Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на доц. д-р Стойчо Стойчев

Author ID (SCOPUS):57213075491

Researcher ID (Web of Science):AAL-7008-2021

ORCID ID:0000-0001-9601-480X
Глава от книга
1 Stoycho P. Stoychev, State Capture: A Crippling Political Affliction and the Search for Antidotes in Engelbrekt, Kjell and Kostadinova, Petia “ Bulgarian Democratic Institutions at Thirty: A Balance Sheet”, ISSN (print):, ISSN (online):, Lexington Books, Lanham, MD, Ref, Рецензирано, International 2020
2 Stoycho P. Stoychev, Political Risks to International Business in Bulgaria, Routledge, Ref, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2017
Книга
1 Стойчо П. Стойчев, Контролираният и купен вот като инструмент за завладяване на държавата от организирани престъпни мрежи: политически рискове и тенденции, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, Ref, Рецензирано 2017
2 Стойчо П. Стойчев, Контролираният вот в България: заплахи за човешката сигурност, Институт за регионални и международни изследвания, София, Рецензирано 2016
3 Стойчо П. Стойчев, Проституцията в България: заплахи за човешката сигурност, Институт за регионални и международни изследвания, София, Рецензирано 2016
4 Георги Димитров, Калоян Харалампиев, Стойчо П. Стойчев, Линка Тонева-Методиева, Механизмът за сътрудничество и проверка: споделена политическа безотговорност, Университетско издателсво "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2014
Монография
1 Stoycho P. Stoychev, Quantitative Political Analysis, ISBN:978-954-07-5925-8, St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, Рецензирано 2024
2 Georgi Dimitrov, Kaloyan Haralampiev, Stoycho P. Stoychev, Linka Toneva-Metodieva, The Cooperation and Verification Mechanism: Shared Political Irresponsibility, ISBN:978-954-07-3686-0, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София 2014
Научен проект
1 Стойчо Стойчев, Електорална динамика и политическо поведение в България 2020-2023, Ръководител, , Номер на договора:80-10-125-10.5.2023 2023
2 Стойчо Стойчев, Политология 5.0. Повишаване стандарта на научните публикации в областта на политическите науки., Ръководител, , Номер на договора:80-10-208/31.10.2022 г. 2022
3 Стойчо Стойчев, Transform4Europe - T4E, Член, 2021
4 Стойчо Стойчев, Европеизация на изборния процес в България, Член, 2019
5 Стойчо Стойчев, Политически измерения на радикализацията в България: съвременни аспекти , Член, 2018
6 Стойчо Стойчев, Предизборна кампания и електорална динамика за Президентски избори 2016, Член, 2016
7 Стойчо Стойчев, Роля на служебните правителства в управлението на кризи и електорална динамика в България 2013 – 2014 г., Член, 2015
8 Стойчо Стойчев, Coalition Governance in Central Eastern Europe (part of Governments in Europe Data Archive Project, Член, 2013
9 Стойчо Стойчев, Forms and Spaces of Violence in Turkey and the Balkans, Член, 2013
10 Стойчо Стойчев, Maximizing the integration capacity of the European Union: Lessons and prospects for enlargement and beyond (MAXCAP), Член, EU 7th Framework Program 2013
11 Стойчо Стойчев, Институционална динамика на представителната демокрация в България. Вериги на делегиране и отчетност (1990-2013, Член, ФНИ на СУ 2013
12 Стойчо Стойчев, Софтуерни решения за адаптиране на преподаването на количествени методи и статистика в социалните науки към пазара на труда, Член, ФНИ на СУ 2013
13 Стойчо Стойчев, Citizens’ Network for Peace, Reconciliation and Human Security, Член, 2012
14 Стойчо Стойчев, Learning by Doing Europe, Член, EU Lifelong Learning Program 2012
15 Стойчо Стойчев, Ролята на политиките за борба с корупцията и организираната престъпност в отношенията между България и ЕС, Член, ФНИ на СУ 2012
16 Стойчо Стойчев, Assessment of the Bulgarian National Integrity System, Член, European Comissoin 2011
17 Стойчо Стойчев, Vitiation of the Electoral Process in Bulgaria, Ръководител, Organisation internationale de la Francophonie 2011
18 Стойчо Стойчев, Гражданската конфискация в България (2005-2010), Ръководител, ИОО - София 2011
