Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. д-р Петър Добрев
Дисертация д-р
Петър Добрев, Чифликчиите Холевич в Османската империя, България и Румъния (XIX-XX век), Софийски университет "Св. Климент Охридски", Ръководител:Иван Илчев Димитров 2019
Друго (научно-популярни и др. под.)
Петър Добрев, Параисторията като бестселър - Стефан Цанев, 2011
Научен проект
1 Петър Добрев, Котел и Старопланинският регион - икономика, миграции, общество, Ръководител, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Номер на договора:80-10-103 от 15.04.2019 г. 2019
2 Петър Добрев, България и Балканите през ХХ век: Външна политика и публична дипломация, Член, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Номер на договора:80-10-12 от 17.04.2018 2018
3 Петър Добрев, Мрежи и механизми на влияние в регионалната икономика. Балканска и европейска контекстуализация на архивното наследство на братя Евлоги и Христо Георгиеви, Член, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Номер на договора:КН-06 ОПР 05/02 от 17.12.2018 2018
Научно ръководство
Петър Добрев, Култът към Николае Чаушеску в Социалистическа република Румъния, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Александър Симеонов Тасев 2019
Превод на статия
Петър Добрев, Антония Йънг. Жени, които стават мъже. Албанските заклети девици. 2016
Редактор на сборник
Петър Добрев, Котел и Старопланинският регион - икономика, миграции, общество, Редактор на сборник 2020
Статия в научно списание
1 Petar Dobrev, Dimitar Grigorov, Opium, Bonito and Olive Agents: States and Drugs in the Balkans (Beginning of the 19th Century — 1940s), Humanističke studije, issue:7, 2020, pages:109-132, ISSN (online):2337–0718, Ref, др.(CEEOL, Index Copernicus, Google Scholar) 2020
2 Петър Добрев, "Най-важните двигатели на развитието на една страна" - ролята на Окръжните съвети като институция в Севроизточна България (до 1912 г.), Известия на центъра за стопанско-исторически изследвания, том:3, брой:Институциите и българското стопанско развитие , 2018, Ref 2018
3 Петър Добрев, Архивът на чифликчийското семейство Холевич (1834-1950 г. ), Форум, брой:3, 2018, стр.:41-46 2018
4 Петър Добрев, Международните връзки на българските чифликчии – случаят Холевич и Вакаро, Известия на центъра за стопанско-исторически изследвания, том:2, 2017, Ref 2017
5 Петър Добрев, Родът Холевич и Котел – от протоиндустрия към земеделие, Известия на центъра за стопанско-исторически изследвания, том:1, 2016, Ref 2016
6 Petar Dobrev, De mediarevolutie van Bulgarije , Ablak. Tijdschrift over Midden-Europa en de Balkan, брой:4, 2009 2009
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Петър Добрев, Котленски мрежи на влияние в края на XIX в., Котел и Старопланинският регион - икономика, миграции, общество, редактор/и:Иван Русев, Петър Добрев, Гергана Георгиева, Николай Тодоров, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2020, стр.:105-119, ISBN:978-954-07-5009-5 2020
2 Петър Добрев, Сходни модели, различни мащаби - икономически мрежи на Георгиеви, Холевич и Русович през 60-те години на XIX в., Дарителство и предприемачество на Балканите през ХІХ в., редактор/и:Пламен Митев, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2020, стр.:93-103, ISBN:9789540750385 2020
3 Петър Добрев, "Ямма"-промени в аграрната собственост в Добруджа в първите години след 1878 г., Балканите и Европа в източната криза 1875-1881 г, редактор/и:Пламен Митев, Тина Георгиева, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2019, Ref 2019
4 Петър Добрев, "Заради чифчиликът ако питати“: семейство Холевич и създаването на един български чифлик в османска Добруджа, Добруджа – политика, общество, стопанство и култура (XIX- XX в.) Сборник с изследвания, 2015 2015
5 Петър Добрев, Димитровград – от утопията към неудобното наследство, dВЕРСИЯ, Година I, 2015 2015
6 Петър Добрев, С носталгия по Живков, в очакване на Левски, Преходът в България - памети и рефлексии, 2013 2013
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Петър Добрев, Добруджа през 1940 г. – между освобождението и преселението 2020
2 Секционен доклад, Петър Добрев, Крайовският договор и българските чифлици в Добруджа 2020
3 Секционен доклад, Петър Добрев, Търговските мрежи на братя Евлоги и Христо Георгиеви 1837-1878 г. по документи от НА-БАН 2020
4 Секционен доклад, Петър Добрев, Котленски мрежи на влияние в края на XIX в. 2019
5 Секционен доклад, Петър Добрев, Сходни модели, различни мащаби - икономически мрежи на Георгиеви, Холевич и Русович през 60-те години на XIX в. 2019
6 Секционен доклад, Петър Добрев, Котленските колонизатори на Добруджа – из личностите на Новото време 2018
7 Секционен доклад, Петър Добрев, "Най-важните двигатели на развитието на една страна" - ролята на Окръжните съвети като институция в Североизточна България (до 1912 г.) 2018
8 Секционен доклад, Петър Добрев, Добруджа и Освобождението 2018
9 Секционен доклад, Петър Добрев, "ЯММА“ - ПРОМЕНИ В АГРАРНАТА СОБСТВЕНОСТ В ДОБРУДЖА В ПЪРВИТЕ ГОДИНИ СЛЕД 1878 Г. 2018
10 Секционен доклад, Петър Добрев, Българските чифликчии в Добруджа като посредници в дипломатическия възел между България и Румъния (1918–1940 г.) 2018
11 Секционен доклад, Петър Добрев, "Българското земеделие през ХХ в.: от „зелената революция“ към нов феодализъм?" 2017
12 Секционен доклад, Петър Добрев, Bulgarian agriculture in 21st century – the road towards a new “feudalization” 2017
13 Секционен доклад, Петър Добрев, "Международните връзки на българските чифликчии – случаят Холевич и Вакаро." 2017
14 Секционен доклад, Петър Добрев, Opium, Bonito And Olives Agents: States And Drugs On The Balkans (Beginning Of 19th Century – 1940s) 2017
15 Секционен доклад, Петър Добрев, „Родът Холевич и Котел – от протоиндустрия към земеделие“ 2016
16 Секционен доклад, Петър Добрев, „From Traders to Politicians: the Holevich Family (1834-1950)“ 2016
17 Секционен доклад, Петър Добрев, „Никола Холевич и зараждането на земеделското движение в България.“ 2016
18 Секционен доклад, Петър Добрев, „Архивът на чифликчийското семейство Холевич (1830-1950 г.) Опит за микроистория.“ 2015
19 Секционен доклад, Петър Добрев, The city of Dimitrovgrad: from utopia to 'inconvenient heritage' 2015
20 Секционен доклад, Петър Добрев, „Заради чифчиликът ако питати“: семейство Холевич и създаването на един български чифлик в османска Добруджа“ 2015
21 Секционен доклад, Петър Добрев, "Архивът на Холевич (1830-1950 г.) : опит за микроистория на предприемачеството" 2015
22 Секционен доклад, Петър Добрев, „С носталгия по Живков, в очакване на Левски" 2013
Участие в редколегия
1 Петър Добрев, Конфликтите в историята. Сборник с доклади от студентските четения "Конфликтите в историята" (5 април 2017), Участие в редколегия 2017
2 Петър Добрев, Паметта за прехода: Гласове от няколко български градове, Участие в редколегия 2011