Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на д-р Румяна Станимирова

Author ID (SCOPUS):53881930200
Научен проект
1 Румяна Станимирова, "Механизми на омокряне и миещо действие на нано-хетерогенни мицеларни фази - роля на летливите компоненти и на повърхността", Член, ФНИ, МОН 2023
2 Румяна Станимирова, „Изследвания върху физико-химичните механизми на взаимодействията и стабилността във формулировки с измиващо и почистващо действие, с цел оптимизация на тяхната ефективност”, Член, S.C.Johnson & Son, Inc, САЩ 2021
3 Румяна Станимирова, "Летливи ПАВ на фазови граници в многокомпонентни системи: теоретично и експериментално изследване на , Член, МОН 2020
4 Румяна Станимирова, Изследване на гигантски мицеларни структури в смесени разтвори на сърфактанти, техните взаимодействия и реологични свойства, Член, МОН 2020
5 Румяна Станимирова, "Свойства на сърфактанти и емулсии получени от природни продукти", Sulfonated methyl esters in home and personal care applications, Член, KLK OLEO, Малайзия, Номер на договора:3372 2019
6 Румяна Станимирова, Сервизни измервания и анализи на повърхностни и обемни свойства на дисперсни системи и анализ на получените данни, Член, По заявка, Номер на договора:3328 2019
7 Румяна Станимирова, „Ново поколение мастилено-струйни мастила с летливи ПАВ“, Член, , Номер на договора:2825 2018
8 Румяна Станимирова, „Продължение на експерименталните изследвания на шампоани“, "Continuation of the experimental shampoo program", Член, Unilever, Англия, Номер на договора:3284 2018
9 Румяна Станимирова, Йонни течности като носители на антимикробиални субстанции, Член, S.C.Johnson & Son, Inc, САЩ, Номер на договора:3219 2016
10 Румяна Станимирова, Разработване на нови видове мултифункционални микро- и нанокапсули със специфичен химичен състав и морфолофия, и оптимизация на техните свойства., Член, , Номер на договора:2773 2016
11 Румяна Станимирова, "Аналитичен модел на концентрирани разтвори на ПАВ и тяхната чувствителност към физически и химически нестабилности", "Analytical model of core PC surfactant chassis and their sensitivity to physical and chemical instability", Член, Unilever, Холандия, Номер на договора:3155 2015
12 Румяна Станимирова, Молекулярни механизми на процеса на почистване за нови почистващи препарати, “Molecular mechanisms of the cleaning process – toward smart cleaning formulations”, Член, Unilever, Англия, Номер на договора:3103 2014
13 Румяна Станимирова, Взаймодействие на мехурче с твърда повърхност при пени стабилизирани с хидрофобин, “Bubble-wall interactions in relation to hydrophobin stabilized foams”, Член, Unilever,Холандия, Номер на договора:3079 2013
14 Румяна Станимирова, Моделиране на адсорбацията върху твърди повърхности, “Smart polymer: mechanistic insights”, Член, Unilever, Англия, Номер на договора:3048 2013
15 Румяна Станимирова, Агрегиране на сърфактанти в разтвори, “Advanced physical chemistry of complex surfactant mixtures. Control of surfactant aggregation in solutions”, Член, Unilever, САЩ, Номер на договора:3041 2012
16 Румяна Станимирова, Поведение на хидрофобин върху границата вода-масло и неговата роля за стабилизация на тънки течни филми и емулсии, "Behaviour of hydrophobin on oil-water interfaces and its role of the stabilization of thin films and emulsions", Член, Unilever, Англия, Номер на договора:3029 2012
