Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на София Туджарова
Редактор на издание нереферирано
1 София Туджарова, Киркова, Е. Обща химия. Унив. изд. "Св. Климент Охридски", София, 2013", Редактор на издание нереферирано 2013
2 София Туджарова, Киркова, Е. Химия на елементите и техните съединения. Унив. изд. "Св. Климент Охридски", София, 2013", Редактор на издание нереферирано 2013