Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на доц. д-р Теодор Гърков

Author ID (SCOPUS):6604019609
Научен проект
1 Теодор Гърков, "Clean Future biodegradable encap suspension systems for HC formats' Изследване и моделиране на икономични биоразградими суспендиращи системи", Член, Unilever, UK 2023
2 Теодор Гърков, "Механизми на омокряне и миещо действие на нано-хетерогенни мицеларни фази - роля на летливите компоненти и на повърхността", Член, ФНИ, МОН 2023
3 Теодор Гърков, „Изследвания върху физико-химичните механизми на взаимодействията и стабилността във формулировки с измиващо и почистващо действие, с цел оптимизация на тяхната ефективност”, Ръководител, S.C.Johnson & Son, Inc, САЩ 2021
4 Теодор Гърков, NG Ruby, Ръководител, Unilever, Англия 2021
5 Теодор Гърков, Оптимизиране на формулировки за професионално почистване, Член, "Доверие - грижа" ЕАД 2021
6 Теодор Гърков, "Летливи ПАВ на фазови граници в многокомпонентни системи: теоретично и експериментално изследване на адсорбцията и изпарението в динамични и равновесни условия", Ръководител, МОН 2020
7 Теодор Гърков, Ново поколение мастилено-струйни мастила с летливи ПАВ, Ръководител, МОН 2018
8 Теодор Гърков, Йонни течности като носители на антимикробиални субстанции, Член, S.C.Johnson & Son, Inc, САЩ 2016
9 Теодор Гърков, Комплексна реология на суспензии, подсилена от капилярни мостове, Член, Unilever, Холандия, Номер на договора:3092 2013
10 Теодор Гърков, Поведение на хидрофобин върху границата вода-масло и неговата роля за стабилизация на тънки течни филми и емулсии, Член, Unilever, Англия., Номер на договора:3029 2012
11 Теодор Гърков, Разпространение на резултати (COST акция), Член, COST, Номер на договора:3038 2012
12 Теодор Гърков, Задълбочаване на знанията за адсорбцията на ПАВ върху повърности, Член, Unilever, Великобритания, Номер на договора:1991 2011
13 Теодор Гърков, Изследване на времето на живот на мехурчета с цел да се контролира тяхната дълговременна стабилност, Член, Unilever, Холандия, Номер на договора:1992 2011
14 Теодор Гърков, Разкриване на дълговременна стабилност на мехурчета с помощта на хидрофобин, Член, Unilever, Холандия, Номер на договора:1993 2011
15 Теодор Гърков, Разкриване на дълговременна стабилност на мехурчета с помощта на хидрофобини, Член, Unilever, Холандия, Номер на договора:1993 2011
16 Теодор Гърков, Физикохимични методи за манипулиране на ензими в комплексни среди, Член, Unilever, Великобритания, Номер на договора:1989 2011
17 Теодор Гърков, Електрокапилярни взаимодействия и подреждане на наночастици върху течни повърхности във връзка с тяхното приложение за създаването на нови наноструктурирани материали, Ръководител, МОН - Фонд „Научни изследвания”, Номер на договора:2595 2009
18 Теодор Гърков, Стабилизиране на мехурчета със сапунени и други природни сърфактанти, Член, Unilever, Холандия, Номер на договора:1914 2009
19 Теодор Гърков, Стабилизиране на мехурчетата с хидрофобин и етилцелулозни частици, Член, Unilever, Холандия, Номер на договора:1913 2009
20 Теодор Гърков, Идентифициране, пречистване и охарактеризиране на нови природни емулгатори, Член, Unilever, Холандия, Номер на договора:1899 2008
Научно ръководство
Теодор Гърков, Антипенително действие на калциеви сапуни на мастни киселини в системи, стабилизирани с анионни повърхностно-активни вещества, дипломна работа:Йоана Балабанова 2016
Статия в научно списание
1 O. Soboleva, T. Gurkov, R. Stanimirova, P. Protsenko, L. Tsarkova, Volatile Aroma Surfactants: The Evaluation of the Adsorption− Evaporation Behavior under Dynamic and Equilibrium Conditions, Langmuir, vol:38, issue:9, 2022, pages:2793-2803, ISSN (print):0743-7463, ISSN (online):1520-5827, doi:https://doi.org/10.1021/acs.langmuir.1c02871, Ref, IF, IF (4.331 - 2021), Web of Science Quartile: Q1 (2022), SCOPUS Quartile: Q1 (2022), International 2022
2 L. A. Tsarkova, T. D. Gurkov, Volatile Surfactants: Characterization and Areas of Application, ”, Curr. Opin. Colloid Interface Sci., vol:60, 2022, pages:101592-0, ISSN (print):1359-0294, doi:10.1016/j.cocis.2022.101592, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.27 - 2021), SCOPUS Quartile: Q1 (2022), International 2022
