Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Еньо Стоянов
Превод на книга
1 Еньо Стоянов, Славой Жижек, "Паралакс", ISBN:978-954-9757-48-4, Алтера, София 2010
2 Еньо Стоянов, Джоан Скот, "Политики на булото", Алтера, София 2008
3 Еньо Стоянов, Аленка Зупанчич, "Най-късата сянка: Ницшевата философия на двете", Литавра, София 2006
4 Еньо Стоянов, "Циганите. Интердисциплинарна антология", Кралица Маб, София 2003
5 Еньо Стоянов, Василена Доткова, Едмънд Бърк, "Философско изследване на произхода на нашите идеи за възвишеното и красивото", Кралица Маб, София 2001
Превод на статия
1 Еньо Стоянов, Мануел де Ланда, "Математиката на виртуалното: многообразия, векторни полета и трансформационни групи", ISSN (online):, сп. Пирон, бр. 14 2017
2 Еньо Стоянов, Алън Тайър, "Да разбираме Франц Кафка", Сп. Пирон, бр 13 http://piron.culturecenter-su.org/allen-thiher-understanding/ 2016
3 Еньо Стоянов, Футоши Хошино, "Възвишеното и капитализмът при Жан-Франсоа Лиотар", Литературен вестник бр.10 2015
4 Еньо Стоянов, Ханс Белтинг, "Образ, посредник, тяло: нов подход към иконологията", сп. Пирон, бр. 6 http://piron.culturecenter-su.org/образ-посредник-тяло-нов-подход-към-и/ 2013
Редактор на сборник
Еньо Стоянов, Михаил Ямполски, "Език - тяло - случай. Киното в търсенето на смисъла", Редактор на сборник 2014
Статия в научно списание
1 Миглена Николчина, Еньо Стоянов, СЪПРОТИВИТЕ СРЕЩУ ВИДЕОИГРИТЕ , Медиалог, issue:7, 2020, ISSN (online):2535-0846 2020
2 Еньо Стоянов, Миглена Николчина, "(Анти)утопично въображение и трансхуманизация във видеоигрите", сп. Пирон, брой:18, 2019 2019
3 Enyo Stoyanov, "The Political Dimensions of Mikhail Bakhtin's Bulgarian Reception: Between Structuralism and Impressionism", History of Humanities, vol:v. 4, issue:2, 2019, pages:365-376, ISSN (print):2379-3163, doi:https://doi.org/10.1086/704854, Ref, SCOPUS, SJR ( - 2019) 2019
4 Enyo Stoyanov, "Poststructuralist Backgrounds: the Political Strategies of Resistance in the Literary-Theoretical Debates during the 1960–1970s in Bulgaria", Slavica TerGestina , vol:20, issue:1, 2018, pages:16-45, ISSN (print):1592-0291, ISSN (online):2283-5482, doi:https://doi.org/10.13137/2283-5482/22381, Ref, IF ( - 2018) 2018
5 Еньо Стоянов, Миглена Николчина, "Наратив, алгоритъм и „многодействие“ при видеоигрите", Пирон, брой:15, 2018 2018
6 Еньо Стоянов, "Обратът: хиазмичните трансформации на Грегор Замза", Литературен вестник, брой:21, 2016, стр.:12-12 2016
7 Darin Tenev, Enyo Stoyanov, “The Literary Uncanny”, UTCP Booklet, брой:27, 2016, стр.:43-67 2016
8 Еньо Стоянов, "Катастрофата: два модела", Литературен вестник, брой:5, 2014 2014
9 Еньо Стоянов, "Три фази на футуризма: (антиу)топичното въображение днес", Пирон, брой:7, 2014 2014
10 Еньо Стоянов, "Статутът на идеята – литературоведска и трансмодална", Литературен вестник, брой:1, 2013, стр.:13-13 2013
11 Enyo Stoyanov, "Fictional Worlds Theory as a Theory of Literary Invention", Sjani: Annual Scholarly Journal of Literary Theory and Comparative Literature, брой:13, 2012, doi:14-24, Ref 2012
12 Еньо Стоянов, „Младите учени и литературознанието“, Литературата, брой:9, 2011 2011
13 Еньо Стоянов, За ползата и вредата от системната теория за литературната антропология: Изер и Луман, Литернет, брой:08, 2010, Ref 2010
