Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на проф. д-р Славка Чолакова

Author ID (SCOPUS):6507088345

Researcher ID (Web of Science):C-2103-2018

ORCID ID:0000-0001-8091-7529
Дипломна работа
Славка Стоянова Чолакова, Енергия на взаимодействие между микронни емулсионни капки, стабилизирани с протеини, , Ръководител:Николай Денков Денков 1996
Дисертация д-р
Славка Стоянова Чолакова, Основни фактори влияещи върху процеса на емулгиране и стабилността на емулсии съдържащи протеини , Химически факултет, Софийски Университет, Ръководител:Николай Денков Денков 2004
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 S Tcholakova, Spontaneous particle desorption and "Gorgon'' drop formation from particle-armored oil drops upon cooling (vol 16, pg 2480, 2020), 2021
2 S Tcholakova, Foreword, 2017
Книга
N. D. Denkov, Slavka Tcholakova, R. Hoehler, S. Cohen-Addad, Foam Rheology, in: Foam Engineering: Fundamentals and Applications , John Wiley & Sons, Chichester, UK, Рецензирано, International 2012
Научен проект
1 Славка Чолакова, "Фазово поведение и реология на разреждащи се концентрати за грижа и почистване на кожа и коса", Phase behavior and rheology of dilutable concentrates for skin/hair care and cleansing, Член, Unilever, САЩ 2022
2 Славка Чолакова, "Master silicone component in foams", „Намиране на подходящи ПАВ за стабилизация на гипсови пени“, Ръководител, Saint-Gobain Recherche, France 2021
3 Славка Чолакова, "Master silicone component in foams", „Намиране на подходящи ПАВ за стабилизация на гипсови пени“, Ръководител, Saint-Gobain Recherche 2021
4 Славка Чолакова, "Междуфазови и емулгиращи свойства на аквафабата" "Interfacial and emulsifying properties of aquafaba", Ръководител, Unilever, Холандия 2021
5 Славка Чолакова, "Нова нано-базирана мулти-епитопна ваксина за превенция от инфекция със SARS-CoV-2", Член, МОН 2021
6 Славка Чолакова, "Обобщение на експерименталните данни от литературата и от другите проекти на катедрата по ИХФИ и фирмата Юниливър за влияние на типа на сърфактанта върху динамичното повърхностно напрежение, критичната концентрация на мицелообразуване и реологията на концентрирани разтвори" "Consult on the relation between surfactant structure, cmc, dst, foaming, cleaning and rheology in relation to Sustainable Surfactants", Ръководител, Unilever, Англия 2021
7 Славка Чолакова, "Природни антипени на маслена основа" "Natural Oil-Based Antifoams", Ръководител, Wacker, Германия 2021
8 Славка Чолакова, "Разработване на "съвършеното" блокче сапун" "Elaboration on the Perfect Soap Bar", Ръководител, Unilever, САЩ 2021
9 Славка Чолакова, “Interaction between calcium ions and anionic surfactants” “Взаимодействие между калциеви йони и анионни сърфактанти“, Ръководител, BASF, Германия 2021
10 Славка Чолакова, „Изследване на фазовото поведение и реологията на концентрирани смеси на ПАВ и техните разредени разтвори, в присъствие на парфюми, консерванти и други добавки„, Understanding phase behavior and rheology of concentrated surfactant systems and their dilutions in the presence of fragrances, preservatives and other additives, Член, Unilever, САЩ 2021
11 Славка Чолакова, „Роля на емулгаторите, протеините и маслената фаза при формирането на сладоледени емулсии“Formulation chassis for ice cream mix emulsions (vegetable/dairy proteins, natural emulsifiers, healthy oils), Ръководител, Unilever, Англия 2021
12 Славка Чолакова, Development of Measurement protocols for characterisation of Hair Conditioner mesoscale structures. Разработване на процедури за охарактеризиране на междинни по размер структури на шампоани за коса, Ръководител, Unilever, Англия 2021
13 Славка Чолакова, Improving the lather properties of biocidal cleansers. Подобряване пенните свойства на биоцидни препарати., Член, Unilever, САЩ 2021
14 Славка Чолакова, Изясняване ролята на разтворителите в началните формулировки върху почистващите свойства на разредените системи Build mechanistic understanding of the role of solvent in cleaning with pre-diluted and diluted systems., Ръководител, Unilever, Индия 2021
15 Славка Чолакова, Микроструктура на смеси "сърфактант-електролит-вода" Microstructure: Surfactant-Electrolyte-Water Systems, Ръководител, Unilever, Индия 2021
16 Славка Чолакова, Несферични фини сладоледени частици Non-spherical ice cream particulates, Ръководител, Unilever, Англия 2021
17 Славка Чолакова, Разкриване на механизма и подготовка на смеси с подходящи агрегационни свойства и реологичен профил посредством избор на подходящи разтворители и други добавки Build mechanistic understanding to engineer surfactant aggregation microstructure & rheology profile through selection of solvent and other additives., Ръководител, Unilever, Индия 2021
18 Славка Чолакова, "Емулгиращи свойства на полимери", Emulsifier properties of NISSO HPC polymers, Член, Nippon Soda 2020
19 Славка Чолакова, "Изследване на ефекта на различни съставки върху фазовото поведение на концентрати без сулфати", Understand the impact of specific minor ingredients on the phase behavior of sulfate- free concentrates., Член, Unilever, САЩ 2020
20 Славка Чолакова, "Механистично тълкуване на захващането на въздух в състави на Lubrizol", "Mechanistic Understanding of the air entrapment in Lubrizol formulations", Член, LUBRIZOL, САЩ, Номер на договора:3407 2020
21 Славка Чолакова, „Oмокряне - уравнение на състоянието и динамика“, "Wetting - equation of state (EQS) and dynamics", Ръководител, BASF, Германия 2020
22 Славка Чолакова, „Образуване и нарастване на мехурчета в дисперсии на повърхностно-активни вещества и полиоли и антипенителен ефект на силиконови масла“ , “Bubble formation and grow in polyol/surfactant dispersions and anti-foam effect of silicone oil”, Ръководител, Saint-Gobain Recherche, Франция 2020
23 Славка Чолакова, „Разкриване на механизма и на ролята на сърфактантите и на електролитите при разтваряне на прахове за пране“, "Mechanistic understanding of role of surfactant, electrolyte concentration on detergent powder dissolution, Член, Unilever, Индия 2020
24 Славка Чолакова, „Разработване на бързоотмиващи се шампоани с цел икономия на вода“, Ръководител, Unilever, Англия 2020
25 Славка Чолакова, „Стабилизация на циментови пени“, Air stabilization in mortars during pumping, Ръководител, Saint-Gobain Weber, Франция 2020
26 Славка Чолакова, „Установяване на механизма на зародишообразуване и нарастване на мехурчета в полиолна среда, съдържаща порообразователен агент“ "Mechanistic understanding of the bubble nucleation and growth in polyol media containing blowing agent", Ръководител, Saint-Gobain Recherche, Франция 2020
27 Славка Чолакова, „Физико-химични изследвания на пенообразуващи повърхностноактивни вещества при трудни условия“, Physico-chemical investigations on foaming surfactants for harsh conditions, Член, BASF, Германия 2020
28 Славка Чолакова, Разработване на формулировка за спрей за нос с прополис и етерични масла, в която да има синтетични вещества с концентрация по-висока от 1 тегл. %., Ръководител, Роял-Бийс 2020