3 K. Danov, T. Gurkov, R. Stanimirova, R. Uzunova, Kinetics of Transfer of Volatile Amphiphiles (Fragrances) from Vapors to Aqueous Drops and Vice Versa: Interplay of Diffusion and Barrier Mechanisms, Colloids Surf. A, vol:625, 2021, pages:126931-0, doi:10.1063/5.0070619 , Ref, SCOPUS, SJR (0.76 - 2020), SCOPUS Quartile: Q2 (2021) 2021
4 K.D. Danov, M.T. Georgiev, P.A. Kralchevsky, G.M. Radulova, T.D. Gurkov, S.D. Stoyanov, E.G. Pelan, Hardening of Particle/Oil/Water Suspensions Due to Capillary Bridges: Experimental Yield Stress and Theoretical Interpretation, Adv. Colloid Interface Sci., vol:251, issue:80-96, 2018, doi:10.1016/j.cis.2017.11.004, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.787 - 2018), SCOPUS Quartile: Q1 (2018), International, PhD 2018
5 M.T. Georgiev, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, T.D. Gurkov, D.P. Krusteva, L.N. Arnaudov, S.D. Stoyanov, E.G. Pelan, Rheology of Particle/Water/Oil Three-Phase Dispersions: Electrostatic vs. Capillary Bridge Forces, J. Colloid Interface Sci., том:513, 2018, стр.:515-526, doi:10.1016/j.jcis.2017.11.057, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.29 - 2018), SCOPUS Quartile: Q1 (2018), в сътрудничество с чуждестранни учени, PhD 2018
6 J. Feng, M. Roché, D. Vigolo, L. N. Arnaudov, S. D. Stoyanov, T. D. Gurkov, G. G. Tsutsumanova, H. A. Stone, Nanoemulsions obtained via bubble-bursting at a compound interface, Nature Physics, vol:10, issue:8, 2014, pages:606-612, ISSN (print):1745-2473, ISSN (online):1745-2481, doi:10.1038/nphys3003, Ref, SCOPUS, SJR (7.96 - 2022), SCOPUS Quartile: Q1 (2014), International 2014
7 Jie Feng, Matthieu Roché, Daniele Vigolo, Luben N. Arnaudov, Simeon D. Stoyanov, Theodor D. Gurkov, Gichka G. Tsutsumanova, Howard A. Stone, Nanoemulsions obtained via bubble-bursting at a compound interface, Nature Physics, vol:10, 2014, doi:10.1038/nphys3003, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2014), International 2014
8 R.D. Stanimirova, T.D. Gurkov, P.A. Kralchevsky, K. Balashev, S.D. Stoyanov, E.G. Pelan, Surface pressure and elasticity of hydrophobin HFBII layers on the air-water interface: Rheology versus structure detected by AFM imaging, Langmuir, vol:29, issue:20, 2013, pages:6053-6067, doi:10.1021/la4005104, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2013), International, PhD 2013
9 N.A. Alexandrov, K.G. Marinova, T.D. Gurkov, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, S.D. Stoyanov, T.B.J. Blijdenstein, L.N. Arnaudov, E.G. Pelan, A. Lips, Interfacial layers from the protein HFBII hydrophobin: dynamic surface tension, dilatational elasticity and relaxation times, Journal of Colloid and Interface Science, vol:376, 2012, pages:296-306, doi:10.1016/j.jcis.2012.03.031, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.304 - 2012), SCOPUS Quartile: Q1 (2012), International, PhD 2012
10 T. D. Gurkov, Adsorption kinetics under the influence of barriers at the subsurface layer, Colloid and Polymer Science, том:289, брой:17-18, 2011, стр.:1905-1915, doi:10.1007/s00396-011-2511-z, Ref, Web of Science 2011
11 T. D. Gurkov, J. K. Angarska, K. D. Tachev, W. Gaschler, Statistics of Rupture in Relation to the Stability of Thin Liquid Films with Different Size, Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects, vol:382, issue:1-3, 2011, pages:174-180, Ref, Web of Science, International 2011
12 E. S. Basheva, T. D. Gurkov, N. C. Christov, B. Campbell, Interactions in oil-water-oil films stabilized by beta-lactoglobulin; role of the surface charge, Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects, том:282-283, 2006, стр.:99-108, Ref, Web of Science, в сътрудничество с чуждестранни учени 2006
13 K. Golemanov, Slavka Tcholakova, N. D. Denkov, T. Gurkov, Selection of surfactants for stable paraffin-in-water dispersions, undergoing solid-liquid transition of the dispersed particles, Langmuir, 2006, pages:3560-0, doi:10.1021/la053059y, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.04 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2006), PhD 2006
