модел на концентрирани разтвори на ПАВ и тяхната чувствителност към физически и химически нестабилности, Член, Unilever, Холандия, Номер на договора:3155 2015
15 Кръстанка Маринова, Молекулни механизми на процеса на почистване за нови почистващи препарати, Член, Unilever, Англия., Номер на договора:3103 2014
16 Кръстанка Маринова, Стабилизация и разрушаване на мокри микропени , Член, DOW Corning, Номер на договора:3109 2014
17 Кръстанка Маринова, Морфология и състав на адсорбирани слоеве от полимер и сърфактант, Член, Unilever, Великобритания, Номер на договора:3047 2013
18 Кръстанка Маринова, Агрегиране на сърфактанти в разтвори, Член, Unilever, САЩ, Номер на договора:3041 2012
19 Кръстанка Маринова, Поведение на хидрофобин върху границата вода-масло и неговата роля за стабилизация на тънки течни филми и емулсии, Член, Unilever, Англия., Номер на договора:3029 2012
20 Кръстанка Маринова, Изследване на времето на живот на мехурчета с цел да се контролира тяхната дълговременна стабилност, Член, Unilever, Холандия, Номер на договора:1992 2011
21 Кръстанка Маринова, Определяне на обемната конформация на полимери, които след адсорбция са устойчиви на отмиване, Член, Unilever, Англия, Номер на договора:1968 2011
22 Кръстанка Маринова, Разкриване на дълговременна стабилност на мехурчета с помощта на хидрофобини, Член, Unilever, Холандия, Номер на договора:1993 2011
23 Кръстанка Маринова, Ензимни процеси в присъствие на (био)сърфактанти, Член, Unilever, Холандия, Номер на договора:1915 2009
24 Кръстанка Маринова, Осцилаторно-структурни сили: Нови фундаментални аспекти и методи за получаване на подредени слоеве от наночастици с приложения във върховите технологии, Член, МОМН - Фонд „Научни изследвания”, Номер на договора:2610 2009
25 Кръстанка Маринова, Разработване на нови прибори и провеждане на измервания и консултации при изследвания на междуфазови граници, Ръководител, Kruss GmbH, Германия. 2009
26 Кръстанка Маринова, Сервизни измервания и анализи на повърхностни и обемни свойства на дисперсни системи, и анализ на получените данни, Ръководител, 2009
27 Кръстанка Маринова, Стабилизиране на мехурчета със сапунени и други природни сърфактанти, Член, Unilever, Холандия, Номер на договора:1914 2009
28 Кръстанка Маринова, Стабилизиране на мехурчетата с хидрофобин и етилцелулозни частици, Член, Unilever, Холандия, Номер на договора:1913 2009
29 Кръстанка Маринова, Съвременна физикохимична хидродинамика на ПАВ: охарактеризиране, реология и моделиране на пени, при ниски концентрации на ПАВ и в присъствие на крисалити, Член, Unilever, САЩ, Номер на договора:1933 2009
30 Кръстанка Маринова, Хранителни пени (пяна на бира, Член, Heineken, Холандия, Номер на договора:1810 2008
Научно ръководство
1 Кръстанка Маринова, Йордан Петков, Омокряне и морфология на слоеве от катионни ПАВ в присъствие на нейонен ПАВ върху твърди повърхности, ФХФ, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Диана Ковачева 2023
2 Кръстанка Маринова, Повърхностни свойства и пенливост на разтвори на смеси от анионни и нейонни ПАВ, ФХФ, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Ана-Мария Гюргинчева 2023
3 Кръстанка Маринова, Разработване на течен обезмаслител за универсална употреба, ФХФ, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Елена Цековска 2023
4 Кръстанка Маринова, Милен Богданов, Ентомокозметика с масло от ларви на черна муха войник, ФХФ, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Боряна Узунова 2022
5 Кръстанка Маринова, Оптимизация на препарат за почистване на под, ФХФ, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Петя Дойчева 2022
