Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Аглая Маврова

Researcher ID (Web of Science):ABD-2215-202

ORCID ID:0000-0002-2505-529X
Глава от книга
Л.В.Московкин, Г.Н.Шамонина, Инновации в обучении русскому языку как иностранному, ISBN:978-954-715-619-7, ВСУ "Черноризец Храбър", Университетско издателство, в сътрудничество с чуждестранни учени 2013
Дипломна работа
Аглая Георгиева Маврова, "Горко на умния" през входния паратекстов комплекс, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Ръководител:гл. ас. Румяна Корсемова 2002
Дисертация д-р
Аглая Георгиева Маврова, Формиране на междукултурна компетентност в обучението по руски език, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Ръководител:Доц. д-р Антония Димитрова Радкова 2013
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Аглая Маврова, Галина Петкова, Интервю с Виктор Самуилов и Михаил Яснов, сп. "Филологически форум" 2018
2 A.G.Mavrova, THE BULGARIANS OF SAUSSURE. HISTORICAL OVERVIEW, 2013
3 Аглая Маврова, Българ(к)ите на Сосюр (рецензия), сп. "Чуждоезиково обучение" 2013
4 Аглая Маврова, "Децата на С(л)ънчо" (интервю), сп. "Книгите днес" 2007
5 Аглая Маврова, "Русия - поглед отвътре", сп. "Книгите днес" 2007
6 Аглая Маврова, Българският урок по френски (рецензия), сп. "Чуждоезиково обучение" 2005
Научен проект
1 Аглая Маврова, Апробиране на иновативна методология в езиковото обучение за запаметяване на лексикален корпус, Член, , Номер на договора:80-10-205/22.03.2023 2023
2 Аглая Маврова, Млади учени: изследователски опити. Сп. "Филологически форум", библиотеки "Международен филологически форум", "Experior", Член, , Номер на договора:80-10-29/20.04.2023 2023
3 Аглая Маврова, Читателските практики на българските ученици /у нас и по света/, Член, , Номер на договора:70-123-445/27.06.2023 2023
4 Аглая Маврова, Дигитално гражданство – интердисциплинарни практики в обучението по български език и литература, Член, , Номер на договора:80-10-144/23.05.2022 2022
5 Аглая Маврова, Млади учени: изследователски опити. Сп. "Филологически форум", библиотеки "Международен филологически форум", "Experior", Член, , Номер на договора:80-10-3/10.05.2022 2022
6 Аглая Маврова, "Млади учени: изследователски опити. Сп. Филологически форум", Член, , Номер на договора:80-10-56/22.03.2021 2021
7 Аглая Маврова, Млади учени: изследователски опити. Сп. Филологически форум“, Библиотека „Международен филологически форум“, „Творческа библиотека“, Член, , Номер на договора:80-10-131/23.04.2020 2020
8 Аглая Маврова, Словото и неговите образи: дебюти на млади изследователи. Списание "Филологически форум", Ръководител, , Номер на договора:№80-10-122/15.04.2019 2019
9 Аглая Маврова, Дигиталното образование и бъдещето на училището в епохата на конвергентни технологии – от адаптация към еманципация, Член, , Номер на договора:№80-10-171/26.04.2018 2018
10 Аглая Маврова, Млади учени: изследователски опити. Сп. "Филологически форум", Член, , Номер на договора:80-10-127/25.04.2018 2018
11 Аглая Маврова, Трети международен филологически форум за млади изследователи „Полета на сътрудничество“ 15-17.11.2018, Член, , Номер на договора:80-10-126/25.04.2018 2018
12 Аглая Маврова, Млади учени: изследователски опити. Сп. "Филологически форум", Член, , Номер на договора:80-10-76/20.04.2017 2017
13 Аглая Маврова, "Филологически форум" - списание за студенти, докторанти и млади учени, Член, , Номер на договора:130/14.04.2016 2016
14 Аглая Маврова, Международен филологически форум за студенти, докторанти и млади учени, Член, , Номер на договора:201 2016
15 Аглая Маврова, Създаване на електронен корпус с възрожденски текстове, Ръководител, , Номер на договора:151 2016
16 Аглая Маврова, "Филологически форум" - списание за студенти, докторанти и млади учени, Член, , Номер на договора:46 2015
