Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на Диана Петрова

Researcher ID (Web of Science):AAY-5527-2021

ORCID ID:0000-0001-7029-5236
Книга
Николина Николова, Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Диана Петрова, Олег Константинов, Станислав Иванов, Светла Бойчева, Книга за учителя по компютърно моделиране и информационни технологии за 7. клас, ISBN:978-954-01-4257-9, "Просвета - София" АД, София, Рецензирано 2023
Научен проект
1 Диана Петрова, Enhancing Learning In Teaching via e-inquiries (ELITe), Член, , Номер на договора:Project Code: 2016-1-EL01-KA201-023647 2016
2 Диана Петрова, Изследвания в областта на текущ образователен мониторинг, Член, , Номер на договора:№ 143 от 2016 г. 2016
3 Диана Петрова, weSPOT Working environment with Social and Personal Open Tool, Член, , Номер на договора:FP7-ICT-2011-8-318499 2012
4 Диана Петрова, Образователни политики в 21-ви век (EDU 21), Член, , Номер на договора:Проект N: 535904-LLP-1-2012-1-BG-KA1-KA1ECETA2 2012
5 Диана Петрова, Share.TEC (SHAring digital REsources in the Teaching Education Community) програма eContentplus. Цифрови хранилища на метаданни за ресурси за обучение, Член, , Номер на договора:ECP-2007-EDU-427015 2008
6 Диана Петрова, TENCompetence, Шеста европейска рамкова програма. Разработка на концепции и програмни приложения за учене през целия живот, Член, , Номер на договора:6 FP IST-2004-027087 2006
Редактор на издание нереферирано
Диана Петрова, Банатска сватба в село Асеново, Редактор на издание нереферирано 2012
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 B. Napoleonov, D. Petrova, P. Rafailov, V. Videva, V. Strijkova, D. Karashanova, D. Dimitrov, V. Marinova, Growth of 2D MoS2 on sapphire and mica, J. Phys.: Conf. Ser., Publisher:IOP Publishing Ltd, 2024, doi:10.1088/1742-6596/2710/1/012016, Ref, PhD 2024
2 Диана Петрова, Възможност за оценяване на компетенции в условията на електронно обучение, Електронното обучение във висшите училища, Осма национална конференция, 2020, стр.:186-192, ISBN:978-954-07-5028-6 2020
3 Таня Тонова, Диана Петрова, Taxonomies and Technologies in Training (of Mathematics), EDULEARN19 Proceedings, 2019, pages:3786-3792, ISSN (online):2340-1117, ISBN:978-84-09-12031-4, doi:10.21125/edulearn.2019.0980, PhD 2019
4 Татяна Димитрова, Мариана Димитрова, Диана Петрова, Боряна Марина, Обучението по природни науки – учене чрез преживяване в „зелено“, 47-та Национална конференция на учителите по химия с международно участие на тема: Добри практики и изследвания в химическото образование: наблюдения, опити, уроци, извънкласни дейности, 2017 2017
5 Диана Петрова, Количествени показатели на качествени величини в системата на образованието, НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА МЛАДИТЕ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ, издателство:„Фабер“, 2016, стр.:26-30, ISBN:978-619-00-0476-9, Ref 2016
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Диана Петрова, Възможност за оценяване на компетенции в условията на електронно обчение 2020
2 Постер, доц. Таня Тонова и Диана Петрова, TAXONOMIES AND TECHNOLOGIES IN TRAINING (OF MATHEMATICS) 2019
3 Секционен доклад, Диана Петрова, Оценяване на компетенции в Мудъл 2018
4 Секционен доклад, Татяна Димитрова, Диана Петрова, Обучението по природни науки – учене чрез преживяване в „зелено“ 2017
5 Секционен доклад, Диана Петрова, Дигиталните технологии – инструмент за развитие на образованието 2017
6 Секционен доклад, Диана Петрова, Количествени показатели на качествени величини 2016
7 Секционен доклад, Диана Петрова, Количествени показатели на качествени величини в системата на образованието 2016
8 Секционен доклад, Диана Петрова, Рециклираме – мислим в зелено! 2015
9 Секционен доклад, Диана Петрова, Изследователският подход в обучението по природни науки 2014
10 Секционен доклад, Диана Петрова, Татяна Димитрова, Моята класна стая – енергоефективна?! 2014
Учебник
1 Николина Николова, Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Диана Петрова, Олег Константинов, Станислав Иванов, Светла Бойчева, Компютърно моделиране и информационни технологии, 7. клас, ISBN:978-954-01-4247-0, „Просвета – София” АД, София, Рецензирано 2023
2 Николина Николова, Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Диана Петрова, Олег Константинов, Станислав Иванов, Компютърно моделиране и информационни технологии за 5. клас, ISBN:978-954-01-4205-0, Просвета, София, Рецензирано 2022
