Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на доц. д-р Ани Бурова
Монография
Ани Бурова, Литературата и фрагментаризираният свят., ISBN:978-954-326-218-2, Парадигма, София, Рецензирано 2014
Статия в научно списание
1 Ани Бурова, „История на славянските литератури” – днешни перспективи пред една традиционна филологическа дисциплина., Colloquia Comparativa Litterarum, брой:Vol 5, № 1 (2019), 2019, стр.:140-150, ISSN (online):2367-7716 2019
2 Ани Бурова, Славея Димитрова, Борис Илиев, Владимир Колев, Кристиян Янев, Модели на преподаване на сравнителни литературни дисциплини в актуалния академичен контекст., Colloquia Comparativa Litterarum, брой:Vol 5, № 1 (2019), 2019, стр.:97-107, ISSN (online):2367-7716, (CEEOL), PhD, MSc 2019
3 Ани Бурова, Домът на литературата (рецензия - Людмила Миндова, "Другата Итака - за дома на литературата")., Литературен вестник, брой:36, 2016, стр.:3-3, ISSN (print):1310 – 9561 2016
4 Ани Бурова, Стилизации на авторския субект и на лирическия Аз в поезията на чешкия модернизъм., Език и литература, брой:1/2, 2015, стр.:241-252, ISSN (print):0324-1270, Ref 2015
5 Ани Бурова, Когато фактът победи измислицата (рецензия - Мариус Шчигел, "Готланд")., Литературен вестник, брой:38 , 2013, стр.:3-3, ISSN (print):1310 – 9561 2013
6 Ани Бурова, Неограничените възможности на мистификацията (рецензия - Димитър Шопов, "Gavazov")., Литературен вестник, брой:27, 2013, стр.:3-3, ISSN (print):1310 – 9561 2013
7 Ани Бурова, Спасителните мисии на литературата (рецензия - Георги Господинов, "Невидимите кризи")., Литературен вестник, брой:19, 2013, стр.:3-3, ISSN (print):1310 – 9561 2013
8 Ани Бурова, "Физика на тъгата" (анонс - Георги Господинов, "Физика на тъгата"), Литературен вестник, брой:41-42, 2011, стр.:5-5, ISSN (print):1310 – 9561 2011
9 Ани Бурова, Воля за хуманитаристика (рецензия - Никола Георгиев, "Учител по литература ли? Не съм от тях"). , Литературата, брой:8, 2010, стр.:380-384, ISSN (print):1313-1451 2010
10 Ани Бурова, Екология на поезията (рецензия - Димитър Кенаров, "Апокрифни животни")., Литературен вестник, брой:29, 2010, стр.:3-3, ISSN (print):1310 – 9561 2010
11 Ани Бурова, Хомогенност и разнородност на чешкия модернизъм., Славянски диалози, брой:10, 2010, стр.:137-148, ISSN (print):1312-5346 2010
12 Ани Бурова, Ефект на раздвоението (рецензия - Алек Попов, "Зелевият цикъл"). , Страница, брой:1, 2009, стр.:145-146, ISSN (print):1310-9081 2009
13 Ани Бурова, Подножието на поезията (рецензия - Мария Калинова, "Подножието на вечерята"). , Литературен вестник, брой:15, 2009, стр.:6-6, ISSN (print):1310 – 9561 2009
14 Ани Бурова, Пътища и прегради на преводимостта. (Преводната рецепция на българската литература след 1989 г.). , Литературата, брой:5, 2009, стр.:106-117, ISSN (print):1313-1451 2009
15 Ani Burova, Die neueste bulgarische Literatur im europäischen Kontext. , Netzwerk Magazin der Alfred Toepfer Stiftung, брой:April, 2008, стр.:1-6 2008
16 Ани Бурова, Поезията като музей (рецензия - Мария Василева, "Портрети отблизо"). , Алтера, брой:5, 2008, стр.:26-28, ISSN (print):1312-5273 2008
17 Ani Burova, Překlady ze slovanských literatur v Bulharsku. Překlady bulharské literatury v zahraničí (2001-2005). , Navýchod, брой:ročník 6 - speciál , 2006, стр.:5-7, ISSN (print):1214-2522 2006
18 Ани Бурова, Магарешкият код (рецензия - Валери Стефанов, "Изгубените магарета"). , Алтера, брой:5, 2006, стр.:28-30, ISSN (print):1312-5273 2006
