Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на доц. д-р Илия Илиев
Дисертация д-р
Илия Стоянов Илиев, Русалии и калушари: историческа етнология на един ритуал, СУ "Св. Климент Охридски", Ръководител:Иваничка Георгиева 1998
Книга
Илия Илиев, Строители на общности и професионални чужденци. Разговори на български етнографи с чужди учени и научни парадигми., ISBN:978-954-392-497-4, Пропелер, София 2018
Научен проект
1 Илия Илиев, Екосреда и жизнени традиции, Член, МОН, Номер на договора:ДУНК01-1/22.12.2009 2014
2 Илия Илиев, Живата памет - съхраняване, възраждане и предаване на културното богатство на Карнобатския край, Член, ДФ Земеделие, Номер на договора:4084 2014
3 Илия Илиев, Традициите в крак с времето. Историко-етноложки проект за лятно училище за изучаване на регионалното културно-историческо наследство и националните традиции, Член, МОН, Номер на договора:ДТК 02/13 от 16.12.2009 2010
4 Илия Илиев, Религия и публичност: интердисциплинарни подходи, Член, МОН, Номер на договора:ДТК 02/30-17.12.2009 2009
5 Илия Илиев, Модели на тревожност: житейски разкази и наративни модели в социалистическото и постсоциалистическото общество, Член, МОН, Номер на договора:ДО 02-104/14.12.2008 2008
Превод на книга
1 Илия Илиев, Майкъл Хърцфелд. "Културната интимност. Социална поетика в националната държава", ISBN:978-954-01-2057-7, Просвета, София 2007
2 Илия Илиев, Марсел Мос, "Дарът", ISBN: 9545870540, Критика и хуманизъм, София 2001
Редактор на издание реферирано
Илия Илиев, Българска етнология, Редактор на издание реферирано 2013
Статия в научно списание
1 Ilia Iliev, Retirement Is a Foreign Country: Work beyond Retirement and Elder Care in Socialist Bulgaria, Genealogy, vol:6, issue:3, 2022, ISSN (online):https://doi.org/10.3390/genealogy6030065, doi:https://doi.org/10.3390/genealogy6030065, Ref 2022
2 Илия Илиев, Работещи пенсионери в България през късния социализъм, Балканистичен форум, том:I, брой:1, 2018, стр.:75-83, Ref 2018
3 Ilia Iliev, Gender and Representations of Successful Old Age in Rural Bulgaria, Ethnologia Balkanica, том:20, 2017, стр.:121-133, doi:https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=686805, Ref 2017
4 Ilia Iliev, Muslim Lives in Eastern Europe: Gender, Ethnicity, and the Transformation of Islam in Postsocialist Bulgaria: a comment to Kristen Ghodsee , Southeastern Europe, том:41, брой:1, 2017, стр.:59-64, doi:https://brill.com/abstract/journals/seeu/41/1/article-p59_4.xml, Ref 2017
5 Ilia Iliev, Western Anthropologists and Balkan Ethnographers:Notes from the Periphery, Ethnologia Bulgarica, том:V, брой:1, 2017 2017
6 Илия Илиев, Да живееш в три държави: промени в земеделието и всекидневието на селяни в Северозападна България, История, том:25, брой:6, 2017, стр.:672-683, doi:https://azbuki.bg/editions/journals/history/contents/328-history/historyarticles2016-2/3253-6-xxv-2017#art07, Ref 2017
7 Илия Илиев, Антрополози и етнографи: бележки от периферията, Българска етнология, том:XLI, брой:3, 2015, стр.:374-387, doi:https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=411217, Ref 2015
8 Ilia Iliev, The Reconstruction of Calus in a Bulgarian Village, Martor (Bucharest), том:13, брой:1, 2008, стр.:27-38, doi:http://martor.muzeultaranuluiroman.ro/wp-content/uploads/2015/07/iliev_site.pdf, Ref 2008
9 Илия Илиев, Две стратегии за справяне на малките фермери в България, Социологически проблеми, том:39, брой:3-4, 2007, стр.:98-111, Ref 2007
10 Ilia Iliev, The Proper use of the Ancestors, Etnologia Balkanica, брой:2, 1998, стр.:8-17, Ref 1998
11 Илия Илиев, Селски специалисти по традиция. Ерудити, дядовци, дисиденти. , Социологически проблеми, том:30, брой:3-4, 1998, стр.:64-74, Ref 1998
12 Илия Илиев, Идеята за страстите в културата на късното българско средновековие, Български фолклор, том:XIX, брой:2, 1993, стр.:30-38, Ref 1993
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Ilia Iliev, Family Memories for Communism in Bulgaria: Destiny and Resource, Family Memory: Practices, Transmissions, and Uses in Global Perspective, editor/s:Radmila Svarickova, Publisher:Routledge, 2021, pages:96-112, ISSN (print):978-0-367-74091-7 , doi:10.4324/9781003156048, Ref 2021
2 Ilia Iliev, Fasting and Aging in a Bulgarian Muslim Community, Islam, Christianity, and Secularism in Bulgaria and Eastern Europe, editor/s:Dale Akelman and Simeon Evstatiev, Publisher:Brill, 2021, pages:186-199, ISSN (online):1385-3376, ISBN:978-90-04-51155-2, Ref 2021