29 Славка Чолакова, Self-Emulsification Route to NanoEmulsions by Cooling of Industrially Relevant Compounds , Ръководител, Европейска комисия 2019
30 Славка Чолакова, Изследване на механизма надействие на препарати за съдомиялна машина, Член, Unilever, Англия 2019
31 Славка Чолакова, Механизъм, активност и стабилност на силиконови антипенители в течни перилни формулировки, Ръководител, Wacker Chemie, Германия 2019
32 Славка Чолакова, Роля на емулгаторите, протеините и маслената фаза върху структурата и свойствата на сладоледени емулсии, Ръководител, Unilever, Англия 2019
33 Славка Чолакова, Силиконови сърфактанти и антипенителен ефект на силиконови масла, Ръководител, Saint-Gobain Recherche, Франция 2019
34 Славка Чолакова, Стабилизация на циментови пени при изпомпване под налягане, Ръководител, Saint-Gobain Weber, Франция 2019
35 Славка Чолакова, Антипенители за протеинови буфери – ФазаII, Член, BIOKIT R&D Испания, Номер на договора:3279 2018
36 Славка Чолакова, Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот, Член, МОН 2018
37 Славка Чолакова, Изследване на механизма на действие на силиконов бустер за пяна, Ръководител, Wacker ChemieAG, Германия, Номер на договора:3270 2018
38 Славка Чолакова, Изследване на процесите свързани с резобцията на лекарствени вещества в стомашно-чревния тракт, Ръководител, ФНИ, Номер на договора:ДКОСТ 01/12 от 23.12.2018 2018
39 Славка Чолакова, Контролиране на пенообразуващата способност на изотропни течности, Ръководител, Unilever, Англия, Номер на договора:3305 2018
40 Славка Чолакова, Определяне на подходящи ПАВ за стабилизация на пени при разбъркване и подлагане на високо налягане, Ръководител, Saint-Gobain Recherche, Франция, Номер на договора:3292 2018
41 Славка Чолакова, Охарактеризиране на антипенители за бои/покрития и пластични материали, Член, BYK – Chemie,Германия, Номер на договора:3276 2018
42 Славка Чолакова, Параметри контролиращи активноста на антипенителите при производството на хартия, Ръководител, Wacker ChemieAG, Германия, Номер на договора:3306 2018
43 Славка Чолакова, Повърхностната активност на основните компоненти в сладоледени формулировки, Ръководител, Unilever, Англия, Номер на договора:3275 2018
44 Славка Чолакова, Приложения за дифузиофореза, Член, Unilever, Холандия, Номер на договора:3303 2018
45 Славка Чолакова, Разработване на иновативна формулировка на базата на биотехнологии за инхибиране растежа на микроорганизми в продукти (вкл. месни продукти и други храни с високо микробно съдържание, Член, Майкъл Кирил ООД, Номер на договора:3290 2018
46 Славка Чолакова, Разработване на модел за предсказване на резултатите от емулгиране при използване на различни оборудвания, Ръководител, Unilever, Холандия, Номер на договора:3283 2018
47 Славка Чолакова, Разработване на модел за предсказване свойствата на сапуни при подготовка и използване, Член, Unilever, Холандия, Номер на договора:3280 2018
48 Славка Чолакова, Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти, Ръководител, ОП НОИР, Номер на договора:BG05M2OP001-1.002-0012 2018
49 Славка Чолакова, Физико-химично изследване на сърфактантни системи, съдържащи алкилполиглюкозиди, Член, BASF SE, Номер на договора:3313 2018
50 Славка Чолакова, Bottom-up Energy Efficient Emulsification and Structured Materials, Ръководител, Европейска комисия 2017
51 Славка Чолакова, Антипенители за протеинови буфери, Член, BIOKIT R&D Испания 2017
52 Славка Чолакова, Изследване на косърфактанти за подобряване пенливостта на формулировки на шампоани, Ръководител, Unilever, Англия 2017
53 Славка Чолакова, Изследване на силиконови сърфактанти, Ръководител, Wacker Chemie AG, Германия 2017
54 Славка Чолакова, Образуване на молекулни структури от стевиолгликозиди, Член, Productora Alysa SPA, Чили 2017
55 Славка Чолакова, Оптимизация на ПАВ за получаване на пени, стабилизирани с частици, Ръководител, Saint-Gobain Recherche, Франция, Номер на договора:3231 2017
56 Славка Чолакова, Приготвяне порьозни материали от силикатни пени с предварително зададени характеристики, Ръководител, Saint-Gobain Recherche, Франция, Номер на договора:3253 2017
57 Славка Чолакова, Прозрачни емулсии, Член, Pepsi Co, САЩ 2017
58 Славка Чолакова, Разкриване механизма на стабилизация на газови мехурчета при високи температури, Ръководител, Unilever, Англия, Номер на договора:3228 2017
59 Славка Чолакова, Силиконови антипенители за течни почистващи формулировки, Ръководител, Wacker Chemie AG, Германия 2017
60 Славка Чолакова, Дизайн на пени, Член, Unilever, Англия 2016
61 Славка Чолакова, Ефективно емулгиране, Член, Pepsi Co, САЩ 2016
62 Славка Чолакова, Основни процеси при отделяне на твърдо-течни замърсявания при ниски температури и ниски концентрации на ПАВ, Ръководител, Unilever, Англия 2016
63 Славка Чолакова, Пени стабилизиарани с частици: Приложения за калциев сулфат и алуминиев оксид, Ръководител, Saint-Gobain CREE 2016
64 Славка Чолакова, Подобряване на пенливостта и стабилността на пени при ниски концентрации на ПАВ и присъствие на смесени замърсявания, Ръководител, Unilever, Англия 2016
65 Славка Чолакова, Подобряване стабилността на газови мехурчета при стайна температура, Ръководител, Unilever, Англия. 2016
66 Славка Чолакова, Разработване на теоретични модели за предсказване свойствата на пени , Член, Unilever, Холандия 2016
67 Славка Чолакова, Стабилност на пени при ниски концентрации на частици, Ръководител, Saint-Gobain Recherche, Франция 2016
68 Славка Чолакова, Тестване свойствата на серия от антипенители, Ръководител, Wacker Chemie AG, Германия 2016
69 Славка Чолакова, Физико-химично характеризиране на сапонини, Ръководител, Unilever, Англия 2016
70 Славка Чолакова, Пенообразуване на суспензии от силикатни частици, Ръководител, , Номер на договора:3147 2015
71 Славка Чолакова, Поведение на капки в дисперсии при фазов преход, Ръководител, University of Cambridge, Номер на договора:3163 2015
72 Славка Чолакова, Подобряване стабилността на пяната в присъствие на маслени замърсявания , Член, Unilever, Англия., Номер на договора:3143 2015
73 Славка Чолакова, Агрегиране на ПАВ в разтвори на алкилглутамати и алкилкарбоксилати, Член, Unilever, САЩ, Номер на договора:3121 2014
74 Славка Чолакова, Кинетика на отделяне на смесени твърдо-течни замърсявания при ниска температура и ниски концентрации на ПАВ, Ръководител, Unilever, Англия. 2014
75 Славка Чолакова, Контрол на формата на частици в дисперсии на материали с фазов преход , Член, University of Cambridge, Номер на договора:3095 2014
76 Славка Чолакова, Нови методи за получаване на неорганични пени, Член, Saint-Gobain Recherche 2014
77 Славка Чолакова, Разбиране на механизмите за получаване на наноструктурирани материали от емулсии, Ръководител, BASF, Номер на договора:3097 2014
78 Славка Чолакова, Свойства на растителни и млечни протеини като природни пеностабилизатори и емулгатори, Ръководител, Unilever, Англия., Номер на договора:3112 2014
79 Славка Чолакова, Стабилизация и разрушаване на мокри микропени , Член, DOW Corning 2014
