Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Валерия Луканова
Книга
Анжелина Янева, Арнолд Баца, Елица Стоянова, Валерия Луканова, Маргрет Гурмундсдотир, Боряна Туманова, Мартин Добиаш, Расмус Лийра, Ееро Еленурм, Торвалд Финбьорнссон, Ръководство за двигателна активност чрез иновативни технологии, ISBN:978-954-07-4628-9, УИ "Св. Кл. Охридски", София, International 2019
Статия в научно списание
1 Anzhelina Yaneva, Valeria Lukanova, Correlation analysis of the physical inhability of children from 7 to 10 years old, consequence applied judo training methodology, Research in Kinesiology (RIK), vol:49, issue:1, 2021, ISSN (online):1857-7679, Ref, Web of Science, (EBSCO) 2021
2 Tanya Gavrailova, Valeria Lukanova, Boyana Mitreva, Elitsa Stoyanova, Anzhelina Yaneva, Evgeni Yordanov, Study of the levels of aggression of students engaged in Judo, basketball, fitness, and tennis, Trakia Journal of Sciences, vol:18, issue:1, 2020, pages:771-776, ISSN (online):1313-3551, doi:10.15547/tjs.2020.s.01.124, Ref, IF ( - 2003), Web of Science Quartile: Q3 (2020), PhD 2020
3 Анжелина Янева, Елица Стоянова, Валерия Луканова, Бояна Митрева, Евгени Йорданов, Таня Гаврилова, Study of the levels of aggression of students engaged in Judo, basketball, fitness, and tennis. , Trakia Journal of Sciences, SSN 1313-3551 (online) doi:10.15547/tjs.2020.s.01.124,, vol:18, issue:1, 2020 2020
4 Анжелина Янева, Елица Стоянова, Валерия Луканова, Бояна Митрева, Евгени Йорданов, Таня Гаврилова, Study of the levels of aggression of students engaged in Judo, basketball, fitness, and tennis. , Trakia Journal of Sciences, SSN 1313-3551 (online) doi:10.15547/tjs.2020.s.01.124,, vol:18, issue:1, 2020, pages:771-776, ISSN (print):133-3551, ISSN (online):doi:10.5547/tjs 01.124, Ref, IF ( - 2020) 2020
5 Анжелина Янева, Елица Стоянова, Мариана Алберт, Бояна Митрева, Валерия Луканова, Таня Гавраилова, Статистическа извадка от проведено изследване по научен проект за проявите на агресивност и депресия със студенти, Професионално образование "Аз Буки", vol:22, issue:5, 2020, pages:501-510, ISSN (print):1314-555X, ISSN (online):1314-8567, Ref, PhD 2020
6 Анжелина Янева, Валерия Луканова, Examining the opinion of experts in judo on the need for a training methodology for children aged 7 to 10, Trakia journal of sciences, vol:17, issue:1, 2019, pages:731-735, ISSN (print):1313-7069, ISSN (online):1313-3551, doi:10.15547/tjs.2019.s.01.119, Ref, Web of Science, IF ( - 2003), Web of Science Quartile: Q3 (2019), PhD 2019
7 Анжелина Янева, Валерия Луканова, Research on the knowledge of terminology and etiquette in judo of children from 7 to 10 years of age, The power of knowledge, том:34, брой:6, 2019, стр.:1787-1794, ISSN (print):2545-4439, ISSN (online):1857-923X, Ref, Web of Science, Web of Science Quartile: Q3 (2019), PhD 2019
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Valeria Lukanova, TRAUMAS AND THEIR PREVENTION IN THE INITIAL STAGE OF JUDO TRAINING FOR CHILDREN FROM 7 TO 10 YEARS OF AGE, ACTIVITIES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT (APES), 2022 2022
2 Анжелина Янева, Елица Стоянова, Евгени Йорданов, Бояна Митрева, Валерия Луканова, Изследване нивата на косвена агресия на студентите, занимаващи се с джудо, фитнес, баскетбол и тенис в СУ „Св. Климент Охридски“, Формиране на гражданина и професионалиста в условията на университетското образование, редактор/и:проф. Ем. Рангелова, издателство:ЕКС-ПРЕС - Габрово, 2020, стр.:249-255, ISBN:978-954-490-676-4, PhD 2020
3 Анжелина Янева, Елица Стоянова, Валерия Луканова, Проучване мнението на джудисти за теоретичните им познания в терминологията на джудо, Европейски стандарти в спортното образование, 2018, ISBN:978-954-9689-79-2, Ref, PhD 2018
4 Анжелина Янева, Валерия Луканова, Елица Стоянова, Станислава Стоименова, Георги Йосифов, Оценка на преподавателя през погледа на студентите, спортуващи джудо, карате и самоотбрана в Софийския университет, "Теория и практика на психолого-педагогическата подготовка на специалиста в университета", редактор/и:проф. Емилия Рангелова и др., издателство:ЕКС-ПРЕС - Габрово, 2016, стр.:527-533, ISBN:978-954-490-510-1, Ref 2016
5 Анжелина Янева, Валерия Луканова, Диагностика и критерии за оценка на възможностите на студентите, участващи в процеса на обучение по джудо в Софийския университет, „Теория и практика на психолого-педагогическата подготовка на специалиста в университета“, редактор/и:проф. дпн Емилия Рангелова, издателство:ЕКС-ПРЕС - Габрово, 2014, Ref 2014
6 Анжелина Янева, Валерия Луканова, Джудо в анимационната програма на спортните лагери на отбори, подготвящи състезатели по бойни изкуства, Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта, 2012, Ref 2012
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Валерия Луканова, TRAUMAS AND THEIR PREVENTION IN THE INITIAL STAGE OF JUDO TRAINING FOR CHILDREN FROM 7 TO 10 YEARS OF AGE 2022
2 Присъствие, Валерия Луканова, ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ПОЛИТИКА НА EJU И IJF. ДЖУДО В УЧИЛИЩЕ-ЦЕЛ, ЗАДАЧИ И ПОЛЗИ 2019
Учебно помагало
1 Anzhelina Yaneva, Arnold Baca, Kiril Barbareev, Bilyana Popeska, Boryana Tumanova, Petya Hristova, Valeria Lukanova, Ivailo Prokopov, Darry Ivanov, and others, Guide for Physical Activity through Innovative Technologies (Ръководство за двигателна активност чрез иновативни технологии), 120 стр. , ISBN:978-954-07-4628-9, УИП "Св. Кл. Охридски", София, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2019
2 Анжелина Янева, Arnold Baca, Кирил Барбараев, Биляна Попеска, Мартин Добиаш, Филип Корнфейнд, Ееро Еленурм, Торвалд Финбьорнсон, Валерия Луканова, Ивайло Прокопов, Ръководство за двигателна активност чрез иновативни технологии, ISBN:978-954-07-4628-9, София, България, в сътрудничество с чуждестранни учени 2019