Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на доц. д-р Боряна Мангова
Дисертация д-р
Боряна Мангова, Българската авторска патриотична песен от Освобождението до средата на 40-те години на ХХ век. Автореферат. София, 2003. , ДМА "Проф. Панчо Владигеров" 2003
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Боряна Мангова, "Малкият принц и пътуването на Розата". Мюзикъл за деца и за възрастни, които някога са били деца. –В: Музикални хоризонти, 2018, №5, 9–10, ISSN 1310-0076., 2018
2 Боряна Мангова, „ARDO, ARDO, SI” Мадригален спектакъл „Познатият и непознатият Клаудио Монтеверди” –В: Артпанорама, 2018, №1, 2–3., – В: сп. Артпанорама, 2018, №1, 2–3, ISSN 1314-4715 2018
3 Боряна Мангова, "З0 години от клавирната ми биография... минаха неусетно" Юбилеен концерт на Ганка Неделчева. –В: Музикални хоризонти, 2017, №1, 11, Музикални хоризонти, 2017, №1, с.11, ISSN 1310-0076. 2017
4 Боряна Златкова Мангова, Гала концерт "Кристална лира" 2017 – впечатления и мисли. –В:Музикални хоризонти, 2017, №9, ISSN 1310-0076, на СБМТД 2017
5 Боряна Мангова, „Отражения” – пътешествие до времето на Шекспир и обратно. – В: Артпанорама, 2016, №2, 3–4. , – В: Артпанорама, 2016, №2, 3–4, ISSN 1314-4715 . 2016
6 Боряна Мангова, „Боянският майстор” от Константин Илиев – нов етап в българското оперно творчество. – В: Музикални хоризонти, 2015, №5, ISSN 1310-0076., сп. Музикални хоризонти, 2015, №5. 2015
7 Боряна Мангова, „Българската следа” в развитието на малтийското оперно изпълнителство. Изследването на Андриана Йорданова „Малтийско-българска оперна студия: завещанието на Благовеста Карнобатлова-Добрева”http://www.musicology-bg.com/?fbclid=IwAR0GgXNBhlz7U-KkU4hzI-7oFnP4vHtMERe9EobKbP-v6_x8vHx4_HPvmrM, http://www.musicology-bg.com/?fbclid=IwAR0GgXNBhlz7U-KkU4hzI-7oFnP4vHtMERe9EobKbP-v6_x8vHx4_HPvmrM 2015
8 Боряна Мангова, Международният конкурс „Млади виртуози”. –В: Музикални хоризонти, 2013, №3, 9-10, ISSN 1310-0076., 2013
9 Боряна Мангова, Осми международен конкурс „Млади виртуози”. –В:Музикални хоризонти, 2012, №3, 12-13, ISSN 1310-0076., 2012
10 Боряна Мангова, Френската музика в двореца и извън него. Концерт на камерен колегиум Tutti Soli. –В: Арт панорама, 2012, №2, 28–29., Арт панорама 2012
11 Боряна Мангова, Блестящ финал на концертния сезон. –В: Музикални хоризонти, 2011, №7, 8, ISSN 1310-0076., 2011
12 Боряна Мангова, Някои стилови особености в Кантата за дамски хор и струнен оркестър „Химни към пролетта” от Г. Арнаудов. – В:сп. Музикални хоризонти, 2011, №1, 16-20, ISSN 1310-0076., сп. Музикални хоризонти, 2011 №1, 16-20, ISSN 1310-0076310-0076310-0076310-0076. 2011
13 Боряна Златкова Мангова, С чар, изисканост и жизнерадост. –В: Музикални хоризонти, 2008, №4, 11, ISSN 1310-0076., 2008
14 Боряна Мангова, Шедьоври на немския барок. –В: Музикални хоризонти, 2007, №1, 10., сп. Музикални хоризонти, . №1, 10. 2007
15 Боряна Мангова, Димитър Ненов – между реалността и екстатиката. – В: в. Култура, 2002, №1, 8. , 2002
16 Боряна Мангова, Вечер на Стравински в Софийската опера. – В: Музика Viva, 2000, №5, 8, ISSN 1311-1515., 2000
17 Боряна Мангова, Един час в света на Регер. –В: Музика Viva, 2000, №3, 10., 2000
18 Боряна Златкова Мангова, Животът на героя, – В: Музика Viva, №22, с.10, ISSN 1311-1515, 2000
19 Боряна Мангова, За реформата – година по-късно. –В: Култура, 2000, №10, 6., 2000
20 Боряна Златкова Мангова, Й.С.Бах – в търсене на истината. Разговор с Ирина Щиглич. – В: в. Музика Viva, 2000, №9-10, ISSN 1311-1515., 2000
