Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Еньо Стоянов
Монография
Миглена Николчина, Еньо Стоянов, Северина Станкева, Матиас Ердбеер, Николай Генов, Димитър Данаилов, Видеоигрите. Опасната муза, ISBN:978-619-7390-15-5, Версус, София, в сътрудничество с чуждестранни учени 2023
Превод на книга
1 Еньо Стоянов, Славой Жижек, "Паралакс", ISBN:978-954-9757-48-4, Алтера, София 2010
2 Еньо Стоянов, Джоан Скот, "Политики на булото", Алтера, София 2008
3 Еньо Стоянов, Аленка Зупанчич, "Най-късата сянка: Ницшевата философия на двете", Литавра, София 2006
4 Еньо Стоянов, "Циганите. Интердисциплинарна антология", Кралица Маб, София 2003
5 Еньо Стоянов, Василена Доткова, Едмънд Бърк, "Философско изследване на произхода на нашите идеи за възвишеното и красивото", Кралица Маб, София 2001
Превод на статия
1 Еньо Стоянов, Мануел де Ланда, "Математиката на виртуалното: многообразия, векторни полета и трансформационни групи", ISSN (online):, сп. Пирон, бр. 14 2017
2 Еньо Стоянов, Алън Тайър, "Да разбираме Франц Кафка", Сп. Пирон, бр 13 http://piron.culturecenter-su.org/allen-thiher-understanding/ 2016
3 Еньо Стоянов, Футоши Хошино, "Възвишеното и капитализмът при Жан-Франсоа Лиотар", Литературен вестник бр.10 2015
4 Еньо Стоянов, Ханс Белтинг, "Образ, посредник, тяло: нов подход към иконологията", сп. Пирон, бр. 6 http://piron.culturecenter-su.org/образ-посредник-тяло-нов-подход-към-и/ 2013
Редактор на сборник
Еньо Стоянов, Михаил Ямполски, "Език - тяло - случай. Киното в търсенето на смисъла", Редактор на сборник 2014
Статия в научно списание
1 Еньо Стоянов, Истина и литература: мимезис и смърт в Demeure на Жак Дерида, Пирон, issue:22, 2022, ISSN (online):2367-7031 2022
2 Еньо Стоянов, Човекът - изваден наново, Медиалог, issue:12, 2022, pages:175-178, ISSN (online):2535-0846 2022
3 Enyo Stoyanov, Literary Theory as Radical Historicism?, Differences, vol:32, issue:1, 2021, pages:54-73, ISSN (print):1040-7391, doi:10.1215/10407391-8956953, Ref, IF (0.426 - 2021), SCOPUS, SJR (0.183 - 2021), SCOPUS Quartile: Q3 (2021) 2021
4 Миглена Николчина, Еньо Стоянов, За времето във видеоигрите: отново, Пирон, брой:21, 2021, ISSN (online):2367-7031 2021
5 Миглена Николчина, Еньо Стоянов, Съпротивите срещу видеоигрите , Медиалог, issue:7, 2020, ISSN (online):2535-0846 2020
6 Еньо Стоянов, Миглена Николчина, "(Анти)утопично въображение и трансхуманизация във видеоигрите", сп. Пирон, брой:18, 2019 2019
7 Enyo Stoyanov, "The Political Dimensions of Mikhail Bakhtin's Bulgarian Reception: Between Structuralism and Impressionism", History of Humanities, vol:v. 4, issue:2, 2019, pages:365-376, ISSN (print):2379-3163, doi:https://doi.org/10.1086/704854, Ref, SCOPUS, SJR ( - 2019) 2019
8 Enyo Stoyanov, "Poststructuralist Backgrounds: the Political Strategies of Resistance in the Literary-Theoretical Debates during the 1960–1970s in Bulgaria", Slavica TerGestina , vol:20, issue:1, 2018, pages:16-45, ISSN (print):1592-0291, ISSN (online):2283-5482, doi:https://doi.org/10.13137/2283-5482/22381, Ref, IF ( - 2018) 2018
9 Еньо Стоянов, Миглена Николчина, "Наратив, алгоритъм и „многодействие“ при видеоигрите", Пирон, брой:15, 2018 2018
10 Еньо Стоянов, "Обратът: хиазмичните трансформации на Грегор Замза", Литературен вестник, брой:21, 2016, стр.:12-12 2016
11 Darin Tenev, Enyo Stoyanov, “The Literary Uncanny”, UTCP Booklet, брой:27, 2016, стр.:43-67 2016
12 Еньо Стоянов, "Катастрофата: два модела", Литературен вестник, брой:5, 2014 2014
13 Еньо Стоянов, "Три фази на футуризма: (антиу)топичното въображение днес", Пирон, брой:7, 2014 2014
14 Еньо Стоянов, "Статутът на идеята – литературоведска и трансмодална", Литературен вестник, брой:1, 2013, стр.:13-13 2013