80 Славка Чолакова, Физикохимичен контрол на повърхностни свойства и на пените от разтвори на алкилглутамати и алкилкарбоксилати , Член, Unilever, САЩ, Номер на договора:3120 2014
81 Славка Чолакова, Антипенително действие на калциеви карбоксилати в присъствие на неполярни течности , Член, Unilever, Номер на договора:3088 2013
82 Славка Чолакова, Ефективно емулгиране, Член, Unilever, Номер на договора:3081 2013
83 Славка Чолакова, Механизми на пенообразуване при ниски концентрации на сърфактанти, Член, Unilever, Номер на договора:3070 2013
84 Славка Чолакова, Моделиране на адсорбцията върху твърди повърхности, Член, Unilever, Номер на договора:3048 2013
85 Славка Чолакова, Оптимално междуфазово напрежение в присъствие на калциеви и магнезиеви йони, Член, Unilever, Номер на договора:3052 2013
86 Славка Чолакова, Разкриване на механизмите на стабилизация и подобряване на свойствата на природните емулгатори, Ръководител, Unilever, Номер на договора:3080 2013
87 Славка Чолакова, Сапонините като пеностабилизатори, емулгатори и модификатори , Член, Unilever, Номер на договора:3091 2013
88 Славка Чолакова, Физични, биологични и химични аспекти на почистващото действие, Ръководител, Unilever, Номер на договора:3071 2013
89 Славка Чолакова, Природни растителни емулгатори: Охарактеризиране, физико-химични и технологични свойства, Ръководител, Unilever, Номер на договора:3051 2012
90 Славка Чолакова, Физико-химичен контрол на пени и на отлагане на частици, Член, Unilever 2012
91 Славка Чолакова, Задълбочаване на знанията за адсорбцията на ПАВ върху повърности, Ръководител, Unilever 2011
92 Славка Чолакова, Механизъм за премахване на замърсявания от твърди повърхности, Член, Unilever 2011
93 Славка Чолакова, Роля на свойствата на межуфазовите граници за получаване на наноструктурирани материали, Ръководител, BASF 2011
94 Славка Чолакова, Физикохимични методи за манипулиране на ензими в комплексни среди, Член, Unilever 2011
95 Славка Чолакова, Минерални пени, Член, Saint Gobain 2010
96 Славка Чолакова, Ензимни процеси в присъствие на (био)сърфактанти, Член, Unilever 2009
97 Славка Чолакова, Стабилизиране на мехурчета със сапунени и други природни сърфактанти, Член, Unilever 2009
98 Славка Чолакова, Съвременна физикохимична хидродинамика на ПАВ: охарактеризиране, реология и моделиране на пени, при ниски концентрации на ПАВ и в присъствие на крисалити, Член, Unilever 2009
99 Славка Чолакова, Електрокапилярни взаимодействия и подреждане на наночастици върху течни повърхности във връзка с тяхното приложение за създаването на нови наноструктурирани материали, Член, 2008
100 Славка Чолакова, Идентифициране, пречистване и охарактеризиране на нови природни емулгатори, Член, Unilever 2008
101 Славка Чолакова, Механизъм на действие и изтощаване на силиконови антипенители, Член, DOW 2008
102 Славка Чолакова, Ензимна активност на муждуфазови граници в присъствие на ПАВ, Член, Unilever, Номер на договора:1772 2005
Научно ръководство
1 Славка Чолакова, Получаване и стабилност на пени от маслени разтвори, Факултет по химия и фармация дипломна работа:Тюркиян Неджмиева Арнаудова 2022
2 Славка Чолакова и Николай Денков, Роля на свойствата на динамичните адсорбционни слоеве за пенообразуването от разтвори на повърхностно-активни, Факултет по химия и фармация дисертация д-р:Борислава Борисова Петкова 2022
3 Славка Чолакова и Николай Денков, Адсорбционни и пеностабилизиращи свойства на сапонинови разтвори, Факултет по химия и фармация дисертация д-р:Невена Борисова Пагурева 2021
4 Славка Чолакова и Николай Денков, Получаване и стабилизиране на емулсии с модифицирани природни емулгатори, Факултет по химия и фармация дисертация д-р:Дилек Фахретин Газолу-Русанова 2021
5 Славка Чолакова, Адсорбция на силиконови и въглеводородни повърхностно-активни вещества на междуфазовата граница полиол/въздух, Софийски университет, Факултет по химия и фармация дипломна работа:Тюркиян Неджмиева Арнаудова 2020
6 Славка Чолакова; Златина Митринова, Влияние на противойона върху реологичното поведение на смеси на разтвор на ПАВ и електролит, Софийски университет, Факултет по химия и фармация дипломна работа:Христо Сашев Александров 2020
7 Славка Чолакова, ВЛИЯНИЕ НА РАЗМЕРА НА СИЛИКАТНИ ЧАСТИЦИ ВЪРХУ СВОЙСТВАТА НА ПЕНИ И ПОРЬОЗНИ МАТЕРИАЛИ ПОЛУЧЕНИ ОТ ТЯХ, Софийски университет, Факултет по химия и фармация дипломна работа:Йоанна София Ангелова Маркузова 2020
8 Славка Чолакова, Реология на емулсии стабилизирани със сапонини, СУ "Св. Кл. Охридски", ФХФ дисертация д-р:Соня Русиянова Цибранска 2020
9 Славка Чолакова; Захари Винаров, Солюбилизация на итраконазол в разтвори на повърхностно- активни вещества и техни смеси с фосфолипиди , Софийски университет, Факултет по химия и фармация дипломна работа:Габриела Димитрова Ганчева 2020
10 Славка Чолакова, Влияние на дължината на въглеводородната верига и температурата върху повърхностните свойства и пенливостта на алкил полиглюкозидни ПАВ, Софийски университет, Факултет по химия и фармация дипломна работа:Васил Стефанов Георгиев 2019
11 Славка Чолакова, Механизми на стабилизация на мехурчета срещу Оствалдово зреене, СУ "Св. Кл. Охридски", ФХФ дисертация д-р:Фатмегюл Сезгин Мустан 2019
12 Славка Чолакова; Николай Денков, Коалесценция на водни капки в маслена среда: фактори за контрол и приложение за получаване на нано-структурирани материали , Факултет по Химия и фармация, Софийски университет дисертация д-р:Надя Илиева Политова-Бринкова 2018
13 Славка Чолакова, Разкъсване на капки чрез охлаждане и нагряване на емулсии, Факултет по Химия и фармация, Софийски университет дисертация д-р:Жулиета Недялкова Вълкова 2018
14 Славка Чолакова; Надя Политова, Роля на повърхностните свойства на смеси от ПАВ във връзка с антипенителното действие на силиконови антипенители, Софийски университет, Факултет по химия и фармация дипломна работа:Васил Стефанов Георгиев 2018
15 Захари Винаров; Славка Чолакова, СОЛЮБИЛИЗАЦИЯ НА АЛБЕНДАЗОЛ В РАЗТВОРИ НА ПОВЪРХНОСТНО-АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА И ТЕХНИ СМЕСИ С ФОСФОЛИПИДИ, Факултет по Химия и фармация, Софийски университет дипломна работа:Габриела Димитрова Ганчева 2018
16 Славка Чолакова; Светослав Аначков, Адсорбция на LAS и AOS на граница вода-въздух в присъствие и отсъствие на CaSO4, Факултет по Химия и Фармация, Софийски университет дипломна работа:Христо Сашев Александров 2017
17 Славка Чолакова; Николай Денков, Основни фактори, влияещи върху размера и полидисперсността на капките в емулсии, получени с ротор-статор хомогенизатор, Факултет по Химия и Фармация, Софийски университет дипломна работа:Бистра Димитрова Терзиева 2017
18 Славка Чолакова; Златина Митринова, ПОВЪРХНОСТНИТЕ И ПЕНООБРАЗУВАЩИ СВОЙСТВА НА РАЗТВОРИ НА АНИОННИ И ЦВИТЕРЙОННИ СЪРФАКТАНТИ, Факултет по Химия и Фармация, Софийски университет дипломна работа:Кристина Николаева Чимева 2017
19 Златина Митринова и Славка Чолакова, Влияние на късоверижни добавки върху динамичните свойства на смес SLES+CAPB, Факултет по Химия и Фармация, СУ дипломна работа:Мария Ченкова Ченкова 2016
