Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. д-р Васил Козаров
Статия в научно списание
1 Р. Разбойников, С. Филипов, В. Козаров, Л. Спасов, Дистални стенози на лява предна десцендентна артерия-оперативен мениджмънт, клинични корелации и хистологичен профил, Българска гръдна, сърдечна и съдова хирургия, 2015, стр.:29-34 2015
2 К. Грудков, В. Козаров, Д. Еврев, Р. Разбойников, П. Мишев, В. Пъшев, Г. Георгиев, Л. Спасов, Медиастинити след сърдечни операции. Пет годишен опит в УБ „Лозенец“, Българска гръдна, сърдечна и съдова хирургия, том:2, брой:2, 2009, стр.:179-0 2009
3 Л. Спасов, В. Козаров, Д. Еврев, К. Грудков, Р. Разбойников, А. Азис, П. Мишев, Г. Георгиев, Опитът на УБ „Лозенец” с Levitronix Centrimag VAD система, Българска гръдна, сърдечна и съдова хирургия, том:2, 2009, стр.:176-178 2009
4 В. Пъшев, В. Козаров, Д. Еврев, П. Мишев, М. Йорданова, Г. Мутафов, Л. Спасов, Хирургично лечение на крайни стадии на сърдечна недостатъчност с-опит с HEART MATE 2 LVAS, Българска гръдна, сърдечна и съдова хирургия, том:1, 2009, стр.:52-58 2009
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Димтър Николов, Делян Еврев, Васил Козаров, Микотична аневризма на трункус целиакус третирана с покрит стент 2020
2 Секционен доклад, Васил Козаров, Интраоперативна оценка на кръвотока през аортокоронарните байпаси чрез флоуметрия 2014
3 Секционен доклад, Васил Козаров, Our experience in treatment of left ventricle failure with mechanical assist devices- single institution report 2013
4 Секционен доклад, Васил Козаров, Aneurism of left basilica vein following A-V shunt in left cubital fossa 2013
5 Секционен доклад, Васил Козаров, Опитът на УБ Лозенец-София с LEVITRONIX CENTRIMAG VAD система 2009