Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. д-р Иван Плачков
Статия в научно списание
1 М. Ал-Амин, М. Крупев, И. Плачков, В. Хаджидеков, Бъбречна компютъртомографска ангиография. Част II флебография. Варианти в хода на бъбречните вени., Рентгенология Радиология, том:LI, брой:2, 2012 2012
2 Ив. Плачков, К. Цветанков, М. Димова, Ц. Добрева, Г. Хаджидеков, Торзио на аднекс на 6- годишно момиче, Рентгенология Радиология, том:1, брой:1, 2012 2012
3 Ив. Плачков, Г. Хаджидеков, К.Цветанков, Торзия на аднекс при 6-годишно момиче, Рентгенология и Радиология, том:LI, брой:1, 2012, стр.:70-73, Ref 2012
4 И. Плачков, Г. Хаджидеков, К. Цветанков, Торзия на аднекс при 6-годишно момиче, Рентгенология и Радиология, vol:LI, issue:1, 2012, pages:70-73, Ref 2012
5 Ив. Плачков, М.Димова, Ц.Добрева, Г.Хаджидеков, Случай на агенезия на corpus callosum, Рентгенология и Радиология, том:XLX, брой:3, 2011, стр.:225-228, Ref 2011
6 К. Цветанков, И. Плачков, М. Димова, Цв. Добрева, Г. Хаджидеков, И. Брезоев, Херниран дивертикул на пикочния мехур, Рентгенология Радиология, том:XLX, брой:4, 2011 2011
Участие в конференция
Секционен доклад, Иван Плачков, Ovarian torsion in a premenarchial girl: MR imaging features with pathological correlation 2012
Учебно помагало
Хаджидеков Г., П. Гецов, И. Плачков, К. Цветанков, Н. Трайкова, Е. Петкова, Сборник тестове по Образна диагностика, ISBN:9786197085419, МУ Пловдив, Рецензирано 2015