17 Румяна Станимирова, Изследване на времето на живот на мехурчета с цел да се контролира тяхната дълговременна стабилност, “Understanding the long term control of bubble stability using hydrophobins”, Член, Unilever Vlaardingen, Холандия, Номер на договора:1992 2011
18 Румяна Станимирова, Разкриване на дълговременна стабилност на мехурчета с помощта на хидрофобини, “Bubble longevity to build understanding in long term control of bubble stability”, Член, Unilever Vlaardingen, Холандия, Номер на договора:1993 2011
Статия в научно списание
1 O. Soboleva, T. Gurkov, R. Stanimirova, P. Protsenko, L. Tsarkova, Volatile Aroma Surfactants: The Evaluation of the Adsorption− Evaporation Behavior under Dynamic and Equilibrium Conditions, Langmuir, vol:38, issue:9, 2022, pages:2793-2803, ISSN (print):0743-7463, ISSN (online):1520-5827, doi:https://doi.org/10.1021/acs.langmuir.1c02871, Ref, IF, IF (4.331 - 2021), Web of Science Quartile: Q1 (2022), SCOPUS Quartile: Q1 (2022), International 2022
2 K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, R.D. Stanimirova, S.D. Stoyanov, J.L. Cook, I.P. Stott, Analytical modeling of micelle growth. 4. Molecular thermodynamics of wormlike micelles from ionic surfactants: theory vs. experiment, J. Colloid Interface Sci., vol:584, 2021, pages:561-581, doi:10.1016/j.jcis.2020.10.004, Ref, Web of Science, IF (7.489 - 2019), Web of Science Quartile: Q1 (2021), SCOPUS, SJR (1.45 - 2019), SCOPUS Quartile: Q1 (colloid and surface chemistry), International 2021
3 K. Danov, T. Gurkov, R. Stanimirova, R. Uzunova, Kinetics of Transfer of Volatile Amphiphiles (Fragrances) from Vapors to Aqueous Drops and Vice Versa: Interplay of Diffusion and Barrier Mechanisms, Colloids Surf. A, vol:625, 2021, pages:126931-0, doi:10.1063/5.0070619 , Ref, SCOPUS, SJR (0.76 - 2020), SCOPUS Quartile: Q2 (2021) 2021
4 K. Danov, R. Stanimirova, P. Kralchevsky, T. Slavova, V. Yavrukova, Y. Ung, E. Tan, H. Xu, J. Petkov, Solubility of Ionic Surfactants Below Their Krafft Point in Mixed Micellar Solutions: Phase Diagrams for Methyl Ester Sulfonates and Nonionic Cosurfactants, J. Colloid Interface Sci., vol:601, 2021, pages:474-485, Ref, SCOPUS, SJR (1.54 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2021), International 2021
5 E.S. Basheva, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, R.D. Stanimirova, N. Shaw, J.T. Petkov, Vortex in Liquid Films from Concentrated Surfactant Solutions Containing Micelles and Colloidal Particles, J. Colloid Interface Sci., vol:576, 2020, pages:345-355, doi:10.1016/j.jcis.2020.05.048, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2020), International 2020
6 R.D. Stanimirova, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, H. Xu, Y.W. Ung, J.T. Petkov, Oil drop deposition on solid surfaces in mixed polymer-surfactant solutions in relation to hair- and skin-care applications, Colloids Surf. A, том:577, 2019, стр.:53-61, doi:10.1016/j.colsurfa.2019.05.044, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q2 (2019), в сътрудничество с чуждестранни учени 2019
7 V.I. Ivanova, R.D. Stanimirova, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, J.T. Petkov, Sulfonated Methyl Esters, Linear Alkylbenzene Sulfonates and Their Mixed Solutions: Micellization and Effect of Ca2+ Ions, Colloids Surf. A, vol:519, 2017, pages:87-97, doi:10.1016/j.colsurfa.2016.06.039 , Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.753 - 2017), SCOPUS Quartile: Q2 (2017), MSc 2017