21 Боряна Златкова Мангова, Музикални композиции, посветени на Царя. –В: в. Музика Viva, 2000, №4, 11,ISSN 1311-1515., 2000
22 Боряна Златкова Мангова, Песенни творби от Шопен и Шосон. –В: в. Музика Viva, 2000, №8, 8, ISSN 1311-1515., 2000
23 Боряна Мангова, Романтични пътешествия с Ури Майер и Николай Минчев. –В: Култура, 2000, №4, 3., 2000
24 Боряна Мангова, "Нов щрих". – В: Култура, 1999
25 Боряна Мангова, „Македонската” тема в старата българска патриотична песен. – В: Музика Viva, 1999, №3, с.7–8, №4, с.7–8, №5, с.7–8., 1999
26 Боряна Златкова Мангова, Българската патриотична песен от края на 20-те до средата на 40-те години. – В: сп. Един завет, 1999, №4, 43-45., сп. Един завет, 1999, №4, 43-45. 1999
27 Боряна Златкова Мангова, Из дворцовия музикален живот. –В: Музика Viva, 1999, №13, с.1., 1999
28 Боряна Златкова Мангова, Из музикалния репертоар на обществените организации в България до 40-те години. –В: в. Музика Viva, 1999, №16-17, 5, ISSN 1311-1515., 1999
29 Боряна Мангова, Празникът на светите братя Кирил и Методии. – В:Музика Viva, 1999, №9, 1., 1999
30 Боряна Златкова Мангова, Първо представяне на съвременна японска опера у нас. –В: Музикални хоризонти, 1997, №3/4, 93-95, на СБМТД 1997
31 Боряна Мангова, „Дон Карлос” отново на софийската оперна сцена. –В: в. Премиера, 1996, 1-7.02., 8., 1996
Изложби
Боряна Златкова Мангова , Национална "Отдаденост" 2017 София, Аула на СУ "Св. Климент Охридски" Изложбата включва 12 табла с фотоси и текстове за живота и педагогическата дейност на Пенка Касабова (1901–2000), за нейните контакти с именития български бас Борис Христов. Автор на изложбата е музикологът д-р Елена Драгостинова. Проектът е осъществен от Катедра „Музика“ на Факултета по начална и предучилищна педагогика с подкрепата на Министерството на културата. 2017
Монография
1 Боряна Мангова, Идеята за Бог, въплътена в поезия и музика (българската детска и училищна песен с духовна тематика от Освобождението до средата на ХХ век), ISBN:978-954-9369-69-4, ИК "ЗИП", София, Рецензирано 2024
2 Боряна Мангова, Музиката през Средновековието (литургична и светска музика в Средновековна Европа). ISBN 978–619–91025–1–0, ISBN:978–619–91025–1–0, "Музикални хоризонти" СБМТД, София 2020
Научно ръководство
1 Боряна Мангова, Изграждане на интерес към музикалното изкуство в училищното обучение чрез музикално-сценичните жанрове, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Силвия Ангелова-Пранчева 2021
2 Боряна Мангова, Развитие на музикалните дейности от началното обучение по музика в дигитална среда – предимства и слабости, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Светла Узунова 2021
Статия в научно списание
1 Боряна Мангова, Спектакълът „На крилете на песента на дуо „Колаж“. – В: Музикални хоризонти, №6, 9 – 10, 1310-0076, Музикални хоризонти, брой:6, 2023, стр.:9-10, ISSN (print):1310-0076 2023
2 Боряна Мангова, Към проблема за една (почти) забравена музикална практика в българското училище, Музикални хоризонти, брой:1, 2023, стр.:14-18, ISSN (print):1310-0076 2023
3 Боряна Мангова, Пламен Бейков: "Българската музика трябва да бъде поощрявана, подпомагана." Разговор на Боряна Мангова с директора на Русенската опера. , Музикални хоризонти, брой:3, 2023, стр.:19-21, ISSN (print):1310-0076 2023
4 Боряна Мангова, „Кристална лира“ – 25-а юбилейна церемония. Рецензия., Музикални хоризонти, брой:9, 2022, стр.:3-0 2022
5 Боряна Мангова, Мишо Тодоров – пианистът, Галерия на думите, 2020, стр.:1-8, ISSN (online):2534-8973 2020