19 Стойчо Стойчев, Electoral System Change in Europe Since 1945, Член, University of Reading, UK 2010
20 Стойчо Стойчев, Organized Crime and the Balkan Political Context, Ръководител, BTD - Belgrade 2010
21 Стойчо Стойчев, Policymaking Capacity of the National Assembly in the Fight Against Organized Crime and Political Corruption , Ръководител, Think Tank Fund – Budapest 2010
22 Стойчо Стойчев, България в Европейския съюз: опитът от първите години, Член, ФНИ на СУ 2009
23 Стойчо Стойчев, Corruption in Public Procurement Procedures in Bulgaria, Ръководител, CEE Trust, Sofia 2006
Научно ръководство
1 Стойчо Стойчев, ВОЙНАТА В УКРАЙНА КАТО ДЕТЕРМИНИРАЩ ФАКТОР ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА РИСКА ОТ ТРАФИКА НА ХОРА В ЕВРОПА, дипломна работа:Десислава Филипова Николова 2023
2 Стойчо Стойчев, Демократичната маска на политическото инженерство: измененията на изборните правила в България (2009-2021), дисертация д-р:Димитра Димитрова Воева 2023
3 Стойчо Стойчев, Еволюция на суверенитета в условия на Четвърта индустриална революция, дисертация д-р:Вероника Преждарова 2023
4 Стойчо Стойчев, Механизми за контролирано гласоподаване в ромските общности в България 1991-2021 г., дисертация д-р:Анита Симеонова Стефанова 2023
5 Стойчо Стойчев, Ефективност и последствия от политиките за интеграция на ромския етнос в България (1990-2020 г.), дипломна работа:Дария-Лора Ивайлова Дачева 2022
6 Стойчо Стойчев, МВР - правоохранител или преразпределител: роля на министерството в организирането и провеждането на предсрочни избори под служебното ръководство на Б. Рашков през 2021 г., дипломна работа:Георги Пламенов Иванов 2022
7 Стойчо Стойчев, Противоепидемичните мерки и неформалните бизнеси: Примерът на секс-пазара в София (2020-2021), дипломна работа:Теодора Даниелова Илиева 2022
8 Стойчо Стойчев, ОТ ОРГАНИЗИРАНИ ПРЕСТЪПНИ ГРУПИ КЪМ ТРАНСГРАНИЧНИ КРИМИНАЛНИ МРЕЖИ: СТРУКТУРНА ЕВОЛЮЦИЯ НА ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ В 21ВИ ВЕК И ОТГОВОРЪТ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ, дипломна работа:Йордан Георгиев 2021
9 Стойчо Стойчев, ЕВРОПЕИЗАЦИЯ НА СЕКТОРА ЗА СИГУРНОСТ В БЪЛГАРИЯ СЛЕД 2007 Г., дипломна работа:Атанас Светославов Танев 2020
10 Стойчо Стойчев, Противодействие на трафика на хора на границите САЩ - Мексико и ЕС - Турция (2008-2018), дипломна работа:Александра Александрова Велева 2019
11 Стойчо Стойчев, Балканският полуостров – коридор за контрабанда. Рискове и заплахи за националната сигурност на България (2007 – 2017 г.), дипломна работа:Димо Красимиров Василев 2018
12 Стойчо Стойчев, Защо криминалното сътрудничество изпреварва политическото? Наркотрафикът на Балканите като елемент на международната организирана престъпност в региона (1991-1999).ч, дипломна работа:Димитър Грамов 2018
13 Стойчо Стойчев, ПРОМЕНИТЕ В ИЗБОРНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО КАТО ИНСТРУМЕНТ В ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ (2009-2017 г.), дипломна работа:Димитра Димитрова Воева 2018
14 Стойчо Стойчев, Сравнителен анализ на реформите в българската избирателна система (2009 - 2017г.), СУ дипломна работа:Йордан Мишев 2018
15 Стойчо Стойчев, СЪЗДАВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН СЪД И ПРОКУРАТУРА КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ОРГАНИЗИЗРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ В БЪЛГАРИЯ., дипломна работа:Добромира Петромилова Андонова 2018
16 Стойчо Стойчев, ТЕНДЕНЦИИ ПРИ КОНТРОЛИРАНОТО ГЛАСОПОДАВАНЕ В БЪЛГАРИЯ (2014-2017 г.), дипломна работа:Анита Стефанова 2018
17 Стойчо Стойчев, Узаконяването на проституцията като средство за борба със сексуалната експлоатация и трафика на хора в България, дипломна работа:Владислав Кръстев 2018
18 Стойчо Стойчев, Фактори за формирането и структурирането на организираната престъпност в България през 90-те години на XX век, дипломна работа:Моника Димитрова 2018
