Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Eлена Христова
Дипломна работа
Eлена Иванова Дараданова, Поезията на Весна Парун- проблеми на рецепцията, СУ, Ръководител:проф.дфн Боян Ничев 1991
Дисертация д-р
Eлена Иванова Христова, Поетически модели в хърватската лирика през 30-те и 40-те години на ХХ век, СУ "Св. Климент Охридски", Ръководител:доц. д-р Катя Йорданова 2014
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Eлена Иванова Христова, Непознатият Църнянски: "Капка испанска кръв" - Литературен вестник,бр.3,2022, с.7 ISSN 1310-9561, Фондация "Литературен вестник" 2022
2 Eлена Христова, На живо: Срещи с писатели: Кристина Гавран. Софийски международен литературен фестивал. Интервю. , 2021
3 Eлена Дараданова, Романът като литературен "шев": "Щефица Цвек в челюстите на живота". - Литературен вестник, бр.37,2021, с.4 ISSN 1310-9561, Фондация "Литературен вестник" 2021
4 Eлена Иванова Христова, Българска литература в превод на словенски език (1990-2016). Периодичен печат. Библиография, 2016
5 Eлена Иванова Христова, Българска литература в превод на сръбски език (1990-2016. Периодичен печат, 2016
6 Eлена Иванова Христова, Българска литература в превод на хърватски език (1990-2016). Периодичен печат. Библиография, 2016
7 Eлена Иванова Христова, Критическа рецепция на българската литература в Босна и Херцеговина (1990-2016). Периодичен печат. Библиография, 2016
8 Eлена Иванова Христова, Критическа рецепция на българската литература в Словения (1990-2016). Периодичен печат. Библиография, 2016
9 Eлена Иванова Христова, Критическа рецепция на българската литература в Сърбия (1990-2016). Периодичен печат. Библиография, 2016
10 Eлена Иванова Христова, Критическа рецепция на българската литература в Хърватия (1990-2016). Периодичен печат. Библиография, 2016
11 Eлена Христова, Българска литература в превод в Босна и Херцеговина (1990 – 2015). Периодичен печат.Библиография, 2015
12 Eлена Христова, Българска литература в превод на сръбски език (1990 – 2015). Периодичен печат.Библиография, 2015
13 Eлена Христова,Ксения Банович, Българска литература в превод на хърватски език (1990 – 2015). Периодичен печат. Библиография, 2015
14 Eлена Христова, Критическа рецепция на българската литература в Сърбия (1990 – 2015). Периодичен печат.Библиография, 2015
15 Eлена Христова, Критическа рецепция на българската литература в Хърватия (1990 – 2015). Периодичен печат. Библиография, 2015
16 Eлена Христова, Критическа рецепция на българската литература в Черна гора (1990 – 2015). Периодичен печат.Библиография, 2015
17 Eлена Христова, Българска литература в превод на сръбски език (1990-2014). Библиография , 2014
18 Eлена Христова, Българска литература в превод на хърватски език (1990-2014). Библиография, 2014
19 Елена Христова, Ани Бурова , Критическа рецепция на славянските литератури в България. Книги и монографии (1990 – 2014).Библиография, 2014
20 Eлена Иванова Христова, Генеративно изкуство.- В: Литературата в медийна среда: терминологичен онлайн речник, 2013
21 Eлена Иванова Христова, Електронно четене. - В: Литературата в медийна среда: терминологичен онлайн речник, 2013
22 Eлена Иванова Христова, Киберкултура - Литературата в медийна среда: терминологичен онлайн речник, 2013
23 Eлена Иванова Христова, Технологичен детерминизъм. - В: Литературата в медийна среда: терминологичен онлайн речник, 2013
Научен проект
1 Eлена Христова, Международна конференция Петнадесети славистични четения на тема "Полемики и избори", Ръководител, СУ, Номер на договора:80-10-81/10.05.2022 2022
2 Eлена Христова, външен сътрудник, Rod u hrvatskom i bugarskom jeziku, književnosti i kulturi, Член, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2019
