Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на доц. д-р Татяна Буруджиева
Глава от книга
1 Татяна Буруджиева, Антоанета Христова, Харалан Александров, Политики за българите в чужбина, стр. 25-68; 119-140 , ISBN:978-619-245-075-5, БАН, София 2020
2 Татяна Буруджиева, Антоний Тодоров, Добрин Канев, Ивелин Николов, Лиляна Канева, Политически мениджмънт, ISBN:954-8251-41-8, Аполо прес, София 2001
Книга
1 Burudjieva T., Канев Д., Тодоров Ант., Николов Ив., Канева Л., Мениджмънт и комуникация в политиката, ISSN (print):978-954-9786-`15-6, ISBN:978-954-9786-`15-6, Foundation Fridrish Ebert, Sofia 2005
2 Burudjieva T., Political Management, Foundation Fridrish Ebert, 2001 /2002 translated edition in Albanian and Macedonian languages/, Foundation Fridrish Ebert 2001
Монография
1 Burudzhieva T., Политически маркетинг, ISSN (print):, Сиела, София 2007
2 Татяна Буруджиева, Политическият маркетинг - теория и практика, ISSN (print):, Сиела, София, Ref 2007
Научен проект
1 Татяна Буруджиева, Включеност и увреждания, Ръководител, Фонд Активни граждани по ФМ на ЕИО 2014-2020, Номер на договора:ACF-360 2019
2 Татяна Буруджиева, Включеност и увреждания , Ръководител, Фонд Активни граждани България , Номер на договора:ACF-360 2019
3 Татяна Буруджиева, ERV 5th wave Изследване на ценностите в България, Член, НБУ 2018
4 Татяна Буруджиева, Политически измерения на радикализацията в България: съвременни аспекти , Член, ФФ 2018
5 Татяна Буруджиева, Разработване на политики насочени към българите в чужбина, Член, Министерски съвет, Номер на договора:ПМС 315/19.12.2018 2018
6 Татяна Буруджиева, ДИАЛОГ Научна изследователска мрежа между СУ и Сорбон Нувел, Ръководител, Френски културен институт, България 2017
7 Татяна Буруджиева, ДИАЛОГ Научна изследователска мрежа между СУ и Сорбон Нувел, Ръководител, Френски културен институт, България 2017
8 Татяна Буруджиева, Предизборна кампания и електорална динамика за Президентски избори 2016, Член, ФФ 2016
9 Татяна Буруджиева, Роля на служебните правителства в управлението на кризи и електорална динамика в България 2013 – 2014 г., Член, ФФ 2015
Научно ръководство
1 Татяна Буруджиева, Популизмът като фактор за дисфункция на политическите институции в България (2001-2018), ФФ дисертация д-р:Атанас Ждреев 2019
2 Татяна Буруджиева, Причини за изборната победа на Доналд Тръмп (анализ на електоралните нагласи, обществената ситуация и предизборната кампания), ФФ, катедра Политология дипломна работа:Росен Георгиев Стойчев 2018
3 Татяна Буруджиева, Референдумът - инструмент за политическо участие (анализ на кампаниите за национални референдуми 2013-2016 г.), ФФ, катедра Политология дипломна работа:Станислав Валериев Тодоров 2018
4 Татяна Буруджиева, Влияние на медиите и прозрачността в международната политика (теоретични подходи), ФФ, катедра Политология дипломна работа:Красимир Иванов Димитров 2017
5 Татяна Буруджиева, Джендър характеристики на предизборните кампании за президент в Латинска Америка, ФФ, катедра Политология дипломна работа:Таня Георгиева Глухчева 2017
6 Татяна Буруджиева, Ефективност на политическата реклама - сравнителен анализ на рекламните бюджети и постигнатите електорални резултати в предсрочните парламентарни избори през 2013 и 2014 г., ФФ, катедра Политология дипломна работа:Мила Викторова Попова-Перпелиева 2017
7 Татяна Буруджиева, Партия „Подемос“ – роля и влияние за трансформацията в партийната система на Испания, ФФ, катедра Политология дипломна работа:Ивелина Петрова Петрова 2017
8 Татяна Буруджиева, Информираният избор - химера или демократична ценност (на примера на парламентарни избори `2014 и местни избори `2015), ФФ, катедра Политология дипломна работа:Даниел Михайлов Неделчев 2016
9 Татяна Буруджиева, Модели на културна политика в България 2010-2016 г., ФФ, катедра Политология дипломна работа:Десислава Любомирова Петрова 2016