8 K.D. Danov, R.D. Stanimirova, P.A. Kralchevsky, K.G. Marinova, S.D. Stoyanov, T.B.J. Blijdenstein, A.R. Cox, E.G. Pelan, Adhesion of Bubbles and Drops to Solid Surfaces, and Anisotropic Surface Tensions Studied by Capillary Meniscus Dynamometry, Adv. Colloid Interface Sci., vol:233, 2016, pages:223-239, doi:10.1016/j.cis.2015.06.003, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.787 - ), SCOPUS Quartile: Q1 (2016), International, PhD 2016
9 Y.S. Lim, R.D. Stanimirova, H. Xu, J. Petkov, Sulphonated Methyl Ester a Promising Surfactant for Detergency in Hard Water Conditions, Household and Personal Care Today, vol:11, issue:4, 2016, pages:47-51, ISSN (print):ISSN 2035-4614, International 2016
10 K.D. Danov, R.D. Stanimirova, P.A. Kralchevsky, K.G. Marinova, N.A. Alexandrov, S.D. Stoyanov, T.B.J. Blijdenstein, E.G. Pelan, Capillary Meniscus Dynamometry – Method for Determining the Surface Tension of Drops and Bubbles with Isotropic and Anisotropic Surface Stress Distributions, J. Colloid Interface Sci., vol:440, 2015, pages:168-178, doi:10.1016/j.jcis.2014.10.067, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.29 - ), SCOPUS Quartile: Q1 (2015), International, PhD 2015
11 K.D. Danov, R.D. Stanimirova, P.A. Kralchevsky, E.S. Basheva, V.I. Ivanova, J.T. Petkov, Sulfonated methyl esters of fatty acids in aqueous solutions: Interfacial and micellar properties, J. Colloid Interface Sci., vol:457, 2015, pages:307-318, doi:10.1016/j.jcis.2015.07.020, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.075 - 2015), SCOPUS Quartile: Q1 (2015), MSc 2015
12 R.D. Stanimirova, K.G. Marinova, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, E.S. Basheva, S.D. Stoyanov, E.G. Pelan, Competitive Adsorption of the Protein Hydrophobin and an Ionic Surfactant: Parallel vs Sequential Adsorption and Dilatational Rheology, Colloids Surf. A, vol:457, 2014, pages:307-317, doi:10.1016/j.colsurfa.2014.06.002, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.854 - 2014), SCOPUS Quartile: Q2 (2014), International, PhD 2014
13 R.D. Stanimirova, T.D. Gurkov, P.A. Kralchevsky, K. Balashev, S.D. Stoyanov, E.G. Pelan, Surface pressure and elasticity of hydrophobin HFBII layers on the air-water interface: Rheology versus structure detected by AFM imaging, Langmuir, vol:29, issue:20, 2013, pages:6053-6067, doi:10.1021/la4005104, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2013), International, PhD 2013
14 R. Stanimirova, K. Marinova, Slavka Tcholakova, N.D. Denkov, S. Stoyanov, E. Pelan, Surface rheology of saponin adsorption layers, Langmuir, vol:27, 2011, pages:12486-12498, doi:10.1021/la202860u, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2011), International, PhD 2011
Статия в поредица
K.G. Marinova, R.D. Stanimirova, M.T. Georgiev, N.A. Alexandrov, E.S. Basheva, P.A. Kralchevsky, Co-adsorption of the proteins beta-casein and BSA in relation to the stability of thin liquid films and foams, Progress in Colloid and Interface Science, vol:Colloid and Interface Chemistry for Nanotechnology , editor/s:P.A. Kralchevsky, R. Miller, F. Ravera, Publisher:CRC Press, New York, 2016, pages:439-458, Ref, PhD, MSc 2016
Статия в сборник (на конференция и др.)