3 Eлена Христова, Превод и рецепция: славянските литератури в България и българската литература в съответните страни (2016-2019), Член, СУ, Номер на договора:№ 80-10-184 / 16.04.2019 г. 2019
4 Eлена Христова, Южнославянският ХІХ век: полемики и контексти. Електронни ресурси за южнославянските езици и литератури, Член, СУ "Св. Климент Охридски", Номер на договора:80-10-149/21.04.2017 2017
5 Eлена Христова, Рецепция на славянските литератури в България и на българската литература в съответните страни след 1989г., Член, СУ, Номер на договора:148/2016 2016
6 Eлена Христова, Рецепция на славянските литератури в България и на българската литература в съответните страни след 1989г.-2 етап, Член, СУ, Номер на договора:205/20.07.2015 НИД 2015
7 Eлена Христова, Рецепция на славянските литератури в България и на българската литература в съответните страни след 1989г., Член, СУ, Номер на договора:100/2014 2014
8 Eлена Христова, ХІІ международни славистични четения на ФСФ- София, 9-10.05.2014, Член, СУ "Св. Климент Охридски", Номер на договора:№ 50/2014 2014
9 Eлена Христова, Литературата в медийна среда:терминологичен онлайн речник, Член, СУ, Номер на договора:057/18. 04.2013 2013
10 Eлена Христова, Литературата в медийна среда:терминологичен онлайн речник, Член, СУ, Номер на договора:063/15.04.2011 2011
11 Eлена Христова, ”Културно-историческо и езиково наследство на „съседна България”., Член, ФНИ на МОМН, Номер на договора:DVU01/0426 - дог. №002-117/15.12.2008 2009
Статия в научно списание
1 Елена Дараданова, Рецепция на лириката на Весна Парун в България , Литературата, брой:31, 2023, стр.:305-324, ISSN (print):1313-1451, ISSN (online):2603-5340 , Ref, др.(ERIH+, CEEOL, Google Scholar) 2023
2 Елена Дараданова, Полското междувоенно двадесетилетие в огледалото на колективната рецепция/ The Polish Interwar Period in the Mirror of Collective Reception. , Poznańskie Studia Slawistyczne, issue: No: 18, 2020, pages:275-281, ISSN (print):2084-3011, ISSN (online):2450-2731, doi:10.14746/pss, Ref, SCOPUS, SJR (0 - 2021), др.(CEEOL, ERIH PLUS, ARIANTA, CEJSH, PKP Index, Googl) 2020
3 Елена Дараданова, Антологии, идеологии и литературен канон (Хърватските антологии през 30-те и 40-те години на ХХ век), Croatica : časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, issue:63, 2019, pages:47-63, ISSN (print):1849-1111 , ISSN (online):2623-9280 , doi:10.17234, Ref, др.(ERIH Plus ) 2019
4 Елена Дараданова, Българският образ на П.П. Негош. Рецензия., Език и литература, брой:3-4, 2019, стр.:239-242, ISSN (print):0324-1270, ISSN (online):2535-1036, Ref, др.(ERICH+; РИНЦ-Science Index) 2019
5 Елена Дараданова, Литературният Сплит. Рецензия., Език и литература, брой:3-4, 2018, стр.:296-299, ISSN (print):0324-1270, ISSN (online):2535-1036, Ref, др.(ERIH Plus ; РИНЦ-Science Index) 2018
6 Елена Дараданова, Хърватската женска поезия през първото десетилетие на ХХI век., Език и литература, брой:3-4, 2018, стр.:42-54, ISSN (print):0324-1270, ISSN (online):2535-1036, Ref, др.(ERIH Plus ; РИНЦ-Science Index) 2018
7 Елена Дараданова, Тринадесети международни славистични четения "Мултикултурализъм и многоезичие". 21-23.04.2016. Обзор., Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie, брой:5, 2016, стр.:209-212, ISSN (online):2449-8297, Ref, др.(ERIH Plus ) 2016
8 Елена Дараданова, Маргарет Димитрова, Светлана Вялова - “Глаголические фрагменты Ивана Берчича в Русской национальной библиотеке, т.І-Описание; т.ІІ-Факсимиле. Загреб, 2000 , Scripta@е-scripta, брой:2, 2004, стр.:391-394, ISSN (print):1312-238X, Ref 2004
Статия в поредица