19 Ани Бурова, Миналото като генератор на съвременната проза (рецензия - Ирена Доускова, "Как вълците ме изядоха"). , Литературен вестник, брой:12, 2006, стр.:6-6, ISSN (print):1310 – 9561 2006
20 Ани Бурова, Unplugged (рецензия - Мая Вуковска, " Unplugged"). , Алтера, брой:2, 2005, стр.:40-42, ISSN (print):1312-5273 2005
21 Ani Burova, Vervielfältigung der Sprachеn. Die bulgarische Literatur nach 1989. , Wespennest, брой:4, 2005, стр.:87-90, ISBN:3-85458-140-8 2005
22 Ани Бурова, За живеенето - сън (рецензия - Олга Токарчук, "Дом дневен, дом нощен"). , Алтера, брой:6, 2005, стр.:24-25, ISSN (print):1312-5273 2005
23 Ани Бурова, Почеркът на утопията., Език и литература, брой:1-2, 2005, стр.:99-103, ISSN (print):0324-1270, Ref 2005
24 Ани Бурова, Романсът на Дора Габе (“Като две капки вода” на Витезслав Незвал). , Алтера, брой:10, 2005, стр.:22-25, ISSN (print):1312-5273 2005
25 Ани Бурова, “Europeana”, безстрастният разказ (рецензия - Патрик Оуржедник, "Europeana")., Литературен вестник, брой:34, 2004, стр.:14-14, ISSN (print):1310 – 9561 2004
26 Ani Burova, Bulharská literatura posledních patnácti let. , iLiteratura.cz, 2004, ISSN (online):1214-309X 2004
27 Ani Burova, Vyslovení fragmentárního světa. Současná bulharská próza., Host, брой:4, 2004, стр.:62-64, ISSN (print):1211-9938 2004
28 Ани Бурова, Чешкият сюрреализъм в перспективата на традицията (рецензия - Žoržeta Čolakova. Český surrealismus 30. let. Struktura básnického obrazu). , Славянски диалози, брой:2-3, 2004, стр.:237-240, ISSN (print):1312-5346 2004
29 Ани Бурова, Ефекти от наследството. “На Острова на блажените” и мистифицираните антологии на 90-те. , Литературен вестник, брой:41, 2003, стр.:6-7, ISSN (print):1310 – 9561 2003
30 Ани Бурова, Чешкият казус на 90-те: Вивег. , Литературен вестник, брой:2, 2003, стр.:5-5, ISSN (print):1310 – 9561 2003
31 Ани Бурова, Възраждането: гласове на началата (рецензия - Катя Станева, "Гласове на Възраждането"). , Литературен вестник, брой:27, 2002, стр.:6-6, ISSN (print):1310 – 9561 2002
32 Ани Бурова, Енциклопедични речници на чешката литература, издадени след 1989 г. Избрана библиография – библиография и коментар. , Homo Bohemicus, брой:4, 2002, стр.:73-74, ISSN (print):1312 – 9252 2002
33 Ани Бурова, Светът според Валс (рецензия - Чавдар Ценов, "Щраусовете на Валс"). , Литературен вестник, брой:10, 2002, стр.:6-6, ISSN (print):1310 – 9561 2002
34 Ани Бурова, “Решения” - светът на обратимостта (рецензия - Мирослав Димитров, "Решения"). , Литературен вестник, брой:31, 2001, стр.:6-6, ISSN (print):1310 – 9561 2001
35 Ани Бурова, Ярослав Сайферт и Франтишек Халас (по повод стогодишнината от рождението им)., Homo Bohemicus, брой:4, 2001, стр.:59-62, ISSN (print):1312-9252 2001
36 Ани Бурова, Множащият се смисъл (уводни думи към тематичния брой на сп. Homo Bohemicus "Множащият се смисъл. Бохемистичното литературознание на 90-те години")., Homo Bohemicus, брой:2-3, 2000, стр.:8-9, ISSN (print):1312-9252 2000
37 Ани Бурова, Авторефлексивна проза (уводен текст към тематичен брой на "Литературен вестник")., Литературен вестник, брой:19, 1999, стр.:12-12, ISSN (print):1310 – 9561 1999
38 Ани Бурова, Dva hledající se hlasy (рецензия - Miroslav Červenka, "Strojopisná trilogie"). , Homo bohemicus, брой:1, 1998, стр.:69-72, ISSN (print):1312-9252 1998