3 Николина Николова, Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Диана Петрова, Олег Константинов, Станислав Иванов, Компютърно моделиране и информационни технологии за 6. клас, ISBN:978-954-01-4206-7, Просвета, София, Рецензирано 2022
4 Николина Николова, Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Диана Петрова, Красен Стефанов, Информационни технологии за 10. клас, ISBN:978-954-01-3823-7, Просвета, София, Рецензирано 2019
5 Николина Николова, Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Диана Петрова, Олег Константинов, Светла Бойчева, Информационни технологии 7. клас, ISBN:978-954-01-3647-9, Просвета - Основано през 1945, Рецензирано 2018
6 Николина Николова, Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Диана Петрова, Дафинка Митева, Красен Стефанов, Информационни технологии за 9. клас, ISBN:978-954-01-3649-3, Просвета - основано 1945, Рецензирано 2018
7 Николина Николова, Елиза Стефанова, Диана Петрова, Олег Константинов, Учебник по Информационни технологии за 6. клас, ISBN:978-954-01-3407-9 , “Просвета - София” АД, София, Рецензирано 2017
8 Николина Николова, Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Диана Петрова, Олег Константинов, Информационни технологии - учебно помагало за 5. клас, "Просвета - София" АД, София, Рецензирано 2016
9 Николина Николова, Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Диана Петрова, Олег Константинов, Учебник по Информационни технологии за 5. клас, ISBN:978-954-01-3206-8, "Просвета - София" АД, СОФИЯ, Рецензирано 2016
Учебно помагало
1 Даниела Дурева-Тупарова, Георги Тупаров, Ангел Ангелов, Катерина Марчева, Катя Стоянова, Маргарита Спирова, Николина Николова, Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Диана Петрова, Работни листове по Компютърно моделиране и информационни технологии за 7. клас, ISBN:978-954-01-4264-7 2023
2 Николина Николова, Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Диана Петрова, Олег Константинов, Станислав Иванов, Книга за учителя Компютърно моделиране и информационни технологии за 5. клас, ISBN:978–954–01–4209-8, Просвета, София 2022
3 Николина Николова, Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Диана Петрова, Олег Константинов, Станислав Иванов, Книга за учителя Компютърно моделиране и информационни технологии за 6. клас, ISBN:978–954–01–4210–4, Просвета, София, Рецензирано 2022
4 Даниела Дурева-Тупарова, Георги Тупаров, Ангел Ангелов, Катерина Марчева, Катя Стоянова, Николина Николова, Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Диана Петрова, Олег Константинов, Работни листове по Компютърно моделиране и информационни технологии за 5. клас, ISBN:978-954-01-4216-6 2022
5 Даниела Дурева-Тупарова, Георги Тупаров, Ангел Ангелов, Катерина Марчева, Катя Стоянова, Маргарита Спирова, Николина Николова, Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Диана Петрова, Работни листове по Компютърно моделиране и информационни технологии за 6. клас, ISBN:978-954-01-4217-3 2022
6 Елиза Стефанова, Николина Николова, Красен Стефанов, Дафинка Митева, Диана Петрова, Мирослава Николова, Текуща подготовка по информационни технологии за външно оценяване за 10. клас, ISBN:9789540139883, Просвета, София 2020
7 Николина Николова, Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Диана Петрова, Красен Стефанов, Книга за учителя по информационни технологии за 10. клас, ISBN:978-954-01-3868-8, Просвета, София 2019
8 Николина Николова, Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Диана Петрова, Олег Константинов, Светла Бойчева, Книга за учителя информационни технологии 7. клас, ISBN:978-954-01-3714-8, Просвета - основано 1945, Рецензирано 2018
9 Николина Николова, Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Диана Петрова, Дафинка Митева, Красен Стефанов, Книга за учителя информационни технологии 9. клас, ISBN:978-954-01-3713-1, Просвета - основано 1945 2018
10 Николина Николова, Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Диана Петрова, Олег Константинов, Книга за учителя информационни технологии 6. клас, ISBN:978-954-01-3498-7, Просвета - основано 1945, София, Рецензирано 2017
11 Николина Николова, Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Диана Петрова, Олег Константинов, Книга за учителя информационни технологии 5. клас, ISBN:978-954-01-3234-1, Просвета София, Рецензирано 2016