14 Еньо Стоянов, “Литературознанието в търсене на своя обект” , Литературен вестник, брой:40, 2007 2007
15 Еньо Стоянов, “Мъртъв-безсмъртен”. Мигът на моята смърт на Морис Бланшо”, Литературен вестник, брой:31, 2007 2007
16 Еньо Стоянов, “Посоките на смисъла. Дельоз и романът”, Алтера Академика, брой:1, 2007 2007
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Миглена Николчина, Еньо Стоянов, Четене и видеоигри, Образование и медии, Publisher:София: Просвета, 2020, pages:181-199, ISBN:978-954-01-4108-4 2020
2 Еньо Стоянов, "Наратив и алгоритъм при видеоигрите", Парачовешкото: грация и гравитация, 2017, стр.:116-133, ISBN:978-954-074268-7 2017
3 Еньо Стоянов, "Обратът: хиазмичните трансформации на Грегор Замза", Времето на метаморфозата. Опити върху Кафка, издателство:Изток-Запад, 2016, стр.:113-136 2016
4 Enyo Stoyanov, "Fictional World’s Theory and the Persistence of Mimesis", Resemblance and Difference: The Problem of Identity, издателство:Боян Пенев, 2015, стр.:52-64 2015
5 Еньо Стоянов, "Манфред Франк, Новалис и императивът на етическото", SUB SPECIE AETERNITATIS. Сборник в памет на Жана Николова-Гълъбова, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2015, стр.:87-98 2015
6 Еньо Стоянов, "Статутът на идеята – литературоведска и трансмодална", Изплъзващият се предмет на литературознанието. Невидимата школа: М. Янакиев, Н. Георгиев, Р. Коларов, издателство:Литературен вестник, 2014, стр.:156-164 2014
7 Enyo Stoyanov, "The Event of Literature: The Deleuzian Reversal of Platonism Continued", Събитие и безсмъртие, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2013, стр.:369-377 2013
8 Enyo Stoyanov, "A Poem, Learned by Heart", Извънлитературното/LÉxtralittèraire, редактор/и:Иван Младенов, Мари-Врина Николов, Андрей Ташев, издателство:Парадигма, 2012, doi:97-108 2012
9 Еньо Стоянов, "Етическите измерения на изкуството между Бадиу и Дельоз", Литературознанието като възможност за избор. Сборник в чест на Рая Кунчева, издателство:Контекст, 2012, стр.:358-368 2012
10 Enyo Stoyanov, "Desoeuvrement and Minor Literature: Deleuze-Blanchot Intersections", Marginality in/of Literature, издателство:Boyan Penev Publishing, 2011, стр.:443-456 2011
11 Enyo Stoyanov, „Truth and Literature: Mimesis and Death in Jacques Derrida’s Demeure”, Literary Knowledge and Open Horizons: Expectations and Prospects, издателство:Boyan Penev Publishing, 2011 2011
12 Enyo Stoyanov, The Fictive Glance: Wolfgang Isers’s Invention of the “Real”, Vision and cognition, издателство:Boyan Penev Publishing, 2011, стр.:369-386 2011
13 Еньо Стоянов, „Това непреодолимо, за щастие, противоречие”: напреженията в литературата, „Не съм от тях”: Канонът на различието (Сборник в чест на 70-годишнината на проф. д-р Никола Георгиев), 2009 2009
14 Еньо Стоянов, “Живот и творчество (подстъп към темата)” , “Литература и критически практики”, 2003 2003
Участие в конференция
1 Постер, Еньо Стоянов, Фройд. Идентификацията 2019
2 Постер, Еньо Стоянов, Разговори за бъдещето: Видеоигрите – между киното и литературата 2019
3 Секционен доклад, Еньо Стоянов, Модели на овременяване при видеоигрите 2019
4 Постер, Еньо Стоянов, Фройд. Отвъд принципа на удоволствието 2019
5 Постер, Еньо Стоянов, "Съблазняването" на Бодриар 2018
