Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на Ioannis Kaminis
Научен проект
Ioannis Kaminis, Модерна палеославистика и медиевистика, Член, , Номер на договора:BG05М2OP001-2-009-0005 2017
Превод на статия
1 Йоанис Каминис, Хрисостомос Стамулис, "Любовта като рана. Общуването на телата и любовното естество на живота", првд. Йоанис Каминис, Християнство и култура , брой 6, 143, (2019):71-91., ISSN (print):, Комунитас, София 2019
2 Йоанис Каминис, Атанасиос Папатанасиу, "Признаци на националсоциализъм в Еладската църква", првд. Йоанис Каминис, Християнство и култура, брой 5, 122 (2017): 109-122, ISSN (online):, Комунитас, София 2017
3 Йоанис Каминис, Пантелеймон Калайдзидис, "Изкушението на Юда: Църквата и Националните Идентичности", првд. Йоанис Каминис, Християнство и култура, брой 6, 123, (2017):73-86., ISSN (print):, Комунитас, София 2017
Статия в научно списание
1 Йоанис Каминис, "Православие и Политика (Универсалистичната визия на православието и антисъвременни възгледи)", Християнство и култура , брой 6, 123, (2018): 87-94., Християнство и Култура, брой:123, 2017, стр.:87-94, ISSN (print):1311-9761 2017
2 Йоаннис Каминис, Христологията на Евагрий Понтийски, Forum Theologicum Sardicense, том:XII, брой:1, 2017, стр.:89-127, ISSN (print):1310-7909, PhD 2017
3 Йоаннис Каминис, Евагрий Понтийски: Богословието като начин на живот, Forum Theologicum Sardicense, том:XXI, брой:2, 2016, стр.:113-133, ISSN (print):1310-7909, PhD 2016
Учебник/Учебно помагало
Светослав Риболов, Пол Ладосьор, Йоанис Каминис, Н. Аспрулис,, П. Калайдзидис, А. Манитакис, Увод в православното християнство за политолози, историци и социолози, АртГраф, 262 сс., София, в сътрудничество с чуждестранни учени 2017