3 Илiя Илiев, Неочакваната самота на българските етнолози, ТРЕТІ КИЄВОЗНАВЧІ ЧИТАННЯ: ІСТОРІЯ ТА ЕТНОКУЛЬТУРА Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, editor/s:Наталия Терес, 2021, pages:360-366, ISBN:ISBN 978-966- 2021
4 Илия Илиев, Доставчици на контекст: местни и гостуващи антрополози, Антропология на изток от Рая, редактор/и:Магдалена Елчинова, Васил Гарнизов, издателство:НБУ , 2017, стр.:70-89 2017
5 Илия Илиев, Семейната история като ресурс при разказите за социализма, Трудният разказ. Модели на автобиографично разказване за социализма., редактор/и:Александър Кьосев, Даниела Колева, издателство:Сиела, 2017, стр.:81-96 2017
6 Илия Илиев, Семейни грижи за възрастни хора сред българското селско население, Между минало и настояще. Култура на южнокарнобатските села в началото на 21 век, редактор/и:Галин Георгиев, издателство:Бургас, 2015, стр.:85-94 2015
7 Ilia Iliev, Competing forms of statehood in a Bulgarian village, Pratiques sociales et configurations locales dans les Balkans, редактор/и:Nebi Bardhoshi, Gilles de Rapper, Pierre Sintиs, издателство:Universiteti Europian i Tiranаs Press, 2013, стр.:65-80 2013
8 Ilia Iliev, Competing Forms of Statehood in a Bulgarian Village, Social Practices and Local Configurations in the Balkans, редактор/и:Nebi Bardosi, Gilles de rapper, Pierre Sintes, издателство:Universiteti Europian, Tirannes, 2013, стр.:65-80 2013
9 Ilia Iliev, An Attempt to Rethink Traditional Collectives in Bulgaria during the 1970s, Sociology and Ethnography in East-Central Europe: Scientific Self-Description in State Socialist Countries, редактор/и:Ulf Brunnbauer, Claudia Kraft, Martin Schultze Wessel, издателство:Oldenbourg, 2011, стр.:263-276 2011
10 Илия Илиев, Символното конструиране на една свята жена, В света на човека, редактор/и:Красимир Стоилов, Джени Маджаров, издателство:СУ "Св. Климент Охридски", 2008, стр.:435-444 2008
11 Ilia Iliev, Small farms in Bulgaria: A Four-decade Anomaly, "East" - "West" cultural encounters : Entrepreneurship, governance, economic knowledge , редактор/и:Petya Kabakchieva, Roumen Avramov, издателство:Изток-Запад, 2004, стр.:181-203 2004
12 Ilia Iliev, Der Wundertater Angelus. Eine Geschihte aus den Jahren der Modernisierung Bulgariens., Offentlichkeit ohne Tradition. Bulgariens Aufbruch in die Moderne., редактор/и:Harald Heppner, Roumiana Preshlenova, издателство:Peter Lang, 2003, стр.:37-52 2003
13 Ilia Iliev, Familie, Ideologie und Politik: die Grossmutter in der stadtischen Familie nach 1945, Vom Nutzen der Verwandten. Soziale netwerke in Bulgarien 19 und 20 Jahrhundert, редактор/и:Ulf Brunnbauer, Karl Kaser, издателство:Bohlau Verlag, Wien, 2001, стр.:89-114 2001
14 Ilia Iliev, The Social Construction of a Saintly Woman in Bulgaria , A Captured Moment in Time, редактор/и:Adrianne Rubeli and Nina Vucenik, издателство:IWM, Vienna, 2000, стр.:1-15 2000
15 Илия Илиев, Род и власт, Етническата картина в България, редактор/и:Цветана Георгиева, издателство:Клуб 90, 1993, стр.:94-96 1993
Студия в поредица
Ilia Iliev, Local Uses of Three Soviet Ethnographic Concepts, Halle Studies in Social anthropology, том:Studying Peoples in People's Democracies, брой:II, редактор/и:Iliev, Mihailescu, Naumovic, издателство:LIT, 2008, стр.:137-156 2008
Студия в сборник (на конференция и др.)
1 Ilia Iliev, Vintila Mihailescu, Slobodan Naumovic, Studying Peoples in the People's Democracies. Introduction., Studying People's in the People's Democracies. Socialist Era Anthropology in South-East Europe. , редактор/и:Mihailescu, Iliev, Naumovic, издателство:LIT, 2008, стр.:1-18, в сътрудничество с чуждестранни учени 2008
2 Ilia Iliev, Petya Kabakchieva, Yulian Konstantinov, Bulgaria - Reeling from Change, Voices of the Poor - From Many Lands, редактор/и:Deepa Narayan, Patti Petesch, издателство:World Bank, Oxford University Press, 2002, стр.:239-273 2002
Съставителска дейност
Vintila Mihailescu, Ilia Iliev, Slobodan Naumovic, Max Plank Institute for Social Anthropology 2008
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Илия Илиев, Учени и биографии: паралелни текстове на Александър Фол, Николай Генчев и Васил Гюзелев в края на 60-те години 2019
2 Секционен доклад, Илия Илиев, „Eldercare in Rural Bulgaria: Distant Families and Close Strangers“ 2016
3 Секционен доклад, Илия Илиев , „Local Ethnographers and Western Anthropologists in Bulgaria: Notes from the Periphery“ 2016
4 Секционен доклад, Илия Илиев, Още сме мъже: пол и остаряване и Югоизточна България 2016
5 Секционен доклад, Илия Илиев, Still Men: Self-representation of old men in Bulgaria in 1970s 2015
6 Секционен доклад, Илия Илиев, Ramadan in a Secular Pomak Village 2013