6 Кръстанка Маринова, Разработване на почистващ препарат за баня тип "активна пяна", ФХФ, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Марлена Денева 2022
7 Кръстанка Маринова, Формулиране на серум за коса и скалп без отмиване, ФХФ, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Валентина Бевакуа 2022
8 Кръстанка Маринова, Гергана Радулова, Капсулиране на масла и парфюми в колоидозоми, изградени от частици от SiO2, полимери и сърфактанти, ФХФ, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Татяна Славова 2021
9 Кръстанка Маринова, Румяна Станимирова, Специализиран пребиотичен себорегулиращ шампоан, ФХФ, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Илиана Бачева 2020
10 Кръстанка Маринова, Формулиране на спрей-балсам без отмиване за увредена коса, ФХФ, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Адриана Стоянова 2020
11 Кръстанка Маринова, Изработване на парфюм, ФХФ, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Искрен Кануров 2019
12 Кръстанка Маринова, Козметични емулсии с емулгатор Оливем 1000, ФХФ, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Евелина Касабова 2019
13 Кръстанка Маринова, Румяна Станимирова, Крем за ръце, ФХФ, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Станислава Димитрова 2019
14 Кръстанка Маринова, Формулиране на козметичен продукт - кондиционираща маска за коса, ФХФ, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Анита Георгиева 2019
15 Петър Кралчевски, Кръстанка Маринова, Изследване на трифазни суспензии частици/вода/масло, втвърдяващи се поради образуването на капилярни мостове, ФХФ, СУ "Св. Климент Охридски" дисертация д-р:Михаил Тонев Георгиев 2018
16 Петър Кралчевски, Кръстанка Маринова, Стабилизация на пени и емулсии с протеина хидрофобин и негови смеси с други протеини, дисертация д-р:Лидия Манолова Димитрова 2017
17 Кръстанка Маринова, Фредерик Бауер, Смеси от ПАВ за стабилизиране на пени със забавено изтичане, ФХФ, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Кристина Цветанова Найденова 2016
18 Кръстанка Маринова, Адсорбционни слоеве от тауматин и смеси на тауматин и хидрофобин, ФХФ, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Кристина Цветанова Найденова 2014
19 Кръстанка Маринова, Красимир Данов, Състав и реология на адсорбционни слоеве от смеси на протеини и ПАВ върху различни междуфазови граници, ФХФ, СУ "Св. Климент Охридски" дисертация д-р:Румяна Добрева Станимирова 2014
20 Кръстанка Маринова, Антипенителен ефект на смес от органично масло и твърди частици в зависимост от условията на разпенване, ФХФ, СУ дипломна работа:Петя Петрова Йосифова 2013
21 Кръстанка Маринова, Влияние на цвитерйонен ПАВ върху отлагане на полимер Merquat281 върху твърда повърхност, ФХФ, СУ дипломна работа:Михаил Тонев Георгиев 2013
22 Кръстанка Маринова, Антипенителен ефект на диблок съполимери в динамични пени на натриев казеинат, Софийски Университет дипломна работа:Лидия Манолова Димитрова 2012
23 Кръстанка Маринова, Антипенителни и повърхностни свойства на диблок кополимери, ФХФ, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Петя Петрова Йосифова 2011
24 Кръстанка Маринова, Изследване на комплексообразуване между катионни полимери и нейонни ПАВ, ФХФ, СУ дипломна работа:Вяра Петрова Андреевска 2011
25 Кръстанка Маринова, Антипенително действие на нейонни ПАВ, ФХФ, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Лидия Манолова Димитрова 2010
Статия в научно списание
1 M. Georgiev, B. Konstantinov, K. Marinova, J. Petkov, K. Danov, Investigation of Cationic Surfactants Adsorption Behaviour on Silicon Wafers using Imaging Ellipsometry, J. Technical Univ. Gabrovo, vol:62, 2023, pages:38-42 2023