1 Елена Дараданова, Рецепция на лириката на Десанка Максимович в България, Славянска филология, том:Доклади за ХVI международен конгрес на славистите Белград, Сърбия, 20-27 август 2018, брой:26, редактор/и:Маргарита Младенова, издателство:Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов", 2018, стр.:229-236, ISBN:978-954-322-927-7 2018
2 Елена И. Дараданова, Путовање у есејистици Јована Христића, Међународни научни састанак слависта у Вукове данеМе, vol:Есеј, есејисти и есејизација у српској књижевности Форме приповедања у српској књижевности, issue:46-2, editor/s:Љ.Јухас Георгиевска, Б. Сувајџић,С. Петаковић, П. Петровић ..., Publisher:МСЦ, Филолошки факултет у Београду, 2017, pages:33-42, ISSN (print):0351-9066, ISBN:978-86-6153-470-6, doi:https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.2.ch4 2017
3 Елена И. Дараданова, Медитерански мотиви у поезији Јована Дучића, Научни састанак слависта у Вукове дане, брой:45/2, редактор/и:Љ. Јухас Георгиевска, Др. Мршевић - Радовић, Бошко Сувајџић, издателство:МСЦ, Филолошки факултет у Београду, 2016, стр.:159-169, ISSN (print):0351-9066, ISBN:978-86-6153-316-7 2016
4 Елена Дараданова, Лицата на homo croaticus., Славистични изследвания, том:Г. Риков, Ив. Павлов (ред.), брой:8, 2008, стр.:325-330, ISSN (print):1010-3767 2008
5 Елена Дараданова, Ерих Кош , Преводна рецепция на европейските литератури в България, том:Балкански литератури, брой:6, редактор/и: Съст. Боян Ничев, Ганчо Савов, Катя Йорданова, Марин Жечев, Румяна Л. Станчева, издателство:АИ “Проф. Марин Дринов”, 2004, стр.:120-121, ISBN:954-430-929-2, 954-8712-29-6 2004
6 Елена Дараданова, Ранко Маринкович, Преводна рецепция на европейските литератури в България, том:Балкански литератури, брой:6, редактор/и:Съст. Боян Ничев, Ганчо Савов, Катя Йорданова, Марин Жечев, Румяна Л. Станчева, издателство:АИ “Проф. Марин Дринов”, 2004, стр.:199-200, ISBN:954-430-929-2, 954-8712-29-6 2004
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Елена Дараданова, Рецепция на творчеството на Ацо Шопов в България (в контекста на рецепцията на македонската литература след 1990 г.), Зборник на трудови од Меѓународната научна конференција „Сто години од раѓањето на Ацо Шопов“ Филолошки факултет - Штип 25-26 мај, 2023, editor/s:Ева Ѓорѓиевска, Publisher:Универзитет "Гоце Делчев" Штип, 2023, pages:371-382, ISBN: 978-608-277-017-8 2023
2 Елена Дараданова, Мъжките стереотипи в романа "Какво е мъж без мустаци" на Анте Томич. , Стереотипът в славянските езици, литератури и култури. Сборник от 14 -те славистични четения., editor/s:Цв. Аврамова, Вл. Колев и др., Publisher:УИ "Св. Климент Охридски", 2019, pages:218-225, ISBN:978-954-07-4893-1; 978-954-07-4894-8 2019
3 Елена Дараданова, Рецепция на българската поезия в Хърватия през XXI век (Литературният канон и съвременната българска поезия в преводаческия избор), Prvi hrvatsko-bugarski slavistički susret.Първа българо-хърватска славистечна среща. Zbornik radova sa znanstvenog skupa "Suvremeni bugarski jezik i književnost u poredbeno-slavističkom i interdisciplinarnom kontekstu"., редактор/и:Ana Vasung, Zvonko Kovac, издателство:Zagreb, FF press, 2018, стр.:63-75, ISBN:978-953-175-655-6 2018
4 Елена Дараданова, Луната в поезията на българския и сръбския модернизъм-символики и символизации., Il SoleLuna presso gli slavi meridionali voll.II(«Сунце-Месец код Јужних Словена»), редактор/и:Liljana Banjanin, Persida Lazarevic Di Giacomo etc., издателство: Alessandria: Edizioni dell'Orso, 2017, стр.:41-56, ISBN:88-6274-768-3 - EAN: 9788862747684 2017
5 Елена Дараданова, Сонетът в лириката на хърватския и българския модернизъм , Komparativna povijest hrvatske književnosti. »Vrsta ili žanr«, редактор/и:V. Glunčić-Bužančić, Kr. Grgić, издателство:Književni krug Split, Odsjek za komparativnu književnost FF Zagreb, 2017, стр.:158-169, ISBN:978-953-163-451-9 2017
