Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на доц. д-р Кръстанка Маринова

Author ID (SCOPUS):6603714588

Researcher ID (Web of Science):C-2378-2018

ORCID ID:0000-0003-3936-1033
Дисертация д-р
Кръстанка Георгиева Маринова, Механизми на действие и изтощаване на бързи антипенители, ХФ-СУ, Ръководител:проф. дхн Иван Иванов; доц. д-р Николай Денков 2002
Научен проект
1 Кръстанка Маринова, „Изследвания върху физико-химичните механизми на взаимодействията и стабилността във формулировки с измиващо и почистващо действие, с цел оптимизация на тяхната ефективност”, Член, S.C.Johnson & Son, Inc, САЩ 2021
2 Кръстанка Маринова, Оптимизиране на формулировки за професионално почистване, Ръководител, "Доверие - грижа" ЕАД 2021
3 Кръстанка Маринова, "Летливи ПАВ на фазови граници в многокомпонентни системи: теоретично и експериментално изследване на , Член, МОН 2020
4 Кръстанка Маринова, Изследване на гигантски мицеларни структури в смесени разтвори на сърфактанти, техните взаимодействия и реологични свойства, Член, МОН 2020
5 Кръстанка Маринова, Свойства на сърфактанти и емулсии получени от природни продукти, Член, KLK OLEO, Малайзия 2019
6 Кръстанка Маринова, Ново поколение мастилено-струйни мастила с летливи ПАВ, Член, МОН 2018
7 Кръстанка Маринова, Разработване на модел за предсказване свойствата на течности за почистване,, Член, Unilever, Холандия 2018
8 Кръстанка Маринова, Център за върхови постижения „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, Член, ОП НОИР, Номер на договора:BG05M2OP001-1.001-0008 2018
9 Кръстанка Маринова, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", Член, ОП НОИР, Номер на договора:BG05M2OP001-1.002-0023 2018
10 Кръстанка Маринова, Център за компетентност "Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти", Член, ОП НОИР, Номер на договора:BG05M2OP001-1.002-0012 2018
11 Кръстанка Маринова, Разработване на нови видове мултифункционални микро- и нанокапсули със специфичен химичен състав и морфология, и оптимизация на техните свойства, Член, МОН 2016
12 Кръстанка Маринова, Аналитичен модел на концентрирани разтвори на ПАВ и тяхната чувствителност към физически и химически нестабилности, Член, Unilever, Холандия, Номер на договора:3155 2015
13 Кръстанка Маринова, Молекулни механизми на процеса на почистване за нови почистващи препарати, Член, Unilever, Англия., Номер на договора:3103 2014
14 Кръстанка Маринова, Стабилизация и разрушаване на мокри микропени , Член, DOW Corning, Номер на договора:3109 2014
15 Кръстанка Маринова, Морфология и състав на адсорбирани слоеве от полимер и сърфактант, Член, Unilever, Великобритания, Номер на договора:3047 2013
16 Кръстанка Маринова, Агрегиране на сърфактанти в разтвори, Член, Unilever, САЩ, Номер на договора:3041 2012
17 Кръстанка Маринова, Поведение на хидрофобин върху границата вода-масло и неговата роля за стабилизация на тънки течни филми и емулсии, Член, Unilever, Англия., Номер на договора:3029 2012
18 Кръстанка Маринова, Изследване на времето на живот на мехурчета с цел да се контролира тяхната дълговременна стабилност, Член, Unilever, Холандия, Номер на договора:1992 2011
19 Кръстанка Маринова, Определяне на обемната конформация на полимери, които след адсорбция са устойчиви на отмиване, Член, Unilever, Англия, Номер на договора:1968 2011
20 Кръстанка Маринова, Разкриване на дълговременна стабилност на мехурчета с помощта на хидрофобини, Член, Unilever, Холандия, Номер на договора:1993 2011
21 Кръстанка Маринова, Ензимни процеси в присъствие на (био)сърфактанти, Член, Unilever, Холандия, Номер на договора:1915 2009
22 Кръстанка Маринова, Осцилаторно-структурни сили: Нови фундаментални аспекти и методи за получаване на подредени слоеве от наночастици с приложения във върховите технологии, Член, МОМН - Фонд „Научни изследвания”, Номер на договора:2610 2009