39 Ани Бурова, Модернизъм, постмодернизъм, източноевропейско литературознание (рецензия - научен сборник Kapitoly z moderny, avantgardy a postmoderny III). , Език и литература, брой:3-4, 1998, стр.:193-194, ISSN (print):0324-1270, Ref 1998
40 Ани Бурова, Аз съм името на звука и звукът на името… , Литературен вестник, брой:7, 1997, стр.:9-9, ISSN (print):1310 – 9561 1997
41 Ани Бурова, Завръщания у дома (рецензия - сб. "Изгнаничеството. Драма и мотивация")., Литературен вестник, брой:16, 1997, стр.:4-4, ISSN (print):1310 – 9561 1997
42 Ани Бурова, Светът като метафора (рецензия - Николай Павлов, "Синтаксис на грижите")., Литературен вестник, брой:36, 1997, стр.:4-4, ISSN (print):1310 – 9561 1997
43 Ани Бурова, Философия на книгата (рецензия - Наталина Иванова, "Философия на зимата. Между пет и четири")., Литературен вестник, брой:11, 1997, стр.:4-4, ISSN (print):1310 – 9561 1997
44 Ани Бурова, “PASSION или смъртта на Алиса”, или романът – фуга (рецензия - Емилия Дворянова, "Passion или смъртта на Алиса"). , Литературен вестник, брой:9, 1996, стр.:5-5, ISSN (print):1310 – 9561 1996
45 Ани Бурова, “Хтон”, или романът като лабиринт (рецензия - Ясен Атанасов, "Хтон")., Литературен вестник, брой:34, 1996, стр.:2-2, ISSN (print):1310 – 9561 1996
46 Ани Бурова, 30 стихотворения (рецензия - Георги Пашов, "30 стихотворения")., Литературен вестник, брой:41-42, 1996, стр.:2-2, ISSN (print):1310 – 9561 1996
47 Ани Бурова, 50-те. Парадигми на мълчанието., Литературен вестник, брой:16, 1996, стр.:11-11, ISSN (print):1310 – 9561 1996
48 Ани Бурова, Нощни прочити (рецензия - Леони Ходкевич, "Нощна езда през гората"). , Литературен вестник, брой:2, 1996, стр.:2-2, ISSN (print):1310 – 9561 1996
49 Ани Бурова, За думите (рецензия - София Бранц, "Върху написаното")., Литературен вестник, брой:26, 1995, стр.:4-4, ISSN (print):1310 – 9561 1995
50 Ани Бурова, Кратка облачна земя (рецензия - Кирил Мерджански, "Облачна земя")., Литературен вестник, брой:42, 1995, стр.:2-2, ISSN (print):1310 – 9561 1995
51 Ани Бурова, Струпване на думи (рецензия - Мирела Иванова, "Разглобяване на играчките")., Литературен вестник, брой:16, 1995, стр.:4-4, ISSN (print):1310 – 9561 1995
52 Ани Бурова, Какво се вижда в огледалото (рецензия - Йордан Кръстомиров, "Здравей...")., Литературен вестник, брой:42, 1994, стр.:4-4, ISSN (print): 1310 – 9561 1994
Статия в поредица
1 Ани Бурова, Процеси и модели на преводната рецепция (славянските литератури в превод на български език и българската литература в превод на славянски езици след 1989 г.), Славянска филология, том:Доклади за XVI международен конгрес на славистите, Белград, Сърбия, 20 - 27 август 2018, брой:26, редактор/и:Маргарита Младинова, издателство:Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов", 2018, стр.:219-228, ISBN:978-954-322-927-7 2018
2 Ани Бурова, Рецептивни модели на съвременната българска литература в превод на славянски езици., Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského: Philologica., issue:LXXVII, editor/s:Saša Vojtechová Poklač, 2018, pages:374-384, ISBN:978-80-223-4639-9 2018
3 Ани Бурова, Механизми на наследството. Посттоталитарната литература и дисидентската литературна традиция., Научни трудове на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” – Филология. , том:Чешко-български колоквиум. Прага 23-24 май 2005 г., брой:том 43, кн. 1, редактор/и:Жоржета Чолакова и кол., издателство:Университетско издателство "Паисий Хилендарски", 2005, стр.:209-214, ISSN (print):0861-0029 2005