6 Елена Дараданова, Антологиите на българска поезия в Сърбия и Хърватия след 1989 г.-съставителски и преводачески практики, Славистиката и българистиката днес: въпроси, идеи, посоки, редактор/и:Маринела Младенова, Михаела Кузмова, издателство:УИ"Неофит Рилски", 2015, стр.:458-463, ISSN (print): , ISBN:978-954-680-976-6 2015
7 Елена Дараданова, Медитеранизмът в хърватската поезия на ХХ век (поезията на 30-те и 40-те години), Движение и пространство в славянските езици, литератури и култури. Сборник доклади отХІІ международни славистични четения, редактор/и:М. Младенова, И. Христова,М Радичева,Е. Дараданова, А. Бурова,С. Димитрова, издателство:УИ "Св.Климент Охридски", 2015, стр.:129-136, ISBN:978-954-07-4046-1 2015
8 Елена И. Дараданова, Преводна рецепция на съвременната сръбска поезия в България. Рецептивни модели и преводачески избори, Наука и савремени универзитет, т.1 , Језик и књижевност у контакту и дисконтакту. Бојана Димитријевић, ур., Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 2015, с.223-235., редактор/и:Б. Димитријевић, издателство:Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 2015, стр.:223-235, ISBN:978-86-7379-390-0 2015
9 Елена Дараданова, Съвременната българска и сръбска поезия в Интернет. Литературни сайтове и литературни блогове. , Jeзик, књижевност и култура. Зборник радова-Научни скуп са међународмом учешћем «Наука и савремени универзитет 3 '' -15-16.11.2013. Збортик радова. , редактор/и:Бојана Димитријевић, издателство:ИЦ Универзитета у Нишу, Филозофски факултет, 2014, стр.:158-170, ISBN:978-86-7379-349-8 2014
10 Елена Дараданова, "Невъзможният" дом на Милош Църнянски., Српски језик, књижевност, уметност, књига II, Немогуће: Завет човека и књижевности, Зборник радова са VII међународног научног скупа, одржаног у Крагујевцу, 26-27.10. 2012, редактор/и:Др. Бошковић, издателство: ФИЛУМ, , 2013, стр.:255-266, ISBN:978-86-85991-53-0 2013
11 Елена Дараданова, “Безсмъртната любима” в поезията на южнославянския авангард. , Събитие и безсмъртие(литература, език, философия, наука), редактор/и:Д. Камбуров,р Ю. Стоянова, О. Николова, Д. Тенев, К. Спасова, издателство:УИ"Св. Климент Охридски", 2013, стр.:517-530, ISBN:9789540736921 2013
12 Елена Дараданова - Христова, Сублитературата в периодичния печат на Западните покрайнини в началото на ХХ в., Културно-историческо и езиково наследство на "съседна" България., редактор/и:М. Младенова, В. Гешев, издателство:УИ “Св. Климент Охридски”, 2013, стр.:199-212, ISBN:978-954-0736532 2013
13 Елена Дараданова, „За времето и за смъртта“ в сборника „Песни в тъмнината“ на Мирослав Кърлежа., Време и история в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Единадесетите национални славистични четения 19–21 април 2012, Том IІ – Литературознание. Фолклор, редактор/и:Панайот Карагьозов,Валентин Гешев, Калина Бахнева, Ина Христова, Маргарита Младенова и кол., издателство:УИ" Св. Климент Охридски", 2012, стр.:243-250, ISBN:978-954-07-3458-3 2012
14 Елена Ив. Дараданова, Ангелът в южнославянската поезия, Српски језик, књижевност и уметност. Кн. 2- Бог. Зборник радова са VІ међународног научног скупа одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу/28-29.Х 2011/,, редактор/и: Драган Бошковић, издателство:ФИЛУМ, Скупштина града, 2012, стр.:243-253, ISBN:978-86-85991-43-1 2012
15 Елена Дараданова, Хърватската католическа поезия през първата половина на ХХ век., Славяните. Общество, религия, култура. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на професор дфн Панайот Карагьозов. , редактор/и:Йоанна Гошчинска,Татяна Леонтиева, Боян Биолчев и кол., издателство:УИ" Св. Климент Охридски", 2012, стр.:444-451, ISBN:978-954-07-3424-8 2012