6 Боряна Мангова, Приносът на Мишо Тодоров в развитието на българската оперета за деца и юноши, Галерия на думите, Музикален логос, 2020, стр.:1-10, ISSN (online):ISSN 2534–8973 2020
7 Боряна Мангова, Прокофиев и Шостакович – взаимоотношенията между двама гении в епохата на социализма, Музикални хоризонти, issue:8, 2020, pages:16-19, ISSN (print):1310-0076 2020
8 Боряна Мангова, Първите български детски оперети от Панайот Пипков – опит за съвременен поглед , Визуални изкуства и музика, том:1 (2020), 2020, стр.:174-188, ISSN (online):2683-1392 2020
9 Боряна Мангова, Операта „Нос” от Дмитрий Шостакович като продукт на руската авангардна естетика от първите десетилетия на ХХ век.– В: НМА „Проф. Панчо Владигеров”. Алманах, Година 8 (2016), София: Хайни, 2017, 154–171, ISSN 1313-9886. , НМА „Проф. Панчо Владигеров”. Алманах, Година 8 , брой:8, 2016, стр.:154-171 2016
10 Боряна Мангова, Българската авторска патриотична песен от края на миналия век до 1944 година.– В: Алманах „Млади изкуствоведи”. София:Арткооп, 1997, 3-39., Алманах „Млади изкуствоведи”, 1997, стр.:3-39 1997
11 Боряна Мангова, „Стълбицата” в теоретичното изложение на Борис Тричков. – В: сп.Българско музикознание, 1990, №2, 29-39.ISSN 0204-823X , Българско музикознание, брой:2, 1990, стр.:29-39, ISSN (print):ISSN 0204-823X 1990
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Боряна Мангова, Пеещ или музикалноинформиран млад човек – концепции за обучението по музика в горния курс на българското общообразователно училище от началото на 50-те години до днес, Академичен форум "Интегрална музикална теория" 9/1922; 100 години Национална Музикална Академия, редактор/и:доц. д-р Снежина Врангова и др., издателство:НМА "Проф. Панчо Владигеров", 2022, стр.:233-252, ISSN (print):2367-5985 2022
2 Боряна Мангова, Музикално-педагогически принципи на дисциплината "пение"в българското училище от края на XIX и първите десетилетия на ХХ век, отразени в учебните пособия от това време., Образование и изкуства: традиции и перспективи, редактор/и:проф. дпн М. Замфиров, доц. д-р М. Бакрачева, доц.д-р Розалина Енгелс и др. , издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2020, стр.:772-781, ISBN:978-954-07-5061-3 2020
3 Боряна Мангова, „Преосмисленият“ Шостакович в музикалните изследвания от 80-те години на ХХ в. до днес. –В: Алманах, Година 9 (2017), София: Хайни, 2018, 22–30. ISSN 1313-9886. , НМА „Проф. Панчо Владигеров”. Алманах, Година 9 , редактор/и:доц Николай Градев, издателство:София:Хайни, 2018, стр.:22-30 2018
4 Боряна Мангова, Дейността на Народната опера като обект на отражение в сп. Златорог (1920 – 1943). – В: НМА „Проф. Панчо Владигеров”. Седми академични пролетни четения 2017. Българската музикална култура през 20-те и 30-те години на ХХ век. София: Марс 09, 2017, 268–281, ISSN 1314-9261 ., Седми академични четения, редактор/и:Анда Палиева, издателство:София: Марс 09, 2017, стр.:268-281 2017
5 Боряна Мангова, „The Shostakovich Wars”: из изследователската мисъл за Шостакович от края на ХХ и началото на XXI век.” – В: НМА „Проф. Панчо Владигеров”. Шести академични пролетни четения 2016. Международна конференция „Музика и диктат“ София: Марс 09, 2016, 132–146, ISSN 1314-9261. , В: НМА „Проф. Панчо Владигеров”. Шести академични пролетни четения 2016. Международна конференция „Музика и диктат“ , редактор/и: Росица Петкова, издателство:София: Марс 09, 2016, стр.:132-146 2016