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Ани Бурова, Процеси и модели на преводната рецепция (Славянските литератури в превод на български език и българската литература в превод на славянски езици след 1989 г.), Преводът между конюнктурата и мисията. Посттоталитарни стратегии за представяне на чуждите литератури в България, редактор/и:Йонка Найденова, Георги Цанков, издателство:Издателски център "Боян Пенев" - Институт за литература, Българска академия на науките,, 2020, стр.:133-144, ISBN:978-619-7372-26-7 2020
2 Ани Бурова, Славея Димитрова, Бележки към раздел „Проза“ в "Избрано" от Карел Хинек Маха. , Карел Хинек Маха. Избрано., редактор/и:Ани Бурова, Славея Димитрова, Жоржета Чолакова, издателство:Парадокс, 2018, стр.:290-294, ISSN (print):978-954-553-167-5 2018
3 Ани Бурова, Рецептивен модел на съвременната българска литература в чешки контекст., Сборник с доклади от научната конференция "Езици, култури, комуникации", ВТУ, 8-9. 06. 2017 г., 2018 2018
4 Ани Бурова, Сума на филологията., Свят и смисъл. Сборник в чест на проф. Валери Стефанов, редактор/и:Бойко Пенчев, Николай Папучиев, Ноеми Стоичкова, Биляна Борисова, Кристина Йорданова, Надежда Стоянова, Сирма Данова, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2018, стр.:367-380, ISBN:978-954-07-4437-7 2018
5 Ани Бурова, Актуалност на определението „източноевропейски литератури“ в съвременния литературен контекст., Надмощие и приспособяване. Сборник доклади от Международната научна конференция на Факултета по славянски филологии 24 – 25 април 2017 г. Том I. , редактор/и:Надежда Александрова, Диана Атанасова, Мария Калинова, Румяна Л. Станчева, издателство:Факултет по славянски филологии, СУ „Св. Климент Охридски“, 2017, стр.:265-272, ISBN:978-619-7433-07-4 (pdf) 2017
6 Ани Бурова, Столетие по-късно: Пенчо Славейков и литературата от 90-те години на XX век., Пенчо Славейков. 150 години от рождението му., редактор/и:Александра Антонова, Елка Трайкова, Миряна Янакиева, Пенка Ватова, издателство:Институт по литература - Издателски център "Боян Пенев", 2017, стр.:462-473, ISBN:978-619-7372-02-1 2017
7 Ани Бурова, Образът на литературоведа в съвременната проза., Филологическият проект - кризи и перспективи. Сборник доклади от международна научна конференция (24 - 26 април 2015), редактор/и:Ирен Александрова, Йовка Тишева, Красимира Алексова, Мария Калинова, Николай Чернокожев, Петя Осенова, Ренета Божанкова, издателство:Фабер, 2016, стр.:456-464, ISBN:978-619-00-0463-9 2016
8 Ани Бурова, За една рецептивна асиметрия (преводна рецепция на българската литература в Чехия и на чешката литература в България през последните две десетилетия)., Славистиката и българистиката днес: въпроси, идеи, посоки. Сборник с доклади от Международната конференция по повод 20-годишнината от създаването на специалност „Славянска филология“, редактор/и:Маринела Младенова, Михаела Кузмова, издателство:Университетско издателство "Неофит Рилски", 2015, стр.:415-420, ISBN:978-954-680-976-6 2015
9 Ани Бурова, Пространства, маршрути, географии на писателската биография (Към генеалогията на едно литературно поколение)., Движение и пространство в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Дванадесетите международни славистични четения, София, 9-10 май 2014. Т. II. , редактор/и:Маргарита Младенова, Мая Радичева, Ина Христова, Елена Христова, Ани Бурова, Славея Димитрова, Тиха Георгиева, Радостина Петрова, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2015, стр.:173-178, ISBN:978-954-07-4046-1 2015