16 Елена Дараданова, Емигрантският дом. , Истина, мистификация, лъжа в славянските езици, литератури и култури. Сборник от Х-те национални славистични четения / април 2010, редактор/и:Н. Иванова, Е. Дараданова,В. Делева, Д. Денчева и др., издателство:Лектура, 2011, стр.:470-478, ISBN:978-954-92732-1-2 2011
17 Елена Дараданова, Кайкавската диалектна поезия през първата половина на ХХ век., Истина, мистификация, лъжа в славянските езици, литератури и култури. Сборник от Х-те национални славистични четения / април 2010, редактор/и:Н. Иванова, Е. Дараданова, Д. Денчева и др., издателство:Лектура, 2011, стр.:800-810, ISBN:978-954-92732-1-2 2011
18 Елена Дараданова, Метафори на женското в южнославянската поезия през 50-те и 60-те години на ХХ век., Српски језик, књижевност и уметност. Кн. 2- Жене: род,идентитет, книжевност. Зборник радова са V међународног научног скупа одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу/29-30.Х 2010/, редактор/и:Др.Бошкович, издателство:Крагујевац: ФИЛУМ, Скупштина града, 2011, стр.:637-644, ISBN:978-86-85991-36-3 2011
19 Елена Дараданова, Чакавската диалектна лирика в хърватската литература през първата половина на ХХ век, Преходи и граници. Сборник от научната конференция на ФСФ - май 2009, редактор/и:П.Карагьозов, Ю.Стоянова, издателство:УИ ”Св. Кл. Охридски”, 2009, стр.:172-180, ISBN:978-954-07-2997-8,978-954-92077-2-9 2009
20 Елена Дараданова, За поетическата картина на авангарда, Славяните и Европа. Сборник от Осмите славистични четения., редактор/и:Маргарита Младенова, Елена Дараданова, издателство:Херон прес, 2008, стр.:33-37, ISBN:978-954-580-236-2 2008
21 Елена Дараданова, Риданието на водоскока. Модернистката лирика на Тин Уевич, Под знака на европейските културни диалози. Сборник в памет на проф. Боян Ничев, редактор/и:Хр.Балабанова, издателство:УИ ”Св. Кл. Охридски”, 2007, стр.:423-435, ISBN:978-954-07-2545-1 2007
22 Елена Дараданова, Митичният роден край в хърватската поезия на ХХ век., Славистика и общество.Сборник на Седмите славистични четения., редактор/и:Маргарита Младенова, Илиана Монова , издателство:Херон прес, 2006, стр.:292-297, ISBN:978-954-580-189-1 2006
23 Елена Дараданова, Ангелът на забравата, Реторики на паметта .Юбилеен сборник в чест на 60-та годишнина на проф. Иван Павлов , редактор/и:Боян Биолчев, Валери Стефанов, Калина Бахнева, Панайот Карагьозов, Янко Бъчваров, издателство:УИ ”Св. Кл. Охридски”, 2005, стр.:478-486, ISBN:954-07-2101-6 2005
24 Елена Дараданова, Драгутин Тадиянович и концепциите за рурализма и естествения инфантилизъм., Славистиката в началото на XXI век - традиции и очаквания . Сборник с доклади от Шестите славистични четения , издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2003, стр.:348-352, ISBN:9548021137 2003
25 Елена Дараданова, Езикът на хърватската поезия-1928-52г. , Езикът и литературата-средства за /не/разбирателство, Сборник от научната конференция на ФСФ, редактор/и:Илиана Монова, издателство:УИ"Св. Климент Охридски", 2003, стр.:247-254, ISBN:954-07-1791-4 2003
26 Елена Дараданова, Има ли бохема на Балканите или пиянството на един поет., Фигури на автора. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. Б. Биолчев. , издателство:УИ"Св. Климент Охридски", 2002, стр.:265-271, ISBN:9540717558 2002
27 Елена Дараданова, Да разпнеш Афродита, Краят на хилядолетието. Носталгии, раздели и надежди. Сборник с доклади от научната конференция на ФСФ, издателство:УИ"Св. Климент Охридски", 2000, стр.:263-267, ISBN: 954-07-14567 2000
Студия в сборник (на конференция и др.)
