Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на Маргарита Николова
Дипломна работа
Маргарита Николаева Николова, Хомогенност и локална управляемост, СУ "Св. Климент Охридски", Ръководител:проф. дмн Михаил Кръстанов 2018
Научен проект
1 Маргарита Николова, Изследване на достижимото множество на управлеями системи, Член, СУ "Св. Климент Охридски", Номер на договора:80-10-180/27.05.2022 г. 2022
2 Маргарита Николова, Изследване на достижимото множество на управлеями системи, Член, СУ "Св. Климент Охридски", Номер на договора:80-10-40 / 22.3.2021 2021
3 Маргарита Николова, Изследване на достижимото множество на управляеми системи, Член, СУ "Св. Климент Охридски", Номер на договора:80-10-107/16.04.2020 2020
4 Маргарита Николова, Нелинеен анализ: вариационни методи и оптимизация, Член, Министерство на образованието и науката, Номер на договора:КП-06-Н22/4 2020
5 Маргарита Николова, Изследване на достижимо множество на управляеми системи, Член, СУ "Св. Климент Охридски", Номер на договора:80-10-20/09.04.2019 2019
6 Маргарита Николова, Изследване на достижимо множество на управляеми системи, Член, СУ "Св. Климент Охридски", Номер на договора:80-10-31/17.04.2018 2018
7 Маргарита Николова, Изследване на достижимо множество на управляеми системи, Член, СУ "Св. Климент Охридски", Номер на договора:80-10-220/22.04.2017 2017
8 Маргарита Николова, Изследване на достижимо множество на управляеми системи, Член, СУ "Св. Климент Охридски", Номер на договора:58/06/04/2016 2016
9 Маргарита Николова, Изследване на достижимо множество на управляеми системи, Член, СУ "Св. Климент Охридски", Номер на договора:08/26.03.2015 2015
10 Маргарита Николова, Изследване на достижимо множество на управляеми системи, Член, СУ "Св. Климент Охридски", Номер на договора:013/09.04.2014 2014
Статия в научно списание
1 M. I. Krastanov, M. N. Nikolova, On the small-time local controllability, Systems & Control Letters, vol:177, 2023, doi:https://doi.org/10.1016/j.sysconle.2023.105535, Ref, Web of Science, IF (2.742 - 2023), Web of Science Quartile: Q1 (Computer Science), SCOPUS, SJR (1.519 - 2022), SCOPUS Quartile: Q1 (Computer Science) 2023
2 M.I.Krastanov, M.N.Nikolova, A necessary condition for small-time local controllability, Automatica, 2020, ISSN (online):0005-1098, doi:https://doi.org/10.1016/j.automatica.2020.109258, Ref, IF (5.541 - 2019), Web of Science Quartile: Q1 (9/63 Automation & ControlSystems), PhD 2020
3 M.I.Krastanov, M.N.Nikolova, A sufficient condition for small-time controllability of a polynomial control system, Доклади на БАН, vol:73, issue:12, 2020, pages:1638-1649, ISSN (print):1310-1331, Ref, IF (0.343 - 2019), Web of Science Quartile: Q4 (66/71 Multidisciplinary Sciences), PhD 2020
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Маргарита Николова, On the small-time local controllability 2021
2 Присъствие, Маргарита Николова, On the small-time local controllability 2021