15 Enyo Stoyanov, "Fictional Worlds Theory as a Theory of Literary Invention", Sjani: Annual Scholarly Journal of Literary Theory and Comparative Literature, брой:13, 2012, doi:14-24, Ref 2012
16 Еньо Стоянов, „Младите учени и литературознанието“, Литературата, брой:9, 2011 2011
17 Еньо Стоянов, За ползата и вредата от системната теория за литературната антропология: Изер и Луман, Литернет, брой:08, 2010, Ref 2010
18 Еньо Стоянов, “Литературознанието в търсене на своя обект” , Литературен вестник, брой:40, 2007 2007
19 Еньо Стоянов, “Мъртъв-безсмъртен”. Мигът на моята смърт на Морис Бланшо”, Литературен вестник, брой:31, 2007 2007
20 Еньо Стоянов, “Посоките на смисъла. Дельоз и романът”, Алтера Академика, брой:1, 2007 2007
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Миглена Николчина, Еньо Стоянов, Четене и видеоигри, Образование и медии, Publisher:София: Просвета, 2020, pages:181-199, ISBN:978-954-01-4108-4 2020
2 Еньо Стоянов, "Наратив и алгоритъм при видеоигрите", Парачовешкото: грация и гравитация, 2017, стр.:116-133, ISBN:978-954-074268-7 2017
3 Еньо Стоянов, "Обратът: хиазмичните трансформации на Грегор Замза", Времето на метаморфозата. Опити върху Кафка, издателство:Изток-Запад, 2016, стр.:113-136 2016
4 Enyo Stoyanov, "Fictional World’s Theory and the Persistence of Mimesis", Resemblance and Difference: The Problem of Identity, издателство:Боян Пенев, 2015, стр.:52-64 2015
5 Еньо Стоянов, "Манфред Франк, Новалис и императивът на етическото", SUB SPECIE AETERNITATIS. Сборник в памет на Жана Николова-Гълъбова, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2015, стр.:87-98 2015
6 Еньо Стоянов, "Статутът на идеята – литературоведска и трансмодална", Изплъзващият се предмет на литературознанието. Невидимата школа: М. Янакиев, Н. Георгиев, Р. Коларов, издателство:Литературен вестник, 2014, стр.:156-164 2014
7 Enyo Stoyanov, "The Event of Literature: The Deleuzian Reversal of Platonism Continued", Събитие и безсмъртие, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2013, стр.:369-377 2013
8 Enyo Stoyanov, "A Poem, Learned by Heart", Извънлитературното/LÉxtralittèraire, редактор/и:Иван Младенов, Мари-Врина Николов, Андрей Ташев, издателство:Парадигма, 2012, doi:97-108 2012
9 Еньо Стоянов, "Етическите измерения на изкуството между Бадиу и Дельоз", Литературознанието като възможност за избор. Сборник в чест на Рая Кунчева, издателство:Контекст, 2012, стр.:358-368 2012
10 Enyo Stoyanov, "Desoeuvrement and Minor Literature: Deleuze-Blanchot Intersections", Marginality in/of Literature, издателство:Boyan Penev Publishing, 2011, стр.:443-456 2011
11 Enyo Stoyanov, „Truth and Literature: Mimesis and Death in Jacques Derrida’s Demeure”, Literary Knowledge and Open Horizons: Expectations and Prospects, издателство:Boyan Penev Publishing, 2011 2011
12 Enyo Stoyanov, The Fictive Glance: Wolfgang Isers’s Invention of the “Real”, Vision and cognition, издателство:Boyan Penev Publishing, 2011, стр.:369-386 2011
13 Еньо Стоянов, „Това непреодолимо, за щастие, противоречие”: напреженията в литературата, „Не съм от тях”: Канонът на различието (Сборник в чест на 70-годишнината на проф. д-р Никола Георгиев), 2009 2009
14 Еньо Стоянов, “Живот и творчество (подстъп към темата)” , “Литература и критически практики”, 2003 2003
Участие в конференция
1 Постер, Еньо Стоянов, Пренос и любов: Джойс „Одисей“ 2022
2 Секционен доклад, Еньо Стоянов, Practice and Narrative: Kristeva and Arendt 2022
3 Секционен доклад, Еньо Стоянов, Комодификация и справедливост 2022
4 Секционен доклад, Еньо Стоянов, „Поп философия“: теория в социалните мрежи 2021
5 Секционен доклад, Еньо Стоянов, Model Perspectivism: A Leibnizian Reading of Y. Lotman’s “The Structure of the Artistic Text” 2021
6 Секционен доклад, Еньо Стоянов, Новост и повторение в естетическите концепции на Едмънд Бърк 2021