23 Кръстанка Маринова, Разработване на нови прибори и провеждане на измервания и консултации при изследвания на междуфазови граници, Ръководител, Kruss GmbH, Германия. 2009
24 Кръстанка Маринова, Сервизни измервания и анализи на повърхностни и обемни свойства на дисперсни системи, и анализ на получените данни, Ръководител, 2009
25 Кръстанка Маринова, Стабилизиране на мехурчета със сапунени и други природни сърфактанти, Член, Unilever, Холандия, Номер на договора:1914 2009
26 Кръстанка Маринова, Стабилизиране на мехурчетата с хидрофобин и етилцелулозни частици, Член, Unilever, Холандия, Номер на договора:1913 2009
27 Кръстанка Маринова, Съвременна физикохимична хидродинамика на ПАВ: охарактеризиране, реология и моделиране на пени, при ниски концентрации на ПАВ и в присъствие на крисалити, Член, Unilever, САЩ, Номер на договора:1933 2009
28 Кръстанка Маринова, Хранителни пени (пяна на бира, Член, Heineken, Холандия, Номер на договора:1810 2008
Научно ръководство
1 Кръстанка Маринова, Румяна Станимирова, Специализиран пребиотичен себорегулиращ шампоан, дипломна работа:Илиана Бачева 2020
2 Кръстанка Маринова, Формулиране на спрей-балсам без отмиване за увредена коса, дипломна работа:Адриана Стоянова 2020
3 Кръстанка Маринова, Изработване на парфюм, дипломна работа:Искрен Кануров 2019
4 Кръстанка Маринова, Козметични емулсии с емулгатор Оливем 1000, дипломна работа:Евелина Касабова 2019
5 Кръстанка Маринова, Румяна Станимирова, Крем за ръце, дипломна работа:Станислава Димитрова 2019
6 Кръстанка Маринова, Формулиране на козметичен продукт - кондиционираща маска за коса, дипломна работа:Анита Георгиева 2019
7 Петър Кралчевски, Кръстанка Маринова, Изследване на трифазни суспензии частици/вода/масло, втвърдяващи се поради образуването на капилярни мостове, дисертация д-р:Михаил Тонев Георгиев 2018
8 Петър Кралчевски, Кръстанка Маринова, Стабилизация на пени и емулсии с протеина хидрофобин и негови смеси с други протеини, дисертация д-р:Лидия Манолова Димитрова 2017
9 Кръстанка Маринова, Фредерик Бауер, Смеси от ПАВ за стабилизиране на пени със забавено изтичане, дипломна работа:Кристина Цветанова Найденова 2016
10 Кръстанка Маринова, Адсорбционни слоеве от тауматин и смеси на тауматин и хидрофобин, дипломна работа:Кристина Цветанова Найденова 2014
11 Кръстанка Маринова, Красимир Данов, Състав и реология на адсорбционни слоеве от смеси на протеини и ПАВ върху различни междуфазови граници, ФХФ, СУ дисертация д-р:Румяна Добрева Станимирова 2014
12 Кръстанка Маринова, Антипенителен ефект на смес от органично масло и твърди частици в зависимост от условията на разпенване, ФХФ, СУ дипломна работа:Петя Петрова Йосифова 2013
13 Кръстанка Маринова, Влияние на цвитерйонен ПАВ върху отлагане на полимер Merquat281 върху твърда повърхност, ФХФ, СУ дипломна работа:Михаил Тонев Георгиев 2013
14 Кръстанка Маринова, Антипенителен ефект на диблок съполимери в динамични пени на натриев казеинат, Софийски Университет дипломна работа:Лидия Манолова Димитрова 2012
15 Кръстанка Маринова, Антипенителни и повърхностни свойства на диблок кополимери, ФХФ, СУ дипломна работа:Петя Петрова Йосифова 2011
16 Кръстанка Маринова, Изследване на комплексообразуване между катионни полимери и нейонни ПАВ, ФХФ, СУ дипломна работа:Вяра Петрова Андреевска 2011
17 Кръстанка Маринова, Антипенително действие на нейонни ПАВ, ФХФ, СУ дипломна работа:Лидия Манолова Димитрова 2010
Статия в научно списание
1 K. D. Danov, K. G. Marinova, G. M. Radulova, M. T. Georgiev, Analytical Modeling of Micelle Growth. 5. Molecular Thermodynamics of Micelles From Zwitterionic Surfactants, J. Colloid Interface Sci., vol:627, 2022, pages:469-482, ISSN (print):0021-9797, ISSN (online):1095-7103, doi:10.1016/j.jcis.2022.07.087, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.4 - 2021), SCOPUS Quartile: Q1 (2022) 2022