17 Аглая Маврова, Създаване на учебен комплект „Лексиката не е лесна, но е интересна“ (използване на хумора в помощ на чуждоезиковото обучение), Член, 2015
18 Аглая Маврова, Квалификация на педагогическите специалисти, Член, 2014
19 Аглая Маврова, Първи международен филологически форум, Член, 2014
20 Аглая Маврова, Развитие на капацитета на специализанти, постдокторанти и млади учени за преподаване на академични курсове по и на чужд език със съвременни методи и информационни и компютърни технологии, Член, 2013
Превод на книга
1 Аглая Маврова, Даря Донцова, "Маникюр за един покойник", ISBN:978-954-9667-20-2, Синтаксис, София 2008
2 Аглая Маврова, Олег Платонов, "Русия под властта на масоните", ISBN:9549092542, Жар птица, София 2001
Превод на статия
Аглая Маврова, Борис Гаспаров, "За съдбата на литературната теория". В: Литературен вестник, от 7-13.04.2021, бр. 14; Год 30., София 2021
Редактор на издание нереферирано
1 Аглая Маврова, ℈кспресс.ру. Тетрадка по руски език, ниво В1-В2., Редактор на издание нереферирано 2022
2 Аглая Маврова, Теодора Цанкова, Кристиян Янев, Библиотека "Международен филологически форум". Езикови картини, типологии, трансформации, т.5, Редактор на издание нереферирано 2018
3 Аглая Маврова, Венета Савова, Надежда Стоянова, Мартин Стефанов, Библиотека "Международен филологически форум". Думи и събития, т.1, Редактор на издание нереферирано 2015
4 Аглая Маврова, Венета Савова, Надежда Стоянова, Мартин Стефанов, Библиотека "Международен филологически форум". Истории и събития, т.2 , Редактор на издание нереферирано 2015
5 Аглая Маврова, Венета Савова, Надежда Стоянова, Мартин Стефанов, Библиотека "Международен филологически форум". Светове и събития, т.3, Редактор на издание нереферирано 2015
6 Аглая Маврова, Болгарско-русский, русско-болгарский словарь разговорных фраз, Редактор на издание нереферирано 2012
7 Аглая Маврова, Лестница-2. Учебно помагало по руски език, Редактор на издание нереферирано 2007
Редактор на издание реферирано
1 Аглая Маврова, Венета Савова, Надежда Стоянова, Мартин Стефанов, Сп. "Филологически форум". Българистиката: езици на дома, Редактор на издание реферирано 2017
2 Аглая Маврова, Венета Савова, Надежда Стоянова, Мартин Стефанов, Теодора Цанкова, Иван Петров, Сп. "Филологически форум". Утехите на Средновековието, Редактор на издание реферирано 2017
3 Аглая Маврова, Венета Савова, Надежда Стоянова, Мартин Стефанов, Сп. "Филологически форум". Балканският човек: времена и пътища, Редактор на издание реферирано 2016
4 Аглая Маврова, Венета Савова, Надежда Стоянова, Мартин Стефанов, Владислав Миланов, "Филологически форум" - списание за студенти, докторанти и млади учени, Редактор на издание реферирано 2015
5 Аглая Маврова, Венета Савова, Надежда Стоянова, Мартин Стефанов, Владислав Миланов, "Филологически форум" - списание за студенти, докторанти и млади учени. Година 2015, брой 1, Редактор на издание реферирано 2015
Статия в научно списание
1 Аглая Маврова, Ученически нагласи към четенето през погледа на учителя, Български език и литература, том:65, брой:6s, 2023, стр.:59-70, ISSN (print):0323-9519, ISSN (online):1314-8516, doi:https://doi.org/10.53656/bel2023-6s-AM, Ref 2023
2 Аглая Маврова, (Не)Приобщеният хумор: учебникът срещу анкетата, Чуждоезиково обучение, vol:49, issue:6, 2022, pages:556-568, ISSN (print):0205–1834, ISSN (online):1314–8508, doi:https://doi.org/10.53656/for22.63prio, Ref 2022
3 Mavrova, Aglaya, DEMOGRAPHIC DIMENSIONS OF RUSSIAN LANGUAGE TEACHING IN SECONDARY SCHOOL, BULGARSKI EZIK I LITERATURA-BULGARIAN LANGUAGE AND LITERATURE, vol:64, issue:6, 2022, pages:82-90, ISSN (print):0323-9519, ISSN (online):1314-8516, doi:10.53656/bel2022-5-8-AAMddrltss 2022