14 P. A. Kralchevsky, K. D. Danov, V. L. Kolev, T. D. Gurkov, M. I. Temelska, G. Brenn, Detachment of Oil Drops from Solid Surfaces in Surfactant Solutions: Molecular Mechanisms at a Moving Contact Line, Industrial and Engineering Chemistry Research , vol:44, 2005, pages:1309-1321, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.992 - 2005), SCOPUS Quartile: Q1 (2005), International, PhD 2005
15 T. D. Gurkov, D. T. Dimitrova, K. G. Marinova, C. Bilke-Crause, C. Gerber, I. B. Ivanov, Ionic Surfactants on Fluid Interfaces: Determination of the Adsorption; Role of the Salt and the Type of the Hydrophobic Phase, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, vol:261, 2005, pages:29-38, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.76 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2005), International 2005
16 T. D. Dimitrova, F. Leal-Calderon, T. D. Gurkov, B. Campbell, Surface Forces in Model Oil-in-Water Emulsions Stabilized by Proteins, Advance in Colloid and Interface Science, vol:108-109, 2004, pages:73-86, Ref, Web of Science, International 2004
17 M. Kato, Sh. Hokabe, Sh. Itakura, Sh. Minoshima, Yu. Lyubchenko, T. D. Gurkov, H. Okawara, K. Nagayama, N. Shimizu, Interarm Interaction of DNA Cruciform Forming at a Short Inverted Repeat Sequence, Biophys. J., том:85, брой:1, 2003, стр.:402-408, Ref, Web of Science, в сътрудничество с чуждестранни учени 2003
18 T.D. Gurkov, S.C. Russev, K.D. Danov, I.B. Ivanov, B. Campbell, Monolayers of globular proteins on the air/water interface: applicability of the Volmer equation of state, Langmuir, vol:19, 2003, pages:7362-7369, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2003), International 2003
19 Sh. Hokabe, T. D. Gurkov, H. Okawara, K. Nagayama, Sh. Minoshima, N. Shimizu, M. Kato, Chemical Probing and Electron Microscopic Analysis of Alternative DNA Structure Formed in an Inverted Repeat Sequence, Nucleic Acids Research Supplement, брой:2, 2002, стр.:217-218, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2002
20 A. Hadjiiski, Slavka Tcholakova, I. B. Ivanov, T. D. Gurkov, E. Leonard, Gentle Film Trapping Technique with Application to Drop Entry Measurements, Langmuir, 2002, pages:127-138, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.04 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2002), International 2002
21 T. D. Dimitrova, F. Leal-Calderon, T. D. Gurkov, B. Campbell, Disjoining Pressure vs. Thickness Isotherms of Thin Emulsion Films Stabilized by Proteins, Langmuir, issue:17, 2001, pages:8069-8077, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2001), International 2001
22 M. Kato, T. D. Gurkov, G. E. Elmesiry, N. Shimizu, K. Nagayama, Electron Microscopic Imaging of Supercoiled DNA Containing Highly Biased Sequence, Nucleic Acids Research Supplement, брой:1, 2001, стр.:157-158, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2001
23 J. T. Petkov, T. D. Gurkov, B. E. Campbell, Measurement of the Yield Stress of Gel-like Protein Layers on Liquid Surfaces by Means of an Attached Particle, Langmuir, том:17, брой:15, 2001, стр.:4556-4563, Ref, Web of Science, в сътрудничество с чуждестранни учени, PhD 2001
24 S.C. Russev, Tz.V. Arguirov, T.D. Gurkov, Beta-casein adsorption kinetics on air-water and oil-water interfaces studied by ellipsometry, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, vol:19, 2000, pages:89-100, Ref, Web of Science 2000
25 J. T. Petkov, T. D. Gurkov, B. E. Campbell, R. P. Borwankar, Dilatational and Shear Elasticity of Gel-Like Protein Layers on Air/Water Interface, Langmuir, vol:16, issue:8, 2000, pages:3703-3711, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2000), International, PhD 2000
26 T. D. Dimitrova, T. D. Gurkov, N. D. Vassileva, B. E. Campbell, R. P. Borwankar, Kinetics of Cream Formation by the Mechanism of Consolidation in Flocculating Emulsions, J. Colloid Interface Sci., vol:230, issue:2, 2000, pages:254-267, Ref, Web of Science, International, PhD, MSc 2000
27 E.S. Basheva, T.D. Gurkov, I.B. Ivanov, G.B. Bantchev, B. Campbell, R.P. Borwankar, Size Dependence of the Stability of Emulsion Drops Pressed Against a Large Interface, Langmuir, vol:15, 1999, pages:6764-6769, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (1999), International 1999