Elena Daradanova, Модели на рецепция на хърватската поезия в България, Emisija i recepcija : uz 80. obljetnicu rođenja Mirka Tomasovića : zbornik radova.- Komparativna povijest hrvatske književnosti., , editor/s:Cvijeta Pavlović, Publisher:Matica hrvatska, 2020, pages:235-251, ISBN:978-953-341-154-5 2020
Съставителска дейност
1 Елена Дараданова, Ани Бурова, Албена Стаменова, Васил Гешев, Жана Станчева, Ина Христова, Кристиян Янев, Маргарита Младенова, Недялко Желев, Славея Димитрова, Полемики и избори – сборник с доклади от международна конференция Петнадесети славистични четения, София, 16-18 юни 2022 г., ISBN:978-619-7433-87-6 , УИ "Св. Климент Охридски", София, International 2024
2 Елена Дараданова, Владимир Колев, Цветанка Аврамова, Тиха Бончева, Кристиян Янев, Росица Стефчева, Лидия Желева, Диляна Денчева, Дияна Иванова, Стереотипът в славянските езици, литератури и култури.Сборник с доклади от Четиринадесетите международни славистични четения. II том: Литературознание, Културология, Антропология, Фолклористика., ISBN:978-954-07-4893-1; 978-954-07-4894-8, УИ "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано, International 2019
3 Маргарита Младенова, Мая Радичева, Ина Христова, Елена Христова, Ани Бурова, Славея Димитрова, Тиха Георгиева, Радостина Петрова, Движение и пространство в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Дванадесетите международни славистични четения 9-10 май 2014. Т. І. Езикознание., ISBN:978-954-07-4045-4, УИ "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2015
4 Маргарита Младенова, Мая Радичева, Ина Христова, Елена Христова, Ани Бурова, Славея Димитрова, Тиха Георгиева, Радостина Петрова, Движение и пространство в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Дванадесетите международни славистични четения, София, 9-10 май 2014. Т. II. Литературознание и фолклористика., ISBN:978-954-07-4046-1, УИ „Св. Климент Охридски“, София, Рецензирано 2015
5 Ани Бурова, Диана Иванова, Елена Христова, Славея Димитрова, Цветанка Аврамова, Време и история в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Единадесетите национални славистични четения 19-21 април 2012. Т. I - Езикознание., ISBN:978-954-07-3457-6, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София 2012
6 Ани Бурова, Диана Иванова, Елена Христова, Славея Димитрова, Цветанка Аврамова, Време и история в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Единадесетите национални славистични четения 19-21 април 2012. Т. II - Литературознание. Фолклор., ISBN:978-954-07-3458-3, УИ „Св. Климент Охридски“, София 2012
7 Калина Бахнева, Ани Бурова, Добромир Григоров, Елена Дараданова, Славея Димитрова, Валентина Пирова, Камен Рикев, Лидия Терзийска, Ина Христова, Славяните. Общество,религия, култура. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на професор дфн Панайот Карагьозов, ISBN:978-954-07-3424-8, УИ "Св. Климент Охридски", София 2012
8 Найда Иванова, Елена Дараданова, Витка Делева, Диляна Денчева, Райна Канберова, Албена Стаменова, Мартин Стефанов, Истина, мистификация, лъжа в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Десетите национални славистични четения,посветени на 90-годишнината от рождението на проф. Светомир Иванчев 22-24 април 2010, ISBN:978-954-92732-1-2, Лектура, София, Рецензирано 2011
9 Маргарита Младенова, Елена Дараданова, Славяните и техните контакти. Доклади от IX национални славистични четения, посветени на 120-годишнината на славистиката в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ , ISBN:978-954-9859-45-4, ЕТО, София, Рецензирано 2010
10 Маргарита Младенова, Елена Дараданова, Славяните и Европа. [Доклади от VII славистични четения] , ISBN:978-954-580-236-2, Херон прес, София, Рецензирано 2007
11 Ани Бурова, Добромир Григоров, Елена Дараданова, Славея Димитрова, Людмила Миндова, Валентина Пирова, Камен Рикев, Ина Христова, Реторики на паметта. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на професор Иван Павлов., ISBN:954-07-2101-6 , УИ "Св. Климент Охридски", София 2005
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Eлена Христова, Рецепция на творчеството на Ацо Шопов в България (в контекста на рецепцията на македонската литература след 1990 г.) 2023