4 Аглая Маврова, Демографски измерения на преподаването на руския език в средното училище, Български език и литература, брой:5S, 2022, стр.:82-91, ISSN (print):0323 - 9519, ISSN (online):1314 - 8516, Ref 2022
5 Аглая Маврова, Да учим руски с "Конечно!", Филологически форум, брой:2(12), 2020, стр.:167-172, ISSN (print):2367-8119, ISSN (online):2534-9473 2020
6 Р. Б. Хаджигеоргиева, А. Г. Маврова, Короткие формы аутентичных текстов – анекдоты в условиях онлайн-обучения , Гуманитарно-педагогические исследования. , vol:4, issue:3, 2020, pages:55-58, ISSN (print):2658-3186 2020
7 A.G.Mavrova, LEXICAL INTERFERENCE IN THE BULGARIAN WRITTEN LANGUAGE OF NATIVE SPEAKERS OF RUSSIAN, CHUZHDOEZIKOVO OBUCHENIE-FOREIGN LANGUAGE TEACHING, vol:46, issue:6, 2019, pages:588-597, ISSN (print):0205-1834, ISSN (online):1314-8508 2019
8 Аглая Маврова, Лексикална интерференция в българската писмена реч на носители на руски език, Чуждоезиково обучение, брой:6, 2019, стр.:588-597, ISSN (print):0205-1834, ISSN (online):1314-8508, Ref 2019
9 Аглая Маврова, Методика обучения русскому языку – научная и практическая деятельность кафедры методики Софийского университета им. Св. Климента Охридского, Русский язык за рубежом. Специальный выпуск. Русистика Болгарии, 2018, pages:47-49, ISSN (online):0131-615Х, Ref, др.(https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id) 2018
10 Аглая Маврова, Фестивалът „Живата азбука“ в София. , Филологически форум, брой:1(7), 2018, стр.:36-40, ISSN (print):2367-8119, ISSN (online):2534-9473 2018
11 A.G.Mavrova, CONCEPT AS LINGUODIDACTIC CATEGORY, CHUZHDOEZIKOVO OBUCHENIE-FOREIGN LANGUAGE TEACHING, том:43, брой:2, 2016, стр.:217-224, ISSN (print):0205-1834, ISSN (online):1314-8508, Ref 2016
12 Аглая Маврова, Концепт как лингводидактическая категория, Чуждоезиково обучение, брой:2, 2016, стр.:217-225, ISSN (print):0205-1834, ISSN (online):1314-8508, Ref 2016
13 A.G.Mavrova, SOCIO-CULTURAL AND EDUCATIONAL SPECIFICITIES IN RUSSIAN LANGUAGE TEACHING IN SECONDARY BULGARIAN SCHOOL, CHUZHDOEZIKOVO OBUCHENIE-FOREIGN LANGUAGE TEACHING, vol:40, issue:5, 2013, pages:627-637, ISSN (print):0205-1834, ISSN (online):1314-8508 2013
14 Аглая Маврова, Социокултурни и образователни специфики в обучението по руски език в средното българско училище, Чуждоезиково обучение, брой:5, 2013, стр.:627-638, ISSN (print):0205-1834, ISSN (online):1314-8508, Ref 2013
15 Аглая Маврова, Концептът "Масленица/Сирни Заговезни" в контекста на междукултурната компетентност, Чуждоезиково обучение, брой:5, 2011, ISSN (print):0205-1834, ISSN (online):1314-8508, Ref 2011
16 Аглая Маврова, За понятията обучение и междукултурна компетентност - начини на употреба, Болгарская русистика, брой:3-4, 2007, стр.:92-104, ISSN (print):0323-9160, ISSN (online):1313-3713, Ref 2007
Статия в поредица
Антония Радкова, Илка Бирова, Аглая Маврова, Методика русского языка как иностранного - между прошлым и настоящим, Болгарская русистика. Альманах, editor/s:Валентина Аврамова, Илиана Владова, Дияна Николова, 2017, pages:168-176, Ref 2017
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Деспина Василева, Ангел Петров, Наталия Христова, Аглая Маврова, Стойка Чакърова, Конструктивизмът като образователна философия, Езиковото и литературното обучение в перспективите на гражданствеността, редактор/и:проф. Татяна Ангелова, издателство:Аз-буки , 2022, стр.:32-41, ISSN (online):е-ISBN 978-619-7667-39-4 2022
2 Деспина Василева, Ангел Петров, Наталия Христова, Аглая Маврова, Стойка Чакърова, Конструктивизмът като образователна философия, Езиковото и литературното обучение в перспективите на гражданствеността, редактор/и:проф. Татяна Ангелова, издателство:Аз-буки , 2022, стр.:32-41, ISSN (online):е-ISBN 978-619-7667-39-4 2022