28 I.B. Ivanov, A. Hadjiiski, N.D. Denkov, T.D. Gurkov, P.A. Kralchevsky, S. Koyasu, Energy of Adhesion of Human T Cells to Adsorption Layers of Monoclonal Antibodies Measured by Film Trapping Technique, Biophys. J., vol:75, 1998, pages:545-556, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (1998), International, PhD 1998
29 T. Gurkov, K. Marinova, A. Zdravkov, C. Oleksiak, B. Campbell, Gradual Disintegration of Protein Lumps Contained in Thin Emulsion Films: Role of the Surface Diffusion, Progr Colloid Polym Sci., том:110, 1998, стр.:263-268, Ref, Web of Science, в сътрудничество с чуждестранни учени 1998
30 K. Marinova, T. Gurkov, T. Dimitrova, R. Alargova, D. Smith, Oscillatory Structural Interactions in Thin Emulsion Films Containing Micelles of Ionic Surfactant, Progr Colloid Polym Sci., том:110, 1998, стр.:245-250, Ref, Web of Science, в сътрудничество с чуждестранни учени 1998
31 T.D. Gurkov, K.D. Danov, N. Alleborn, H. Raszillier, Role of Surface Forces in the Stability of Evaporating Thin Liquid Films that Contain Surfactant Micelles, J. Colloid Interface Sci., том:198, 1998, стр.:224-240, Ref, Web of Science, в сътрудничество с чуждестранни учени 1998
32 K. Marinova, T. Gurkov, T. Dimitrova, R. Alargova, D. Smith, Role of the Oscillatory Structural Forces for the Interactions in Thin Emulsion Films Containing Micelles, Langmuir, том:14, 1998, стр.:2011-2019, Ref, Web of Science, в сътрудничество с чуждестранни учени 1998
33 K.D. Danov, T.D. Gurkov, H. Raszillier, F. Durst, Stokes Flow Caused by the Motion of a Rigid Sphere Close to a Viscous Interface, Chem. Eng. Sci., vol:53, issue:19, 1998, pages:3413-3434, Ref, Web of Science, International 1998
34 K.D. Danov, T.D. Gurkov, T. Dimitrova, I.B. Ivanov, D. Smith, Hydrodynamic theory for spontaneously growing dimple in emulsion films with surfactant mass transfer, Journal of Colloid and Interface Science, vol:188, 1997, pages:313-324, Ref, Web of Science, International 1997
35 T. Gurkov, P.A. Kralchevsky, Mechanics and Thermodynamics of Interfaces, Thin Liquid Films and Membranes, J. Disp. Sci. Technol., том:18, 1997, стр.:609-623, Ref, IF, IF (1.454 - 2017), SCOPUS Quartile: Q3 (1997) 1997
36 K.G. Marinova, T.D. Gurkov, O.D. Velev, I.B. Ivanov, B. Campbell, R.P. Borwankar, The Role of Additives for the Behaviour of Thin Emulsion Films Stabilised by Proteins, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, vol:123-124, 1997, pages:155-167, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (1997), International 1997
37 P.A. Kralchevsky, T.D. Gurkov, K. Nagayama, Electric Component of the Interfacial Bending Moment and Curvature Elastic Moduli, J. Colloid Interface Sci., том:180, 1996, стр.:619-622, doi:10.1006/jcis.1996.0344, Ref, IF, IF (5.091 - 2017), SCOPUS Quartile: Q1 (1996), в сътрудничество с чуждестранни учени, PhD 1996
38 T.D. Gurkov, P. A. Kralchevsky, K. Nagayama, Formation of Dimers in Lipid Monolayers, Colloid and Polymer Science, том:274, 1996, стр.:227-238, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q2 (1996), в сътрудничество с чуждестранни учени 1996
39 O.D. Velev, T.D. Gurkov, I.B. Ivanov, R.P. Borwankar, Abnormal Thickness and Stability of Nonequilibrium Liquid Films, Physical Review Letters, том:75, 1995, стр.:264-267, Ref, Web of Science, в сътрудничество с чуждестранни учени 1995
40 T.D. Gurkov, T.S. Horozov, I.B. Ivanov, R.P. Borwankar, Composition of Mixed Adsorption Layers of Non-Ionic Surfactants on Oil/Water Interfaces, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, том:87, 1994, стр.:81-92, Ref, Web of Science, в сътрудничество с чуждестранни учени 1994
41 O.D. Velev, T.D. Gurkov, Sv.K. Chakarova, B.I. Dimitrova, I.B. Ivanov, R.P. Borwankar, Experimental Investigations on Model Emulsion Systems Stabilized with Non-ionic Surfactant Blends, Colloids and Surfaces A, том:83, 1994, стр.:43-55, Ref, Web of Science, в сътрудничество с чуждестранни учени 1994
42 K.D. Danov, I.B. Ivanov, T.D. Gurkov, R.P. Borwankar, Kinetic model for the simultaneous processes of flocculation and coalescence in emulsion systems, Journal of Colloid and Interface Science, vol:167, 1994, pages:8-17, Ref, Web of Science, International 1994