10 Татяна Буруджиева, Образът на врага в българската политика. Анализ на технологиите за изграждане на негативен имидж на Лютви Местан, ФФ, катедра Политология дипломна работа:Александър Петров Карагеоргиев 2016
11 Татяна Буруджиева, Образът на Спасителя: политическият имидж на Сакскобургготски и Борисов, ФФ, катедра Политология дипломна работа:Благовест Иванов Младенов 2016
12 Татяна Буруджиева, Ролята на политическата реклама в предизборната кампания - президентски избори `2011 г., ФФ, катедра Политология дипломна работа:Зорница Ангелова Бенева 2016
13 Татяна Буруджиева, Употреби на ромската тема в политическия дискурс на предизборна кампания за местни избори 2015 - контент анализ, ФФ, катедра Политология дипломна работа:Калинка Николаева Василева 2016
14 Татяна Буруджиева, Избори `2013: Предизборните платформи на партиите в контекста на исканията на протестиращите, ФФ, катедра Политология дипломна работа:Нина Стойчева Николова 2015
15 Татяна Буруджиева, Политики за развитие на българското земеделие (2009 - 2012 г.). Предизвикателства и перспективи пред България, ФФ, катедра Политология дипломна работа:Андрей Христов Вълчев 2015
16 Татяна Буруджиева, Сравнителен анализ на кампаниите на политическите сили на парламентарни избори-2013 в област Видин, ФФ, катедра Политология дипломна работа:Анатоли Емилов Кръстев 2014
17 Татяна Буруджиева, „Успешните формули“ за участие на жените в управлението на България през периода 1989-2012 г., ФФ, катедра Политология дипломна работа:Анелия Кирилова Ангелова 2013
18 Татяна Буруджиева, La construction des systèmes de partis politiques dans les pays de l’Europe centrale et orientale et l’intégration européenne : le cas de la Bulgarie, de la Roumanie et de la Slovaquie , ФФ и l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne дисертация д-р:Елица Радонова 2013
19 Татяна Буруджиева, Зелените партии в България и Групата на Зелените в Европейския парламент: политически програми и идейни ценности (2007-2012), ФФ, катедра Политология дипломна работа:Георги Иванов Иванов 2013
20 Татяна Буруджиева, Организационният мениджмънт като фактор при ефективното функциониране на политическите партии. Анализ на организационната ефективност на Българската социалистическа партия в периода 2002-2012 година., ФФ, катедра Политология дипломна работа:Стефан Георгиев Георгиев 2013
21 Татяна Буруджиева, Референдумът – фактор в развитието на демократични процеси (анализ на законодателната и политическа практика за провеждане на национални референдуми в България след 1989 г.), ФФ, катедра Политология дипломна работа:Данаил Митков Стойчев 2013
22 Татяна Буруджиева, Сравнителен анализ на техниките за логическа манипулация, използвани в президентските кампании на Барак Обама и Владимир Путин (2011 - 2012 г.), ФФ, катедра Политология дипломна работа:Анна Любомирова Шишова 2013
Превод на книга
Татяна Буруджиева, Популизмите, ISSN (print):, Рива, София, Ref 2011
Статия в научно списание
1 Татяна Буруджиева, Другият в политиката – ценност и деформации, Rhetoric and Communications E-Journal ,, брой:50, 2022, ISSN (online):1314-4464, Ref, Web of Science 2022
2 Татяна Буруджиева, Образът на врага в предизборните кампании (президентски избори 2016) , Rhetoric and Communications E-Journal ,, брой:26, 2017, ISSN (online):1314-4464, Ref, Web of Science 2017
3 Татяна Буруджиева, Конфликтният дискурс в парламентарния контрол , Политологични проблеми, брой:1997-98, 1998 1998
Статия в поредица
Tatiana Bouroudjieva, Amount and Use of Free Time , Social Change, vol:Recent Social Trends in Bulgaria 1960-1995, editor/s:Nikolai Genov and Anna Krasteva, Publisher:London: McGill-Queen’s University Press, 2001, pages:409-412, ISBN:0-7735-2022-8, Ref, International 2001