19 Стойчо Стойчев, Мрежи срещу Мрежи: Моделът на Europol и Eurojust за ефективни съвместни действия и правоприлагане срещу организираната престъпност след 2007г. в ЕС, дипломна работа:Вяра Данчева Алексова 2017
20 Стойчо Стойчев, РЕГУЛАЦИЯ НА ПРОСТИТУЦИЯТА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ СЛЕД ПОСЛЕДНОТО РАЗШИРЯВАНЕ, дипломна работа:Никол Павлова Георгиева 2017
21 Стойчо Стойчев, Анализ и оценка на механизмите за превенция и противодействие на корупцията в сектора за сигурност на Република България (2009 г. – 2014 г.), дипломна работа:Ангелина Ангелова 2016
22 Стойчо Стойчев, Заплахите за националната сигурност на България, произлизащи от бежанската криза в периода след 2013 г., СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Велизара Красимирова Андреева 2016
23 Стойчо Стойчев, Сексуалната експлоатация в България като проблем за човешката сигурност: регулации и политики, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Величка Сашева Иванова 2016
24 Стойчо Стойчев, МОДЕЛИ НА ПОДБОР И ПРОФЕСИОНАЛИЗАЦИЯ НА ПАРЛАМЕНТАРНИЯ ЕЛИТ НА БЪЛГАРИЯ (1990-2015), СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Йоана Ангелова 2015
25 Стойчо Стойчев, Политики за противодействие на актуалните заплахи от въздушен тероризъм: основа за задълбочаване на международното сътрудничество в сферата на сигурността (2001-2015), СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Ива Петканова 2015
26 Стойчо Стойчев, Финансовият надзор като фактор за глобалната икономическа криза 2008-2014: успешни и неуспешни модели (САЩ и страните от ЕС в сравнителна перспектива) , СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Иван Димитров 2015
27 Стойчо Стойчев, Роля на Държавна агенция „Национална сигурност“ в системата за управление и контрол на рисковете за националната сигурност, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Васил Кюшелиев 2013
28 Стойчо Стойчев, Прилагане на критерия „най-ниска цена“ при провеждане на тръжни процедури по реда на Закона за обществените поръчки в областта на пътното строителство в България, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Яна Мнова 2011
Статия в научно списание
1 Stoycho P. Stoychev, Gergana Tomova, Campaigning Outside the Campaign: Political Parties and Referendums in Bulgaria, East European Politics & Societies, 2019, doi:10.1177/0888325418803161, Ref, Web of Science 2019
2 Stoycho P. Stoychev, THE 2016 REFERENDUM IN BULGARIA, East European Quarterly, том:45, брой:3-4, 2017, Ref, IF, IF (17 - 2018) 2017
3 Стойчо П. Стойчев, Парламентарен контрол в сектора за вътрешна сигурност, Conservative Quarterly, 2016, Ref 2016
4 Stoycho P. Stoychev, THE 2015 REFERENDUM IN BULGARIA, East European Quarterly, том:43, брой:4, 2015, стр.:313-320, Ref, Web of Science 2015
5 Стойчо П. Стойчев, Парадоксалността на проблема с корупцията и организираната престъпност в публичните документи на парламентарно представените партии в периода 2001 - 2012 г., Политически изследвания, брой:3-4, 2015, стр.:91-100, Ref 2015
6 Стойчо П. Стойчев, Парламентарният елит в България 1990 - 2010: Професионализация,европеизация и регионализация, Политически изследвания, брой:1-2, 2015, стр.:157-184, Ref 2015
7 Stoycho P. Stoychev, Political Risk in Europe: A Quantitative Index Based on Measures of Corruption, Market Distortion, and the Shadow Economy, Journal of Political Risk, том:1, брой:5, 2013, Ref 2013
8 Stoycho P. Stoychev, National Assembly as a Policy Maker in the Fight Against Organized Crime and Corruption, Публични политики, том:3, брой:2, 2012, стр.:97-108, Ref 2012
9 Stoycho P. Stoychev, Patterns of Parliamentary Recruitment in the Dawn of the Bulgarian Transition to Democracy, Публични политики, том:2, брой:4, 2011, стр.:46-60, Ref 2011
10 Stoycho P. Stoychev, Europeanization of the Bulgarian Party System: Dynamics and Effects, CEU Political Science Journal, том:3, брой:1, 2008, стр.:2-24, Ref, Web of Science 2008
11 Stoycho P. Stoychev, Types of Ethnic Minority Representation in Central and Eastern Europe, CEU Political Science Journal, том:1, брой:5, 2006, стр.:7-33, Ref, Web of Science 2006