43 O.D. Velev, T.D. Gurkov, R.P. Borwankar, Spontaneous Cyclic Dimpling in Emulsion Films Due to Surfactant Mass Transfer between the Phases, Journal of Colloid and Interface Science, том:159, 1993, стр.:497-501, Ref, Web of Science, в сътрудничество с чуждестранни учени 1993
44 P.A. Kralchevsky, T.D. Gurkov, I.B. Ivanov, The Interfacial Bending Moment: Thermodynamics and Contributions of the Electrostatic Interactions, Colloids and Surfaces, том:56, 1991, стр.:149-176, Ref, IF, IF (2.829 - 2017), SCOPUS Quartile: Q2 (1991), PhD 1991
45 T.D. Gurkov, P.A. Kralchevsky, I.B. Ivanov, The Van der Waals Component of the Interfacial Bending Moment. 2 Model Development and Numerical Results, Colloids and Surfaces, брой:56, 1991, стр.:119-148, Ref, IF, IF (2.829 - 2017), SCOPUS Quartile: Q2 (1991), PhD 1991
46 P.A. Kralchevsky, T.D. Gurkov, The van der Waals Component of the Interfacial Bending Moment: 1. Contribution of the Pressure Tensor Tails, Colloids Surfaces, брой:56, 1991, стр.:101-118, Ref, IF, IF (2.829 - 2017), SCOPUS Quartile: Q2 (1991), PhD 1991
47 T.D. Gurkov, P.A. Kralchevsky, Surface Tension and Surface Energy of Curved Interfaces and Membranes, Colloids and Surfaces, vol:47, 1990, pages:45-68, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q2 (1990), PhD 1990
48 M.K. Kaisheva, T.D. Gurkov, B.B. Damaskin, Temperature Dependence of the Adsorption of Sodium Dodecylsulfate on Mercury, Electrokhimiya, том:21, 1985, стр.:832-836, в сътрудничество с чуждестранни учени 1985
49 M. K. Kaisheva, Sh. Usui, T. D. Gurkov, Thin Films from Solutions of Anionic Surfactant on Mercury, Ann. Univ. Sofia, Fac. Chim., том:78, 1984, стр.:153-167, в сътрудничество с чуждестранни учени 1984
Статия в поредица
1 T. D. Gurkov, B. Nenova, E. K. Kostova, W. Gaschler, Interfacial rheology of viscoelastic surfactant - polymer layers, Progress in Colloid and Interface Science, том:Colloid and Interface Chemistry for Nanotechnology, брой:4, редактор/и:P. A. Kralchevsky, R. Miller, F. Ravera, издателство:CRC Press - Taylor & Francis Group, 2014, стр.:351-367, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2014
2 T. D. Gurkov, E. S. Basheva, Hydrodynamic Behaviour and Stability of Approaching Deformable Drops, Encyclopedia of Surface and Colloid Science, редактор/и:A. T. Hubbard, издателство:Marcel Dekker, N.Y., 2002, стр.:2349-2363, Ref, Web of Science 2002
3 T. D. Gurkov, J. T. Petkov, B. Campbell, R. P. Borwankar, Dilatational and Shear Rheology of Protein Layers on Water/Air Interface, Food Colloids, Fundamentals of Formulation, редактор/и:E. Dickinson, R. Miller, издателство:Royal Soc. Chem., Cambridge, UK, 2001, стр.:181-190, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени, PhD 2001
4 I. B. Ivanov, E. S. Basheva, T. D. Gurkov, A. D. Hadjiiski, L. N. Arnaudov, N. D. Vassileva, S. S. Tcholakova, B. E. Campbell, Stability of O/W Emulsions Containing Proteins, Food Colloids, Fundamentals of Formulation, редактор/и:E. Dickinson, R. Miller, издателство:Royal Soc. Chem., Cambridge, UK, 2001, стр.:73-90, Ref, PhD 2001
5 R. P. Borwankar, B. Campbell, C. Oleksiak, T. D. Gurkov, D. T. Wasan, Wen Xu, Food Dispersion Stability, Food Emulsions and Foams: Interfaces, Interactions and Stability, редактор/и:E. Dickinson and J.M. Rodriguez-Patino, издателство:Royal Society of Chemistry, Cambridge, UK, 1999, стр.:45-60, Ref, Web of Science, в сътрудничество с чуждестранни учени 1999
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 T. D. Gurkov, I. B. Ivanov, Layers of non-ionic Surfactants on Fluid Interfaces: Adsorption and Interactions in the Frames of a Statistical Model, Proceedings of the 4-th World Congress on Emulsions, October 3-6, 2006, Lyon, France, 2006 2006
2 E. S. Basheva, T. D. Gurkov, K. G. Krumova, B. Campbell, Stability and Behavior of Thin Oil/Water/Oil Films with beta-Lactoglobulin, Proceedings of the 4-th World Congress on Emulsions, October 3-6, 2006, Lyon, France, 2006, в сътрудничество с чуждестранни учени, PhD 2006
3 T. D. Dimitrova, F. Leal-Calderon, T. D. Gurkov, B. Campbell, Surface Forces Acting in Thin Emulsion Films Stabilized by Proteins, Proceedings of the 3-rd World Congress on Emulsions, September 24-27, 2002, Lyon, France, издателство:Éditions de santé, 2002, в сътрудничество с чуждестранни учени, PhD 2002