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Tatyana Burudjieva, Republic of Bulgaria: Parliamentary Elections 2005, Pioneer of Democracy. Political Consulting Made in Europe, Publisher:EAPS, 2021, pages:201-218, ISBN:978-3-9502163-4-9, Ref 2021
2 Татяна Буруджиева, Четвъртата власт в демократичното общество, [глава XX] , Европейските ценности. Новата констелация, редактор/и:Георги Фотев, издателство:НБУ, 2019, стр.:411-431, ISBN:978-619-233-065-1, Ref 2019
3 Burudjieva T., Relations centre-peripherie dans la vie politique bulgare, 54-65, in: Geographie de l’identites politiques, 2004, editor (bulgarian and french), Geographie de l’identites politiques, редактор/и:editor (bulgarian and french), 2004, стр.:54-65 2004
4 Татяна Буруджиева, Образът на Европейския съюз в регионалната преса, Образът на България в процеса на присъединяването ни към ЕС, издателство:НБУ, 2004, ISBN:ISBN: 954-535-287-6, Ref 2004
5 Burudjieva T., Technology and Power: The new Dimensions of Public Opinion Manipulation, in: Technology and Communication, MOST Conference Documentations, Poland, 2003, Technology and Communication, 2003 2003
6 Burudjieva T., Political Image, in: “Political Image”, NBU, 2002, Political Image, издателство:NBU, 2002 2002
7 Burudjieva T., Amount and Use of Free Time 409-412, In: Recent Social Trends in Bulgaria 1960-1995, London: McGill-Queen’s University Press, 2001 ISBN 0-7735-2022-8, Recent Social Trends in Bulgaria 1960-1995, издателство:McGill-Queen’s University Press, London, 2001 2001
8 Tatiana Bouroudjieva, Athletics and Sports , Recent Social Trends in Bulgaria 1960-1995, editor/s:Nikolai Genov and Anna Krasteva, Publisher:London: McGill-Queen’s University Press, 2001, pages:415-418, ISBN:0-7735-2022-8, Ref, International 2001
9 Tatiana Bouroudjieva, Daily Mobility , Recent Social Trends in Bulgaria 1960-1995, editor/s:Nikolai Genov and Anna Krasteva, Publisher:London: McGill-Queen’s University Press, 2001, pages:389-392, ISBN:0-7735-2022-8, International 2001
10 Tatiana Bouroudjieva, Elders, Recent Social Trends in Bulgaria 1960-1995, editor/s:Nikolai Genov and Anna Krasteva, Publisher:London: McGill-Queen’s University Press, 2001, pages:68-71, ISBN:0-7735-2022-8, Ref, International 2001
11 Tatiana Bouroudjieva, Mass Information , Recent Social Trends in Bulgaria 1960-1995, editor/s:Nikolai Genov and Anna Krasteva, Publisher:London: McGill-Queen’s University Press, 2001, pages:375-381, ISBN:0-7735-2022-8, Ref, International 2001
12 Tatiana Bouroudjieva, Personal Health and Beauty Practices , Recent Social Trends in Bulgaria 1960-1995, editor/s:Nikolai Genov and Anna Krasteva, Publisher:London: McGill-Queen’s University Press, 2001, pages:382-385, ISBN:0-7735-2022-8, Ref, International 2001
13 Tatiana Bouroudjieva, Public Opinion , Recent Social Trends in Bulgaria 1960-1995, editor/s:Nikolai Genov and Anna Krasteva, Publisher:London: McGill-Queen’s University Press, 2001, pages:243-247, ISBN:0-7735-2022-8, Ref, International 2001
14 Burudjieva T., Public Opinion 243-247, In: Recent Social Trends in Bulgaria 1960-1995, London: McGill-Queen’s University Press, 2001 ISBN 0-7735-2022-8, Recent Social Trends in Bulgaria 1960-1995, издателство:McGill-Queen’s University Press, London, 2001 2001
15 Tatiana Bouroudjieva, Religious Beliefs , Recent Social Trends in Bulgaria 1960-1995, editor/s:Nikolai Genov and Anna Krasteva, Publisher:London: McGill-Queen’s University Press, 2001, pages:347-353, ISBN:0-7735-2022-8, Ref, International 2001
16 Tatiana Bouroudjieva, Religious Institutions , Recent Social Trends in Bulgaria 1960-1995, editor/s:Nikolai Genov and Anna Krasteva, Publisher:London: McGill-Queen’s University Press, 2001, pages:276-280, ISBN:0-7735-2022-8, Ref, International 2001
17 Tatiana Bouroudjieva, Time Use , Recent Social Trends in Bulgaria 1960-1995, editor/s:Nikolai Genov and Anna Krasteva, Publisher:London: McGill-Queen’s University Press, 2001, pages:386-388, ISBN:0-7735-2022-8, Ref, International 2001
