Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на доц. д-р Любомир Тенекеджиев
Дисертация д-р
Любомир Ганчев Тенекеджиев, Учението на св. Йоан Дамаскин за иконопочитанието, 1987
Книга
1 Любомир Тенекеджиев, Православното учение за светите икони, Университетско издателство, София 2016
2 Любомир Тенекеджиев, Богословската мисъл през първите три века (догматико-патрологичен анализ) Т. 1. (Утвърждаване на апостолското предание през II в.). 2008, ISBN 978-954-9401-23-3 (256 стр.), Артграф, София, Рецензирано 2008
3 Любомир Тенекеджиев, Богословската мисъл през първите три века (догматико-патрологичен анализ) Т. 2. (Учението на Църквата в богословската мисъл от края на II до средата на III в.). 2008, ISBN 978-954-9401-24-0 (196 стр.), Артграф, София, Рецензирано 2008
4 Любомир Тенекеджиев, Тайнството Брак (догматико-патрологично изследване). 2009, ISBN 978-954-9401-28-8 (180 стр.), Артграф, София, Рецензирано 2008
Научен проект
1 Любомир Тенекеджиев, Тезаурус на богословието на св. Йоан Дамаскин, Член, СУ "Св. Климент Охридски", Член, , Номер на договора:136 2015
2 Любомир Тенекеджиев, "От толерантност към признаване" - Проект посветен на 1700-годишнината от Медиолонския едикт на св. Константин Велики (ръководител доц. д-р Александър Омарчевски), Член, 2013
3 Любомир Тенекеджиев, "От толерантност към признаване" - Проект посветен на 1700-годишнината от Медиолонския едикт на св. Константин Велики (ръководител доц. д-р Александър Омарчевски), Член, 2012
4 Любомир Тенекеджиев, Е-Medievalia – Проект към структурните фондове на ЕС, програма „Човешки ресурси“ за създаване на електронна платформа за дистанционно обучение към СУ „Св. Климент Охридски“ – 2011-2014 г. (ръководител проф. дфн Таня Славова), Ръководител, 2012
5 Любомир Тенекеджиев, "От толерантност към признаване" - Проект посветен на 1700-годишнината от Медиолонския едикт на св. Константин Велики (ръководител доц. д-р Александър Омарчевски), Член, 2011
6 Любомир Тенекеджиев, "Учебен библиотечен сайт по патрология и догматика" (Ръководител доц. д-р Любомир Тенекеджиев), Ръководител, Фондация „Покров Богородичен” 2007
Редактор на издание нереферирано
1 Любомир Тенекеджиев, Догмат и терминология в православната християнска традиция. Материали от IV Международен симпозиум по православна догматика, Редактор на издание нереферирано 2013
2 Любомир Тенекеджиев, Тотю Коев, Догматическите формулировки на седемте вселенски събора, Редактор на издание нереферирано 2011
Статия в научно списание
1 Любомир Тенекеджиев, Догматическото значение на концепцията за Логоса у християнските апологети от II век, Богословска мисъл ISSN 1310-7909, брой:1-4, 2010, стр.:9-33 2010
2 Любомир Тенекеджиев, Оригеновият възглед за отношението между човешка и божествена природа в личността на Иисус Христос, Богословска мисъл (Въпроси на догмата). ISSN 1310-7909, брой:кн. 1-4, 2008, стр.:67-74 2008
3 Любомир Тенекеджиев, Особености в подхода на св. Йоан Златоуст при разкриване на православната антропология, Supplementum на сп. „Богословска Мисъл” (1600 години от Успението на св. Йоан Златоуст ISSN 1310-7909, 2008, стр.:95-105 2008
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Любомир Тенекеджиев, Причины нарушения духовного мира согласно св. Василию Великому, Современния Болгарская Патрология , редактор/и:Г. Каприев, И. Г. Бей, издателство:Изд. Украинской Православной Церкви, Киев, ISBN 978-, 2015, стр.:54-64 2015
2 Любомир Тенекеджиев, Броят на тайнствата в Църквата, Догмат и терминология в православната християнска традиция. Материали от IV Международен симпозиум по православна догматика, 22-25 септември 2013 , 2013 2013
3 Любомир Тенекеджиев, Догмат и терминология в православен контекст, Догмат и терминология в православната християнска традиция. Материали от IV Международен симпозиум по православна догматика, 22-25 септември 2013 , 2013 2013
4 Любомир Тенекеджиев, Девство и целомъдрие (светоотечески анализ), Българската Православна църква традиции и настояще ISBN 978-954-617-058-3, издателство:ИК Гутенберг, 2009, стр.:70-82 2009
5 Любомир Тенекеджиев, Девство и целомъдрие (светоотечески анализ) ISBN 954-524-469-0, Международна конференция в чест на професор доктор Тотю Коев, издателство:университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий” В. Търново, 2005, стр.:126-134 2005
6 Любомир Тенекеджиев, Молитвата – духовно общуване с Бога, Пътят на човека към Бога. Теми по систематическо и практическо богословие за кандидат-студенти ISBN 954-072150-4, издателство:университетско издателство "Св. Климент Охридски+, 2005, стр.:109-114 2005
7 Любомир Тенекеджиев, Произход на злото според св. Йоан Дамаскин, : Културните текстове на миналото. Носители, символи и идеи. Т. ΙΙ, (Текстове на културата и религията) ISBN 954-07-2145-8, 2005, стр.:85-90 2005
8 Любомир Тенекеджиев, Пътища за познаване на Бога, Пътят на човека към Бога. Теми по систематическо и практическо богословие за кандидат-студенти ISBN 954-072150-4, издателство:университетско издателство "Св. Климент Охридски+, 2005, стр.:101-108 2005
9 Любомир Тенекеджиев, Тайнството Евхаристия – живо приобщаване с Бога, Пътят на човека към Бога. Теми по систематическо и практическо богословие за кандидат-студенти ISBN 954-072150-4, издателство:университетско издателство "Св. Климент Охридски+, 2005, стр.:122-127 2005
10 Любомир Тенекеджиев, Тайнството Кръщение – начало на нов живот на човека в Църквата, Пътят на човека към Бога. Теми по систематиче ско и практическо богословие за кандидат-студенти ISBN 954-072150-4, издателство:университетско издателство "Св. Климент Охридски+, 2005, стр.:21-30 2005
Учебник/Учебно помагало
Любомир Тенекеджиев, Ил. Цоневски. Патрология. Живот, дейност и учение на светите отци, учители и писатели. Т. 1. (Автор на библиографията и редактор Л. Тенекеджиев). ISBN 978-954-9401-21-9 (384 стр.), университетско издателство "Св. Климент Охридски+, София 2008