20 Славка Чолакова и Николай Денков, МЕХАНИЧНА ЗДРАВИНА НА ПОРЬОЗНИ МАТЕРИАЛИ ПОЛУЧЕНИ ОТ СУСПЕНЗИИ НА КАРБОНАТНИ ЧАСТИЦИ И СЪРФАКТАНТИ, Софийски универистет дипломна работа:Петър Красимиров Косев 2016
21 Константин Големанов и Славка Чолакова, Роля на повърхностно активните вещества за поведението на динамични омокрящи филми, Факултет по Химия и Фармация, СУ дипломна работа:Теодора Георгиева Тошева 2016
22 Светослав Аначков и Славка Чолакова , Адсорбция на SLES и смеси LAS:SLES на граница масло-вода в присъствие на Na+ и Ca2+ йони, Факултет по Химия и Фармация, Софийски Университет дипломна работа:Петя Валентинова Стоянова 2015
23 Славка Чолакова, Ин-витро изследвания на факторите, влияещи върху солюбилизацията на холестерол в храносмилателния тракт, Факултет по Химия и Фармация, Софийски Университет дисертация д-р:Лилия Иванова Винарова 2015
24 Славка Чолакова, Контрол на динамичните свойства на пени, чрез използване на ко-сърфактанти, Факултет по Химия и Фармация, Софийски Университет дисертация д-р:Златина Георгиева Митринова 2015
25 Захари Винаров и Славка Чолакова, ФАКТОРИ ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ РАЗТВОРИМОСТТА НА ИБУПРОФЕН , Факултет по Химия и Фармация, Софийски Университет дипломна работа:Катерина Емилова Стоянова 2015
26 Славка Чолакова и Николай Денков, Влияние на повърхностно-активните вещества и на калциeвите йони върху енергиите на междуфазови граници вода-въздух, вода-масло и твърда подложка-вода , Факултет по Химия и Фармация, Софийски Университет дипломна работа:Дилек Фахретин Газолу 2014
27 Славка Чолакова и Николай Денков, ЕФЕКТ НА ТИПА СЪРФАКТАНТ ВЪРХУ СОЛЮБИЛИЗАЦИЯТА НА ФЕНОФИБРАТ В ПРИСЪСТВИЕ И ОТСЪСТВИЕ НА ЖЛЪЧНИ КИСЕЛИНИ, Факултет по Химия и Фармация, Софийски Университет дипломна работа:Невсе Ибраим Молла 2014
28 Николай Денков и Славка Чолакова, Ин-витро изследвания на ензимна липолиза на триглицериди в храносмилателния тракт, Факултет по Химия и Фармация, Софийски Университет дисертация д-р:Захари Пенков Винаров 2014
29 Анела Иванова и Славка Чолакова, Молекулно-динамични симулации на агрегация на жлъчни соли, Факултет по Химия и Фармация, Софийски Университет дипломна работа:Фатмегюл Сезгин Мустан 2014
30 Анела Иванова и Славка Чолакова, Молекулно-динамични симулации на есцин на границата вода/вакуум, Факултет по Химия и Фармация, Софийски Университет дипломна работа:Соня Русиянова Цибранска 2014
31 Славка Чолакова и Николай Денков, НАТРИЕВИЯТ КОКОИЛ ГЛИЦИНАТ КАТО ПЕНОСТАБИЛИЗАТОР, Факултет по Химия и Фармация, Софийски Университет дипломна работа:Жулиета Недялкова Вълкова 2014
32 Славка Чолакова и Николай Денков, ОБРАЗУВАНЕ И СТАБИЛНОСТ НА ПЕНИ, ПОЛУЧЕНИ ОТ СУСПЕНЗИИ НА КАРБОНАТНИ ЧАСТИЦИ И ПОВЪРХНОСТНО-АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА , Факултет по Химия и Фармация, Софийски Университет дипломна работа:Моника Иванова Коваджиева 2014
33 Славка Чолакова и Николай Денков, Пенообразуване при ниски концентрации на повърхностно-активни вещества, Факултет по Химия и Фармация, Софийски Университет дипломна работа:Мария Ченкова Ченкова 2014
34 Николай Денков и Славка Чолакова, Получаване на порьозни материали от пени, стабилизирани със силикатни частици, Химически факултет, Софийски Университет дисертация д-р:Иван Игоров Лесов 2014
35 Славка Чолакова и Николай Денков, Разделяне на полифеноли и сапонини в растителни екстракти, Факултет по Химия и Фармация, Софийски Университет дипломна работа:Виктория Александрова Александрова 2014
36 Славка Чолакова и Николай Денков, Реологични свойства на сапонинови адсорбционни слоеве , Факултет по Химия и Фармация, Софийски Университет дипломна работа:Невена Борисова Борисова 2014
37 Славка Чолакова и Николай Денков, Роля на повърхностните реологични свойства за изтъняването на тънки течни филми, образувани от сапонинови разтвори между различни хидрофобни фази, Факултет по Химия и Фармация, Софийски Университет дипломна работа:Кристина Стефанова Русанова 2014
38 Славка Чолакова и Николай Денков, Кинетика на коалесценция на капки при емулгиране в турбулентен поток Факултет по Химия и Фармация, дипломна работа:Петя Валентинова Стоянова 2013
39 Николай Денков и Славка Чолакова, Образуване и стабилност на пени в присъствие на повърхностно-активни вещества и полимери, Софийски Университет дисертация д-р:Радка Енчева Петкова 2013
40 Славка Чолакова и Николай Денков, Оствалдово зреене в пени, стабилизирани със сапонини, Софийски Университет дипломна работа:Фатмегюл Мустан 2013
41 Славка Чолакова и Николай Денков, Синтез на наноструктурирани частици от ТiO2 чрез обемна преципитация и по двуемулсионен метод, дипломна работа:Соня Русиянова Цибранска 2013
42 Славка Чолакова и Николай Денков, Влияние на мастни киселини върху пенливостта и повърхностните свойства на смесени разтвори на SLES и CAPB, Софийски Университет дипломна работа:Жулиета Попова 2012
43 Славка Чолакова и Николай Денков, Ин-витро изследване на ефекта на повърхностно-активни вещества върху триглицеридната липолиза в присъствие на жлъчни киселини, Софийски Университет дипломна работа:Борислава Дамянова 2012
44 Славка Чолакова и Николай Денков, Кинетика на коалесценция на капки по време на емулгиране, Софийски Университет дипломна работа:Христо Калъчев 2012
45 Славка Чолакова и Николай Денков, Механизми на отделяне на маслени замърсявания от твърди подложки, Софийски Университет дипломна работа:Дилек Газолу 2012
46 Славка Чолакова и Николай Денков, Механизъм на инхибиране на панкреатичната липаза от повърхностно-активни емулгатори в отсъствие на жлъчни киселини, Софийски Университет дипломна работа:Яна Петкова 2012
47 Славка Чолакова и Николай Денков, Образуване и стабилност на пени, получени от суспензии на силикатни частици и амфотерен сърфактант, Софийски Университет дипломна работа:Моника Коваджиева 2012
48 Славка Чолакова и Николай Денков, Равновесна дебелина и скорост на изтъняване на тънки течни филми, стабилизирани със сапонини, Софийски Университет дипломна работа:Кристина Нешкова 2012
49 Славка Чолакова и Николай Денков, Реологични характеристики на адсорбционни сапонинови слоеве, изследвани с Лангмюирова вана, Софийски Университет дипломна работа:Невена Борисова 2012
50 Славка Чолакова и Николай Денков, Фактори, влияещи върху процесите при пенообразуване, Софийски Университет дипломна работа:Надя Политова 2012
51 Славка Чолакова и Николай Денков, Получаване на стабилни емулсии вода-в-масло в присъствие на стевия, Софийски Университет дипломна работа:Рослава Петрова 2011
52 Славка Чолакова и Николай Денков, Влияние на полимерите върху реологичното поведение на пени, Софийски Университет дипломна работа:Надя Политова 2010
53 Славка Чолакова и Николай Денков, Механизми на блокиране на панкреатичната липаза, при условия моделиращи храносмилателния тракт, Софийски Университет дипломна работа:Сияна Алатова 2010
54 Славка Чолакова и Николай Денков, Механизми на отделяне на протеинови слоеве от твърди подложки в присъствие на ензими и повърхностно-активни вещества, дипломна работа:Лилия Иванова Петрова 2010