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Mihail Konstantinov, Daniel Peychev, Alexander Stanev, Stoycho P. Stoychev, Dimitar Dimitrov, Voting abroad in Bulgaria: Facts, problems and solutions, AIP Conference Proceedings, 2022, Ref, IF (0.189 - 2023), SCOPUS, SJR (0.164 - 2022), SCOPUS Quartile: Q1 (0.7) 2022
2 Stoycho P. Stoychev, Bulgaria: Trust in the Bulgarian Police – Implications for Human Security, Trust in public institutions across the Balkans and Turkey, редактор/и:Marija Babovic, 2016, стр.:21-27, в сътрудничество с чуждестранни учени 2016
3 Димитър Димитров, Стойчо П. Стойчев, Електорална динамика в изборния цикъл 2013-2015: три равнища на анализ, Предизвикателства пред представителната демокрация в България, редактор/и:Теодора Калейнска, издателство:Европейски информационен център, 2016, стр.:121-131, Ref 2016
4 Стойчо П. Стойчев, Структура на контролираното гласоподаване в България (2014-2015), Политика и демокрация: 30 години българска политология (1986-2016), редактор/и:Александър Томов, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2016, стр.:250-262 2016
5 Стойчо П. Стойчев, Структура на контролираното гласоподаване в България 2014-2015, Предизвикателства пред представителната демокрация в България, редактор/и:Теодора Калейнска, издателство:Европейски информационен център, 2016, стр.:132-142, Ref 2016
6 Стойчо П. Стойчев, Конвенционалната престъпност в Северозападна България като риск за човешката сигурност, Битовата престъпност и контролираният вот като заплахи за човешката сигурност в България, издателство:Институт за регионални и международни изследвания, 2015, стр.:11-39, в сътрудничество с чуждестранни учени 2015
7 Димитър Димитров, Стойчо П. Стойчев, Отражения на контролираното гласоподаване в електоралната динамика в България 2013 - 2014 г., Изборни ситеми, редактор/и:Михаил Константинов, издателство:Българска асоциация по изборни системи, 2015, стр.:35-57 2015
8 Stoycho P. Stoychev, Deficits of the Parliamentary Oversight in the Security Sector 2001 – 2011, Role of the National Assembly in Combating Organized Crime and Corruption 2001 – 2011, издателство:RiskMonitor, 2011, стр.:44-51 2011
9 Стойчо П. Стойчев, Динамика на правилата за провеждане на парламентарни избори в България (1990-2011), Изборният процес в България: основни дефицити и рискове, редактор/и:Стойчо П. Стойчев, издателство:РискМонитор, 2011, стр.:10-29 2011
10 Стойчо П. Стойчев, Парламентарен контрол, Мониторинг на Държавна агенция „Национална сигурност“ 2010., издателство:РискМонитор, 2011, стр.:18-24 2011
11 Стойчо П. Стойчев, Що за проблем е купуването на гласове в България? Оценки от експертния дискурс, Изборният процес в България: основни дефицити и рискове, редактор/и:Стойчо П. Стойчев, издателство:РискМонитор, 2011, стр.:70-84 2011
12 Стойчо П. Стойчев, Европеизация и дестабилизация на българската партийна система: ефекти върху професионализацията на представителния елит, Предизвикателствата пред България след присъединяването към ЕС, издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2010, стр.:219-239 2010
13 Стойчо П. Стойчев, Корупционни нарушения в сферата на обществените поръчки в България, Корупционни нарушения при възлагането на обществени поръчки в България, редактор/и:Стойчо П. Стойчев, издателство:Прозрачност без граници, 2007, стр.:5-11 2007
14 Стойчо П. Стойчев, Типология на нарушенията в областта на обществените поръчки, предизвикващи съмнения за корупция, Корупционни нарушения при възлагането на обществени поръчки в България, редактор/и:Стойчо П. Стойчев, издателство:Прозрачност без граници, 2007, стр.:54-71 2007
15 Стойчо П. Стойчев, Триизмерна класификация на нарушенията, свързани с обществени поръчки в България, Корупционни нарушения при възлагането на обществени поръчки в България, редактор/и:Стойчо П. Стойчев, издателство:Прозрачност без граници, 2007, стр.:43-53 2007
Студия в поредица
