Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Стоян Малинов
Дисертация д-р
Стоян Малинов Малинов, Богословски аспекти на музикалните и текстови образи в Златоустовата литургия на Ангел Попконстантинов, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Ръководител:доц. д-р Иван Иванов 2017
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Стоян Малинов Малинов, Столичен храм "Света Неделя": Служба на Света Великомъченица Неделя, Balkan Multimedia Center 2010
2 Стоян Малинов Малинов, 95 години благословен патриаршески юбилей: 130 години Софийски катедрален хор, Balkan Multimedia Center 2009
Концерт
1 Стоян Малинов Малинов, „Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТе)“ 2018 СУ "Св. Климент Охридски" Кратка музикална програма изнесена пред аудиторията от смесения хор на Богословския факултет при СУ "Св. Климент Охридски". 2018
2 Стоян Малинов Малинов, Grand voyage en Bulgarie 2018 Катедрален храм "Св. вмчца Неделя" Концерт изнесен пред френски туристи, който представя българската хорова култура. Програмата включва монодии и композиции от български автори. 2018
3 Стоян Малинов Малинов, Grand voyage en Bulgarie 2018 Катедрален храм "Св. вмчца Неделя" Концерт изнесен пред френски туристи, който представя българската култура. Програмата включва композиции от български автори. 2018
4 Стоян Малинов Малинов, Източнославянското културно наследство на Люблин 2017 Люблин, Полша В програмата бяха включени старобългарски монодии, четиригласни обработки на образци от източно-църковното пеене и композиции на Добри Христов, Петър Динев, Апостол Николаев-Струмски и Стоян Малинов 2017
Научен проект
Стоян Малинов, "Разработване на сборници - Страстна седмица", Ръководител, , Номер на договора:РД-22-768 2019
Редактор на издание нереферирано
Стоян Малинов, Селенията на църковната музика, Редактор на издание нереферирано 2019
Статия в научно списание
Малинов, С., IN MEMORIAM:В памет на маестро Ангел Попконстантинов Атанасов , Музикални хоризонти , 2016, Ref, Web of Science 2016
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Малинов, С., Знаменният распев във "Всенощно бдение" оп. 37 от Сергей Рахманинов, Свидетелство, служение и богослужение на Църквата, редактор/и:доц. д-р Иво Янев, доц. д-р дяк. Иван Иванов (Кюмурджийски), издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2021, стр.:270-277, ISBN:978-954-07-5158-0, Ref 2021
2 Малинов, С., "Ангел Попконстантинов и мястотот му сред авторите на църковна музика в България, Православие и съвременност, издателство:Пловдивски университет "Св. Паисий Хилендарски", 2017 2017
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Стоян Малинов, Българските композитори, автори на св. Златоустова литургия 2019
2 Секционен доклад, Стоян Малинов, Знаменния распев във „Всенощното бдение“ оп. 37 на С. В. Рахманинов 2019
3 Секционен доклад, Стоян Малинов, Ангел Попконстантинов и мястото му сред авторите на църковна музика в България 2017
Учебник/Учебно помагало
1 Малинов, С., Последование на Жениха: Велика Сряда, Рецензирано 2016
2 Малинов, С., Последование на Жениха: Велики Вторник, Рецензирано 2016
3 Малинов, С., Последование на Жениха: Велики Понеделник, Рецензирано 2016
Учебно помагало
1 Малинов, С., Последование на Жениха Света и Велика сряда, ISBN:979-0-9021231-2-9, Издателство "Librum", СОФИЯ 2021
2 Малинов, С., Последование на Жениха Свети и Велики Вторник, ISBN:979-0-9021231-1-2, Издателство "Librum", СОФИЯ 2021
3 Малинов, С., Последование на Жениха Свети и Велики понеделник, ISBN:979-0-9021231-0-5, Издателство "Librum", СОФИЯ 2021
4 Малинов, С., Света и Велика сряда На Часовете и Светата преждеосвещена литургия, ISBN:979-0-9021231-0-4, Издателство "Librum", СОФИЯ 2021
5 Малинов, С., Света и Велика събота, ISBN:979-0-9021231-7-4, Издателство "Librum", СОФИЯ 2021
6 Малинов, С., Свети и Велики вторник На Часовете и Светата преждеосвещена литургия, ISBN:979-0-9021231-9-8, Издателство "Librum", СОФИЯ 2021
7 Малинов, С., Свети и Велики петък вечерта, ISBN:979-0-9021231-6-7, Издателство "Librum", СОФИЯ 2021
8 Малинов, С., Свети и Велики петък сутринта, ISBN:979-0-9021231-5-0, Издателство "Librum", СОФИЯ 2021
9 Малинов, С., Свети и Велики понеделник На Часовете и Светата преждеосвещена литургия, ISBN:979-0-9021231-8-1, Издателство "Librum", СОФИЯ 2021
10 Малинов, С., Свети и Велики четвъртък вечерта, ISBN:979-0-9021231-4-3, Издателство "Librum", СОФИЯ 2021
11 Малинов, С., Свети и Велики четвъртък сутринта, ISBN:979-0-9021231-3-6, Издателство "Librum", СОФИЯ 2021