Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на Мартин Костов
Научен проект
1 Мартин Костов, Разработване на модели и приложения в електронното здравеопазване за обмен, управление и анализ на клинични данни, Член, , Номер на договора:80-10-8/11.04.2023 2023
2 Мартин Костов, ИКТвНОС, Член, 2018
Статия в научно списание
1 Martin Kostov, Kalinka Kaloyanova, Real-time data integration in information systems using stream processing for medical data, Annuaire de l’Université de Sofia “St. Kliment Ohridski”. Faculté de Mathématiques et Informatique, vol:110, issue:Real-time data integration in information systems , 2023, pages:101-110, ISSN (print):1313-9215, ISSN (online):2603-5529, doi:10.60063/GSU.FMI.110.101-110, Ref, Zentralblatt, PhD 2023
2 Daniel Kolev, Martin Kostov, Fabien Kunis, Creating a Physical Wallet for Cryptocurrencies, Science, Engineering & Education, vol:7, issue:1, 2022, ISSN (print):2534-8507, ISSN (online):2534-8515 , Ref 2022
Статия в поредица
1 Martin Kostov, Kalinka Kaloyanova, Real-time data integration in information systems using stream processing for medical data (In print), CEUR Workshop Proceedings, 2023, ISSN (online):1613-0073, Ref, SCOPUS, SJR (0.2 - 2022), PhD 2023
2 Martin Kostov, Kalinka Kaloyanova, A Modular Approach to Distributed Caching, CEUR Workshop Proceedings, issue:2656, 2020, pages:214-222, ISSN (online):1613-0073, Ref, SCOPUS, SJR (0.18 - 2020), PhD 2020
Статия в сборник (на конференция и др.)
М. Костов, К. Калоянова, Оптимизация на базата на кеширане на данни, Пролетната научна сесия на ФМИ 2019, 2019, стр.:26-27 2019
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Мартин Костов, Real-time data integration in information systems using stream processing for medical data 2023
2 Секционен доклад, Мартин Костов, A Modular approach to Distributed Caching 2020
3 Секционен доклад, Мартин Костов, Оптимизация на базата на кеширане на данни 2019