Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Глория Бакърджиева

ORCID ID:0000-0002-1716-7793
Дисертация д-р
Глория Костадинова Бакърджиева, Възгледите на Квинтилиан за езиковото обучение, Сфийски университет "Св. Климент Охридски", Ръководител:проф. дфн Димитър Веселинов 2020
Научен проект
Глория Бакърджиева, "On the Edge" European Comenius 2 project, Член, , Номер на договора:226549_CP-1-2005-UK-COMENIUS-C21 2006
Редактор на сборник
Глория Бакърджиева, Ulpia Oescus Улпия Ескус Римски и ранновизантийски град I том Теофил Иванов Румен Иванов ISBN 954-8761-32-7 София 1998 издателство Агато, Редактор на сборник 1998
Статия в научно списание
1 Димитър Веселинов, Глория Бакърджиева, Латинска медицинска терминология за студенти по медицина и дентална медицина [Latin Medical Terminology for Students of Medicine and Dental Medicine], Chuzhdoezikovo Obuchenie – Foreign Language Teaching / Чуждоезиково обучение, vol:47, issue:3, 2020, pages:295-298, ISSN (print):0205–1834, ISSN (online):1314–8508 , Ref, Web of Science, PhD 2020
2 Глория Бакърджиева, Обучение по "граматика" според Квинтилиан, Анамнеза, vol:ХII, issue:2, 2017, pages:29-34, ISSN (online):1312-9295 2017
3 Глория Бакърджиева, Римско образование, Анамнеза, том:XII, брой:3, 2017, стр.:33-40, ISSN (online):1312-9295 2017
4 Глория Бакърджиева, Цицерон като теоретик на римското образование и пример за Квинтилиан в Institutio oratoria, Анамнеза, том:XII, брой:I, 2017, стр.:43-49, ISSN (online):1312-9295 2017
5 Глория Бакърджиева, Принципи на езиковото обучение в Древния Рим според „Обучението на оратора” на Квинтилиан, Чуждоезиково обучение, том:ХХIV, брой:5, 2008, стр.:53-59, ISSN (print): 0205–1834, ISSN (online):1314–8508 2008
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Глория Бакърджиева, Основни граматически термини в латински език и в модерните романски и някои германски езици, XIX научна конференция на нехабилитираните преподаватели и докторанти във Факултета по класически и нови филологии 2022, издателство:Университетско издателство "Св.Климент Охридски", 2023, стр.:11-18, ISSN (print):ISSN 2738-8158, Ref 2023
2 Глория Бакърджиева, Novissima Linguarum Methodus, XVII научна конференция на нехабилитираните преподаватели и докторанти във Факултета по класически и нови филологии 2020, издателство:Университетско издателство "Св.Климент Охридски", 2022, стр.:318-324, ISSN (print):ISSN 2738-8158 2022
3 Глория Бакърджиева, Какво е дидактиката според Novissima Linguarum Methodus на Ян Амос Коменски, XVIII научна конференция на нехабилитираните преподаватели и докторанти във Факултета по класически и нови филологии 2021, издателство:Университетско издателство "Св.Климент Охридски", 2022, стр.:235-239, ISSN (print):ISSN 2738-8158, Ref 2022
4 Глория Бакърджиева, Някои подробности в обучението по латински език за студенти по френска филилогия - значение и ползи, Лингводидактически залиси, редактор/и:проф. д-р Милена Йорданова, издателство:"Св. Климент Охридски", 2022, стр.:445-452, ISBN:978-954-07-5609-7 2022
5 Глория Бакърджиева, За четенето като основно езиково умение и учебна дейност у Квинтилиан, Лингводидактически ракурси, редактор/и:Димитър Веселинов, Милена Йорданова, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2020, стр.:477-487, ISBN:978-954-07-4982-2 2020
6 Глория Бакърджиева, Възгледите на Квинтилиан за стила като извор на идеи за занимания с лексика в днешното езиково обучение на високо ниво, ХVI конференция на нехабилитираните преподаватели и докторанти от Факултет по класически и нови филологии, editor/s:проф. Мадлен Данова, Publisher:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2019, pages:185-194, ISSN (online):1314–3948 2019
7 Глория Бакърджиева, За писането и обмислянето като подготовка за говорене, ХV конференция на нехабилитираните преподаватели и докторанти от Факултет по класически и нови филологии, редактор/и:проф. Мадлен Данова, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2018, стр.:152-158, ISSN (online):1314–3948, Ref 2018
8 Глория Бакърджиева, Квинтилиан за литературата, Педагогика на добрите възможности за учене на всички. Сборник в чест на проф. дпн Тодор Шопов. Съставител Д. Веселинов, редактор/и:проф. дфн Димитър Веселинов, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2018, стр.:159-167, ISBN:978-954-07-4566-4, Ref 2018
9 Глория Бакърджиева, Квинтилиан като извор за историята на античното образование, ХII конференция на нехабилитираните преподаватели и докторанти от Факултет по класически и нови филологии, editor/s:проф. дфн Димитър Веселинов, Publisher:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2015, pages:209-219, ISSN (print):1314-3948, Ref 2015
10 Глория Бакърджиева, Образованието в Древна Гърция – езиковото обучение като основа за изграждане на личността, Х конференция на нехабилитираните преподаватели и докторантите от Факултет по класически и нови филологии, редактор/и:проф. дфн Димитър Веселинов, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2013, стр.:245-253, Ref 2013
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Глория Бакърджиева, Античното номинално наследство на биологичната номенклатура на Карл Линей - наименования на птици 2023
2 Секционен доклад, Глория Бакърджиева, Основни граматически термини в латинския език и модерните романски и някои германски езици 2022
3 Секционен доклад, Глория Бакърджиева, Какво е дидактиката според Novissima Linguarum Methodus на Ян Амос Коменски 2021
4 Секционен доклад, Глория Бакърджиева, Novissima Linguarum Methodus 2020
5 Секционен доклад, Глория Бакърджиева, За четенето като основно езиково умение и учебна дейност у Квинтилиан 2019
6 Секционен доклад, Глория Бакърджиева, Възгледите на Квинтилиан за стила като извор на идеи за занимания с лексика в днешното езиково обучение на високо ниво 2019
7 Секционен доклад, Глория Бакърджиева, За писането и обмислянето като подготовка за говорене 2018
8 Секционен доклад, Глория Бакърджиева, Квинтилиан за литературата 2017
9 Секционен доклад, Глория Бакърджиева, Квинтилиан като извор за историята на античното образование 2015
10 Секционен доклад, Глория Бакърджиева, Образованието в древна Гърция - езиковото обучение като основа за изграждане на личността 2013