Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на Мартин Костов
Научен проект
1 Мартин Костов, Разработване на модели и приложения в електронното здравеопазване за обмен, управление и анализ на клинични данни, Член, , Номер на договора:80-10-8/11.04.2023 2023
2 Мартин Костов, ИКТвНОС, Член, 2018
Статия в поредица
Martin Kostov, Kalinka Kaloyanova, A Modular Approach to Distributed Caching, CEUR Workshop Proceedings, issue:2656, 2020, pages:214-222, ISSN (online):1613-0073, Ref, SCOPUS, SJR (0.18 - 2020), PhD 2020
Статия в сборник (на конференция и др.)
М. Костов, К. Калоянова, Оптимизация на базата на кеширане на данни, Пролетната научна сесия на ФМИ 2019, 2019, стр.:26-27 2019
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Мартин Костов, Real-time data integration in information systems using stream processing for medical data 2023
2 Секционен доклад, Мартин Костов, A Modular approach to Distributed Caching 2020
3 Секционен доклад, Мартин Костов, Оптимизация на базата на кеширане на данни 2019