10 Ани Бурова, Памет и антиутопия., Езици на паметта в литературния текст. Доклади от годишната конференция на Факултет "Славянски филологии", СУ "Св. Климент Охридски", 2013, редактор/и:Амелия Личева, Кристина Йорданова, Милена Кирова, Надежда Стоянова, Петя Осенова, издателство:Фабер, 2014, стр.:391-397, ISBN:978-619-00-0111-9 2014
11 Ани Бурова, Поредицата "Малка чешка библиотека" на "Бохемия клуб" в контекста на рецепцията на чешката литература в България през последните двадесет години., Юбилеен сборник 20 години "Бохемия клуб", редактор/и:Владимир Пенчев, издателство:Парадигма, 2014, стр.:46-58, ISBN:978-954-326-236-6 2014
12 Ани Бурова, Метаморфозите на една културна утопия: представите за Средна Европа в съвременната литература., Юбилейна международна научна конференция "50 години Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" 1963-2013. Секция Филологически факултет., редактор/и:Христо Бонджолов, Тодор Моллов, Стоян Буров, Маргрета Григорова, Виргиния Колева, Людмила Костова, Боряна Братанова, издателство:Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2013, стр.:135-141, ISBN:978-954-524-975-4 2013
13 Ани Бурова, Възраждането като постмодерен сюжет (към типологията на българската и чешката литература от 90-те години на XX в.)., Славяните. Общество, религия, култура. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на професор дфн Панайот Карагьозов, редактор/и:Ани Бурова, Добромир Григоров, Елена Дараданова, Славея Димитрова, Валентина Пирова, Камен Рикев, Лидия Терзийска, Ина Христова, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2012, стр.:230-239, ISBN:978-954-07-3424-8 2012
14 Ани Бурова, Литературата в хоризонтите на утопията., Антологии и антологийно - между автора и текста. 1910 и след това, редактор/и:Пламен Антов, Маринели Димитрова, Георги Господинов, издателство:Издателски център "Боян Пенев", Институт за литература на БАН, 2012, стр.:173-185, ISBN:978-954-8712-82-8 2012
15 Ани Бурова, Трансформационни процеси в литературата на чешкия модернизъм., Българската бохемистика днес, редактор/и:Христина Дейкова, Владимир Пенчев, издателство:Парадигма, 2012, стр.:208-216, ISBN:978-954-326-183-3 2012
16 Ани Бурова, Хоризонти на безнадеждността и надеждата: образите на смъртта в литературата на чешкия модернизъм., Време и история в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Единадесетите национални славистични четения 19-21 април 2012. Т. II. Литературознание. Фолклор. , редактор/и:Ани Бурова, Диана Иванова, Елена Христова, Славея Димитрова, Цветанка Аврамова,, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2012, стр.:215-221, ISBN:978-954-07-3458-3 2012
17 Ани Бурова, Прекъсване и възстановяване на традицията. Българската литература в превод на чешки (1989 - 2010). , Българската литература в превод (1989-2010): статистики, коментари, препоръки, издателство:Фондация "Следваща страница", 2011 2011
18 Ани Бурова, Разделянето на литературното пространство: стари и млади в контекста на чешкия модернизъм. , Истина, мистификация, лъжа в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Десетите национални славистични четения, посветени на 90-годишнината от рождението на проф. Светомир Иванчев. 22-24 април 2010., редактор/и:Найда Иванова, Елена Дараданова, Ветка Делева, Диляна Денчева, Райна Камберова, Албена Стаменова, Мартин Стефанов, издателство:Лектура, 2011, стр.:397-403, ISBN:978-954-92732-1-2 2011