6 Боряна Мангова, Основни ладово-хармонични средства в оперното творчество на Парашкев Хаджиев и техните музикално-драматургични функции. – В: НМА „Проф. Панчо Владигеров”, Академичен форум Интегрална музикална теория 2013, София:2014, 171–181, ISSN 2367-5985. , Академичен форум Интегрална музикална теория 2013, , редактор/и:Редактор проф. д-р Горица Найденова, 2014, стр.:171-181 2014
7 Боряна Мангова, Наблюдения върху някои музикално-драматургични модели в оперите на Парашкев Хаджиев. – В: Български музикален театър. Нови идеи в музикознанието. СБК, Секция „Музиколози”, София, 2013, 10–17, ISSN 1313-8049. , Български музикален театър. Нови идеи в музикознанието, редактор/и: Ред.проф.д-р Юлиан Куюмджиев, проф. д. изк. Елисавета Вълчинова-Чендова, доц.д-р Иванка Влаева. , издателство: СБК, Секция „Музиколози”, 2013, стр.:10-17 2013
8 Боряна Мангова, Музикално-драматургични аспекти в оперите на Парашкев Хаджиев „Албена” и „Майстори”. –В:Академични пролетни четения. Национална среща на преподавателите по история на музиката и музикален фолклор. 6-7 април, 2012. НМА „Проф. Панчо Владигеров”, София, 2012, 261–271, ISBN 978-954-2925-05-7. , Академични пролетни четения. Национална среща на преподавателите по история на музиката и музикален фолклор, редактор/и: проф.д-р Анда Палиева, издателство:София: Марс 09, 2012, стр.:261-271 2012
9 Боряна Мангова, Еволюцията на българския национализъм и нейното отражение в живота и творчеството на Добри Христов. –В: Добри Христов и българският ХХ век. БАН, Институт за изкуствознание, София, 2005, 224-231, ISBN 954-91697-2-3. , Добри Христов и българският ХХ век, редактор/и:д.изк. mроф. Елена Тончева, издателство:БАН, Институт за изкуствознание, София, 2005, стр.:224-231 2005
10 Боряна Мангова, Роля на лайтмотивите в музикално-драматургичното на операта „Цар Калоян” от П. Владигеров. - В: Музикално-научен алманах „Киприана Беливанова” (година трета). Непредсказуемият живот на научните идеи, София: Хайни, 2005, 79-85., Музикално-научен алманах „Киприана Беливанова” (година трета). Непредсказуемият живот на научните идеи, редактор/и:доц. д-р Емилия Коларова, доц. д-р Марияна Булева, издателство:София:Хайни , 2005, стр.:79-85, ISSN (print):ISSN 1312-2339. 2005
11 Боряна Мангова, Някои стилистични особености в клавирните концерти на Веселин Стоянов. – В:Веселин Стоянов и неговото време. Национална научно-теоретична конференция, Русе, 2002, 93-104, ISBN - COBISS.BG-ID – 1039002596. , Веселин Стоянов и неговото време, 2002, стр.:93-104, ISBN:ISBN - COBISS.BG-ID – 1039002596 2002
12 Боряна Мангова, Българската авторска песен с патриотична тематика като част от обществените процеси в периода на войните 1912-1918 г. - В: Изкуство и контекст. Младежка научна конференция, БАН, Институт за изкуствознание, София, 2001, 80–88., Изкуство и контекст, издателство:БАН, Институт за изкуствознание., 2001, стр.:80-88, ISBN:ISBN 954-86-67-18-5. 2001
13 Боряна Мангова, Македония в музикално-теоретичното и композиторско творчество на Добри Христов. – В: Добри Христов – 125 години от рождението. ХХ научна конференция на преподавателите по история на музиката. Варна:Стено, 2000, 23-30. , Добри Христов – 125 години от рождението. ХХ научна конференция на преподавателите по история на музиката., редактор/и:Петър Мавров, издателство: Варна:Стено, 2000, стр.:23-30, ISBN:ISBN 954-449-086-8. 2000
Студия в научно списание
1 Боряна Мангова, Музиката и идеите на Рихард Вагнер, отразени в българското културно пространство от края на XIX и първата половина на ХХ ВЕК, Годишник книга Изкуства на СУ "Св. Климент Охридски", ФНОИ, книга Изкуства, , том:116, 2023, ISSN (print):2738-7062 2023
