Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Петя Вълчева
Научен проект
Петя Вълчева, "Подпомагане на докторанти, постдокторанти и млади учени", Член, , Номер на договора:№ BG051PO001-3.3.06-0052 2012
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Petya Valcheva, Teresa Oliveira, Latin squares and Related Structures in Design of Experiment:a Statistical Perspective 2017
2 Секционен доклад, Petya Valcheva, Teresa Oliveira, Statistical analysis of Experimental Design Simulations 2016
3 Секционен доклад, Петя Вълчева, On the Factorial Designs of Choice Experiments: Statistical Approaches and ANOVA Tests 2016
4 Секционен доклад, Petya Valcheva and Teresa A. Oliveira , Combinatorial Steructures in Experimental Design-Overview and Statistical Models 2015
5 Секционен доклад, Петя Вълчева, Статистически методи за комбинаторни дизайни в планиране на експеримента 2015
6 Секционен доклад, Petya Valcheva, Combinatorial Approach to Statistical Design of Experiment 2014
7 Секционен доклад, Petya Valcheva, Combinatorial Analysis and Applications of Experimental Design 2014
8 Секционен доклад, Petya Valcheva, Orthogonal Arrays and Software Testing 2013