Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. Едина Жолчак-Димитрова

ORCID ID:0000-0002-0569-0974
Дипломна работа
Zsolcsák Edina, A magyar nyelv oktatása francia ajkúaknak (Преподаването на унгарския език за носители на френски език като роден език), ELTE BTK (Будапеща, Унгария), Ръководител:Dr. Szili Katalin 2003
Дисертация д-р
Едина Жолчак-Димитрова, Типология на грешките в междинния унгарски език на носителите на български език, СУ "Св. Климент Охридски", Ръководител:Ина Георгиева Вишоградска 2020
Научен проект
1 Едина Жолчак-Димитрова, Обучение за преподаватели по чужди езици "Възможности и методи за използване на томовете на "Систематичната унгарска граматика"", Член, Институт за моделно езиково обучение (A Modellalapú Nyelvoktatás Intézete) 2024
2 Едина Жолчак-Димитрова, Обучение за преподаватели по чужди езици Възможности за развитие на произношението в класната стая, Член, Институт за моделно езиково обучение (A Modellalapú Nyelvoktatás Intézete) 2024
3 Едина Жолчак-Димитрова, ДА ВЛАДЕЕШ ‘МАЛЪК’ ЕЗИК- УНГАРСКИ В БЪЛГАРИЯ- БЪЛГАРСКИ В УНГАРИЯ ПЕРСПЕКТИВИ, ВЪЗМОЖНОСТИ, ПРОФЕСИОНАЛНИ ПЪТЕКИ, Член, Софийки университет "Св. Климент Охридски" и Сегедски университет 2023
4 Едина Жолчак-Димитрова, Обучение за преподаватели по чужди езици Езиково обучение с видеоклипове от поредицата учебници "MagyarOK", Член, Институт за моделно езиково обучение (A Modellalapú Nyelvoktatás Intézete) 2022
5 Едина Жолчак-Димитрова, Употребата на отворения корпус "MagyarOK" Уъркшоп за преподаватели по език, Член, Институт за моделно езиково обучение (A Modellalapú Nyelvoktatás Intézete) 2021
6 Едина Жолчак-Димитрова, Международен проект "MagyarOK" - специализирано oбучение за преподаватели по унгарски език като чужд ("Чувстсителни въпроси, моделно базирани отговори"), Член, Уиверситет Печ, Унгария 2019
7 Едина Жолчак-Димитрова, обучение за членове на изпитна комисия по устен изпит за международен езиков сертификат ECL за ниво на владеене на унгарски език като чужд, Член, Езиков и изпитен център към Европейски консорциум за сертифициране на познанията по съвременни езици, Печ (Унгария) 2019
8 Едина Жолчак-Димитрова, Cultural Panels - How to teach a foreign language?, Член, EUNIC 2018
9 Едина Жолчак-Димитрова, Международен проект "MagyarOK" - специализирано oбучение за преподаватели по унгарски език като чужд ("Езиково обучение въз основа на модели според нивото, с фокус върху преподаването на лексикални единици") , Член, Университет Печ, Унгария 2018
10 Едина Жолчак-Димитрова, Strategic partnership for competence based training in Bio-fertilizers - Bio-FIT, Член, European Union, Номер на договора:3230 2015
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Едина Жолчак-Димитрова, Някои особености на унгарския език в светлината на грешките, допускани от изучаващи унгарски език българи, ЛИНГВИСТИЧНИ ПРОБЛЕМИ LINGUISTIC PROBLEMS, Publisher:Университетско издателство „Неофит Рилски“, 2021, pages:332-339, ISSN (print):2682-9673, Ref 2021
2 Zsolcsák-Dimitrova Edina, Az irányhármasság kifejezőeszközeinek megfelelői a bolgár nyelvben, Nyelv, kultúra, identitás. Alkalmazott nyelvészeti kutatások a 21. századi információs térben, Publisher:Akadémiai Kiadó, 2020, pages:131-141, ISSN (online):2732-0685, ISBN:978 963 454 539 2, doi:10.1556/9789634545392, International 2020
3 Едина Жолчак-Димитрова, Видове грешки в писмените работи на студенти "Унгарска филология" в СУ (контрастивен анализ на грешки), XVI научна конференция на нехабилитиране преподаватели и докторанти във Факултета на класически и нови филологии, 2019, стр.:170-178 2019
4 Едина Жолчак-Димитрова, Тройната пространствена система в унгарския език и еквивалентите в българския език , Петнадесета научна конференция на нехабилитирани преподаватели и докторанти във Факултета по класически и нови филологии, 2018, стр.:25-33 2018
5 Едина Жолчак-Димитрова, Някои езикови характеристики на унгарския език - лесни за усвояване елементи и трудности пред изучаващите унгарски език българи, XIV конференция на нехабилитираните преподаватели и докторанти от Факултета по класически и нови филологии, 2017, стр.:307-315 2017
6 Едина Жолчак-Димитрова, Из опита ми като лектор по унгарски, Унгаристични изселдвания, 2014, стр.:103-108, в сътрудничество с чуждестранни учени 2014
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Едина Жолчак-Димитрова, Някои особености на унгарския език в светлината на грешките, допускани от изучаващи унгарски език българи 2021
2 Секционен доклад, Едина Жолчак-Димитрова, Видове грешки в писмени работи на студенти Унгарска филология на СУ (Контрастивен анализ на грешки) 2019
3 Секционен доклад, Едина Жолчак-Димитрова, Az irányhármasság kifejezőeszközeinek megfelelői a bolgár nyelvben 2019
4 Секционен доклад, Едина Жолчак-Димитрова, Az irányhármsság kifejezőeszközei a magyar nyelvben és bolgár megfelelőik 2019
5 Секционен доклад, Едина Жолчак-Димитрова, Тройната пространствена система в унгарския език и еквивалентите в българския език 2018
6 Секционен доклад, Едина Жолчак-Димитрова, Очаквани трудности пред изучаващите унгарски език българи 2017
7 Секционен доклад, Едина Жолчак-Димитрова, Някои езикови характеристики на унгарския език - лесни за усвояване елементи и трудности пред изучаващите унгарски език българи 2017
8 Секционен доклад, Едина Жолчак-Димитрова, Из опита ми като лектор по унгарски език 2013
Участие в редколегия
Едина Жолчак-Димитрова, Tanulmányok, Участие в редколегия 2024