Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Емануела Крондева
Научен проект
1 Емануела Крондева, Акустичен концерт-спектакъл с представяне на стари и нови авторски песни., Ръководител, Национален фонд култура, Номер на договора:SP-2022-7 2022
2 Емануела Крондева, Методика на обучението по музика в помощ на упражненията по музикална компютърна грамотност и аранжимент и VSTi, Ръководител, МОН, Номер на договора:РД- 22-1666 2022
3 Емануела Крондева, Аудио запис и реализация на две песни - Отначало и Чай., Ръководител, Национален фонд култура, Номер на договора:MI-2021-I-36 2021
4 Емануела Крондева, BOY Създаване, реализация и разпространение на песен с видеоклип., Ръководител, Национален фонд култура, Номер на договора:TI-136 2020
Участие в конференция
1 Присъствие, Емануела Крондева, “Стратегически хоризонти пред Зеления пакт и дигиталната трансформация в България” 2023
2 Секционен доклад, Емануела Крондева, Изкуството като вид манипулация 2023
3 Присъствие, Емануела Крондева, "Стратегически хоризонти пред Зеления пакт и дигиталната трансформация в България" 2023
4 Присъствие, Емануела Крондева, „Стратегически последици от войната в Украйна за развитието на Източна Европа и Балканите“ 2022
5 Присъствие, Емануела Крондева, МУЗИКА И ПЕДАГОГИКА – ИНОВАЦИИ И ТРАДИЦИИ 2022