Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. д-р Борис Костов
Научно ръководство
1 Борис Костов, Взаимодействие между ЕС и Турция относно миграционната криза (2015-2019 г.), Катедра Политология, ФФ, СУ "Св. Кл. Охридски" дипломна работа:Александър Марков 2021
2 Борис Костов, Имиграционната политика на президента Тръмп - предизвикателства и цели, резултати и последствия, Катедра Политология, ФФ, СУ "Св. Кл. Охридски" дипломна работа:Анна-Мария Андреева 2021
3 Борис Костов, Укрепване на Югоизточния фланг на НАТО (2014-2021 г.), Катедра Политология, ФФ, СУ "Св. Кл. Охридски" дипломна работа:Александра Рушкова 2021
4 Борис Костов, Присъединяването на Западните Балкани към ЕС. Предизвикателства пред политиката на разширяване на ЕС (2008-2019 г.), Катедра Политология, ФФ, СУ "Св. Кл. Охридски" дипломна работа:Весела Кисьова 2020
5 Борис Костов, Кризите по повод Севернокорейската ядрена и ракетна програма (2009 - 2016 г.) - въздействие върху стратегическата стабилност в Източна Азия, дипломна работа:Виктория Цветкова 2017
6 Борис Костов, Водният сектор в политиката за сигурност на България - възможности и предизвикателства от членството в ЕС (2007-2015 г., дипломна работа:Явор Любенов 2016
7 Борис Костов, Отношенията между САЩ и Израел в контекста на проблема за ядрената политика на Иран, дипломна работа:Александър Коларов 2016
8 Борис Костов, Проблемът за международно-правния статут на Палестина и въздействието му за разрешаване на Близкоизточния конфликт (1993-2013 г., дипломна работа:Анна Цветанова 2016
9 Борис Костов, Европейски и български практики при управлението на кризи, породени от асиметрични заплахи - предизвикателства и тенденции в развитието на сектора след 2001 г., дипломна работа:Симеон Ангелов 2015
10 Борис Костов, Енергийната сигурност на Китай като фактор в китайската външна политика (2007-2014), дипломна работа:Деляна Велева 2015
11 Борис Костов, Проблемът за водните ресурси в политиката за сигурност на Индия (2000-2010 г., дипломна работа: Анета Стефанова 2015
12 Борис Костов, Актуални проблеми, произтичащи от бежанските и миграционни потоци към България - предизвикателства към националната сигурност и подходи за тяхното разрешаване, дипломна работа:Александър Манолчев 2014
13 Борис Костов, ЕПСО и новите заплахи пред европейската сигурност., дипломна работа:Деница Томова 2014
14 Борис Костов, Нестабилността в Южното Средиземноморие (2011-2013 г.) и заплахите за сигурността на ЕС: тероризъм и имиграционен натиск, дипломна работа:Евгения Дъгарадина 2014
15 Борис Костов, Териториалните спорове в Южнокитайско море и политиката на президента Обама за ребалансиране - рискове и възможности (2009-2012 г.), дипломна работа:Владимир Петров 2014
16 Борис Костов, Съвременни предизвикателства пред египетско-израелските отношения: проблемът с ивицата Газа и Хамас, дипломна работа:Петя Минева 2013
17 Борис Костов, Външнополитическата доктрина на президента Буш: проблеми при формулирането и реализацията, дипломна работа: Христо Стойнов 2012
18 Борис Костов, Политиката на Република Турция за „нулеви проблеми” със съседните страни и Кипърския въпрос (2002-2011 г.), дипломна работа:Теодора Макавеева 2012
19 Борис Костов, Ролята на Русия в Нагорно-карабахския конфликт в периода 1990-1998 г, СУ "Св. Кл. Охридски" дипломна работа:Петя Кирилова 2012
Статия в научно списание
Борис Костов, Етиката в международните отношения и рационалистката концепция за справедливост, Разум, брой:2, 2007 2007
Статия в поредица
1 Boris Kostov, The EU after the Irish referendum, EU – 27 watch , том:EU – 27 watch No. 7, 2008, в сътрудничество с чуждестранни учени 2008
2 Boris Kostov, Bulgarian Security Culture, EU-25/27 Watch , том:EU-25/27 Watch No. 5, 2007 2007
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Борис Костов, Дилемата на САЩ при изграждането на европейската система за сигурност след Студената война, Бъдещето на ЕС и Източна Европа, 2018 2018
2 Борис Костов, Европейската култура за сигурност: новите заплахи и развитието на ЕПСО, Българската политология пред предизвикателствата на времето, 2010 2010
3 Борис Костов, Сближаване на политиките от Втория и Третия стълб на ЕС – структурни причини и политически последствия., Ние в дебата за Европа: институционални и политически аспекти, 2003 2003
Участие в конференция
Секционен доклад, Борис Костов, European coercive diplomacy – the case of the Ukraine crisis. 2019