7 Постер, Еньо Стоянов, Литература и психоанализа:Интерпретацията(Фройд,"Психопатология на всекидневния живот") 2021
8 Секционен доклад, Еньо Стоянов, Преработки, актуализации и модификации при видеоигрите 2020
9 Постер, Еньо Стоянов, Фройд. Идентификацията 2019
10 Постер, Еньо Стоянов, Фройд. Отвъд принципа на удоволствието 2019
11 Постер, Еньо Стоянов, Разговори за бъдещето: Видеоигрите – между киното и литературата 2019
12 Секционен доклад, Еньо Стоянов, Модели на овременяване при видеоигрите 2019
13 Постер, Еньо Стоянов, Активност и интерактивност във видеоигрите 2018
14 Постер, Еньо Стоянов, "Съблазняването" на Бодриар 2018
15 Секционен доклад, Еньо Стоянов, Derrida’s Demeure: Truth and Literature 2018
16 Секционен доклад, Еньо Стоянов, Immersion and Verfremdungseffekt: Gesamtkunstwerk, Epic Theater and Videogames 2018
17 Секционен доклад, Еньо Стоянов, Fictional and Counterfactual in Cinema Narrative according to Giles Deleuze 2018
18 Секционен доклад, Еньо Стоянов, Speculative Realism as Non-Anthropocentric Formalism? Graham Harman on Lovecraft 2018
19 Постер, Еньо Стоянов, Видеоигрите - изкуството на дигиталната епоха? 2018
20 Секционен доклад, Еньо Стоянов, Две употреби на анти-утопичното въображение днес 2018
21 Постер, Еньо Стоянов, Едип и Анти-Едип 2017
22 Постер, Еньо Стоянов, Фройд. Поетът и фантазирането 2017
23 Секционен доклад, Еньо Стоянов, Lines of Dissention: The Political Dimensions of Bakhtin’s Early Reception 2017
24 Секционен доклад, Еньо Стоянов, Gesamtkuntswerk и Verfremdungseffekt при видеоигрите 2017
25 Постер, Еньо Стоянов, "Елин-Пелин" и политическата актуалност на теорията 2016
26 Постер, Enyo Stoyanov, "Nature's Techne" 2016
27 Секционен доклад, Еньо Стоянов, "Kristeva and Deleuze on the Notion of Process" 2016
28 Секционен доклад, Enyo Stoyanov, "Process and Ruination in Revolution in the Poetic Language" 2016
29 Секционен доклад, Enyo Stoyanov, "The Invention of the Past" 2016
30 Секционен доклад, Еньо Стоянов, "Наратив и алгоритъм при видеоигрите" 2015
31 Секционен доклад, Еньо Стоянов, "Виртуално моделиране на социокултурни взаимодействия" 2015
32 Секционен доклад, Еньо Стоянов, "Обратът: хиазмичните трансформации на Грегор Замза" 2015
33 Постер, Enyo Stoyanov, "Luhmann and Model Theory" 2015
34 Постер, Enyo Stoyanov, "Hermeneutics of the Model" 2014
35 Секционен доклад, Еньо Стоянов, "Правото да бъдеш забравен" 2014
36 Постер, Еньо Стоянов, "Четене и несъизмеримост на несъизмермостта" 2014
37 Секционен доклад, Darin Tenev, Enyo Stoyanov, "The Literary Uncanny" 2014
38 Секционен доклад, Enyo Stoyanov, "Model Theory is Ontology" 2014
39 Секционен доклад, Enyo Stoyanov, "Catastrophe: Two Models" 2013
40 Секционен доклад, Еньо Стоянов, "Три фази на футуризма: (анти)утопичното мислене днес" 2012
41 Постер, Еньо Стоянов, "Врагът на всички": пиратството в интернет 2012
42 Секционен доклад, Еньо Стоянов, "Fictional Worlds and Transworld Identity" 2012
43 Секционен доклад, Еньо Стоянов, "Статутът на идеята: литературоведска и трансмодална" 2012
44 Постер, Еньо Стоянов, "Отвъд безизходицата на инвенцията" 2012
45 Секционен доклад, Еньо Стоянов, The Event of Literature: The Deleuzian Reversal of Platonism Continued 2011
46 Секционен доклад, Еньо Стоянов, Desoeuvrement and Minor Literature: Deleuze-Blanchot Intersections 2011
47 Секционен доклад, Еньо Стоянов, The Fictive Glance 2008
48 Секционен доклад, Еньо Стоянов, Инициации: негативност и екстензивност в литературната антропология на Волфганг Изер 2007
49 Секционен доклад, Еньо Стоянов, “Това непреодолимо, за щастие, противоречие”: напреженията в литературата 2007
50 Секционен доклад, Еньо Стоянов, Литература и истина при Жак Дерида 2006
51 Секционен доклад, Еньо Стоянов, Инстанциите в литературоведските занимания и проблемът за насилието 2005