2 T.N. Stancheva, M.T. Georgiev, G.M. Radulova, K.D. Danov, K.G. Marinova, Rheology of Saturated Micellar Networks: Wormlike Micellar Solutions vs. Bicontinuous Micellar Phases, Colloids Surf. A, vol:625, 2022, pages:129927-0, ISSN (print):0927-7757, ISSN (online):1873-4359, doi:10.1016/j.colsurfa.2022.129927, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.76 - 2021), SCOPUS Quartile: Q2 (2022) 2022
3 V.I. Yavrukova, D.N. Shandurkov, K.G. Marinova, P.A. Kralchevsky, Y.W. Ung, J.T. Petkov, Cleaning ability of mixed solutions of sulfonated fatty acid methyl esters, J. Surfactants Detergents, vol:23, 2020, pages:617-627, doi:10.1002/jsde.12393, Ref, Web of Science, IF (1.672 - 2018), Web of Science Quartile: Q2 (2020), SCOPUS, SJR (0.449 - 2018), SCOPUS Quartile: Q2 (2020), International, PhD 2020
4 G.M. Radulova, T.G. Slavova, P.A. Kralchevsky, E.S. Basheva, K.G. Marinova, K.D. Danov, Encapsulation of Oils and Fragrances by Core-in-Shell Structures from Silica Particles, Polymers and Surfactants: The Brick-and-Mortar Concept, Colloids and Surfaces A, том:559, 2018, стр.:351-364, doi:10.1016/j.colsurfa.2018.09.079, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.76 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2018), MSc 2018
5 K.G. Marinova, K.T. Naydenova, E.S. Basheva, F. Bauer, J. Tropsch, J. Franke, New surfactant mixtures for fine foams with slowed drainage, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, vol:523, 2017, pages:54-61, doi:10.1016/j.colsurfa.2017.03.050, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.735 - ), SCOPUS Quartile: Q2 (2017), International, MSc 2017
6 K.D. Danov, R.D. Stanimirova, P.A. Kralchevsky, K.G. Marinova, S.D. Stoyanov, T.B.J. Blijdenstein, A.R. Cox, E.G. Pelan, Adhesion of Bubbles and Drops to Solid Surfaces, and Anisotropic Surface Tensions Studied by Capillary Meniscus Dynamometry, Adv. Colloid Interface Sci., vol:233, 2016, pages:223-239, doi:10.1016/j.cis.2015.06.003, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.787 - ), SCOPUS Quartile: Q1 (2016), International, PhD 2016
7 L.M. Dimitrova, M.P. Boneva, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, E.S. Basheva, K.G. Marinova, J.T. Petkov, S.D. Stoyanov, Limited Coalescence and Ostwald Ripening in Emulsions Stabilized by Hydrophobin HFBII and Milk Proteins, Colloids Surf. A, vol:509, 2016, pages:521-538, doi:10.1016/j.colsurfa.2016.09.066 , Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.812 - 2016), SCOPUS Quartile: Q2 (2016), International, PhD 2016
8 K.D. Danov, R.D. Stanimirova, P.A. Kralchevsky, K.G. Marinova, N.A. Alexandrov, S.D. Stoyanov, T.B.J. Blijdenstein, E.G. Pelan, Capillary Meniscus Dynamometry – Method for Determining the Surface Tension of Drops and Bubbles with Isotropic and Anisotropic Surface Stress Distributions, J. Colloid Interface Sci., vol:440, 2015, pages:168-178, doi:10.1016/j.jcis.2014.10.067, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.29 - ), SCOPUS Quartile: Q1 (2015), International, PhD 2015
9 R.D. Stanimirova, K.G. Marinova, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, E.S. Basheva, S.D. Stoyanov, E.G. Pelan, Competitive Adsorption of the Protein Hydrophobin and an Ionic Surfactant: Parallel vs Sequential Adsorption and Dilatational Rheology, Colloids Surf. A, vol:457, 2014, pages:307-317, doi:10.1016/j.colsurfa.2014.06.002, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q2 (2014), International, PhD 2014
10 N. D. Denkov, K. G. Marinova, Slavka Tcholakova, Mechanistic understanding of the modes of action of foam control agents, Advances in Colloid and Interface Science, 2014, pages:57-67, Ref, IR , SCOPUS, SJR (2.27 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2014) 2014