6 Секционен доклад, Еньо Стоянов, Две употреби на анти-утопичното въображение днес 2018
7 Постер, Еньо Стоянов, Активност и интерактивност във видеоигрите 2018
8 Постер, Еньо Стоянов, Видеоигрите - изкуството на дигиталната епоха? 2018
9 Секционен доклад, Еньо Стоянов, Derrida’s Demeure: Truth and Literature 2018
10 Секционен доклад, Еньо Стоянов, Immersion and Verfremdungseffekt: Gesamtkunstwerk, Epic Theater and Videogames 2018
11 Секционен доклад, Еньо Стоянов, Fictional and Counterfactual in Cinema Narrative according to Giles Deleuze 2018
12 Секционен доклад, Еньо Стоянов, Speculative Realism as Non-Anthropocentric Formalism? Graham Harman on Lovecraft 2018
13 Секционен доклад, Еньо Стоянов, Lines of Dissention: The Political Dimensions of Bakhtin’s Early Reception 2017
14 Постер, Еньо Стоянов, Фройд. Поетът и фантазирането 2017
15 Секционен доклад, Еньо Стоянов, Gesamtkuntswerk и Verfremdungseffekt при видеоигрите 2017
16 Постер, Еньо Стоянов, Едип и Анти-Едип 2017
17 Постер, Enyo Stoyanov, "Nature's Techne" 2016
18 Секционен доклад, Enyo Stoyanov, "The Invention of the Past" 2016
19 Секционен доклад, Еньо Стоянов, "Kristeva and Deleuze on the Notion of Process" 2016
20 Секционен доклад, Enyo Stoyanov, "Process and Ruination in Revolution in the Poetic Language" 2016
21 Постер, Еньо Стоянов, "Елин-Пелин" и политическата актуалност на теорията 2016
22 Постер, Enyo Stoyanov, "Luhmann and Model Theory" 2015
23 Секционен доклад, Еньо Стоянов, "Наратив и алгоритъм при видеоигрите" 2015
24 Секционен доклад, Еньо Стоянов, "Обратът: хиазмичните трансформации на Грегор Замза" 2015
25 Секционен доклад, Еньо Стоянов, "Виртуално моделиране на социокултурни взаимодействия" 2015
26 Постер, Еньо Стоянов, "Четене и несъизмеримост на несъизмермостта" 2014
27 Постер, Enyo Stoyanov, "Hermeneutics of the Model" 2014
28 Секционен доклад, Еньо Стоянов, "Правото да бъдеш забравен" 2014
29 Секционен доклад, Enyo Stoyanov, "Model Theory is Ontology" 2014
30 Секционен доклад, Darin Tenev, Enyo Stoyanov, "The Literary Uncanny" 2014
31 Секционен доклад, Enyo Stoyanov, "Catastrophe: Two Models" 2013
32 Секционен доклад, Еньо Стоянов, "Fictional Worlds and Transworld Identity" 2012
33 Секционен доклад, Еньо Стоянов, "Три фази на футуризма: (анти)утопичното мислене днес" 2012
34 Постер, Еньо Стоянов, "Врагът на всички": пиратството в интернет 2012
35 Секционен доклад, Еньо Стоянов, "Статутът на идеята: литературоведска и трансмодална" 2012
36 Постер, Еньо Стоянов, "Отвъд безизходицата на инвенцията" 2012
37 Секционен доклад, Еньо Стоянов, Desoeuvrement and Minor Literature: Deleuze-Blanchot Intersections 2011
38 Секционен доклад, Еньо Стоянов, The Event of Literature: The Deleuzian Reversal of Platonism Continued 2011
39 Секционен доклад, Еньо Стоянов, The Fictive Glance 2008
40 Секционен доклад, Еньо Стоянов, Инициации: негативност и екстензивност в литературната антропология на Волфганг Изер 2007
41 Секционен доклад, Еньо Стоянов, “Това непреодолимо, за щастие, противоречие”: напреженията в литературата 2007
42 Секционен доклад, Еньо Стоянов, Литература и истина при Жак Дерида 2006
43 Секционен доклад, Еньо Стоянов, Инстанциите в литературоведските занимания и проблемът за насилието 2005