Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на Ралица Стаменкова

Researcher ID (Web of Science):AAA-8838-2021

ORCID ID:0000-0002-1080-2571
Научен проект
1 Ралица Стаменкова, PLayful Environment for Inclusive leArning Design in Europe (PLEIADE), Член, ЕС, Erasmus+, Номер на договора:2020-1-IT02-KA201-080089 2020
2 Ралица Стаменкова, Целево използване на организационни форми, заложени в новия учебен план на МОН в културно-образователната област Математика, Информатика и Информационни технологии, Член, , Номер на договора:№80-10-199/28.4.2020 2020
3 Ралица Стаменкова, Организационни модели за извънкласни дейности в условията на новите учебни програми на МОН в културно-образователната област Математика, Информатика и Информационни технологии, Член, МОН – Фонд „Научни Изследвания“, Номер на договора:№ 80-10-210/17.04.2019 2019
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Ralitza Stamenkova, DISTANCE EDUCATION IN BULGARIA DURING COVID-19 IN A SMALL EDUCATIONAL ORGANIZATION – METHODOLOGY AND TOOLS, ICERI2020 Proceedings, editor/s:L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres, Publisher:IATED Academy, 2020, pages:5523-5532, ISBN:978-84-09-24232-0, doi:10.21125/iceri.2020, Ref, IF ( - 2020) 2020
2 Ралица Стаменкова, Електронното образование за целите на обучението на бъдещи учители по математика и информатика, Електронното обучение във висшите училища, издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2020, стр.:215-226, ISBN:978-954-07-5028-6 2020
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Ралица Стаменкова, Електронното образование за целите на обучението на бъдещи учители по математика и информатика 2020
2 Секционен доклад, Ралица Стаменкова, DISTANCE EDUCATION IN BULGARIA DURING COVID-19 IN A SMALL EDUCATIONAL ORGANIZATION – METHODOLOGY AND TOOLS 2020
3 Секционен доклад, Ралица Стаменкова, Анализиране на процес, зададен с функция в Geogebra 2019