11 K. Marinova, L. Dimitrova, R. Marinov, N. Denkov, A. Kingma, Impact of the Surfactant Structure on the Foaming/Defoaming Performance of Nonionic Block Copolymers in Na Caseinate Solutions, Bulg. J. Phys., vol:39, 2012, pages:53-64, International 2012
12 N.A. Alexandrov, K.G. Marinova, T.D. Gurkov, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, S.D. Stoyanov, T.B.J. Blijdenstein, L.N. Arnaudov, E.G. Pelan, A. Lips, Interfacial layers from the protein HFBII hydrophobin: dynamic surface tension, dilatational elasticity and relaxation times, Journal of Colloid and Interface Science, vol:376, 2012, pages:296-306, doi:10.1016/j.jcis.2012.03.031, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2012), International, PhD 2012
13 R. Stanimirova, K. Marinova, Slavka Tcholakova, N.D. Denkov, S. Stoyanov, E. Pelan, Surface rheology of saponin adsorption layers, Langmuir, vol:27, 2011, pages:12486-12498, doi:10.1021/la202860u, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2011), International, PhD 2011
14 K. G. Marinova, E. S. Basheva, B. Nenova, M. Temelska, A. Y. Mirarefi, B. Campbell, I. B. Ivanov, Physico-chemical factors controlling the foamability and foam stability of milk proteins: Sodium caseinate and whey protein concentrates, Food Hydrocolloids, vol:23, 2009, pages:1864-1876, Ref, IR , SCOPUS, SJR (2.47 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2009), International 2009
15 N. Alexandrov, K.G. Marinova, K.D. Danov, I.B. Ivanov, Surface dilatational rheology measurements for oil/water systems with viscous oils, Journal of Colloid and Interface Science, vol:339, 2009, pages:545-550, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.54 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2009), PhD 2009
16 S. Russev, N. Alexandrov, K. Marinova, K. Danov, N. Denkov, L. Lyutov, V. Vulchev, C. Bilke-Krause, Instrument and methods for surface dilatational rheology measurements, Review of Scientific Instruments, том:79, брой:10, 2008, стр.:104102-104110, doi:dx.doi.org/10.1063/1.3000569, Ref, Web of Science, в сътрудничество с чуждестранни учени 2008
17 S.C. Russev, N. Alexandrov, K.G. Marinova, K.D. Danov, N.D. Denkov, L. Lyutov, V. Vulchev, C. Bilke–Krause, Instrument and methods for surface dilatational rheology measurements, Review of Scientific Instruments, vol:79, 2008, pages:104102-0, Ref, Web of Science, International, PhD 2008
18 I.B. Ivanov, K.G. Marinova, K.D. Danov, D. Dimitrova, K.P. Ananthapadmanabhan, A. Lips, Role of the counterions on the adsorption of ionic surfactants, Advance in Colloid and Interface Science, vol:134-135, 2007, pages:105-124, Ref, Web of Science, International 2007
19 Marinova, KG, Christova, D, Tcholakova, S, Efremov, E, Denkov, ND, Hydirophobization of glass surface by adsorption of poly(dimethylsiloxane), LANGMUIR, vol:21, issue:25, 2005, pages:11729-11737, ISSN (print):0743-7463, doi:10.1021/la051690t 2005
20 K. G. Marinova, D. Christova, Slavka Tcholakova, E. Efremov, N. D. Denkov, Hydrophobization of Glass Surface by Adsorption of Poly(dimethylsiloxane), Langmuir, 2005, pages:11729-0, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2005) 2005
21 T. D. Gurkov, D. T. Dimitrova, K. G. Marinova, C. Bilke-Crause, C. Gerber, I. B. Ivanov, Ionic Surfactants on Fluid Interfaces: Determination of the Adsorption; Role of the Salt and the Type of the Hydrophobic Phase, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, vol:261, 2005, pages:29-38, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.76 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2005), International 2005