19 Ани Бурова, Манифестът “Чешка модерна” в контекста на чешкия модернизъм. , Славяните и техните контакти. Доклади от IX национални славистични четения, посветени на 120-годишнината на славистиката в Софийския университет "Св. Климент Охридски"., редактор/и:Маргарита Младенова, Елена Дараданова, 2010, стр.:332-341, ISBN:978-954-9859-45-4 2010
20 Ани Бурова, Хипостазите на автора., Стоян Михайловски, Пенчо Славейков – ракурси на модерното. (Текстът е публикуван и в: Литературен вестник, бр. 30, 1999, с. 6 – 7)., редактор/и:Маринели Димитрова, Пламен Антов, Цветанка Еленкова, издателство:Институт за литература - БАН, Издателски център “Боян Пенев”, 2009, стр.:259-268, ISBN:978-954-8712-50-7 2009
21 Ani Burova, Ivana Srbková, Bulharsky psaná literatura., Literatura ve svetě. Svět v literatuře 2006 – 2007. , 2007, стр.:86-93, ISSN (print):1214-2077, ISBN:978-80-86349-32-9, в сътрудничество с чуждестранни учени 2007
22 Ани Бурова, Кундера срещу Хавел - тъждеството на противоречията., По пътя към познанието. Юбилеен сборник с текстове, посветени на Владимир Пенчев., редактор/и:Снежана Йовева-Димитрова, Ленка Майхракова, издателство:Стигмати, Бохемия клуб, 2007, стр.:158-168, ISBN:978-954-336-029-1 2007
23 Ani Burova, Ivana Srbková, Bulharsky psaná literatura , Literatura v Evropě 2005. , 2006, стр.:66-71, ISSN (print):1214-2077, ISBN:80-86349-23-3, в сътрудничество с чуждестранни учени 2006
24 Ани Бурова, Мотивиране на славянската литературна общност в “История на славянските литератури” от Йордан Иванов., Славистика и общество. Сборник с докладите от Седми национални славистични четения., редактор/и:Маргарита Младенова, Илиана Монова, издателство:Heron press, 2006, стр.:99-102, ISBN:ISBN-10: 954-580-189-1; ISBN-13: 978-954-580-189-1 2006
25 Ani Burova, Ivana Srbková, Bulharsky psaná literatura., Literatura ve svetě 2004. , 2005, стр.:43-48, ISSN (print):1214-2077, ISBN:80-86349-20-9, в сътрудничество с чуждестранни учени 2005
26 Ани Бурова, История, спомен, ирония., Реторики на паметта. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на професор Иван Павлов., редактор/и:Ани Бурова, Добромир Григоров, Елена Дараданова, Славея Димитрова, Людмила Миндова, Валентина Пирова, Камен Рикев, Ина Христова, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2005, стр.:80-87, ISBN:954-07-2101-6 2005
27 Ани Бурова, Славейков - властта на(д) прототипите., Идентичности. Отражения. Игри. Юбилеен сборник в чест на проф. дфн Симеон Хаджикосев, редактор/и:Клео Протохристова, Амелия Личева, Огнян Ковачев, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2004, стр.:503-509, ISBN:954-07-1883-X 2004
28 Ани Бурова, Литературна генеалогия и манипулативен прочит. , Славистиката в началото на XXI век. Традиции и очаквания. Докладите от Шестите национални славистични четения, проведени на 26 и 27 април 2002 г. в Софийския университет "Св. Климент Охридски"., редактор/и:Величко Панайотов, Янко Бъчваров, издателство:СемаРШ, 2003, стр.:332-335, ISBN:954-8021-13-7 2003
29 Ани Бурова, Употреби на времето., Фигури на автора. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на професор Боян Биолчев. , редактор/и:Ани Бурова, Славея Димитрова, Добромир Григоров, Камен Рикев, издателство:Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, , 2002, стр.:357-361, ISBN:954-07-1755-8 2002