2 Боряна Мангова, Съвременното българско композиторско творчество в общообразователните учебници по пеене/музика за средния и горен курс от средата на ХХ век до днес , НМА "Проф. П. Владигеров" Алманах, том:15, 2023, ISSN (print):1313-9886 2023
3 Боряна Мангова, Мангова, Боряна. Епохата на барока, представена в учебниците по музика за средния и горния курс на българското общообразователно училище. , Годишник на СУ "Св. Климент Охридски", ФНОИ, книга Изкуства, , том:115, брой:3, 2022, ISSN (online):ISSN 2738-7062 2022
4 Боряна Мангова, Основни проблеми на музикалното образование в българското учиище от 20-те до началото на 40-те години на ХХ век в социокултурния контекст на времето. ISSN 2738-7062, Годишник Книга Изкуства на ФНОИ, том:113, 2020, стр.:55-79, ISSN (print):2738-7062 2020
Студия в сборник (на конференция и др.)
Боряна Мангова, Музиката в богословието и богослужението на ранното християнство от I до началото на V в. (из проблематиката на лекционните курсове по история на музиката и източноправославна музика в катедра "Музика" към ФНПП на СУ "Св. Климент Охридски"), ISBN 978-619-208-196-6., Съвременно музикално образование и възпитание, редактор/и:проф.д.н. Марияна Булева-Петрова,доц„ д-р Снежина Врангова , издателство:УИ "Св.св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2019, стр.:156-192, ISBN:978-619-208-196-6 2019
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Боряна Златкова Мангова, Творчеството на Рихард Вагнер (1813 – 1883) и музикалното изпълнителство в България от края на XIX и началото на ХХ век (по случай 210 години от рождението и 140 години от смъртта на композитора) 2023
2 Секционен доклад, Боряна Мангова, Пеещ или музикалноинформиран млад човек – концепции за музикалното обучение в горния курс на общообразователното училище в България от 50-те години на XX в. до днес 2022
3 Секционен доклад, Боряна Мангова, Музиката в богословието и богослужението на ранното християнство от I до началото на V век. 2018
4 Секционен доклад, Боряна Мангова, "Преосмисленият" Шостакович в музикалните изследвания от 80-те години на ХХ век до днес 2017
5 Секционен доклад, Боряна Мангова, Дейността на Народната опера като обект на отражение в сп. "Златорог" (1920–1943) 2017
6 Секционен доклад, Боряна Мангова, "The Shostakovich Wars": из изследователската мисъл за Шостакович от кряя на ХХ и началото на XXI век 2016
7 Секционен доклад, Боряна Мангова, „Боянският майстор” от Константин Илиев – нов етап в българското оперно творчество 2014
8 Секционен доклад, Боряна Мангова, Основни ладово-хармонични средствав оперното творчество на Парашкев Хаджиев и техните музикално-драматургични функции 2013
9 Секционен доклад, Боряна Мангова, Наблюдения върху някои музикално-драматургични модели в оперите на Парашкев Хаджиев 2013
10 Секционен доклад, Боряна Мангова, Музикално-драматургични аспекти в оперите на Парашкев Хаджиев "Албена" и "Майстори" 2012
11 Секционен доклад, Боряна Мангова, Роля на лайтмотивите в музикално-драматургичното изграждане на операта "Цар Калоян" от П.Владигеров 2004
12 Секционен доклад, Боряна Мангова, Еволюцията на българския национализъм и нейното отражение в живота и творчеството на Добри Христов. 2001
13 Секционен доклад, Боряна Мангова, Македония в музикално-теоретичното и композиторско творчество на Добри Христов 2000
14 Секционен доклад, Боряна Мангова, Патриотичната тема в песенното творчество на Панайот Пипков 1997