55 Славка Чолакова и Николай Денков, Разработване на процедури за определяне състава на реакционна смес при триглицеридна хидролиза от панкреатични ензими, дипломна работа:Борислава Дамянова 2010
56 Славка Чолакова и Николай Денков, Фактори определящи скоростта на Оствалдово зреене на мехурчета в пени, Софийски Университет дипломна работа:Златина Митринова 2010
57 Николай Денков и Славка Чолакова, Разкъсване на капки в концентрирани емулсии, Софийски Университет дипломна работа:Иван Лесов 2009
58 Николай Денков и Славка Чолакова, Роля на твърдите частици в състава на силиконови антипенители, Софийски Университет дипломна работа:Михаела Грозданова 2009
59 Николай Денков; Научен консултант: Славка Чолакова, Вискозно триене и разкъсване на флуидни частици в пени и концентрирани емулсии, Софийски Университет дисертация д-р:Константин Големанов 2008
60 Николай Денков и Славка Чолакова, Фактори, влияещи върху изтощаването на бързи антипенители, Софийски Университет дипломна работа:Радостина Стефанова 2008
61 Николай Денков; Научен консултант: Славка Чолакова, Диспергиране на капки при емулгиране в турбулентен поток, Софийски Университет дисертация д-р:Нина Лъчезарова Ванкова 2007
Статия в научно списание
1 I. Lesov, D. Glushkova, D. Cholakova, M.T. Georgiev, S. Tcholakova, S.K. Smoukov, N. Denkov, Flow Reactor for Preparation of Lipid Nanoparticles via Temperature Variations, Journal of Industrial and Engineering Chemistry, vol:112, 2022, pages:37-45, doi:https://doi.org/10.1016/j.jiec.2022.03.043, Ref, Web of Science, IF (6.76 - 2021), Web of Science Quartile: Q1 (2022), SCOPUS, SJR (0.995 - 2021), SCOPUS Quartile: Q1 (2022), International, MSc 2022
2 F. Mustan, N. Politova-Brinkova, D. Rossetti, P. Rayment, S. Tcholakova, S. Tcholakova, Oil soluble surfactants as efficient foam stabilizers, Colloids Surf. A, vol:633, 2022, pages:127874-0, doi:doi: 10.1016/j.colsurfa.2021.127926, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.76 - 2020), SCOPUS Quartile: Q2 (2022), International, PhD 2022
3 D. Cholakova, K. Tsvetkova, S. Tcholakova, N. Denkov, Rheological Properties of Rotator and Crystalline Phases of Alkanes, Colloids Surf. A, vol:634, 2022, pages:127926-0, doi:10.1016/j.colsurfa.2021.127926, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.76 - 2020), SCOPUS Quartile: Q2 (2022), PhD 2022
4 D. Cholakova, D. Glushkova, S. Tcholakova, N. Denkov, Cold-Burst Method for Nanoparticle Formation with Natural Triglyceride Oils, Langmuir, vol:37, 2021, pages:7875-7889, doi:10.1021/acs.langmuir.0c02967, Ref, IF, IF (1.04 - 2020), Web of Science Quartile: Q1 (2021), MSc 2021
5 B. Petkova, S. Tcholakova, N. Denkov, Foamability of Surfactant Solutions: Interplay Between Adsorption and Hydrodynamic Conditions, Colloids Surf. A , vol:626, 2021, pages:127009-0, doi:10.1016/j.colsurfa.2021.127009, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.76 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2021), PhD 2021
6 V. Katev, Z. Vinarov, S. Tcholakova, Mechanisms of Drug Solubilization by Polar Lipids in Biorelevant Media, Eur. J. Pharm. Sci., vol:159, 2021, pages:105733-0, doi:10.1016/j.ejps.2021.105733, Ref, IF, IF (0.8 - 2019), Web of Science Quartile: Q1 (2021) 2021
7 N. Denkov, K. Danov, S. Tcholakova, Obituary: Peter A. Kralchevsky, Advances in Colloid and Interface Science, 2021, doi:https://doi.org/10.1016/j.cis.2020.102348, Ref, Web of Science 2021
8 D. Cholakova, M. Lisicki, S. Smoukov, S. Tcholakova, E. Lin, J. Chen, G. De Canio, E. Lauga, Rechargeable self-assembled droplet microswimmers driven by surface phase transitions, NATURE PHYSICS, vol:17, issue:9, 2021, pages:1050-0, ISSN (print):1745-2473, ISSN (online):1745-2481, doi:10.1038/s41567-021-01291-3, Ref, IR , SCOPUS, SJR (9.16 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2021), International 2021
9 Politova-Brinkova, N., Hristova, M., Georgiev, V, Tcholakova, S., Denkov, N., Grandl, M., Achenbach, F., Role of surfactant adsorption and surface properties for the efficiency of PDMS-silica antifoams, COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS, vol:610, 2021, ISSN (print):0927-7757, ISSN (online):1873-4359, doi:10.1016/j.colsurfa.2020.125747 2021
10 N. Politova-Brinkova, M. Hristova, V. Georgiev, S. Tcholakova, N. Denkov, M. Grandl, F. Achenbach, Role of Surfactant Adsorption and Surface Properties for The Efficiency of PDMS-Silica Antifoams, Colloids Surf. A, vol:610, 2021, pages:125747-0, doi:10.1016/j.colsurfa.2020.125747, Ref, IF, IF (0.78 - 2019), Web of Science Quartile: Q1 (2021), International 2021
11 Cholakova, Diana, Glushkova, Desislava, Valkova, Zhulieta, Tsibranska-Gyoreva, Sonya, Tsvetkova, Krastina, Tcholakova, Slavka, S Tcholakova, Rotator phases in hexadecane emulsion drops revealed by X-ray synchrotron techniques, JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE, vol:604, 2021, pages:260-271, ISSN (print):0021-9797, ISSN (online):1095-7103, doi:10.1016/j.jcis.2021.06.122 2021
12 S. Tsibranska, A. Ivanova, S. Tcholakova, N. Denkov, Structure and undulations of escin adsorption layer at water surface studied by molecular dynamics, Molecules, vol:26, 2021, pages:6856-6872, Ref, Web of Science, Web of Science Quartile: Q1 (2021), SCOPUS Quartile: Q1 (2021) 2021
13 Vladimir Katev, Sonya Tsibranska-Gyoreva, Zahari Vinarov, Slavka Tcholakova, Supersaturation and Solubilization upon In Vitro Digestion of Fenofibrate Type I Lipid Formulations: Effect of Droplet Size, Surfactant Concentration and Lipid Type, Pharmaceutics , vol:13, issue:8, 2021, doi:https://doi.org/10.3390/pharmaceutics13081287, Ref, IF, IF (6.321 - 2021), Web of Science Quartile: Q1 (2021) 2021
14 S Tcholakova, Gugleva, Viliana, Titeva, Stefka, Ermenlieva, Neli, Tsibranska, Sonya, Tcholakova, Slavka, Rangelov, Stanislav, Momekova, Denitsa, Development and evaluation of doxycycline niosomal thermoresponsive in situ gel for ophthalmic delivery, INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICS, vol:591, 2020, ISSN (print):0378-5173, ISSN (online):1873-3476, doi:10.1016/j.ijpharm.2020.120010 2020
15 V. Gugleva, S. Titeva, N. Ermenlieva, S. Tsibranska, S. Tcholakova, S. Rangelov, D. Momekov, Development and Valuation of Doxycycline Niosomal Thermoresponsive in situ Gel for Ophthalmic Delivery, International J. Pharmaceutics, vol:591, 2020, pages:120010-0, doi:10.1016/j.ijpharm.2020.120010 , Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.15 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2020) 2020
16 B. Petkova, S. Tcholakova, M. Chenkova, K. Golemanov, N. Denkov, D. Thorley, S. Stoyanov, Foamability of Aqueous Solutions: Role of Surfactant Type and Concentration, Adv. Colloid Interface Sci., vol:276, 2020, pages:102084-0, doi:10.1016/j.cis.2019.102084, Ref, IR , SCOPUS, SJR (2.27 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2020), International, PhD 2020
17 D. Gazolu-Rusanova, I. Lesov, S. Tcholakova, N. Denkov, B. Ahtchi, Food Grade Nanoemulsions Preparation by Rotor-Stator Homogenization, Food Hydrocolloids, vol:102, 2020, pages:105579-0, doi:10.1016/j.foodhyd.2019.105579 , Ref, IR , SCOPUS, SJR (2.055 - 2018), SCOPUS Quartile: Q1 (2020), International, PhD 2020