18 Tatiana Bouroudjieva, Vacation Patterns , Recent Social Trends in Bulgaria 1960-1995, editor/s:Nikolai Genov and Anna Krasteva, Publisher:London: McGill-Queen’s University Press, 2001, pages:413-414, ISBN:0-7735-2022-8, Ref, International 2001
19 Tatiana Bouroudjieva, Youth, Recent Social Trends in Bulgaria 1960-1995, editor/s:Nikolai Genov and Anna Krasteva, Publisher:London: McGill-Queen’s University Press, 2001, pages:62-67, ISBN:0-7735-2022-8, Ref, International 2001
20 Татяна Буруджиева, Политическият имидж – парадокс по български, Политическият имидж, издателство:НБУ, 2001, стр.:16-28, ISBN:954535254X, Ref 2001
21 Burudjieva T., Medien und Macht. Transformationen und Perspektiven der Medien in Bulgarien, 147-170, In: Bulgarien im Ubergang, Sozialwissenschaftliche Studien zur Transformation, 1999, ISBN 3-931219-06-2, Bulgarien im Ubergang, Sozialwissenschaftliche Studien zur Transformation, 1999, стр.:147-170 1999
Студия в поредица
Tatyana Burudjieva, Ivaylo Danailov, Republic of Bulgaria: Parliamentary Elections 2005 , Election Time. The European Yearbook of Political Campaigning, vol:The European Yearbook of Political Campaigning 2005, issue:5, editor/s:EAPC, Publisher:EAPC, 2005, pages:30-46, ISBN:3-9502163-1-6, Ref, International 2005
Студия в сборник (на конференция и др.)
1 Татяна Буруджиева, Спонтанност vs. спонтанност: краят на алтернативите, Rhetoric and Communications E-Journal ,, редактор/и:Георги Лозанов, Орлин Спасов, издателство:Фондация Медийна Демокрация, 2010, Ref 2010
2 Татяна Буруджиева, България и Турция – рискове пред етническото взаимодействие, Етнически конфликти, малцинства и новата европейска идентичност, издателство:Фондация Европартньори, 2007, стр.:49-56, ISBN:954-91557-2-2, Ref 2007
3 Татяна Буруджиева, глава 2 – 2.4.1., глава 5 и 6, глава 8 – 8.4.3, Мениджмънт и комуникация в политиката, редактор/и:Добрин Канев, издателство:Фондация „Фридрих Еберт“, 2006, ISBN:978-954-9786-15-6, Ref 2006
4 Татяна Буруджиева, глава 2 – 2.4.1., глава 5 и 6, глава 8 – 8.4., Мениджмънт и комуникация в политиката, редактор/и:Добрин Канев, издателство:Фондация "Фридрих Еберт", 2005, ISBN:978-954-9786-`15-6, Ref 2005
5 Tatjana Burudshiewa, Medien und Macht. Transformationen und Perspektiven der Medien in Bulgarien, Bulgarien im Ubergang, Sozialwissenschaftliche Studien zur Transformation, Publisher:Edwin Ferger Verlag, 1999, pages:147-171, ISBN:3-931219-06-2, Ref, International 1999
6 Tatjana Burudshiewa, Medien und Macht. Transformationen und Perspektiven der Medien in Bulgarien, Bulgarien im Ubergang, Sozialwissenschaftliche Studien zur Transformation, Publisher:Edwin Ferger Verlag, 1999, pages:147-171, ISBN:3-931219-06-2, Ref, International 1999
Съставителска дейност
atyana Bouroudjieva, Antony Todorov , Serge Wolikow, Territoires et Identités, НБУ, София, Ref, International 2004
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Татяна Буруджиева, Комуникация чрез изкуства и изкуството като социална комуникация 2021
2 Пленарен доклад, Татяна Буруджиева, La Bulgarie entre vote européen et problèmes nationaux 2019
3 Присъствие, Татяна Буруджиева, Digital elections-digital campaign 2017
4 Секционен доклад, Tatiana Burudjieva, Les valus d'Europe: quelles doivent etre 2017
5 Секционен доклад, Татяна Буруджиева, Медии vs Демокрация 2016
6 Секционен доклад, Татяна Буруджиева, Демокрация и избори - разкъсаната връзка 2015
7 Секционен доклад, Tatiana Burudjieva, 1989 - 2010: Bulgarian Democratic Development 2010
8 Секционен доклад, Tatiana Burudjieva, Bulgaria in Eurostat 2009
9 Присъствие, Татяна Буруджиева, Centre contre la periferie 2008
10 Присъствие, Татяна Буруджиева, The Bulgarian integration in EU: national interests vs new nationalism's 2006
Участие в редколегия
Татяна Буруджиева, Политически изследвания, Участие в редколегия 2015