P. Dineff, I. Ivanov, D. Gospodinova, R.D. Stanimirova, Efficiency Processing Parameter for Plasma-Aided Surface Impregnation: III. Plasma Surface Activation, Electrical Apparatus and Technologies (SIELA), 2016 19th International Symposium on, 2016, doi:10.1109/SIELA.2016.7542993 2016
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Татяна Славова, Кр. Маринова, Р. Станимирова, Кр. Данов, Почистване на изкуствена кожа: оптично наблюдение и охарактеризиране 2023
2 Постер, R. Stanimirova, T. Slavova, K. Marinova, K. Danov, Surfactant cleansing mixtures optimization by an in vitro method with artificial skin 2023
3 Секционен доклад, Ана-Мария Гюргинчева, Р. Станимирова, Кр. Г. Маринова, Повърхностни и обемни свойства на разтвори на смеси от нейонни и анионни ПАВ 2023
4 Постер, R. Stanimirova, T. Slavova, K. Marinova, K. Danov, Surfactant cleansing mixtures optimization by an in vitro method with artificial skin 2023
5 Постер, R. Uzunova, K. Danov, R. Stanimirova, T. Gurkov , Kinetics of adsorption of volatile amphiphiles and subsequent desorption from saturated water drop to the air 2023
6 Постер, R. Uzunova, K. Danov, R. Stanimirova, T. Gurkov , Kinetics of adsorption of volatile amphiphiles and subsequent desorption from saturated water drop to the air 2023
7 Секционен доклад, R. Uzunova, K. Danov, R. Stanimirova, T. Gurkov , Kinetics of adsorption of volatile amphiphiles and subsequent desorption from saturated water drop to the air 2023
8 Постер, Rumyana D. Stanimirova, Manoela A. Aleksieva, Jordan T. Petkov, Krassimir D. Danov, INTERACTION BETWЕEN CATIONIC AND NONIONIC SURFACTANTS 2023
9 Постер, K. Marinova, T. Slavova , R. Stanimirova , K. Danov, Artificial skin characterization for cleansing observation and quantification 2023
10 Постер, T. Slavova, K. Marinova, R. Stanimirova, K. Danov , Artificial skin characterization for cleansing observation and quantification 2023
11 Секционен доклад, T. Slavova, K. Marinova, R. Stanimirova, K. Danov , Artificial skin characterization for cleansing observation and quantification 2023
12 Постер, Rumyana D. Stanimirova, Manoela A. Aleksieva, Jordan T. Petkov, Krassimir D. Danov, INTERACTION BETWЕEN CATIONIC AND NONIONIC SURFACTANTS 2023
13 Секционен доклад, Ралица Узунова, Р. Станимирова, Кр. Данов, Т. Гърков, Кинетика на адсорбция на летливи амфифили и последваща десорбция от наситена водна капка към въздуха 2023
14 Секционен доклад, V. Yavrukovа, K. Danov, R. Stanimirova, T. Slavova, Y. W. Ung, A. T. Kim Suan, Hui Xu, J. Petkov, Solubility of ionic surfactants below their Krafft point in mixed micellar solutions: Phase diagrams for methyl ester sulfonates and ionic cosurfactants 2023
15 Секционен доклад, R. Uzunova, K. Danov, T. Gurkov, R. Stanimirova, Kinetics of adsorption of volatile amphiphiles and subsequent desorption from saturated water drop 2023
16 Секционен доклад, Маноела Алексиева, Р. Станимирова, Кр. Данов, Й. Петков, Взаимодействие на катионни и нейонни повърхностно активни вещества 2023
17 Секционен доклад, V. Yavrukova, K. Danov, R. Stanimirova, T. Slavova, Y.W. Ung, A.T.K. Suan, H. Xu, J. Petkov, Solubility of ionic surfactants below their Krafft point in mixed micellar solutions: Phase diagrams for methyl ester sulfonates and ionic cosurfactants 2023
18 Постер, T. Slavova, K. Danov, R. Stanimirova, V. Yavrukova, Y. Ung, E.Tan,H. Xu, J. Petkov, Enhanced solubility of methyl ester sulfonates below their Krafft points in the presence of nonionic cosurfactants 2022
19 Постер, R. Uzunova, K.Danov, R. Stanimirova, T. Gurkov, Kinetics of transfer of volatile amphiphiles from vapors to surfactant solution drops 2022
20 Постер, I. Bacheva, R. Stanimirova, K. Marinova, Development of specialized prebiotic shampoo for normal to oily hair 2021