4 K. Marinova, T. Gurkov, R. Borwankar, B. Campbell, C. Oleksiak, Emulsion films stabilized by proteins, Proceedings of Second World Congress on Emulsion, 1997, в сътрудничество с чуждестранни учени 1997
5 K. Marinova, T. Gurkov, G. Bantchev, P. Kralchevsky, Role of the oscillatory structural forces for the stability of emulsions, Proceedings of Second World Congress on Emulsion, 1997 1997
6 T. D. Gurkov, K. D. Danov, O. D. Velev, I. B. Ivanov, R. P. Borwankar, Stability of Liquid Films in Non-Preequilibrated Emulsions, Proceedings of the Second World Congress on Emulsion (CME97), 1997, стр.:1-6, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 1997
7 Velev, O.D., T.D. Gurkov, Alargova, R.G., K.G. Marinova, Ivanov I.B., Borwankar, R.P., Stability of Films and Emulsions in the Presence of Nonionic Surfactant Blends, Proceedings of First World Congress on Emulsion, издателство:Paris, 1993, стр.:122130-0, в сътрудничество с чуждестранни учени 1993
8 T. D. Gurkov, P. A. Kralchevsky, I. B. Ivanov, Surface Bending Moments and the Interfacial Composition in Emulsion Systems, Proc. First World Congress on Emulsions, издателство:Paris, 2-31-132., 1992 1992
9 T. D. Gurkov, P. A. Kralchevsky, Mechanical Behaviour of Curved Interfaces and Membranes in the Presence of Surface Bending Moments, Jubilee Collection to the 100-th Anniversary of the Faculty of Chemistry at the University of Sofia, издателство:Sofia University, 1990, стр.:78-82 1990
Участие в конференция
1 Секционен доклад, R. Uzunova, K. Danov, T. Gurkov, R. Stanimirova, Kinetics of adsorption of volatile amphiphiles and subsequent desorption from saturated water drop 2023
2 Секционен доклад, R. Uzunova, K. Danov, R. Stanimirova, T. Gurkov , Kinetics of adsorption of volatile amphiphiles and subsequent desorption from saturated water drop to the air 2023
3 Постер, R. Uzunova, K. Danov, R. Stanimirova, T. Gurkov , Kinetics of adsorption of volatile amphiphiles and subsequent desorption from saturated water drop to the air 2023
4 Постер, R. Uzunova, K. Danov, R. Stanimirova, T. Gurkov , Kinetics of adsorption of volatile amphiphiles and subsequent desorption from saturated water drop to the air 2023
5 Секционен доклад, Ралица Узунова, Р. Станимирова, Кр. Данов, Т. Гърков, Кинетика на адсорбция на летливи амфифили и последваща десорбция от наситена водна капка към въздуха“ 2023
6 Постер, R. Uzunova, K.Danov, R. Stanimirova, T. Gurkov, Kinetics of transfer of volatile amphiphiles from vapors to surfactant solution drops 2022
7 Пленарен доклад, Theodor Gurkov, Krassimir Danov, Rumyana Stanimirova, Ralitsa Uzunova, and Larisa Tsarkova, Surface Activity and Mass Transport Effects during Evaporation of Volatile Aroma Compounds 2021
8 Постер, Теодор Гърков, Volatile aroma surfactants: characterization of the interfacial behaviour at dynamic and equilibrium conditions 2021
9 Секционен доклад, Теодор Гърков, Kinetics of evaporation from interfacial adsorption layers of volatile surface-active amphiphiles 2019
10 Секционен доклад, Теодор Гърков, Interfacial layers of volatile surfactants: adsorption and kinetics of evaporation 2019
11 Секционен доклад, Теодор Гърков (D. Dimitrova, R. Stanimirova, P. Kralchevsky), Kinetic effects in the interfacial rheology and the adsorption, in systems containing proteins, polymers, and surfactants 2017
12 Секционен доклад, Теодор Гърков, Адсорбционни и реологични свойства на течни повърхности, свързани с фактори за стабилност на дисперсии 2016
13 Секционен доклад, S. Tzocheva, G. Radulova, T. Gurkov, D. Krasteva. P. Kralchevsky, K. Danov, S. Stoyanov, E. Pelan, Rheology of solid/ liquid dispersions, affected by an Inner fluid through a capillary mechanism 2015
14 Секционен доклад, Теодор Гърков, Дора Димитрова, Adsorption dynamics and equation of state of surfactant layers, quantified from the initial stages in the interfacial tension change 2015
15 Секционен доклад, Теодор Гърков, Surfactant Adsorption and the Equation of State, Obtained from Kinetic Interfacial Tension Data 2014
16 Секционен доклад, Теодор Д. Гърков, Surface Pressure and Elasticity of Hydrophobin HFBII Layers on the Air-Water Interface: Rheology vs. Structure Detected by AFM Imaging 2013