30 Ани Бурова, Модернизмът - разногласие на тъждествата., Коментар, интерпретация, възможност за четене., редактор/и:Боян Биолчев, Валери Стефанов, Румяна Евтимова, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2001, стр.:317-322, ISBN:954-07-1564-4 2001
31 Ани Бурова, Диалог отвъд репликите., Antropologie dialogu. Souznění a nedorozumění mezi Čechy a Bulhary. Konference pořádaná Institutem základů vzdělanosti v prostorách Univerzity Karlovy v Praze ve dnech 14.-15. prosince 1998., редактор/и:Mirjam Moravcová, издателство:Sofis, 2000, стр.:128-133, ISSN (print):80-902439-6-7 2000
32 Ани Бурова, Краят на века, началото на литературата., Краят на хилядолетието - носталгии, раздели и надежди., редактор/и:Боян Биолчев, Валери Стефанов, Николай Чернокожев, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2000, стр.:207-213, ISBN:954-07-1456-7 2000
33 Ани Бурова, История на раздвоението., Език. Литература. Идентичност, редактор/и:Боян Биолчев, Валери Стефанов, Благовест Златанов, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 1999, стр.:207-215, ISBN:954-07-1304-8 1999
Студия в поредица
Ани Бурова, Литературните направления на чешкия модернизъм - хомогенност и разнородност на художествените езици., Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски", Факултет по славянски филологии, брой:98, редактор/и:Татяна Славова, Катя Станева, Гергана Дачева, Маргарита Младенова, Ростислав Станков, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2013, стр.:33-51, ISSN (print):1314-9989 2013
Студия в сборник (на конференция и др.)
Ani Burova, Telling History in Many Ways: The Recent Past as Literary Plot , Bulgarian Literature as World Literature, editor/s:Mihaela P. Harper, Dimitar Kambourov, Publisher:Bloomsbury Academic , 2020, pages:111-123, ISBN:978-1-5013-4810-5, Ref 2020
Съставителска дейност
1 Ани Бурова, Людмила Миндова, Русанка Ляпова, Жела Георгиева, Съвременна хърватска литература. - "Литературен вестник", бр. 37, 2021, ISSN (print):, Фондация "Литературен вестник", София 2021
2 Маргрета Григорова, Ани Бурова, Славея Димитрова, Светла Кьосева, Кристиян Янев, Вишеградските литератури. - Литературен вестник, бр. 37, 2020., ISSN (print):, Фондация „Литературен вестник“ 2020
3 Людмила Миндова, Ева Шпрагер, Ани Бурова, Новата словенска литература. - Литературен вестник, бр. 23, 2020., ISSN (print):, Фондация Литературен вестник, София 2020
4 Ани Бурова, Средна Европа в три есета. Анджей Сташук, Юрий Андрухович, Яхим Топол., ISBN:978-954-92732-4-3, Лектура, Бохемия клуб, София 2020
5 Ани Бурова, Славея Димитрова, Марта Соучкова, Съвременна словашка литература. Тематичен брой на "Литературен вестник", бр. 3, 2019., ISSN (print):, Литературен вестник, София, в сътрудничество с чуждестранни учени 2019
6 Ани Бурова, Славея Димитрова, Жоржета Чолакова, Карел Хинек Маха. Избрано. , ISBN:978-954-553-167-5, Парадокс, София 2018
7 Маргарита Младенова, Мая Радичева, Ина Христова, Елена Христова, Ани Бурова, Славея Димитрова, Тиха Георгиева, Радостина Петрова, Движение и пространство в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Дванадесетите международни славистични четения 9-10 май 2014. Т. І. Езикознание., ISBN:978-954-07-4045-4, УИ "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2015
8 Маргарита Младенова, Мая Радичева, Ина Христова, Елена Христова, Ани Бурова, Славея Димитрова, Тиха Георгиева, Радостина Петрова, Движение и пространство в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Дванадесетите международни славистични четения, София, 9-10 май 2014. Т. II. Литературознание и фолклористика., ISBN:978-954-07-4046-1, УИ „Св. Климент Охридски“, София, Рецензирано 2015