18 D. Cholakova, D. Glushkova, S. Tcholakova, N. Denkov, Nanopore and Nanoparticle Formation With Lipids Undergoing Polymorphic Phase Transitions, ASC Nano, vol:14, 2020, pages:8594-8604, doi:doi: 10.1021/acsnano.0c02946, Ref, IR , Web of Science Quartile: Q1 (2020), SCOPUS, SJR (6.13 - 2019) 2020
19 S. Tsibranska, S. Tcholakova, K. Golemanov, N. Denkov, L. Arnaudov, E. Pelan, S. Stoyanov, Origin of the extremely high elasticity of bulk emulsions, stabilized by Yucca Schidigera saponins, Food Chem., vol:316, 2020, pages:126365-0, doi:10.1016/j.foodchem.2020.126365, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.77 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2020), International, PhD 2020
20 N. Denkov, S. Tcholakova, N. Politova-Brinkova, Physicochemical Control of Foam Properties, Curr. Opin. Colloid Interface Sci., vol:50, 2020, pages:101376-0, doi:10.1016/j.cocis.2020.08.001, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.58 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2020) 2020
21 N. Politova-Brinkova, S. Tsibranska-Gyoreva, S. Tcholakova, N. Denkov, T. Danner, Preparation of TiO2 Nanoparticle Aggregates and Capsules by the 'Two-Emulsion Method, Colloids Interfaces, vol:4, 2020, pages:57-0, doi:10.3390/colloids4040057, Ref, Web of Science, International, PhD 2020
22 Politova-Brinkova, Nadya I., Tsibranska-Gyoreva, Sonya R., Tcholakova, Slavka S., Denkov, Nikolai D., Danner, Thomas, Preparation of TiO2 Nanoparticle Aggregates and Capsules by the 'Two-Emulsion Method', COLLOIDS AND INTERFACES, vol:4, issue:4, 2020, ISSN (online):2504-5377, doi:10.3390/colloids4040057 2020
23 Fatmegyul Mustan, Anela Ivanova, Slavka Tcholakova, Nikolai Denkov, Revealing the origin of the specificity of calcium and sodium cations binding to adsorption monolayers of two anionic surfactants, The Journal of Physical Chemistry B, vol:124, 2020, pages:10514-10528, Ref, Web of Science, PhD 2020
24 S. Tsibranska, S. Tcholakova, K. Golemanov, N. Denkov, E. Pelan, S. Stoyanov, Role of Interfacial Elasticity for the Rheological Properties of Saponin-stabilized Emulsions, J. Colloid Interface Sci., vol:564, 2020, pages:264-275, doi:10.1016/j.jcis.2019.12.108, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.54 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2020), International, PhD 2020
25 D. Gazolu-Rusanova, F. Mustan, Z. Vinarov, S. Tcholakova, N. Denkov, S. Stoyanov, J. W.J. de Folter, Role of Lysophospholipids on The Interfacial and Liquid Film Properties of Enzymatically Modified Egg Yolk Solutions, Food Hydrocolloids, vol:99, 2020, pages:105319-0, doi:10.1016/j.foodhyd.2019.105319, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2020), International, PhD 2020
26 Z. Vinarov, G. Gancheva, N. Burdzhiev, S. Tcholakova, Solubilization of itraconazole by surfactants and phospholipid-surfactant mixtures: interplay of amphiphile structure, pH and electrostatic interactions, Journal of Drug Delivery Science and Technology, vol:57, 2020, pages:101688-0, doi:https://doi.org/10.1016/j.jddst.2020.101688, Ref, IF, IF (2.734 - 2019), Web of Science Quartile: Q2 (2020), SCOPUS, SJR ( - 2019), SCOPUS Quartile: Q2 (2020) 2020
27 D. Cholakova, Zh. Valkova, S. Tcholakova, N. Denkov, B. P. Binks, Spontaneous Particle Desorption and "Gorgon" Drop Formation From Particle-Armored Oil Drops Upon Cooling, Soft Matter, vol:16, 2020, pages:2480-2496, doi:doi: 10.1039/c9sm02354b3, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.99 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2020), International, PhD 2020
28 D. Cholakova, N. Denkov, S. Tcholakova, Zh. Valkova, S. Smoukov, Multilayer Formation in Self-Shaping Emulsion Droplets, Langmuir, vol:35, 2019, pages:5484-5495, Ref, Web of Science, Web of Science Quartile: Q1 (2019), SCOPUS Quartile: Q1 (2019), International, PhD 2019
29 S. Tsibranska, A. Ivanova, S. Tcholakova, N. Denkov, Structure of Dense Adsorption Layers of Escin at the Air−Water Interface Studied by Molecular Dynamics Simulations, Langmuir, vol:35, 2019, doi:10.1021/acs.langmuir.9b02260, Ref, IR , Web of Science Quartile: Q1 (2019), SCOPUS, SJR (1.04 - 2020), PhD 2019
30 N. Denkov, S. Tcholakova, D. Cholakova, Surface phase transitions in foams and emulsions, Current Opinion in Colloid and Interface Science, vol:44, 2019, pages:32-47, doi:https://doi.org/10.1016/j.cocis.2019.09.005, Ref, IF (6.271 - 2018), SCOPUS, SJR (1.755 - 2018), SCOPUS Quartile: Q1 (2019), PhD 2019
31 Z. Vinarov, G. Gancheva, V. Katev, S. Tcholakova, Albendazole Solution Formulation via Vesicle-To-Micelle Transition of Phospholipid-Surfactant Aggregates, Drug. Dev. Ind. Pharm., 2018, pages:1130-1138, doi:10.1080/03639045.2018.1438461, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.52 - 2019), SCOPUS Quartile: Q2 (2018) 2018
32 I. Lesov, Z. Valkova, E. Vassileva, G. Georgiev, K. Ruseva, M. Simeonov, S. Tcholakova, N. Denkov, S. Smoukov, Bottom-Up Synthesis of Polymeric Micro- and Nanoparticles with Regular Anisotropic Shapes, Macromolecules , vol:51, 2018, pages:7456-7462, doi:10.1021/acs.macromol.8b00529, Ref, IR , SCOPUS, SJR (2.243 - 2018), SCOPUS Quartile: Q1 (2018), International, PhD 2018
33 Z. Mitrinova, S. Tcholakova, N. Denkov, Control of Surfactant Solution Rheology Using Medium-Chain Cosurfactants, Colloids and Surfaces A, issue:537, 2018, pages:173-184, doi:10.1016/j.colsurfa.2017.10.018, Ref, Web of Science 2018
34 Z. Vinarov, P. Dobreva, S. Tcholakova, Effect of Surfactant Molecular Structure on Progesterone Solubilization, J. Drug. Deliv. Sci. Tec. , vol:43, 2018, pages:44-49, doi:10.1016/j.jddst.2017.09.014, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q2 (2018), MSc 2018
35 Z. Vinarov, V. Katev, N. Burdzhiev, S. Tcholakova, N. Denkov, Effect of Surfactant–Bile Interactions on the Solubility of Hydrophobic Drugs in Biorelevant Dissolution Media, Mol. Pharm., vol:559, 2018, pages:5741-0, doi:10.1021/acs.molpharmaceut.8b00884, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2018) 2018
36 M. Hristova, I. Lesov, S. Tcholakova, V. Goletto, N. Denkov, From Pickering Foams to Porous Carbonate Materials: Crack-free Structuring in Drying Ceramics, Colloids Surf. A , vol:552, 2018, pages:142-152, doi:10.1016/j.colsurfa.2018.05.025, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.735 - 2018), SCOPUS Quartile: Q2 (2018), International, PhD 2018
37 Z. Vinarov, V. Katev, D. Radeva, S. Tcholakova, N. Denkov, Micellar Solubilization of Poorly Water-soluble Drugs: Effect of Surfactant and Solubilizate Molecular Structure, Drug. Dev. Ind. Pharm., 2018, pages:677-686, doi:10.1080/03639045.2017.1408642, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.52 - 2019), SCOPUS Quartile: Q2 (2018), MSc 2018