2 K. D. Danov, K. G. Marinova, G. M. Radulova, M. T. Georgiev, Analytical Modeling of Micelle Growth. 5. Molecular Thermodynamics of Micelles From Zwitterionic Surfactants, J. Colloid Interface Sci., vol:627, 2022, pages:469-482, ISSN (print):0021-9797, ISSN (online):1095-7103, doi:10.1016/j.jcis.2022.07.087, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.4 - 2021), SCOPUS Quartile: Q1 (2022) 2022
3 T.N. Stancheva, M.T. Georgiev, G.M. Radulova, K.D. Danov, K.G. Marinova, Rheology of Saturated Micellar Networks: Wormlike Micellar Solutions vs. Bicontinuous Micellar Phases, Colloids Surf. A, vol:625, 2022, pages:129927-0, ISSN (print):0927-7757, ISSN (online):1873-4359, doi:10.1016/j.colsurfa.2022.129927, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.76 - 2021), SCOPUS Quartile: Q2 (2022) 2022
4 V.I. Yavrukova, D.N. Shandurkov, K.G. Marinova, P.A. Kralchevsky, Y.W. Ung, J.T. Petkov, Cleaning ability of mixed solutions of sulfonated fatty acid methyl esters, J. Surfactants Detergents, vol:23, 2020, pages:617-627, doi:10.1002/jsde.12393, Ref, Web of Science, IF (1.672 - 2018), Web of Science Quartile: Q2 (2020), SCOPUS, SJR (0.449 - 2018), SCOPUS Quartile: Q2 (2020), International, PhD 2020
5 G.M. Radulova, T.G. Slavova, P.A. Kralchevsky, E.S. Basheva, K.G. Marinova, K.D. Danov, Encapsulation of Oils and Fragrances by Core-in-Shell Structures from Silica Particles, Polymers and Surfactants: The Brick-and-Mortar Concept, Colloids and Surfaces A, том:559, 2018, стр.:351-364, doi:10.1016/j.colsurfa.2018.09.079, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.76 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2018), MSc 2018
6 K.G. Marinova, K.T. Naydenova, E.S. Basheva, F. Bauer, J. Tropsch, J. Franke, New surfactant mixtures for fine foams with slowed drainage, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, vol:523, 2017, pages:54-61, doi:10.1016/j.colsurfa.2017.03.050, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.735 - ), SCOPUS Quartile: Q2 (2017), International, MSc 2017
7 K.D. Danov, R.D. Stanimirova, P.A. Kralchevsky, K.G. Marinova, S.D. Stoyanov, T.B.J. Blijdenstein, A.R. Cox, E.G. Pelan, Adhesion of Bubbles and Drops to Solid Surfaces, and Anisotropic Surface Tensions Studied by Capillary Meniscus Dynamometry, Adv. Colloid Interface Sci., vol:233, 2016, pages:223-239, doi:10.1016/j.cis.2015.06.003, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.787 - ), SCOPUS Quartile: Q1 (2016), International, PhD 2016
8 L.M. Dimitrova, M.P. Boneva, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, E.S. Basheva, K.G. Marinova, J.T. Petkov, S.D. Stoyanov, Limited Coalescence and Ostwald Ripening in Emulsions Stabilized by Hydrophobin HFBII and Milk Proteins, Colloids Surf. A, vol:509, 2016, pages:521-538, doi:10.1016/j.colsurfa.2016.09.066 , Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.812 - 2016), SCOPUS Quartile: Q2 (2016), International, PhD 2016
9 K.D. Danov, R.D. Stanimirova, P.A. Kralchevsky, K.G. Marinova, N.A. Alexandrov, S.D. Stoyanov, T.B.J. Blijdenstein, E.G. Pelan, Capillary Meniscus Dynamometry – Method for Determining the Surface Tension of Drops and Bubbles with Isotropic and Anisotropic Surface Stress Distributions, J. Colloid Interface Sci., vol:440, 2015, pages:168-178, doi:10.1016/j.jcis.2014.10.067, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.29 - ), SCOPUS Quartile: Q1 (2015), International, PhD 2015