22 K. G. Marinova, Slavka Tcholakova, N. D. Denkov, S. Roussev, M. Deruelle, Model studies on the mechanism of deactivation (exhaustion) of mixed oil-silica antifoams, Langmuir, 2003, стр.:3084-0, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2003) 2003
23 K. Marinova, S. Tcholakova, N. Denkov, S. Russev, M. Deruelle, Model studies on the mechanism of deactivation (exhaustion) of mixed oil-silica antifoams, Langmuir, том:19, брой:8, 2003, стр.:3084-3089, doi:10.1021/la0267589, Ref, Web of Science, в сътрудничество с чуждестранни учени 2003
24 K. G. Marinova, N. D. Denkov, Slavka Tcholakova, M. Deruelle, Model Studies of the Effect of Silica Hydrophobicity on the Efficiency of Mixed Oil-Silica Antifoams, Langmuir, 2002, стр.:8761-0, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2002), в сътрудничество с чуждестранни учени 2002
25 K. G. Marinova, N. D. Denkov, P. Branlard, Y. Giraud, M. Deruelle, Optimal Hydrophobicity of Silica in Mixed Oil-Silica Antifoams, Langmuir, том:18, 2002, стр.:3399-3403, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2002), в сътрудничество с чуждестранни учени 2002
26 N. D. Denkov, Slavka Tcholakova, K. G. Marinova, A. Hadjiiski, Role of oil spreading for the efficiency of mixed oil-solid antifoams, Langmuir, 2002, pages:5810-5817, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2002) 2002
27 K. G. Marinova, N. D. Denkov, Foam Destruction by Mixed Solid-Liquid Antifoams in Solutions of Alkyl Glucoside: Electrostatic Interactions and Dynamic Effects, Langmuir, vol:17, 2001, pages:2426-2436, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2001) 2001
28 N.D. Denkov, K. G. Marinova, C. Christova, A. Hadjiiski, P. Cooper, Mechanisms of Action of Mixed Solid-Liquid Antifoams: 3. Exhaustion and Reactivation, Langmuir, том:16, 2000, стр.:2515-2528, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2000) 2000
29 Denkov, ND, Marinova, KG, Christova, C, Hadjiiski, A, Cooper, P, Mechanisms of action of mixed solid-liquid antifoams: Exhaustion and reactivation, LANGMUIR, vol:16, issue:6, 2000, pages:2515-2528, ISSN (print):0743-7463 2000
30 T. Gurkov, K. Marinova, A. Zdravkov, C. Oleksiak, B. Campbell, Gradual Disintegration of Protein Lumps Contained in Thin Emulsion Films: Role of the Surface Diffusion, Progr Colloid Polym Sci., том:110, 1998, стр.:263-268, Ref, Web of Science, в сътрудничество с чуждестранни учени 1998
31 K. Marinova, T. Gurkov, T. Dimitrova, R. Alargova, D. Smith, Oscillatory Structural Interactions in Thin Emulsion Films Containing Micelles of Ionic Surfactant, Progr Colloid Polym Sci., том:110, 1998, стр.:245-250, Ref, Web of Science, в сътрудничество с чуждестранни учени 1998
32 K. G. Marinova, Marinova, KG, Gurkov, TD, Dimitrova, TD, Alargova, RG, Smith, D, Role of oscillatory structural forces for interactions in thin emulsion films containing micelles, LANGMUIR, vol:14, issue:8, 1998, pages:2011-2019, ISSN (print):0743-7463 1998
33 K. Marinova, T. Gurkov, T. Dimitrova, R. Alargova, D. Smith, Role of the Oscillatory Structural Forces for the Interactions in Thin Emulsion Films Containing Micelles, Langmuir, том:14, 1998, стр.:2011-2019, Ref, Web of Science, в сътрудничество с чуждестранни учени 1998
34 K.P. Velikov, O.D. Velev, K. G. Marinova, G.N. Constantinides, Effect of the Surfactant Concentration on the Kinetic Stability of Thin Foam and Emulsion Films, Journal of the Chemical Society, Faraday Transactions, vol:93, 1997, pages:2069-2075, Ref, Web of Science 1997
35 K.G. Marinova, T.D. Gurkov, O.D. Velev, I.B. Ivanov, B. Campbell, R.P. Borwankar, The Role of Additives for the Behaviour of Thin Emulsion Films Stabilised by Proteins, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, vol:123-124, 1997, pages:155-167, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (1997), International 1997