21 Пленарен доклад, Theodor Gurkov, Krassimir Danov, Rumyana Stanimirova, Ralitsa Uzunova, and Larisa Tsarkova, Surface Activity and Mass Transport Effects during Evaporation of Volatile Aroma Compounds 2021
22 Постер, R.I. Uzunova, R.D. Stanimirova, T.D. Gurkov, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, Kinetics of evaporation from interfacial adsorption layers of volatile surface-active amphiphiles 2019
23 Секционен доклад, T.D. Gurkov, R.D. Stanimirova, R.I. Uzunova, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, Interfacial layers of volatile surfactants: adsorption and kinetics of evaporation 2019
24 Секционен доклад, Theodor Gurkov, R.D. Stanimirova, R.I. Uzunova, L.A. Tsarkova, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, Kinetics of evaporation from interfacial adsorption layers of volatile surface-active amphiphiles 2019
25 Постер, R.D. Stanimirova, V.I. Ivanova, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, J.T. Petkov, Sulfonated methyl esters, linear alkylbenzene sulfonates and their mixtures: micellization and effect of Ca2+ ions 2018
26 Секционен доклад, Elias Pambou, Paula McGeechan, Jordan Petkov, Rumyana D. Stanimirova, Mihail T. Georgiev, Peter A. Kralchevsky, A Study of the Surface Behaviour and Molecular Dynamics of Polyglyceryl Ester Chemistries 2018
27 Секционен доклад, T.D. Gurkov, D. T. Dimitrova, R. D. Stanimirova, P. A. Kralchevsky, Kinetic effects in the interfacial rheology and the adsorption, in systems containing proteins, polymers, and surfactants 2017
28 Постер, V.I. Ivanova, K.D. Danov, R.D. Stanimirova, P.A. Kralchevsky, E.S. Basheva, J.T. Petkov, Sulfonated methyl esters of fatty acids in aqueous solutions: Interfacial and micellar properties 2017
29 Постер, V.I. Ivanova, K.D. Danov, R.D. Stanimirova, P.A. Kralchevsky, E.S. Basheva, J.T. Petkov, Sulfonate methyl esters of fatty acids in aqueous solutions: interfacial and micellar properties 2017
30 Секционен доклад, R.D. Stanimirova, V.I. Ivanova, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, J.T. Petkov, Sulfonated methyl esters, linear alkylbenzene sulfonates and their mixed solutions: micellization and effect of Ca2+ ions 2017
31 Постер, V.I. Ivanova, K.D. Danov, R.D. Stanimirova, P.A. Kralchevsky, E.S. Basheva, J.T. Petkov, Sulfonated methyl esters of fatty acids: Interfacial and micellar properties 2016
32 Секционен доклад, В.И. Иванова, Р.Д. Станимирова, П.А. Кралчевски, К.Д. Данов, Й.Т. Петков, Сулфонирани метил естери на мастните киселини във водни разтвори: адсорбционни и мицеларни свойства 2016
33 Постер, P. Kralchevsky, K. Danov, R. Stanimirova, H. Xu, Physicochemical characterization of sulphonated methyl esters (Palmofonate) via “computer” purification method 2016
34 Пленарен доклад, Kralchevsky P.A., Danov K.D., Stanimirova R.D., Marinova K.G., Stoyanov S.D., Blijdenstein, T.B.J., Cox, A., Pelan, E.G., Adhesion of bubbles and drops to solid surfaces, and anisotropic surface tensions studied by capillary meniscus dynamometry 2015
35 Секционен доклад, В.И. Иванова, Р.Д. Станимирова, П.А. Кралчевски, К.Д. Данов, Поведение на пяна на хидрофобин HFBII в контакт с подложки от стъкло и PET и изследване на адсорбцията му върху подложките чрез AFM 2015
36 Секционен доклад, Marinova K.G., Danov K.D., Stanimirova R.D., Kralchevsky P.A., Alexandrov N.A., Stoyanov S.D., Blijdenstein, T., Pelan, E., Capillary Meniscus Dynamometry – Method for Determining the Surface Tension of Drops and Bubbles with Isotropic and Anisotropic Surface Stress Distributions 2015
37 Секционен доклад, Danov K.D., Kralchevsky P.A., Stanimirova R.D., Marinova K.G., Stoyanov S.D., Capillary bridge dynamometry – method for quantifying the anisotropic surface stresses in elastic interfacial layers and their adhesion to solid surfaces 2014