10 R.D. Stanimirova, K.G. Marinova, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, E.S. Basheva, S.D. Stoyanov, E.G. Pelan, Competitive Adsorption of the Protein Hydrophobin and an Ionic Surfactant: Parallel vs Sequential Adsorption and Dilatational Rheology, Colloids Surf. A, vol:457, 2014, pages:307-317, doi:10.1016/j.colsurfa.2014.06.002, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.854 - 2014), SCOPUS Quartile: Q2 (2014), International, PhD 2014
11 N. D. Denkov, K. G. Marinova, Slavka Tcholakova, Mechanistic understanding of the modes of action of foam control agents, Advances in Colloid and Interface Science, 2014, pages:57-67, Ref, IR , SCOPUS, SJR (2.27 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2014) 2014
12 K. Marinova, L. Dimitrova, R. Marinov, N. Denkov, A. Kingma, Impact of the Surfactant Structure on the Foaming/Defoaming Performance of Nonionic Block Copolymers in Na Caseinate Solutions, Bulg. J. Phys., vol:39, 2012, pages:53-64, International 2012
13 N.A. Alexandrov, K.G. Marinova, T.D. Gurkov, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, S.D. Stoyanov, T.B.J. Blijdenstein, L.N. Arnaudov, E.G. Pelan, A. Lips, Interfacial layers from the protein HFBII hydrophobin: dynamic surface tension, dilatational elasticity and relaxation times, Journal of Colloid and Interface Science, vol:376, 2012, pages:296-306, doi:10.1016/j.jcis.2012.03.031, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.304 - 2012), SCOPUS Quartile: Q1 (2012), International, PhD 2012
14 R. Stanimirova, K. Marinova, Slavka Tcholakova, N.D. Denkov, S. Stoyanov, E. Pelan, Surface rheology of saponin adsorption layers, Langmuir, vol:27, 2011, pages:12486-12498, doi:10.1021/la202860u, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2011), International, PhD 2011
15 K. G. Marinova, E. S. Basheva, B. Nenova, M. Temelska, A. Y. Mirarefi, B. Campbell, I. B. Ivanov, Physico-chemical factors controlling the foamability and foam stability of milk proteins: Sodium caseinate and whey protein concentrates, Food Hydrocolloids, vol:23, 2009, pages:1864-1876, Ref, IR , SCOPUS, SJR (2.47 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2009), International 2009
16 N. Alexandrov, K.G. Marinova, K.D. Danov, I.B. Ivanov, Surface dilatational rheology measurements for oil/water systems with viscous oils, Journal of Colloid and Interface Science, vol:339, 2009, pages:545-550, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.215 - 2009), SCOPUS Quartile: Q1 (2009), PhD 2009
17 S. Russev, N. Alexandrov, K. Marinova, K. Danov, N. Denkov, L. Lyutov, V. Vulchev, C. Bilke-Krause, Instrument and methods for surface dilatational rheology measurements, Review of Scientific Instruments, том:79, брой:10, 2008, стр.:104102-104110, doi:dx.doi.org/10.1063/1.3000569, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.274 - 2008), в сътрудничество с чуждестранни учени 2008
18 S.C. Russev, N. Alexandrov, K.G. Marinova, K.D. Danov, N.D. Denkov, L. Lyutov, V. Vulchev, C. Bilke–Krause, Instrument and methods for surface dilatational rheology measurements, Review of Scientific Instruments, vol:79, 2008, pages:104102-0, Ref, Web of Science, International, PhD 2008
19 I.B. Ivanov, K.G. Marinova, K.D. Danov, D. Dimitrova, K.P. Ananthapadmanabhan, A. Lips, Role of the counterions on the adsorption of ionic surfactants, Advance in Colloid and Interface Science, vol:134-135, 2007, pages:105-124, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.812 - 2007), International 2007
20 Marinova, KG, Christova, D, Tcholakova, S, Efremov, E, Denkov, ND, Hydirophobization of glass surface by adsorption of poly(dimethylsiloxane), LANGMUIR, vol:21, issue:25, 2005, pages:11729-11737, ISSN (print):0743-7463, doi:10.1021/la051690t 2005