17 Секционен доклад, Теодор Д. Гърков, Role of Surfactants for Optimization of the Physico-Chemical Properties of Phase Change Materials for Energy Storage 2013
18 Секционен доклад, Теодор Д. Гърков, Rheology of interfacial layers at different density and degree of entanglement 2013
19 Секционен доклад, Теодор Д. Гърков, Kinetics of Bubble Removal from Turbulently Mixed Dispersions 2011
20 Секционен доклад, Теодор Гърков, Interfacial Rheology 2010
21 Секционен доклад, T. D. Gurkov, J. K. Angarska, K. D. Tachev, W. Gaschler, Statistics of Rupture in Relation to the Stability of Thin Liquid Films with Different Size 2010
22 Секционен доклад, Теодор Гърков, Interfacial rheology of viscoelastic gel-like layers 2010
23 Секционен доклад, J. K. Angarska, T. D. Gurkov, W. Gaschler, Thin liquid film stability, characterized by drainage rate and statistics of rupture at different film size 2009
24 Секционен доклад, Т. Д. Гърков, Б. Ненова, Е. К. Костова, К. Г. Маринова, W. Gaschler, Реологични свойства на повърхностни слоеве с агрегация и омрежване на молекулите 2009
25 Секционен доклад, T. D. Gurkov, E. K. Kostova, B. D. Nenova, W. Gaschler, Surface rheology of structured/ entangled layers 2008
26 Секционен доклад, P. A. Kralchevsky, K. D. Danov, M. P. Boneva, N. C. Christov, C. I. Pishmanova, T. D. Gurkov, Crystallization and Micellization in Carboxylate Soap Solutions 2007
27 Секционен доклад, N. D. Denkov, S. Tcholakova, K. Golemanov, P. A. Kralchevsky, K. D. Danov, M. P. Boneva, N. C. Christov, C. I. Pishmanova, T. D. Gurkov, Bubble and Drop Deformation and Breakup in Sheared Foams and Emulsions 2007
28 Секционен доклад, E. S. Basheva, T. D. Gurkov, K. Krumova, B. Campbell, Stability and behavior of thin Oil/Water/Oil films with beta-lactoglobulin 2006
29 Секционен доклад, T. D. Gurkov, I. B. Ivanov, Layers of non-ionic surfactants on fluid interfaces; adsorption and interactions in the frames of a statistical model 2006
30 Секционен доклад, . P. A. Kralchevsky, K. D. Danov, V. L. Kolev, T. D. Gurkov, M. I. Temelska, G. Brenn, N. D. Denkov, Detachment of Oil Drops from Solid Surfaces in Surfactant Solutions: Molecular Mechanisms at a Moving Contact Line 2004
31 Секционен доклад, T. D. Gurkov, S. C. Russev, K. D. Danov, I. B. Ivanov, J. T. Petkov, and B. Campbell, Rheology of adsorbed protein layers on fluid interfaces 2002
32 Секционен доклад, Теодор Гърков, Electron microscopic observation of selectively labeled DNA - Toward EM DNA sequencing 2001
33 Секционен доклад, T. D. Gurkov, J. T. Petkov and B. Campbell, Dilatational and Shear Rheology of Protein Layers on Water/Air Interface 2001
34 Секционен доклад, J. T. Petkov, T. D. Gurkov and B. Campbell, Measurement of the Yield Stress of Gellike Protein Layers on Liquid Surfaces by Means of an Attached Particle 2001
35 Секционен доклад, T. D. Dimitrova, T. D. Gurkov, N. D. Vassileva, B. Campbell and R. P. Borwankar, Kinetics of Cream Formation by the Mechanism of Consolidation in Flocculating Emulsions 2000
36 Секционен доклад, S. C. Russev, T. D. Gurkov, V. K. Nikolov, B. Campbell and R. P. Borwankar, Ellipsometric Study of -Lactoglobulin Adsorption and Compression at the Interface Air/Solution 2000
37 Секционен доклад, J. T. Petkov, T. D. Gurkov, I. B. Ivanov, B. Campbell and R. P. Borwankar, A Simple New Method for Measuring the Yield Stress of Gel-like Protein Layers on Liquid Surfaces 2000
38 Секционен доклад, T. D. Gurkov, J. T. Petkov, B. E. Campbell, and R. P. Borwankar, Interfacial Rheology of Adsorbed Layers of Proteins and Protein-Surfactant Mixtures on Liquid Boundaries 2000
39 Секционен доклад, T. D. Gurkov, J. T. Petkov, B. Campbell and R. P. Borwankar, Dilatational and Shear Rheology of Protein Layers on Water/Air Interface 2000
40 Секционен доклад, T. D. Gurkov, E. S. Basheva, B. E. Campbell, and R. P. Borwankar, Size Dependence of the Stability of Emulsion Drops Pressed Against a Large Liquid Interface 2000
41 Секционен доклад, T. D. Gurkov, T. D. Dimitrova, N. D. Vassileva, B. E. Campbell and R. P. Borwankar, Kinetics of Cream Formation by the Mechanism of Consolidation in Flocculating Emulsions Stabilised by Proteins 2000
42 Секционен доклад, I. B. Ivanov, K. D. Danov, T. D. Gurkov, O. D. Velev, T. Dimitrova and R. P. Borwankar, Stability and Dynamics of Liquid Films in Non-Equilibrium Conditions 1999