36 K. G. Marinova, Marinova, KG, Gurkov, TD, Velev, OD, Ivanov, IB, Campbell, B, Borwankar, RP, The role of additives for the behaviour of thin emulsion films stabilized by proteins, COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS, vol:123, 1997, pages:155-167, ISSN (print):0927-7757, Ref, International 1997
37 K. G. Marinova, R. G. Alargova, N. D. Denkov, O. D. Velev, D. N. Petsev, I. B. Ivanov, R. P. Borwankar, Charging of Oil-Water Interfaces Due to Spontaneous Adsorption of Hydroxyl Ions, Langmuir, vol:12, 1996, pages:2045-2051, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (1996), International 1996
Статия в поредица
1 K.G. Marinova, R.D. Stanimirova, M.T. Georgiev, N.A. Alexandrov, E.S. Basheva, P.A. Kralchevsky, Co-adsorption of the proteins beta-casein and BSA in relation to the stability of thin liquid films and foams, Progress in Colloid and Interface Science, vol:Colloid and Interface Chemistry for Nanotechnology , editor/s:P.A. Kralchevsky, R. Miller, F. Ravera, Publisher:CRC Press, New York, 2016, pages:439-458, Ref, PhD, MSc 2016
2 N.D. Denkov, K.G. Marinova, Antifoam effects of solid particles, oil drops and oil-solid compounds in aqueous foams, Colloidal Particles at Liquid Interfaces, Publisher:Cambridge University Press, 2006, pages:383-444, Ref, Web of Science 2006
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 N. D. Denkov, K. G. Marinova, Slavka Tcholakova, M. Deruelle, Mechanism of foam destruction by emulsions of PDMS-silica mixtures, Third World Congress on Emulsions, Lyon 2002, 2002 2002
2 N. Denkov, K. Marinova, Antifoam Action of Oils, Proceedings of 3rd Eurofoam Conference, издателство:Verlag MIT Publishing, Bremen, 2000, стр.:199-0 2000
3 I. Ivanov, K. Marinova, R. Alargova, N. Denkov, R. Borwankar, Charge of emulsion droplets covered with nonionic surfactants, Proceedings of Second World Congress on Emulsion, 1997, в сътрудничество с чуждестранни учени 1997
4 K. Marinova, T. Gurkov, R. Borwankar, B. Campbell, C. Oleksiak, Emulsion films stabilized by proteins, Proceedings of Second World Congress on Emulsion, 1997, в сътрудничество с чуждестранни учени 1997
5 K. Marinova, T. Gurkov, G. Bantchev, P. Kralchevsky, Role of the oscillatory structural forces for the stability of emulsions, Proceedings of Second World Congress on Emulsion, 1997 1997
6 Velev, O.D., T.D. Gurkov, Alargova, R.G., K.G. Marinova, Ivanov I.B., Borwankar, R.P., Stability of Films and Emulsions in the Presence of Nonionic Surfactant Blends, Proceedings of First World Congress on Emulsion, издателство:Paris, 1993, стр.:122130-0, в сътрудничество с чуждестранни учени 1993
Участие в конференция
1 Секционен доклад, K.D. Danov, K.G. Marinova, G.M. Radulova, M.T. Georgiev, Molecular thermodynamics of micelles from zwitterionic surfactants 2022
2 Постер, Кръстанка Маринова, Cleaning Ability of Mixed Solutions of Sulfonated Fatty Acid Methyl Esters 2021
3 Постер, I. Bacheva, R. Stanimirova, K. Marinova, Development of specialized prebiotic shampoo for normal to oily hair 2021
4 Секционен доклад, Krastanka G. Marinova, Emulsions and microemulsions with ethoxylated linear and Guerbet alcohols 2019
5 Постер, Krastanka Marinova, Gergana Radulova, Tatiana Slavova, Peter Kralchevsky, Elka Basheva, Krassimir Danov, Encapsulation of oils and fragrances by core-in-shell structures from silica particles, polymers and surfactants: The brick-and-mortar concept 2019
6 Секционен доклад, Кръстанка Маринова, New surfactant mixtures for fine foams with slowed drainage 2017
7 Секционен доклад, Кръстанка Маринова, Presentation of the Complex Fluids Group 2016
8 Постер, Krastanka G. Marinova, Slavka S. Tcholakova, Nikolai D. Denkov , Antifoam action in dynamic conditions 2015