38 J. Penfold, R. K. Thomas, I. Tucker, J. T. Petkov, S. D. Stoyanov, N. Denkov, K. Golemanov, S. Tcholakova, J. R. P. Webster, Saponin Adsorption at the Air−Water Interface Neutron Reflectivity and Surface Tension Study, Langmuir, vol:34, 2018, pages:9540-9547, doi:10.1021/acs.langmuir.8b02158, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2018), International 2018
39 Penfold, J., Thomas, R. K., Tucker, I, Petkov, J. T., Stoyanov, S. D., Denkov, N., Golemanov, K., Tcholakova, S., Webster, J. R. P., Saponin Adsorption at the Air-Water Interface-Neutron Reflectivity and Surface Tension Study, LANGMUIR, vol:34, issue:32, 2018, pages:9540-9547, ISSN (print):0743-7463, doi:10.1021/acs.langmuir.8b02158 2018
40 N. Politova, S. Tcholakova, Zh. Valkova, K. Golemanov, N. D. Denkov, Self-regulation of Foam Volume and Bubble Size during Foaming via Shear Mixinge, Colloids and Surfaces A, vol:539, 2018, pages:18-28, doi:10.1016/j.colsurfa.2017.12.006, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2018), PhD 2018
41 Z. Vinarov, D. Radeva, V. Katev, S. Tcholakova, N. Denkov, Solubilisation of Hydrophobic Drugs by Saponins, Ind. J. Pharm. Sci., vol:80, 2018, pages:709-718, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.21 - 2019), SCOPUS Quartile: Q3 (2018) 2018
42 S Tcholakova, Cholakova, Diana, Valkova, Zhulieta, Tcholakova, Slavka, Denkov, Nikolai, Smoukov, Stoyan K., "Self-Shaping" of Multicomponent Drops, LANGMUIR, vol:33, issue:23, 2017, pages:5696-5706, ISSN (print):0743-7463, doi:10.1021/acs.langmuir.7b01153 2017
43 D. Cholakova, Z. Valkova, S. Tcholakova, N. Denkov, S. Smoukov, “Self-Shaping” of Multicomponent Drops, Langmuir, 2017, pages:5696-5706, doi:doi: 10.1021/acs.langmuir.7b01153, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2017), International, PhD, MSc 2017
44 N. Politova, S. Tcholakova, S. Tsibranska, N. D. Denkov, K. Muelheims, Coalescence Stability of Water-in-Oil drops: Effects of Drop Size and Surfactant Concentration, Colloids and Surfaces A, vol:531, 2017, pages:32-39, doi:10.1016/j.colsurfa.2017.07.085, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.76 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2017), International, PhD 2017
45 S. Tcholakova, Z. Valkova, D. Cholakova, Z. Vinarov, I. Lesov, N. Denkov, S. Smoukov, Efficient self-emulsification via cooling-heating cycles, Nature Communications, 2017, pages:15012-0, doi:10.1038/ncomms15012, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2017), International, PhD, MSc 2017
46 Nadia Politova, S. Tcholakova, N. Denkov, Factors Affecting the Stability of Water-oil-water Emulsion Films., Colloids Surf. A, vol:522, 2017, pages:608-620, doi:10.1016/j.colsurfa.2017.03.055, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.76 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2017), PhD 2017
47 Zh. Valkova, D. Cholakova, S. Tcholakova, N. Denkov, S. Smoukov, Mechanisms and Control of Self-Emulsification upon Freezing and Melting of Dispersed Alkane Drops, Langmuir, vol:33, 2017, pages:12155-12170, doi:10.1021/acs.langmuir.7b02048, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2017), International, PhD 2017
48 I. Lesov, S. Tcholakova, M. Kovadjieva, T. Saison, M. Lamblet, N. Denkov, Role of Pickering Stabilization and Bulk Gelation for the Preparation and Properties of Solid Silica Foams., Journal of Colloid and Interface Science, vol:504, 2017, pages:48-57, doi:10.1016/j.jcis.2017.05.036, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.54 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2017), International, PhD 2017
49 S. Tcholakova, F. Mustan, N. Pagureva, K. Golemanov, N. Denkov, E. Pelan, S. Stoyanov, Role of surface properties for the kinetics of bubble Ostwald ripening in saponin-stabilized foams, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2017, pages:16-25, doi:10.1016/j.colsurfa.2017.04.055, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2017), International, PhD 2017
50 Tsibranska, Sonya, Ivanova, Anela, Tcholakova, Slavka, Denkov, Nikolai, Self-Assembly of Escin Molecules at the Air Water Interface as Studied by Molecular Dynamics, LANGMUIR, vol:33, issue:33, 2017, pages:8330-8341, ISSN (print):0743-7463, doi:10.1021/acs.langmuir.7b01719 2017
51 S. Tsibranska, A. Ivanova, S. Tcholakova, N. Denkov, Self-assembly of escin molecules at the air-water interface studied by molecular dynamics., Langmuir, vol:приета за печат, 2017, pages:8330-8341, Ref, Web of Science, PhD 2017
52 D. Cholakova, N. Denkov, S. Tcholakova, I. Lesov, S. Smoukov, Control of Drop Shape Transformations in Cooled Emulsions., Adv. Colloid Interface Sci., 2016, pages:90-107, doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.cis.2016.06.002, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2016), International, MSc 2016
53 N. Pagureva, S. Tcholakova, K. Rusanova, N. Denkov, T. Dimitrova, Factors Affecting the Coalescence Stability of Microbubbles., Colloids Surfaces A, vol:508, 2016, pages:21-29, doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.colsurfa.2016.08.012, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.78 - 2019), SCOPUS Quartile: Q2 (2016), PhD 2016
54 Katerina Stoyanova, Zahari Vinarov, Slavka Tcholakova, Improving ibuprofen solubility by surfactant-facilitated self-assembly into mixed micelles, Journal of Drug Delivery Science and Technology, 2016, doi:10.1016/j.jddst.2016.10.011, Ref, Web of Science, MSc 2016
55 S. Tcholakova, N. Politova, N. Denkov, Kinetics of Drop Breakage and Drop-Drop Coalescence in Turbulent Flow., Biomath Communications, 2016, doi:http://dx.doi.org/10.11145/cb.v3i1.687, PhD 2016
56 N. Denkov, D. Cholakova, S. Tcholakova, S. Smoukov, On the Mechanism of Drop Self-Shaping in Cooled Emulsions., Langmuir, 2016, pages:7985-7991, doi:10.1021/acs.langmuir.6b01626, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2016), International, MSc 2016
57 Z. Mitrinova, S. Tcholakova, N. Denkov, K.P. Ananthapadmanabhan, Role of interactions between cationic polymers and surfactants for foam properties, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, vol:489, 2016, pages:378-391, doi:10.1016/j.colsurfa.2015.10.034, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.76 - 2020), SCOPUS Quartile: Q2 (2016), International, PhD 2016
58 N. Pagureva, S. Tcholakova, K. Golemanov, N. Denkov, E. Pelan, S. Stoyanov, Surface properties of adsorption layers formed from triterpenoid and steroid saponins, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, vol:491, 2016, pages:18-28, doi:10.1016/j.colsurfa.2015.12.001, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2016), International, PhD 2016
59 Vinarova, Liliya, Vinarov, Zahari, Tcholakova, Slavka, Denkov, Nikolai D., Stoyanov, Simeon, Lips, Alex, The mechanism of lowering cholesterol absorption by calcium studied by using an in vitro digestion model, FOOD & FUNCTION, vol:7, issue:1, 2016, pages:151-163, ISSN (print):2042-6496, ISSN (online):2042-650X, doi:10.1039/c5fo00856e 2016