43 Секционен доклад, O. D. Velev, T. D. Gurkov, I. B. Ivanov and R. P. Borwankar, Abnormal Thickness and Stability of Non-Equilibrium Liquid Films 1999
44 Секционен доклад, S. C. Russev, Tz. Vl. Arguirov and T. D. Gurkov, Beta-Casein Adsorption Kinetics on Air-Water and Oil-Water Interfaces Studied by Ellipsometry 1999
45 Секционен доклад, T. D. Gurkov, K. D. Danov, O. D. Velev, I. B. Ivanov and R. P. Borwankar, Stability of Liquid Films in Non-Preequilibrated Emulsions 1997
46 Секционен доклад, K. G. Marinova, T. D. Gurkov, R. P. Borwankar and B. E. Campbell, Properties of Thin Liquid Films Stabilised by Proteins 1997
47 Секционен доклад, T. D. Gurkov and K. D. Danov, Stability of Evaporating Thin Liquid Films in the Presence of Surfactant 1997
48 Секционен доклад, K. G. Marinova, T. D. Gurkov, T. D. Dimitrova, R. G. Alargova and D. Smith, Oscillatory Structural Interactions in Thin Emulsion Films Containing Micelles of Ionic Surfactant 1997
49 Секционен доклад, K. G. Marinova, T. D. Gurkov, G. B. Bantchev and P. A. Kralchevsky, Role of the Oscillatory Structural Forces for the Stability of Emulsions 1997
50 Секционен доклад, T. D. Gurkov, A. Zdravkov, K. G. Marinova, B. Campbell and R. P. Borwankar, Gradual Disintegration of Protein Lumps Contained in Thin Emulsion Films: Role of the Surface Diffusion 1997
51 Секционен доклад, T. D. Gurkov, Formation of Dimers in Lipid Monolayers 1997
52 Секционен доклад, P. A. Kralchevsky, N. D. Denkov, T. D. Gurkov and K. G. Marinova, Oscillatory Structural Forces and Stratification of Thin Liquid Films: Theory and Experiment with Emulsion Films 1997
53 Секционен доклад, K. G. Marinova, T. D. Gurkov, R. P. Borwankar, B. Campbell and Ch. Oleksiak, Emulsion Films Stabilised by Proteins 1997
54 Секционен доклад, A. D. Hadjiiski, N. D. Denkov, T. D. Gurkov, I. B. Ivanov and R. P. Borwankar, Film Trapping Technique: Precise Method for Three-Phase Contact Angle Determination of Micrometer-Sized Particles 1997
55 Секционен доклад, P. A. Kralchevsky and T. D. Gurkov, Effect of the Interfacial Bending Moment on the Flocculation in Emulsions 1997
56 Секционен доклад, T. D. Gurkov, P. A. Kralchevsky and K. Nagayama, Formation of Dimers in Lipid Monolayers 1996
57 Секционен доклад, T. D. Gurkov, K. D. Danov and O. D. Velev, Stability of Non-Equilibrium Liquid Films Due to Surfactant Mass Transfer 1996
58 Секционен доклад, P. A. Kralchevsky, T. D. Gurkov, I. B. Ivanov and K. Nagayama, Interfacial Moments and Bending Elastic Moduli of Surfactant and Lipid Adsorption Monolayers 1996
59 Секционен доклад, P. A. Kralchevsky, T. D. Gurkov and K. Nagayama, Electrostatic and van der Waals Contributions to the Interfacial Moments and Bending Elastic Moduli 1995
60 Секционен доклад, T. D. Gurkov, P. A. Kralchevsky and I. B. Ivanov, Surface Bending Moments and the Interfacial Composition in Emulsion Systems 1993
61 Секционен доклад, P. A. Kralchevsky, T. D. Gurkov, N. D. Denkov and K. Nagayama, Capillary Interaction between Particles Intercalated in Lipid Bilayers - Role of the Bending Moment and the Interfacial Tension 1993
62 Секционен доклад, O. D. Velev, T. D. Gurkov, R. G. Alargova, K. G. Marinova, I. B. Ivanov and R. P. Borwankar, Stability of Films and Emulsions in the Presence of Non-ionic Surfactant Blends 1993
63 Секционен доклад, T. D. Gurkov, P. A. Kralchevsky, I. B. Ivanov, Molecular Approach to the Curvature Elasticity of Lipid Bilayers and Biological Membranes 1992
64 Секционен доклад, O. D. Velev, T. D. Gurkov, I. B. Ivanov, Spontaneous Cyclic Dimpling in Emulsion Films Due to Surfactant Mass Transfer between the Phases 1992
65 Секционен доклад, T. D. Gurkov, P. A. Kralchevsky, I. B. Ivanov, Bending Moments on Microemulsion Interfaces 1992
66 Секционен доклад, T. D. Gurkov, T. S. Horozov, I. B. Ivanov, R. P. Borwankar, Mixed Adsorption Layers of Non-Ionic Surfactants 1992
67 Секционен доклад, T. D. Gurkov, P. A. Kralchevsky, Mechanics of Curved Emulsion Interfaces in the Presence of Surface Bending Moments 1991
68 Секционен доклад, T. D. Gurkov, P. A. Kralchevsky and I. B. Ivanov, Bending Moment of Microemulsion Interfaces 1990