1 Georgi Dimitrov, Kaloyan Haralampiev, Stoycho P. Stoychev, The Adventures of the CVM in Bulgaria and Romania, MAXCAP Working Paper Series, 2016, pages:3-38, ISSN (online):2198-7653, International 2016
2 Georgi Dimitrov, Kaloyan Haralampiev, Stoycho P. Stoychev, Contextual Policy Reading of Public Opinion Data and Recent Trends in Attitudes towards European Integration, MAXCAP Working Paper Series, editor/s:Catherine Craven, Ann-Sophie Gast, Michael Giesen, Publisher:Freie Universität Berlin, 2015, pages:4-49, ISSN (online):2198-7653, International 2015
3 Kaloyan Haralampiev, Georgi Dimitrov, Stoycho P. Stoychev, Measuring Sociopolitical Distances between EU Member States and Candidates: A New Path, MAXCAP Working Paper Series, 2015, pages:3-33, ISSN (online):2198-7653, International 2015
Участие в конференция
1 Пленарен доклад, Стойчо Стойчев, Contemporary Risks to Bulgarian Democracy: Controlled Voting and Vote Buying 2019
2 Секционен доклад, Стойчо Стойчев, RISKS TO INTEGRITY IN EUROPEAN ELECTIONS: THE CASE OF BULGARIA 2018
3 Секционен доклад, Стойчо Стойчев, CONTEMPORARY RISKS TO BULGARIAN DEMOCRACY: CONTROLLED VOTING AND VOTE BUYING 2017
4 Секционен доклад, Stoycho Stoychev, POLITICAL RISKS IN BULGARIA: RECENT TRENDS IN CONTROLLED VOTING AND STATE CAPTURE 2017
5 Секционен доклад, Stoycho Stoychev, Female Prostitution in Bulgaria: Recent Trends and Risks 2017
6 Секционен доклад, Стойчо Стойчев, Reforming electoral systems through direct democracy tools: The 2016 referendum in Bulgaria 2017
7 Секционен доклад, Стойчо Стойчев, CRIMINAL NETWORKS CAPTURING THE STATE: THE CASE OF CONTROLLED VOTING AND VOTE BUYING IN BULGARIA 2016
8 Секционен доклад, Стойчо Стойчев, The Adventures of CVM in Bulgaria and Romania 2016
9 Секционен доклад, Стойчо Стойчев, Contemporary Risks to Bulgarian Democracy: Controlled Voting and Vote Buying 2016
10 Секционен доклад, Стойчо Стойчев, Public Trust in the Bulgarian Police 2016
11 Секционен доклад, Стойчо Стойчев, Controlled Voting and Human Security: Empirical Implications 2016
12 Секционен доклад, Стойчо Стойчев, Структура на контролираното гласоподаване в България 2014-2015 2015
13 Секционен доклад, Стойчо Стойчев, The Ukrainian Conflict from Political Risk Perspective 2015
14 Секционен доклад, Стойчо Стойчев, Contemporary Political Risks in Northwestern Bulgaria: Controlled Voting, Conventional Crime and the New Forms of Servitude 2015
15 Секционен доклад, Стойчо Стойчев, Measuring Sociopolitical Distances Between EU Member States and Candidates: A New Path for Analysis 2015
16 Секционен доклад, Стойчо Стойчев, Criminal Networks and Political Representation: from Markets to State Capture 2015
17 Секционен доклад, Стойчо Стойчев, CONTROLLING THE POLLS: THE ORGANIZED CRIMINAL MARKET FOR VOTES IN BULGARIA 2015
18 Секционен доклад, Стойчо Стойчев, Престъпни мрежи и политическо представителство 2015
19 Секционен доклад, Стойчо Стойчев, Димитър Димитров, Анализ на електоралната динамика 2013 - 2014 година 2014
20 Секционен доклад, Стойчо Стойчев, Димитър Димитров, Електорална динамика 2013-2014 2014
21 Секционен доклад, Стойчо Стойчев, Трансформиращият ефект на членството в ЕС върху механизмите за парламентарен контрол в сектора за вътрешна сигурност 2011
22 Секционен доклад, Стойчо Стойчев, Модели на подбор в българския парламент: случаят на Седмото Велико народно събрание (1990-1991) 2011
23 Секционен доклад, Стойчо Стойчев, Многопластова конюнктурна европеизация: случат Евро Плюс Пакт 2011
24 Секционен доклад, Стойчо Стойчев, Европеизация и степен на институционализация на българската партийна система 2008
25 Секционен доклад, Стойчо Стойчев, Степен на институционализация на българската партийна система 2008
26 Секционен доклад, Стойчо Стойчев, Европеизация на партийната система в България: динамика и ефекти 2007
27 Секционен доклад, Стойчо Стойчев, Типология на корупционните нарушения в сферата на обществените поръчки в България 2007
28 Секционен доклад, Стойчо Стойчев, Типове представителство на малцинствата в Централна и Източна Европа 2006