21 K. G. Marinova, D. Christova, S. Tcholakova, E. Efremov, N. D. Denkov, Hydrophobization of Glass Surface by Adsorption of Poly(dimethylsiloxane), Langmuir, 2005, pages:11729-0, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2005) 2005
22 T. D. Gurkov, D. T. Dimitrova, K. G. Marinova, C. Bilke-Crause, C. Gerber, I. B. Ivanov, Ionic Surfactants on Fluid Interfaces: Determination of the Adsorption; Role of the Salt and the Type of the Hydrophobic Phase, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, vol:261, 2005, pages:29-38, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.76 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2005), International 2005
23 K. G. Marinova, Slavka Tcholakova, N. D. Denkov, S. Roussev, M. Deruelle, Model studies on the mechanism of deactivation (exhaustion) of mixed oil-silica antifoams, Langmuir, 2003, стр.:3084-0, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2003) 2003
24 K. Marinova, S. Tcholakova, N. Denkov, S. Russev, M. Deruelle, Model studies on the mechanism of deactivation (exhaustion) of mixed oil-silica antifoams, Langmuir, том:19, брой:8, 2003, стр.:3084-3089, doi:10.1021/la0267589, Ref, Web of Science, в сътрудничество с чуждестранни учени 2003
25 K. G. Marinova, N. D. Denkov, Slavka Tcholakova, M. Deruelle, Model Studies of the Effect of Silica Hydrophobicity on the Efficiency of Mixed Oil-Silica Antifoams, Langmuir, 2002, стр.:8761-0, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2002), в сътрудничество с чуждестранни учени 2002
26 K. G. Marinova, N. D. Denkov, P. Branlard, Y. Giraud, M. Deruelle, Optimal Hydrophobicity of Silica in Mixed Oil-Silica Antifoams, Langmuir, том:18, 2002, стр.:3399-3403, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2002), в сътрудничество с чуждестранни учени 2002
27 N. D. Denkov, Slavka Tcholakova, K. G. Marinova, A. Hadjiiski, Role of oil spreading for the efficiency of mixed oil-solid antifoams, Langmuir, 2002, pages:5810-5817, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2002) 2002
28 K. G. Marinova, N. D. Denkov, Foam Destruction by Mixed Solid-Liquid Antifoams in Solutions of Alkyl Glucoside: Electrostatic Interactions and Dynamic Effects, Langmuir, vol:17, 2001, pages:2426-2436, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2001) 2001
29 N.D. Denkov, K. G. Marinova, C. Christova, A. Hadjiiski, P. Cooper, Mechanisms of Action of Mixed Solid-Liquid Antifoams: 3. Exhaustion and Reactivation, Langmuir, vol:16, 2000, pages:2515-2528, SCOPUS Quartile: Q1 (2000), International 2000
30 Denkov, ND, Marinova, KG, Christova, C, Hadjiiski, A, Cooper, P, Mechanisms of action of mixed solid-liquid antifoams: Exhaustion and reactivation, LANGMUIR, vol:16, issue:6, 2000, pages:2515-2528, ISSN (print):0743-7463 2000
31 T. Gurkov, K. Marinova, A. Zdravkov, C. Oleksiak, B. Campbell, Gradual Disintegration of Protein Lumps Contained in Thin Emulsion Films: Role of the Surface Diffusion, Progr Colloid Polym Sci., том:110, 1998, стр.:263-268, Ref, Web of Science, в сътрудничество с чуждестранни учени 1998
32 K. Marinova, T. Gurkov, T. Dimitrova, R. Alargova, D. Smith, Oscillatory Structural Interactions in Thin Emulsion Films Containing Micelles of Ionic Surfactant, Progr Colloid Polym Sci., том:110, 1998, стр.:245-250, Ref, Web of Science, в сътрудничество с чуждестранни учени 1998
33 K. G. Marinova, Marinova, KG, Gurkov, TD, Dimitrova, TD, Alargova, RG, Smith, D, Role of oscillatory structural forces for interactions in thin emulsion films containing micelles, LANGMUIR, vol:14, issue:8, 1998, pages:2011-2019, ISSN (print):0743-7463 1998