3 Аглая Маврова, Хумористичните текстове през погледа на учителите по руски език, Езиковото и литературното обучение в перспективите на гражданствеността , издателство:НОИ Аз-Буки, 2022, стр.:86-103, ISBN:е - ISBN - 978 - 619 - 7667 - 39 - 4 2022
4 Аглая Маврова, Образовательный потенциал концепта, Русистика и современность. ХVIII Международная научная конференция. Сборник научных статей, редактор/и:Э. Архангельская, Л. Игнатьева, 2016, стр.:321-328, ISBN:978-9984-47-107-5 2016
5 Доротея Цацова, Аглая Маврова, Емануела Свиларова, Зорница Лъчезарова, За мястото на хумора и хумористичните жанрове в чуждоезиковото обучение, Иновативно обучение в 21 век, издателство:Полиграфюг АД, 2015, стр.:109-126, ISBN:978-619-7240-17-7 2015
6 Аглая Маврова, "Конструирование" культуры в учебниках русского языка: между стандартизированным и возможным (на материале репрезентации субконцептов `Сирни Заговезни/Масленица`) , Класика и канон в руската литература. Чуждият поглед. Сборник текстове и документи, редактор/и:Людмил Димитров, Румяна Парашкевова, Румяна Евтимова, Пролет Паунова, издателство:Факел, 2013, стр.:237-246, ISBN:978-954-411-198-4 2013
7 Аглая Маврова, "Идеальный носитель языка" в контексте межкультурной парадигмы, Русистика: язык, культура, перевод: Сб. докладов юбилейной международной научной конференции, редактор/и:А.А. Градинарова, Р.А. Спасова, издателство:Изток-Запад, 2012, стр.:495-504, ISBN:978-619-152-022-0 2012
8 Аглая Маврова, Лингвокултурният концепт в класната стая: един модел за обучение в междукултурна компетентност, Игри, актьори, роли в класната стая и в живота. Юбилеен сборник с докладите от Националната конференция в чест на проф. дпн Мария Герджикова, издателство:БУЛВЕСТ 2000, 2012, стр.:261-278, ISBN:978-954-18-0812-2 2012
9 Аглая Маврова, Концепт "Масленица/Сирни Заговезни" на уроках русского языка в болгарской средней школе (дизайн презентации в Power Point), Динамика литературного процесса и проблемы поэтики: Материалы Международной научной конференции: КазНУ им. Аль-Фараби, редактор/и:Проф. дфн Джолдасбекова Б. У., доц. д-р Какильбаева Э. Т., доц. д-р Сарсекеева н.К., издателство:КазНУ "Ал Фараби", 2011, стр.:239-242, ISBN:9965-29-640-5 2011
10 Аглая Маврова, Концепт как основа построения межкультурной модели в обучении русскому языку в болгарской средней школе, Русское слово на Балканах, редактор/и:проф. д-р В.Аврамова, доц. д-р А. Николова, доц. д-р Ст. Калева, доц. д-р Е. Стоянова, издателство:Фабер, 2011, стр.:349-357, ISBN:978-954-400-566-5 2011
11 Аглая Маврова, Драмата в "Евпраксия" и драмата на Евпраксия, Река на времето. Сборник статии в памет на проф. Лудмила Боева (1934 0 2001)/Река времен. Сборник статей памяти проф. Лудмилы Боевой (1934 - 2001), издателство:УИ "Св. Кл. Охридски", 2007, стр.:241-246, ISBN:978-954-07-2376-1 2007
12 Аглая Маврова, Status quo на вица в пространството на учебниците по руски език, 60 години руска филология в Софийския университет. Сборник научни статии/Русская филология в Софийском университете. К 60-летию специальности. Сборник научных статей, редактор/и:Алла Градинарова, Анна Липовска, Цветана Ралева, Валери Занглигер, Людмила Павлова, Галина Петкова, Румяна Корсемова, Ангелина Вачева, издателство:УИ "Св. Кл. Охридски", 2006, стр.:385-394, ISBN:10:954-07-2399-Х; 13:978-954-07-2399-0 2006
13 Аглая Маврова, Името на персонажа и персонажа на името в "От ума си тегли" на А.С. Грибоедов, Как с думи са правят светове, редактор/и:В.Стефанов, Й.Тишева, Р.Божанкова, издателство:УИ "Св. Кл. Охридски", 2005, стр.:235-243, ISBN:954-07-2036-2 2005
14 Аглая Маврова, Проблемът за междукултурната компетентност в съвременния научен дискурс, Комуникативната компетентност в съвременния научен дискурс. Сб. в чест на 70-годишнината на проф, Кирил Димчев, издателство:БУЛВЕСТ 2000, 2005, стр.:137-146, ISBN:954-18-0455-1 2005
