Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на д-р Иво Иванов

Author ID (SCOPUS):57207252713

Researcher ID (Web of Science):AAM-2461-2021

ORCID ID:0000-0002-9775-3222
Дисертация д-р
Иво Димитров Иванов, Изследване на нови психоактивни вещества в биологични проби, Софийски университет, Ръководител:доц. д-р Ивайла Недялкова Панчева-Кадрева; доц. д-р Васил Насков Атанасов 2019
Научен проект
1 Иво Иванов, Оценка на активността на полиетерни йонофори и техни метални производни срещу Human Herpes Viruses (HHVs), Член, Софийски университет, Номер на договора:СУ 80-10-168/2022 2022
2 Иво Иванов, Върхови постижения в научните изследвания и иновации в областта на колоиди и интерфейси за по-добро качество на живот, Член, Министерство на образованието и науката 2021
3 Иво Иванов, Изследване на координационната способност на макролидния антибиотик Тилмикозин, Член, Софийски университет, Номер на договора:СУ 80-10-143/2021 2021
4 Иво Иванов, МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната eкосистема, Член, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове 2021
5 Иво Иванов, Синтез и фармакологична оценка на противотуморната активност на нов клас платинови комплекси, Член, МОН - ФОНД "НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, Номер на договора:КП-06-Н-59/9 2021
6 Иво Иванов, Нови хоризонти за полиетерните йонофори, Член, National Science Fund, Номер на договора:КП-06-Н29/3 (2018-2023) 2018
Статия в научно списание
1 I. Ivanov, S. Marinov, G. Popov, M. Abrashev, K. Kirilov, Zh. Kiss’ovski, Deposition of carbon nanolayers by PECVD on ceramic substrates, Journal of Physics: Conference Series, vol:2710, 2024, pages:1-5, ISSN (print):17426588, doi:10.1088/1742-6596/2710/1/012006, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.183 - 2022), PhD 2024
2 S. Marinov, I. Ivanov, G. Popov, M. Abrashev, Zh. Kiss’ovski, Deposition of vertical carbon nanostructures by microwave plasma source on nickel and alumina, Journal of Physics: Conference Series, vol:2710, 2024, pages:1-5, ISSN (print):17426588, doi:10.1088/1742-6596/2710/1/012002, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.183 - 2022), PhD 2024
3 Ivanov I., E. Stoynov, G. Stoyanov, E. Kmetova-Biro, J. Andevski, H. Peshev, S. Marin, J. Terraube, L. Bonchev, A. Grozdanov, First results from the releases of Cinereous Vultures (Aegypius monachus) aiming at re- introducing the species in Bulgaria -the start of the establishment phase 2018-2022, Biodiversity data journal, vol:11, 2023, ISSN (online):1314-2828 , Ref, Web of Science, IF (13 - 2022), Web of Science Quartile: Q3 (2023), SCOPUS, SJR (46 - 2022), SCOPUS Quartile: Q2 (2023), International 2023
4 Stoyanov G., H. Peshev, E. Kmetova-Biro, E. Stoynov, I. Ivanov, N. Vangelova, Z. Nikolova, E. Mitrevichin, A. Grozdanov, Results of the re-introduction of the Griffon Vulture (Gyps fulvus) in Vrachanski Balkan Nature Park, Bulgaria – completion of the establishing phase 2010–2020, Biodiversity data journal, vol:11, 2023, ISSN (online):1314-2828 , Ref, Web of Science, IF (13 - 2022), Web of Science Quartile: Q3 (2023), SCOPUS, SJR (46 - 2022), SCOPUS Quartile: Q2 (2023) 2023
5 Ivo Ivanov, Silviya Stoykova, Nikola Burdzhiev, Ivayla Pantcheva, Vasil Atanasov, Synthetic Cannabinoids 5F-QUPIC and MDMB-CHMICA in Plant Material - Identification and Quantification by Gas Chromatography - Mass Spectrometry (GC-MS), Nuclear Magnetic Resonance (NMR), and High-Performance Liquid Chromatography with Diode Array Detection (HPLC-DAD), ANALYTICAL LETTERS, vol:54, issue:16, 2021, pages:2600-2610, ISSN (print):0003-2719, ISSN (online):1532-236X, doi:10.1080/00032719.2021.1879109, Ref, Web of Science, IF (2.267 - 2021), Web of Science Quartile: Q2 (2021), SCOPUS, SJR (0.365 - ) 2021
6 V. Dragan, I. Ivanov, THE MINIMIZATION OF THE MEAN SQUARE OF THE DEVIATION OF A RANDOM SIGNAL FROM A GIVEN TARGET, Annals of the Academy of Romanian Scientists: Series on Mathematics and its Applications, vol:13, issue:1-2, 2021, pages:195-215, Ref, International 2021
7 V. Dragan, I. Ivanov, I-L Popa, On the closed loop Nash equilibrium strategy for a class of sampled data stochastic linear quadratic differential games, Chaos, Solitons and Fractals, vol:137, 2020, Ref, Web of Science, International 2020