9 Ани Бурова, Диана Иванова, Елена Христова, Славея Димитрова, Цветанка Аврамова, Време и история в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Единадесетите национални славистични четения 19-21 април 2012. Т. I - Езикознание., ISBN:978-954-07-3457-6, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София 2012
10 Ани Бурова, Диана Иванова, Елена Христова, Славея Димитрова, Цветанка Аврамова, Време и история в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Единадесетите национални славистични четения 19-21 април 2012. Т. II - Литературознание. Фолклор., ISBN:978-954-07-3458-3, УИ „Св. Климент Охридски“, София 2012
11 Ани Бурова, Анжелина Пенчева, Във властта на клишето. Чешката литература в периода на социалистическия реализъм. Тематичен брой на сп. Homo bohemicus, бр. 3-4, 2010. , ISSN (print):, Бохемия клуб, София 2010
12 Ани Бурова, Чешка литература и култура. Тематичен брой на сп. Алтера, бр. 1- 2, 2009. , ISSN (print):, Алтера, София 2009
13 Ани Бурова, Маргарита Костадинова, Харта 77. Тематичен брой на сп. Homo bohemicus, бр. 4, 2007. , ISSN (print):, Бохемия клуб, София 2007
14 Ani Burova, Ivana Srbková, Současná literatura na Balkáně II. [Съвременната литература на Балканите. Българска литература].Тематичен брой на сп. Aluze, č. 1, 2006. , ISSN (print):, Aluze, Olomouc, в сътрудничество с чуждестранни учени 2006
15 Ani Burova, Valeria Jäger, Alexander Sitzmann, Maria Schnitter , Bulgarien prosa. [Българска проза. Антология]., ISBN:978-3-85129-483-5, Wieser Verlag, Klagenfurt, в сътрудничество с чуждестранни учени 2005
16 Ani Burova, Současná bulharská literatura. [Съвременна българска литература]. Тематичен брой на сп. Host, č. 4, 2004. , ISSN (print):, Host, Brno, в сътрудничество с чуждестранни учени 2004
17 Ани Бурова, Чешкото издателство Petrov гостува на Литературен вестник. Тематичен брой на "Литературен вестник", бр. 31, 2004., ISSN (print):, Литературен вестник, София 2004
18 Ани Бурова, Мирослав Балащик, Чешкото литературно списание Host гостува на Литературен вестник. Тематичен брой на "Литературен вестник", бр. 25, 2003., ISSN (print):, Литературен вестник, София, в сътрудничество с чуждестранни учени 2003
19 Ани Бурова, Славея Димитрова, Добромир Григоров, Камен Рикев, Фигури на автора. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнина на професор Боян Биолчев., ISBN:954-07-1755-8, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София 2002
20 Валери Стефанов, Ани Бурова, Фигури на автора: Юбил. сборник в чест на 60-год. на проф. Боян Биолчев, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София 2002
21 Ани Бурова, Неоготика – чешкият роман около 2000-та година. Тематичен брой на "Литературен вестник", бр. 42, 2001., ISSN (print):, Литературен вестник, София 2001
22 Ани Бурова, Множащият се смисъл. Бохемистичното литературознание на 90-те години. Тематичен брой на сп. Homo bohemicus, бр. 2-3, 2000., ISSN (print):, Бохемия клуб, София 2000
23 Ани Бурова, Чешката литература на 90-те години. Тематичен брой на "Литературен вестник", бр. 22, 2000., ISSN (print):, Литературен вестник, София 2000
24 Ани Бурова, Съвременна чешка литература. Тематичен брой на "Литературен вестник", бр. 19, 1999. , ISSN (print):, Литературен вестник, София 1999