2 Секционен доклад, Eлена Христова, Рецепција савремене српске женске поезије у Бугарској (после 1989. године) 2023
3 Секционен доклад, Eлена Христова, Усещането за място в чакавската поезия на Евелина Рудан 2023
4 Секционен доклад, Eлена Христова, Поезия на прехода в хърватските антологии от началото на ХХI век 2023
5 Секционен доклад, Eлена Христова, Антологиите на съвременна сръбска женска поезия от началото на XXI век 2022
6 Секционен доклад, Eлена Христова, Рецепция на лириката на Весна Парун в България 2022
7 Секционен доклад, Eлена Христова, Литературни и идеологически аспекти на полемиките в рамките на "сблъсъка в литературната левица" 2022
8 Секционен доклад, Eлена Христова, Славистичната периодика от началото на 21 век 2021
9 Секционен доклад, Eлена Христова, Босненска литература в български превод и интерпретация 2019
10 Секционен доклад, Eлена Дараданова, Модели на рецепция на хърватската поезия в България 2018
11 Секционен доклад, Eлена Дараданова-Христова, Рецепция на поезията на Десанка Максимович в България 2018
12 Секционен доклад, Eлена Дараданова, Мъжките стереотипи в романа "Какво е мъж без мустаци" на Анте Томич 2018
13 Секционен доклад, Eлена Христова, Първите хърватски литературни алманаси в контекста на литературните полемики в средата на ХІХ век. 2017
14 Секционен доклад, Eлена Христова, Представяне на превода на Людмил Димитров на сб. "Еротика" от Иван Цанкар, обзор 2016
15 Секционен доклад, Eлена Дараданова, Путовање у есејистици Јована Христића 2016
16 Секционен доклад, Eлена Дараданова, Сонетът в лириката на хърватския и българския модернизъм 2016
17 Секционен доклад, Eлена Дараданова, Сборникът със съвременна българска поезия "Пред звездната врата/Пред звезданим вратима” в превода на М. Димитриевич, обзор 2015
18 Секционен доклад, Eлена Дараданова, Медитерански мотиви у лирици Јована Дучића 2015
19 Секционен доклад, Eлена Дарадановоа, Рецепция на българската поезия в Хърватия през ХХІ век. (Литературният канон и съвременната българска поезия в преводаческия избор) 2015
20 Секционен доклад, Eлена Дараданова, Идеологија и поезија. Женско поетичко писање после Другог светског рата у јужнословенском контексту 2014
21 Секционен доклад, Eлена Дараданова, Преводна рецепция на съвременната сръбска поезия в България. Рецептивни модели и преводачески избори 2014
22 Секционен доклад, Eлена Дараданова, Tin Ujević u Hrvatskoj mladoj lirici (Poetika parnasizma u hrvatskoj poeziji u početku XX. stoljeća) 2014
23 Секционен доклад, Eлена Дараданова, За любовта и писането в балканската поезия на ХХ век 2014
24 Секционен доклад, Eлена Дараданова, Антологиите на българска поезия в Сърбия и Хърватия след 1989 г.-съставителски и преводачески практики 2014
25 Секционен доклад, Eлена Дараданова, Поетическите антологии в хърватската литература през 30-те години на ХХ век 2014
26 Секционен доклад, Eлена Дараданова, Медитеранизмът и хърватската поезия на ХХ век. Поетика на пространството 2014
27 Секционен доклад, Eлена Дараданова, Съвременната българска и сръбска поезия в Интернет. Литературни сайтове и литературни блогове 2013
28 Секционен доклад, Eлена Дараданова, „Френската връзка в поезията на Тин Уевич” 2012
29 Секционен доклад, Eлена Христова, "Сублитературата в периодичния печат на Западните покрайнини в първата половина на ХХ век" 2012
30 Секционен доклад, Eлена Дараданова, "Невъзможният" дом в поезията на Милош Църнянски/„Немогући“ дом у поезији Милоша Црњанског 2012
31 Секционен доклад, Eлена Дараданова, „За времето и за смъртта“ в сборника „Песни в тъмнината“ на Мирослав Кърлежа. 2012
32 Секционен доклад, Eлена Дараданова, “Безсмъртната любима” в поезията на южнославянския авангард. – В: Събитие и безсмъртие(литература,език, философия, наука).Международна научна конференция на ФСФ - май 2012, София 2011
33 Секционен доклад, Eлена Дараданова, Лицата на Homo croaticus. 2000
Участие в редколегия
1 Mateo Žagar, Croatica, Časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, Croatia, Участие в редколегия 2023
2 Р. Младеноски, Палимпсест. Меѓународно списание за лингвистички, книжевни и културолошки истражувања (Македония),редакционна колегия, Участие в редколегия 2016