8 V. Dragan, I. Ivanov, On the stochastic linear quadratic control problem with piecewise constant admissible controls, Journal of the Franklin Institute, vol:357, issue:3, 2020, pages:1532-1559, Ref, Web of Science, International 2020
9 I. D. Ivanov, S. Stoykova, E. Ivanova, A. Vlahova, N. Burdzhuev, I. Pantcheva, V. N. Atanasov, A case of 5F-ADB / FUB-AMB abuse: drug-induced or drug-related death?, Forensic Science International, vol:297, 2019, pages:372-377, doi:10.1016/j.forsciint.2019.02.005 , Ref, Web of Science, IF (2.378 - 2019), Web of Science Quartile: Q2 (Medicine, Legal), SCOPUS, SJR (0.867 - 2019), SCOPUS Quartile: Q1 (Pathology and Forensic Medicine), PhD 2019
10 I. D. Ivanov, S. Stoykova, N. Burdzhiev, I. Pantcheva, V. N. Atanasov, Analytically confirmed synthetic cannabinoid 5F-ADB sprayed on “herbal mixture, Bulg. Chem. Comm, vol:51 D, 2019, pages:32-35, Ref, PhD 2019
11 Ivo Ivanov, Silviya Stoykova, Nikola Burdzhiev, Ivayla Pantcheva, Vasil Atanasov, Analytically confirmed synthetic cannabinoid 5F-ADB sprayed on “herbal mixture”, Bulgarian Chemical Communication, vol:51, 2019, pages:32-35, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.142 - 2019), SCOPUS Quartile: Q4 (Chemistry (miscellaneous), PhD 2019
12 V. Dragan, I. Ivanov, I-L Popa, Stochastic linear quadratic differential games in a state feedback setting with sampled measurements, Systems and Control Letters, vol:134, issue:104563, 2019, Ref, Web of Science, International 2019
Статия в сборник (на конференция и др.)
Silviya Stoykova, Ivo Ivanov, Rositsa Kostandieva, Elka Ivanova, Vasil Atanasov, THE HIDDEN POISONING: PHOSPHINE. A FORENSIC CASE REPORT, Understanding Crime Through Forensic Sciences, 2022, pages:84-91, ISBN:978-1-64953-598-6, PhD 2022
Участие в конференция
1 Постер, Иво Иванов, Analysis of seized herbal mixtures containing synthetic cannabinoids in Bulgaria during the last 5 years 2023
2 Секционен доклад, Росица Костандиева, Силвия Стойкова, Иво Иванов, Васил Атанасов, СМЪРТЕН СЛУЧАЙ ВСЛЕДСТВИЕ СВРЪХДОЗА ГАМА-ХИДРОКСИБУТИРАТ (GHB) 2022
3 Секционен доклад, Иво Иванов, Росица Костандиева, Силвия Стойкова, Боряна Мечкарска, Васил Атанасов, УПОТРЕБА НА АЛКОХОЛ И НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА ОТ ШОФЬОРИ В СОФИЯ ПРЕЗ 2021 Г. 2022
4 Секционен доклад, Росица Костандиева, Силвия Стойкова, Иво Иванов, Васил Атанасов, Жлъчката като алтернативна проба при postmortem скринингов анализ 2022
5 Секционен доклад, Silviya Stoykova, Ivo Ivanov, Rositsa Kostandieva, Elka Ivanova, Vasil Atanasov, THE HIDDEN POISONING: PHOSPHINE 2021
6 Секционен доклад, Radostina I. Alexandrova, Ivo D. Ivanov, Ivayla N. Pantcheva, Cytotoxicity of Monensin complexes against chemically-induced rat tumor and bone marrow cells from the same tumor-bearing animals 2019
7 Секционен доклад, I. Ivanov, S. Stoykova, V. Atanasov, Synthetic cannabinoids overdose – first lethal case in Bulgaria 2018
8 Секционен доклад, I. Ivanov, S. Stoykova, N. Burdzhiev, V. Atanasov, Identification of synthetic cannabinoids in seized herbal mixture 2018
9 Секционен доклад, I. Ivanov, S. Stoykova, E. Ivanova, A. Vlahova, N. Burdzhiev, V. Atanasov, A case of 5F-ADB / FUB-AMB usage: drug-induced or drug-related death? 2018
10 Секционен доклад, I. Ivanov, S. Stoykova, N. Burdzhiev, N. Pantcheva, V. Atanasov, GC-MS and NMR analysis of synthetic cannabinoids inflicted on “herbal mixture” 2018
11 Секционен доклад, И. Иванов, С. Стойкова, Н. Бурджиев, В. Атанасов , 5F-ADB или опасната „билка“ у нас 2018
12 Секционен доклад, Иво Иванов, Внимание: Дизайнерски дроги 2017
13 Секционен доклад, И. Иванов, С. Стойкова, В. Атанасов, Нови психоактивни вещества – видове, разпространение и рискове от употребата им 2017
14 Секционен доклад, И. Иванов, С. Стойкова, В. Атанасов, И. Панчева., „Билка“ или отрова: синтетичният канабиноид 5F-MDMB-PINACA 2017
15 Секционен доклад, И. Иванов, С. Стойкова, В. Атанасов, Изследване на „билкова смес“ - синтетичният канабиноид QUCHIC (BB-22) 2017
16 Секционен доклад, И. Иванов, С. Стойкова, В. Атанасов, Дизайнерски дроги 2016
17 Секционен доклад, И. Иванов, С. Стойкова, В. Атанасов, И. Панчева., Изолиране и охарактеризиране на синтетичния канабиноид BB-22 (QUCHIC) 2016