34 K. Marinova, T. Gurkov, T. Dimitrova, R. Alargova, D. Smith, Role of the Oscillatory Structural Forces for the Interactions in Thin Emulsion Films Containing Micelles, Langmuir, том:14, 1998, стр.:2011-2019, Ref, Web of Science, в сътрудничество с чуждестранни учени 1998
35 K.P. Velikov, O.D. Velev, K. G. Marinova, G.N. Constantinides, Effect of the Surfactant Concentration on the Kinetic Stability of Thin Foam and Emulsion Films, Journal of the Chemical Society, Faraday Transactions, vol:93, 1997, pages:2069-2075, Ref, Web of Science 1997
36 K.G. Marinova, T.D. Gurkov, O.D. Velev, I.B. Ivanov, B. Campbell, R.P. Borwankar, The Role of Additives for the Behaviour of Thin Emulsion Films Stabilised by Proteins, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, vol:123-124, 1997, pages:155-167, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (1997), International 1997
37 K. G. Marinova, Marinova, KG, Gurkov, TD, Velev, OD, Ivanov, IB, Campbell, B, Borwankar, RP, The role of additives for the behaviour of thin emulsion films stabilized by proteins, COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS, vol:123, 1997, pages:155-167, ISSN (print):0927-7757, Ref, International 1997
38 K. G. Marinova, R. G. Alargova, N. D. Denkov, O. D. Velev, D. N. Petsev, I. B. Ivanov, R. P. Borwankar, Charging of Oil-Water Interfaces Due to Spontaneous Adsorption of Hydroxyl Ions, Langmuir, vol:12, 1996, pages:2045-2051, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (1996), International 1996
Статия в поредица
1 K.G. Marinova, R.D. Stanimirova, M.T. Georgiev, N.A. Alexandrov, E.S. Basheva, P.A. Kralchevsky, Co-adsorption of the proteins beta-casein and BSA in relation to the stability of thin liquid films and foams, Progress in Colloid and Interface Science, vol:Colloid and Interface Chemistry for Nanotechnology , editor/s:P.A. Kralchevsky, R. Miller, F. Ravera, Publisher:CRC Press, New York, 2016, pages:439-458, Ref, PhD, MSc 2016
2 N.D. Denkov, K.G. Marinova, Antifoam effects of solid particles, oil drops and oil-solid compounds in aqueous foams, Colloidal Particles at Liquid Interfaces, Publisher:Cambridge University Press, 2006, pages:383-444, Ref, Web of Science 2006
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 N. D. Denkov, K. G. Marinova, Slavka Tcholakova, M. Deruelle, Mechanism of foam destruction by emulsions of PDMS-silica mixtures, Third World Congress on Emulsions, Lyon 2002, 2002 2002
2 N. Denkov, K. Marinova, Antifoam Action of Oils, Proceedings of 3rd Eurofoam Conference, издателство:Verlag MIT Publishing, Bremen, 2000, стр.:199-0 2000
3 I. Ivanov, K. Marinova, R. Alargova, N. Denkov, R. Borwankar, Charge of emulsion droplets covered with nonionic surfactants, Proceedings of Second World Congress on Emulsion, 1997, в сътрудничество с чуждестранни учени 1997
4 K. Marinova, T. Gurkov, R. Borwankar, B. Campbell, C. Oleksiak, Emulsion films stabilized by proteins, Proceedings of Second World Congress on Emulsion, 1997, в сътрудничество с чуждестранни учени 1997
5 K. Marinova, T. Gurkov, G. Bantchev, P. Kralchevsky, Role of the oscillatory structural forces for the stability of emulsions, Proceedings of Second World Congress on Emulsion, 1997 1997
6 Velev, O.D., T.D. Gurkov, Alargova, R.G., K.G. Marinova, Ivanov I.B., Borwankar, R.P., Stability of Films and Emulsions in the Presence of Nonionic Surfactant Blends, Proceedings of First World Congress on Emulsion, издателство:Paris, 1993, стр.:122130-0, в сътрудничество с чуждестранни учени 1993
Участие в конференция
