Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Марина Чомакова

ORCID ID:https://orcid.org/0000-0002-6984-7176
Научен проект
1 Марина Чомакова, „Анализ на ЧДУ върху пространства със специална холономия и суперсиметрия“, Член, , Номер на договора:70-123-451/27.6.2023г. 2023
2 Марина Чомакова, Геометрия и анализ на суб-Риманови пространства и супер- симетрична теория на струните, Член, , Номер на договора:80-10-192 / 17.5.2023 г. 2023
3 Марина Чомакова, Диференцируеми многообразия със структури., Член, 2021