9 Секционен доклад, K.G. Marinova, K.D. Danov, R.D. Stanimirova, P.A. Kralchevsky, N.A. Alexandrov, S.D. Stoyanov, T.B.J. Blijdenstein, E.G. Pelan, Capillary Meniscus Dynamometry – Method for Determining the Surface Tension of Drops and Bubbles with Isotropic and Anisotropic Surface Stress Distributions 2015
10 Секционен доклад, Krastanka Marinova, Slavka Tcholakova, Nikolai Denkov, Role of foam dynamics for the antifoam activity 2014
11 Секционен доклад, Krastanka G. Marinova, N. A. Alexandrov, K. D. Danov, P. A. Kralchevsky, E. S. Basheva, R. D. Stanimirova, S. D. Stoyanov, E. G. Pelan, A. Lips, Methods for characterization of fluid and non-fluid adsorption layers with applications in food products 2014
12 Секционен доклад, Krastanka G. Marinova, Nikola A. Alexandrov, Krassimir D. Danov, Peter A. Kralchevsky, Simeon D. Stoyanov, Eddie G. Pelan, Alex Lips, Methods for characterization of fluid and non-fluid HFBII adsorption layers 2013
13 Секционен доклад, N.A. Alexandrov, K.G. Marinova, T.D. Gurkov, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, S.D. Stoyanov, T.B.J. Blijdenstein, L.N. Arnaudov, E.G. Pelan, A. Lips, Interfacial Layers from the Protein HFBII Hydrophobin: Dynamic Surface Tension, Dilatational Elasticity and Relaxation Times 2013
14 Секционен доклад, Krastanka G. Marinova, Elka Basheva, Rumyana Stanimirova, Mihail T. Georgiev, Nikola Alexandrov, Krassimir D. Danov, Peter A. Kralchevsky, Co-adsorption in mixed protein and/or surfactant solutions studied by solution exchange experiments with pendant bubbles and thin films 2013
15 Секционен доклад, Mihail T. Georgiev, Krastanka G. Marinova, Rumiana D. Stanimirova, Nikola A. Alexandrov, Elka S. Basheva, Peter A. Kralchevsky, Co-Adsorption of the Proteins -Casein and BSA in Relation to the Stability of Thin Liquid Films and Foams 2013
16 Секционен доклад, R.D. Stanimirova, K.G. Marinova, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, S.D. Stoyanov, E.G. Pelan, Competitive adsorption of HFBII hydrophobin and surfactant: Sequential vs. parallel adsorption and effect of surfactant micelles 2013
17 Секционен доклад, R. Stanimirova, K.G. Marinova, S. Tcholakova, N. D. Denkov, S. Stoyanov, E. Pelan, Surface Rheology of Saponin Adsorption Layers 2012
18 Секционен доклад, N. A. Alexandrov, K. G. Marinova, T. D. Gurkov, K. D. Danov, P. A. Kralchevsky, S. D. Stoyanov, T. B. J. Blijdenstein, L. N. Arnaudov, E. G. Pelan, A. Lips, Interfacial Layers from the Protein HFBII Hydrophobin:Dynamic Surface Tension, Dilatational Elasticity and Relaxation Times 2012
19 Секционен доклад, Nikola A. Alexandrov, Krastanka G. Marinova, Theodor D. Gurkov, Krassimir D. Danov, Peter A. Kralchevsky, Simeon D. Stoyanov, Theodorus B. J. Blijdenstein, Luben N. Arnaudov, Eddie G. Pelan, Alex Lips, Interfacial Layers from the Protein HFBII Hydrophobin: Dynamic Surface Tension, Dilatational Elasticity and Relaxation Times 2012
20 Секционен доклад, K. Marinova, Interfacial layers from the protein HFBII hydrophobin: Dynamic surface tension, dilatational elasticity and relaxation times 2012
21 Секционен доклад, K.G. Marinova, R. Stanimirova, M.T. Georgiev, N. Alexandrov, E. Basheva, Co-adsorption in solutions of BSA and beta-casein studied by solution exchange experiments with pendant bubbles and thin films 2010
22 Секционен доклад, N. Alexandrov, C. Bilke-Krause, K. G. Marinova, K. D. Danov, Effect of the counterion valency on the surface dilatational rheology of SLES adsorption layers 2009
23 Секционен доклад, N. Alexandrov, K. G. Marinova, K. D. Danov, I. B. Ivanov, Surface dilatational rheology measurements for oil/water systems with viscous oils 2009
24 Секционен доклад, D. Dimitrova, V. Vulchev, K. G. Marinova, K. D. Danov, I. B. Ivanov, New methods for determination of equilibrium and dynamic surface and interfacial tension 2009