Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на Траян Атанасов
Научен проект
1 Траян Атанасов, Изграждане на инициативни регионални центрове на преподавателите по география, Член, ФНИ-СУ, Номер на договора:176/2015 2015
2 Траян Атанасов, Информационна мрежа на преподаватели по география: анкетно изграждане на електронен каталог, Член, ФНИ-СУ, Номер на договора:47/2014 2014
Участие в конференция
Секционен доклад, Траян Атанасов, ПРОСТРАНСТВЕНО-ВРЕМЕВИ АСПЕКТИ В ИЗСЛЕДВАНИЯТА НА ПРОФ. Д-Р ИВАН БАТАКЛИЕВ 2014