Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. д-р Георги Казаков

Author ID (SCOPUS):0
Дисертация д-р
Георги Кирилов Казаков, Памет, легитимност и власт: Христовите реликви и дворцовият церемониал във Византия (ср. на IX - нач. на XI в.)., СУ "Св. Климент Охридски", Ръководител:проф. д.ф.н. Калин Янакиев 2017
Монография
Георги Казаков, Церемонии, реликви и политики на паметта във Византия, ISBN:978-619-01-1143-6, Изток-Запад, София 2022
Статия в научно списание
1 Георги Казаков, Церемония, памет и православие във Византия. Празникът на православието и неговото учредяване, Християнство и култура, брой:3 (110), 2016, стр.:30-40, ISSN (print):1311-9761 2016
2 Георги Казаков, Между вярата и покварата. Четвъртият Кръстоносен поход и разграбването на Константинопол, Християнство и култура, брой:1(13), 2005, стр.:98-105, ISSN (print):1311-9761 2005
Статия в поредица
1 Георги Казаков, Публична политика, право и ритуали: Константи Велики и разказът за християнизацията на Рим, Годишник на Софийския университет, Философски факултет, Културология, брой:2, редактор/и:Райна Гаврилова - главен редактор, Кирил Василев - редактор на брой, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2023, стр.:83-98, ISSN (print):2815-3685 2023
2 Георги Казаков, Empire, theologie et reconstruction: les byzantins avaient-ils de la theorie politique, Medieavalia Christiana , vol:Medieval Christianitas: Different Regions, 'Faces', Approches, issue:3, editor/s:Tvestelin Stepanov and Georgi Kazakov, Publisher:Voenno Izdatelstvo Ltd, 2010, pages:218-229, ISBN:987-954-509-437-8 2010
3 Георги Казаков, Публичният церемониал, християнската памет и символическата топография на града: разказът за мъченика и неговите функции в късната античност (ІІІ-VІ в.), Mediaevalia Christiana , том:Средновековен урбанизъм: памет, сакралност, традиции, брой:2, редактор/и:Георги Казаков и Цветелин Степанов, издателство:УИ „Св. Климент Охридски“, 2007, стр.:77-105, ISBN:978-954-07-2608-3 2007
4 Георги Казаков, Власт, изобразяване и легитимност във Византия през Х в.: Лимбургската ставротека и „нейните” Христови реликви. , Mediaevalia Christiana , том:Власт, образ, въобразяване, брой:1, редактор/и:Георги Казаков и Цветелин Степанов, издателство:Изток-Запад, 2005, стр.:77-103, ISBN:10: 954-321-206-6; 13: 978-954-321-206-4 2005
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Георги Казаков, Римските трофеи и християнството: церемониал и урбанизация в ранен Константинопол., Византия в собствените й очи и очите на другите. , редактор/и:Веселина Вачкова, Албена Миланова и Цветелин Степанов, издателство:Гутенберг, 2007, стр.:22-31, ISBN:ISBN 978-954-617-022-4 2007
2 Георги Казаков, Защо Византия няма политическа теория?, Civitas Divino-Humana. В чест на проф. Г. Бакалов., редактор/и:Цветелин Степанов и Веселина Вачкова, издателство:Център за изследвания на българите ТАНГРА ТанНакРа Ик, 2004, стр.:183-192, ISBN:954-994-260-0 2004
3 Георги Казаков, Изобретяването на римското наследство: две церемонии от историята на ранния Константинопол , Cultura Animi. Изследване в чест на проф. Анна Николова., редактор/и:Виолета Герджикова и Елия Маринова, издателство:Изток-Запад, 2004, стр.:254-263, ISBN:954-321-027-6 2004
4 Георги Казаков, Толерантността в огледалото на официалната история: мнозинство и малцинства в българската национална история. , Толерантността се учи: наръчник за преподаватели, издателство:Фондация "Пайдея", 2004, стр.:49-54, ISBN:954-9398-03-X 2004
5 Цветелин Степанов, Георги Казаков, Средновековните есхатологични текстове и образите на жената на Балканите., Граници на гражданството: Европейските жени между традицията и модерността., редактор/и:Райна Гаврилова и Красимира Даскалова, издателство:ЛИК, 2001, стр.:17-29, ISBN:954-607-474-8, Ref 2001
6 Георги Казаков, Sacrum Imperium: към теологията на императорската власт във Византия. , Мediaevalia Ucrainica: Ментьльныст та iстория iдей, Киiв, АН Украiни, , редактор/и:Т.А. Кiнько, издателство:УАН, 1993, стр.:3-25, ISBN: 5-7702-0431-1 1993
Участие в конференция
Секционен доклад, Георги Казаков, Homo Neo Romanus 2008
Участие в редколегия
Георги Казаков, Mediaevalia Christiana 1-3, Участие в редколегия 2005
Учебник
1 Georgi Kazakov, Maria Donkova, The Man and the Mediaeval Times. History for 8th class, ISBN:954-426-175-3, Anubis, Sofia 1998
2 Георги Казаков , Мария Донкова, Човекът и Средновековието: История за VIII клас на СОУ., ISBN:954-426-099-4, Анубис, София 1995
3 Георги Казаков , Мария Донкова, История за VIII клас на СОУ. Ч. 1 и 2., ISBN:954-426-040-4; 954-426-047-1, Анубис, София 1993
4 Петър Лазаров, Георги Казаков, Родинознание за 4-ти клас на СОУ, ISBN: 954-426-034-X, Анубис, София 1993
5 Георги Казаков , Миналото на българите. Записки по родинознание за IV клас на СОУ, ISBN: 954-416-055-8, Век 22, София 1992
Учебно помагало
1 Георги Казаков , Мария Донкова, Илюстрован исторически атлас по Родинознание за 4 клас., ЛИК, София 1997
2 Георги Казаков , Мария Донкова, Човекът и Средновековието: История на европейската средновековна цивилизация. Книга за учителя. Т. 1-2., ISBN:954-426-071-4; 954-426-072-2, Анубис, София 1994
3 Петър Лазаров, Георги Казаков, Родинознание за 4 клас. Книга за учителя, ISBN:954-426-035-8, Анубис, София 1993
4 Петър Лазаров, Георги Казаков, Тетрадка за ученика по Родинознание за 4-ти клас на СОУ., Анубис, София 1993