1 Секционен доклад, T. Slavova, K. Marinova, R. Stanimirova, K. Danov , Artificial skin characterization for cleansing observation and quantification 2023
2 Секционен доклад, G. Radulova, K. Danov, K. Marinova, M. Georgiev, Critical micelle concentration, size and aggregation number of zwitterionic surfactant micelles: Theory vs. Experiments 2023
3 Секционен доклад, Ана-Мария Гюргинчева, Р. Станимиров, Кр. Г. Маринова, Повърхностни и обемни свойства на разтвори на смеси от нейонни и анионни ПАВ 2023
4 Постер, T. Slavova, K. Marinova, R. Stanimirova, K. Danov , Artificial skin characterization for cleansing observation and quantification 2023
5 Постер, R. Stanimirova, T. Slavova, K. Marinova, K. Danov, Surfactant cleansing mixtures optimization by an in vitro method with artificial skin 2023
6 Постер, Diana Kovacheva, Veronika Yavrukova, Krastanka Marinova, Jordan Petkov, Wettability and morphology of cationic surfactant layers in the presence of nonionic surfactant on hard substrates 2023
7 Секционен доклад, G. Radulova, K. Danov, K. Marinova, M. Georgiev, Critical micelle concentration, size and aggregation number of zwitterionic surfactant micelles: Theory vs. Experiments 2023
8 Секционен доклад, Татяна Славова, Кр. Маринова, Р. Станимирова, Кр. Данов, Почистване на изкуствена кожа: оптично наблюдение и охарактеризиране 2023
9 Постер, R. Stanimirova, T. Slavova, K. Marinova, K. Danov, Surfactant cleansing mixtures optimization by an in vitro method with artificial skin 2023
10 Постер, K. Marinova, T. Slavova , R. Stanimirova , K. Danov, Artificial skin characterization for cleansing observation and quantification 2023
11 Постер, Diana Kovacheva, Veronika Yavrukova, Krastanka Marinova, Jordan Petkov, Wettability and morphology of cationic surfactant layers in the presence of nonionic surfactant on hard substrates 2023
12 Секционен доклад, Диана Ковачева, В. Яврукова, Кр. Маринова, Кр. Данов, Й. Петков, Омокряне и морфология на слоеве от катионни и нейонни ПАВ върху твърди повърхности 2023
13 Секционен доклад, K.D. Danov, K.G. Marinova, G.M. Radulova, M.T. Georgiev, Molecular thermodynamics of micelles from zwitterionic surfactants 2022
14 Секционен доклад, Кръстанка Маринова, Иновативни козметични продукти на студентите от магистърска програма Козметика и битова химия 2022
15 Секционен доклад, Кръстанка Маринова, Представяне на основните дейности на Департамент „Разработване, охарактеризиране и качествен контрол на продукти на растителна основа" 2022
16 Постер, Кръстанка Маринова, Cleaning Ability of Mixed Solutions of Sulfonated Fatty Acid Methyl Esters 2021
17 Постер, I. Bacheva, R. Stanimirova, K. Marinova, Development of specialized prebiotic shampoo for normal to oily hair 2021
18 Секционен доклад, Krastanka G. Marinova, Emulsions and microemulsions with ethoxylated linear and Guerbet alcohols 2019
19 Постер, Krastanka Marinova, Gergana Radulova, Tatiana Slavova, Peter Kralchevsky, Elka Basheva, Krassimir Danov, Encapsulation of oils and fragrances by core-in-shell structures from silica particles, polymers and surfactants: The brick-and-mortar concept 2019
20 Секционен доклад, Кръстанка Маринова, New surfactant mixtures for fine foams with slowed drainage 2017
21 Секционен доклад, Кръстанка Маринова, Presentation of the Complex Fluids Group 2016
22 Постер, Krastanka G. Marinova, Slavka S. Tcholakova, Nikolai D. Denkov , Antifoam action in dynamic conditions 2015
23 Секционен доклад, K.G. Marinova, K.D. Danov, R.D. Stanimirova, P.A. Kralchevsky, N.A. Alexandrov, S.D. Stoyanov, T.B.J. Blijdenstein, E.G. Pelan, Capillary Meniscus Dynamometry – Method for Determining the Surface Tension of Drops and Bubbles with Isotropic and Anisotropic Surface Stress Distributions 2015