15 Аглая Маврова, Трудът и Жената (или Трудът на жената) във визията на учебниците по руски език за българското училище (началото на 70-те г. на ХХ в.), Езикът и литературата: методически парадигми и образователни политики, редактор/и:Владимир Молев, издателство:Млада България, 2005, стр.:123-133, ISBN:954-91385-2-6 2005
16 Аглая Маврова, А.С. Грибоедов: От "Горе уму" към "Горе от ума", Стъпки от началото: Quod scripsi, scripsi, издателство:УИ "Св. Кл. Охридски", 2003, стр.:433-440, ISBN:954-07-1887-2 2003
Съставителска дейност
1 Ангел Петров, Деспина Василева, Наталия Христова, Аглая Маврова, Езиковото и литературното обучение в перспективите на гражданствеността , ISBN:e - ISBN - 978 -619 - 7667 - 39 - 4, НОИ Аз-Буки, София 2022
2 Аглая Маврова, Сп. „Филологически форум“, 2 (10), 2019 г. , ISSN (print):, ISSN (online):, Рецензирано 2019
3 Аглая Маврова, Теодора Цанкова, Кристиян Янев, „Езикови картини, типологии, трансформации“, Библиотека „Международен филологически форум“, т. 5, ISSN (online):978-619-7433-20-3, ISBN:978-619-7433-20-3 2018
4 Венета Савова, Надежда Стоянова, Аглая Маврова, Мартин Стефанов, Думи и събития. Библиотека "Международен филологически форум", т. 1., ISSN (online):978-619-7433-02-9, ISBN:978-619-7433-02-9 2017
5 Венета Савова, Надежда Стоянова, Аглая Маврова, Мартин Стефанов, Истории и събития. Библиотека "Международен филологически форум", т. 2, ISSN (online):978-619-7433-03-6, ISBN:978-619-7433-03-6 2017
6 Венета Савова, Надежда Стоянова, Аглая Маврова, Мартин Стефанов, Светове и събития. Библиотека "Международен филологически форум", т. 3, ISSN (online):978-619-7433-04-3, ISBN:978-619-7433-04-3 2017
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Аглая Маврова, Лингводидактически потенциал на хумористичните текстове в обучението по руски език 2022
2 Секционен доклад, Аглая Маврова, Хумористичните текстове през погледа на учителите по руски език 2022
3 Постер, Аглая Маврова, Надежда Стоянова, Списание "Филологически форум" 2019
4 Постер, Аглая Маврова, Давайте улыбнемся!, или анекдот на уроках русского языка как иностранного 2019
5 Секционен доклад, Аглая Маврова, За мястото на хумора и хумористичните жанрове в чуждоезиковото обучение 2015
6 Секционен доклад, Аглая Маврова, Образовательный потенциал концепта 2015
7 Секционен доклад, Аглая Маврова, "Конструирование" культуры в учебниках русского языка: между стандартизированным и возможным (на материале субконцептов "Сирни Заговезни/Масленица") 2012
8 Секционен доклад, Аглая Маврова, Лингвокултурният концепт в класната стая: един модел за обучение в междукултурна компетентност 2011
9 Секционен доклад, Аглая Маврова, "Идеальный носитель языка" в контексте межкультурной парадигмы 2011
10 Секционен доклад, Аглая Маврова, Концепт "Масленица/Сирни Заговезни" на уроках русского языка в болгарской средней школе (дизайн презентации в Power Point) 2011
11 Секционен доклад, Аглая Маврова, Концепт как основа построения межкультурной модели в обучении русскому языку в болгарской средней школе 2010
Участие в редколегия
А.Маврова, С.Пейчева, Т.Петкова, Методика преподавания русского языка (родного, неродного, иностранного). Т. 6 (2). ХІ Конгресс Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы „Мир русского слова и русское слово в мире”. , Участие в редколегия 2007
Учебно помагало
1 Аглая Маврова, Смях в час. Методическо приложение към помагалото по руски език, ISBN:978-954-07-4054-6, УИ "Св. Климент Охридски" 2016
2 Аглая Маврова, Смях в час. Помагало по руски език, ISBN:978-954-07-4050-6, УИ "Св. Климент Охридски" 2016
3 Аглая Маврова, Елена Богданова-Димитрова, Вернисаж. Учебно помагало по руски език, ISBN:978-954-9977-44-8, Везни-4, София 2011