Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на Петър Събев

ORCID ID:https://orcid.org/0000-0002-7791-2601
Глава от книга
Peter Sabev, Milen Petrov, Requirements for Securing User Data in Android Applications at Software Level, ISBN:1-5275-6066-X, Cambridge Scholars Publishing, Cambridge Scholars Publishing, Рецензирано 2021
Научен проект
1 Петър Събев, Изследване на предизвикателства пред разработването на съвременните софтуерни системи и инструменти при използване на големи данни в облачна среда (DB2BD-3), Член, 2020
2 Петър Събев, Изследване на предизвикателства пред разработването на съвременните софтуерни системи и инструменти при използване на големи данни в облачна среда (DB2BD-2), Член, , Номер на договора:80-10-138/15.04.2019 2019
Статия в научно списание
Peter Sabev, Milen Petrov, Securing User Data in Android Applications at Software Level, Computer & Communications Engineering, vol:13, issue:2, 2019, pages:44-47, ISSN (print):1314-2291, PhD 2019
Участие в конференция
1 Присъствие, Петър Събев, - „Future of computing” by Dr Serguei Beloussov - „Future of quantum information” by Professor Mauro Pezze - „Cyber security concepts” by Dr Barry L. McManus 2020
2 Присъствие, Петър Събев, - „Recommendations Concerning the Selection of Artificial Intelligence Methods for Increasing of Cyber-Security” by Roumen Trifonov, Slavcho Manolov, Georgi Tsochev and Galya Pavlova - „Enchat –Encryption Protected Text-based Messaging” by Anton Georgiev, Syuzan Feimova - „Quantum Entanglement-based Deep Convolutional Neural Networks” by Desislav Andreev and Milena Lazarova - „Theoretical Justification of a Neural Network Approach to Combinatorial Optimization” by Vladislav Haralampiev -„THE BEST PAPERS AWARDS” 2020
3 Присъствие, Петър Събев, - T2: Database Secure Coding and Design. - T3: Using Software Development Artifacts to Improve the Software Development Process. 2019
4 Присъствие, Петър Събев, - Посещение и изслушване на доклади на сесията на катедра Софтуерни Технологии - Посещение и изслушване курс по време на Пролетната научна сесия на ФМИ 2019 на тема: „Как да бъдем ефективни при структурирането, оформянето и популяризирането на научни трудове?“ 2019
5 Присъствие, Петър Събев, - Securing your Mobile Apps during development - Coroutines and Reactive Programming – friends or foes? - Practical Garbage Collection Tuning For Anyone 2019
6 Секционен доклад, Петър Събев, Securing User Data in Android Applications at Software Level 2019