24 Секционен доклад, Krastanka G. Marinova, N. A. Alexandrov, K. D. Danov, P. A. Kralchevsky, E. S. Basheva, R. D. Stanimirova, S. D. Stoyanov, E. G. Pelan, A. Lips, Methods for characterization of fluid and non-fluid adsorption layers with applications in food products 2014
25 Секционен доклад, Krastanka Marinova, Slavka Tcholakova, Nikolai Denkov, Role of foam dynamics for the antifoam activity 2014
26 Секционен доклад, R.D. Stanimirova, K.G. Marinova, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, S.D. Stoyanov, E.G. Pelan, Competitive adsorption of HFBII hydrophobin and surfactant: Sequential vs. parallel adsorption and effect of surfactant micelles 2013
27 Секционен доклад, N.A. Alexandrov, K.G. Marinova, T.D. Gurkov, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, S.D. Stoyanov, T.B.J. Blijdenstein, L.N. Arnaudov, E.G. Pelan, A. Lips, Interfacial Layers from the Protein HFBII Hydrophobin: Dynamic Surface Tension, Dilatational Elasticity and Relaxation Times 2013
28 Секционен доклад, Krastanka G. Marinova, Nikola A. Alexandrov, Krassimir D. Danov, Peter A. Kralchevsky, Simeon D. Stoyanov, Eddie G. Pelan, Alex Lips, Methods for characterization of fluid and non-fluid HFBII adsorption layers 2013
29 Секционен доклад, Krastanka G. Marinova, Elka Basheva, Rumyana Stanimirova, Mihail T. Georgiev, Nikola Alexandrov, Krassimir D. Danov, Peter A. Kralchevsky, Co-adsorption in mixed protein and/or surfactant solutions studied by solution exchange experiments with pendant bubbles and thin films 2013
30 Секционен доклад, Mihail T. Georgiev, Krastanka G. Marinova, Rumiana D. Stanimirova, Nikola A. Alexandrov, Elka S. Basheva, Peter A. Kralchevsky, Co-Adsorption of the Proteins -Casein and BSA in Relation to the Stability of Thin Liquid Films and Foams 2013
31 Секционен доклад, K. Marinova, Interfacial layers from the protein HFBII hydrophobin: Dynamic surface tension, dilatational elasticity and relaxation times 2012
32 Секционен доклад, N. A. Alexandrov, K. G. Marinova, T. D. Gurkov, K. D. Danov, P. A. Kralchevsky, S. D. Stoyanov, T. B. J. Blijdenstein, L. N. Arnaudov, E. G. Pelan, A. Lips, Interfacial Layers from the Protein HFBII Hydrophobin:Dynamic Surface Tension, Dilatational Elasticity and Relaxation Times 2012
33 Секционен доклад, Nikola A. Alexandrov, Krastanka G. Marinova, Theodor D. Gurkov, Krassimir D. Danov, Peter A. Kralchevsky, Simeon D. Stoyanov, Theodorus B. J. Blijdenstein, Luben N. Arnaudov, Eddie G. Pelan, Alex Lips, Interfacial Layers from the Protein HFBII Hydrophobin: Dynamic Surface Tension, Dilatational Elasticity and Relaxation Times 2012
34 Секционен доклад, R. Stanimirova, K.G. Marinova, S. Tcholakova, N. D. Denkov, S. Stoyanov, E. Pelan, Surface Rheology of Saponin Adsorption Layers 2012
35 Секционен доклад, K.G. Marinova, R. Stanimirova, M.T. Georgiev, N. Alexandrov, E. Basheva, Co-adsorption in solutions of BSA and beta-casein studied by solution exchange experiments with pendant bubbles and thin films 2010
36 Секционен доклад, N. Alexandrov, K. G. Marinova, K. D. Danov, I. B. Ivanov, Surface dilatational rheology measurements for oil/water systems with viscous oils 2009
37 Секционен доклад, N. Alexandrov, C. Bilke-Krause, K. G. Marinova, K. D. Danov, Effect of the counterion valency on the surface dilatational rheology of SLES adsorption layers 2009
38 Секционен доклад, D. Dimitrova, V. Vulchev, K. G. Marinova, K. D. Danov, I. B. Ivanov, New methods for determination of equilibrium and dynamic surface and interfacial tension 2009