38 Секционен доклад, Danov K.D., Stanimirova R.D., Marinova K.G., Kralchevsky P.A., Basheva E.S., Stoyanov S.D., Pelan E.G., Competitive Adsorption of HFBII Hydrophobin and Surfactant: Sequential vs Parallel Adsorption and Effect of Surfactant Micelles 2014
39 Секционен доклад, Stanimirova R.D., Gurkov T.D., Kralchevsky P.A., Balashev, K.T., Stoyanov S.D., Pelan, E.G., Surface pressure and elasticity of hydrophobin layers on the air−water interface: rheology vs structure detected by AFM 2014
40 Пленарен доклад, Kralchevsky P.A., Danov K.D., Stanimirova R.D., Basheva E.S., Marinova K.G., Blijdenstein, T.B.J., Stoyanov S.D., Capillary bridge dynamometry – method for quantifying the anisotropic surface stresses in elastic interfacial layers and their adhesion to solid surfaces 2014
41 Секционен доклад, Marinova K.G., Alexandrov, N.A., Danov K.D., Kralchevsky P.A., Basheva E.S., Stanimirova R.D., Stoyanov S.D., Pelan, E.G., Lips, A., Methods for characterization of fluid and non-fluid adsorption layers with applications in food products 2014
42 Секционен доклад, Stanimirova R.D., Marinova K.G., Basheva E.S., Danov K.D., Kralchevsky P.A., Stoyanov, S., Pelan, E., Competitive adsorption of HFBII hydrophobin and surfactant: sequential vs parallel adsorption and effect of surfactant micelles 2014
43 Постер, Stanimirova R.D., Russev, S., Gurkov T.D., Tsutsumanova, G., Stoyanov, S., Arnaudov, L., Spreading and layer properties in the case of pseudo-partial wetting of oil on surfactant solution 2014
44 Постер, Stanimirova R.D., Marinova K.G., Danov K.D., Kralchevsky P.A., Stoyanov S.D., Pelan, E.G., Competitive adsorption of HFBII hydrophobin and surfactant: Sequential versus parallel adsorption and effect of surfactant micelles 2013
45 Секционен доклад, Gurkov T.D., Stanimirova R.D., Kralchevsky P.A., Balashev K.T., Stoyanov S.D., Pelan E.G., Surface Pressure and Elasticity of Hydrophobin HFBII Layers on the Air-Water Interface: Rheology vs.Structure Detected by AFM Imaging 2013
46 Секционен доклад, Marinova K.G., Basheva E.S., Stanimirova R.D., Georgiev M.T., Alexandrov N.A., Danov K.D., Kralchevsky P.A., Co-adsorption in mixed protein and/or surfactant solutions studied by solution exchange experiments with pendant bubbles and thin films 2013
47 Постер, Georgiev M.T., Marinova K.G., Stanimirova R.D., Alexandrov N.A., Basheva E.S., Kralchevsky P.A., Co-Adsorption of the Proteins beta-Casein and BSA in Relation to the Stability of Thin Liquid Films and Foams 2013
48 Секционен доклад, Gurkov T.D., Stanimirova R.D., Nenova B., Rheology of interfacial layers at different density and degree of entanglement 2013
49 Секционен доклад, Румяна Д. Станимирова, Кръстанка Г. Маринова, Михаил Т. Георгиев, Никола А. Александров. Елка С. Башева, Петър А. Кралчевски, Адсорбция от смесени разтвори на β – casein и BSA като стабилизатори на тънки течни филми и пени 2013
50 Постер, Stanimirova R.D., Marinova K.G., Tcholakova S., Denkov N.D., Stoyanov, S., Pelan, E., Surface Rheology of Saponin Adsorption Layers 2012
51 Секционен доклад, Румяна Станимирова, Кръстанка Маринова, Славка Чолакова, Николай Денков, Симеон Стоянов., Повърхностни свойства на разтвори на сапонин 2010
52 Постер, Marinova K.G., Stanimirova R.D., Georgiev M.T., Alexandrov N.A., Basheva E.S., Co-adsorption in solutions of BSA and beta-casein studied by solution exchange experiments with pendant bubbles and thin films 2010
53 Постер, Stanimirova R.D., Marinova K.G., Alexandrov N.A., Schörck, T., Winkler, T., Bilke-Krause, C., Impact of the SLES structure (number of EO-groups) and the additives on the surface rheology and foam drainage 2010
54 Секционен доклад, Румяна Д. Станимирова, Кръстанка Г. Маринова, Красимир Д. Данов., Повърхностни свойства на разтвори на натриев лаурат 2001