60 L. Vinarova, Z. Vinarov, S. Tcholakova, N. Denkov, S. Stoyanov, A. Lips, Мechanism of Lowering Cholesterol Absorption by Calcium Studied by In Vitro Digestion Model., Food & Function, vol:7, 2016, pages:151-163, doi:10.1039/C5FO00856E , Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.15 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2016), International, PhD 2016
61 S. Anachkov, S. Tcholakova, D. Dimitrova, N. Denkov, Narayanan Subrahmaniam, Panchanan Bhunia, Adsorption of linear alkyl benzene sulfonates on oil–water interface: Effects of Na+, Mg2+ and Ca2+ ions , Colloids and Surfaces A, 2015, pages:18-27, Ref, Web of Science, International 2015
62 Anachkov, Svetoslav E., Tcholakova, Slavka, Dimitrova, Dora T., Denkov, Nikolai D., Subrahmaniam, Narayanan, Bhunia, Panchanan, Adsorption of linear alkyl benzene sulfonates on oil-water interface: Effects of Nat(+) Mg2+ and Ca2+ ions, COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS, vol:466, 2015, pages:18-27, ISSN (print):0927-7757, ISSN (online):1873-4359, doi:10.1016/j.colsurfa.2014.10.059 2015
63 L. Vinarova, Z. Vinarov, V. Atanasov, I. Pantcheva, S. Tcholakova, N. Denkov, S. Stoyanov, Lowering cholesterol bioaccessibility and serum concentrations by saponins: in vitro and in vivo studies, Food Funct., vol:6, issue:2, 2015, pages:501-512, doi:10.1039/c4fo00785a, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.15 - 2020), PhD 2015
64 Vinarova, Liliya, Vinarov, Zahari, Atanasov, Vasil, Pantcheva, Ivayla, Tcholakova, Slavka, Denkov, Nikolai, Stoyanov, Simeon, Lowering of cholesterol bioaccessibility and serum concentrations by saponins: in vitro and in vivo studies, FOOD & FUNCTION, vol:6, issue:2, 2015, pages:501-512, ISSN (print):2042-6496, ISSN (online):2042-650X, doi:10.1039/c4fo00785a 2015
65 L. Vinarova, Z. Vinarov, B. Damyanova, S. Tcholakova, N. Denkov, S. Stoyanov, Mechanisms of Cholesterol and Saturated Fatty Acid Lowering by Quillaja saponaria Extract, Studied by in vitro Digestion Model. , Food Function, vol:6, issue:215, 2015, pages:1319-1330, doi:10.1039/C4FO01059K , Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2015), PhD 2015
66 F. Mustan, A. Ivanova, G. Madjarova, S. Tcholakova, N. Denkov, Molecular Dynamics Simulation of the Aggregation Patterns in Aqueous Solutions of Bile Salts at Physiological Conditions, J. Phys. Chem. B , vol:119, 2015, pages:15631-15643, doi:10.1021/acs.jpcb.5b07063, Ref, IF, IF (3.187 - ), Web of Science Quartile: Q1 (2015), SCOPUS, SJR ( - 2015), SCOPUS Quartile: Q1 (2015), PhD 2015
67 N. Denkov, S. Tcholakova, I. Lesov, D. Cholakova, S. Smoukov, Self-shaping of oil droplets via the formation of intermediate rotator phases upon cooling, Nature, vol:528, 2015, pages:392-395, doi:10.1038/nature16189, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2015), International, MSc 2015
68 I. Lesov, Slavka Tcholakova, N. D. Denkov, Drying of particle-loaded foams for production of porous materials: mechanism and theoretical modeling , RSC Advances , vol:4, 2014, pages:811-823, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.75 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2014), PhD 2014
69 I. Lesov, S. Tcholakova, N. Denkov, Factors Controlling the Formation and Stability of Foams Used as Precursors of Porous Materials., J. Colloid Interface Sci., том:426, 2014, стр.:9-21, doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.jcis.2014.03.067, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.54 - 2020), SCOPUS Quartile: Q2 (2014), PhD 2014
70 N. D. Denkov, K. G. Marinova, Slavka Tcholakova, Mechanistic understanding of the modes of action of foam control agents, Advances in Colloid and Interface Science, 2014, pages:57-67, Ref, IR , SCOPUS, SJR (2.27 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2014) 2014
71 K. Golemanov, S. Tcholakova, N. Denkov, E. Pelan, S. Stoyanov, The role of the hydrophobic phase in the unique rheological properties of saponin adsorption layers , Soft Matter, 2014, pages:7034-7044, doi:10.1039/C4SM00406J , Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2014), International 2014
72 Z. Mitrinova, Slavka Tcholakova, K. Golemanov, N.D. Denkov, M. Vethamuthu, K.P. Ananthapadmanabhan, Surface and foam properties of SLES + CAPB + fatty acid mixtures: Effect of pH for C12–C16 acids., Colloids and Surfaces A, vol:438, 2013, pages:186-198, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.76 - 2020), SCOPUS Quartile: Q2 (2013), International 2013
73 Z. Mitrinova, Slavka Tcholakova, J. Popova, N.D. Denkov, B. Dasgupta, K.P. Ananthapadmanabhan, Efficient Control of the Rheological and Surface Properties of Surfactant Solutions Containing C8−C18 Fatty Acids as Cosurfactants., Langmuir, 2013, pages:8255-8265, doi:10.1021/la401291a, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2013), International, PhD, MSc 2013
74 N. D. Denkov, Mitrinova, Z., Tcholakova, S., Popova, Z., Denkov, N., Dasgupta, Bivash R., Ananthapadmanabhan, K. P., Efficient Control of the Rheological and Surface Properties of Surfactant Solutions Containing C8-C18 Fatty Acids as Cosurfactants, LANGMUIR, vol:29, issue:26, 2013, pages:8255-8265, ISSN (print):0743-7463, doi:10.1021/la401291a 2013
75 K. Golemanov, Slavka Tcholakova, N. D. Denkov, E. Pelan, S. D. Stoyanov, Remarkably high surface visco-elasticity of adsorption layers of triterpenoid saponins., Soft Matter, 2013, pages:5738-5752, doi:10.1039/C3SM27950B , Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2013), International 2013
76 R. Petkova, Slavka Tcholakova, N. D. Denkov, Role of polymer–surfactant interactions in foams: Effects of pH and surfactant head group for cationic polyvinylamine and anionic surfactants., Colloids and Surfaces A, vol:438, 2013, pages:174-185, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.76 - 2020), SCOPUS Quartile: Q2 (2013), PhD 2013
77 N. D. Denkov, Mitrinova, Z., Tcholakova, S., Golemanov, K., Denkov, N., Vethamuthu, M., Ananthapadmanabhan, K. P., Surface and foam properties of SLES plus CAPB plus fatty acid mixtures: Effect of pH for C12-C16 acids, COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS, vol:438, issue:SI, 2013, pages:186-198, ISSN (print):0927-7757, ISSN (online):1873-4359, doi:10.1016/j.colsurfa.2012.12.011 2013
78 N. Politova, Slavka Tcholakova, K. Golemanov, N.D. Denkov, M. Vethamuthu, K.P. Ananthapadmanabhan, Effect of Cationic Polymers on Foam Rheological Properties, Langmuir, vol:28, 2012, pages:1115-1126, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2012), International, PhD 2012
79 Z. Vinarov, Y. Petkova, Slavka Tcholakova, N.D. Denkov, S. Stoyanov, E. Pelan, A. Lips, Effects of emulsifier charge and concentration on pancreatic lipolysis. 1. In the absence of bile salts, Langmuir, vol:28, 2012, pages:8127-8139, doi:10.1021/la300366m, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.04 - 2020), PhD, MSc 2012
80 Z. Vinarov, Slavka Tcholakova, B. Damyanova, Y. Atanasov, N. D. Denkov, S. Stoyanov, E. Pelan, A. Lips, Effects of emulsifier charge and concentration on pancreatic lipolysis: 2. Interplay of emulsifiers and biles, Langmuir, vol:28, 2012, pages:12140-12150, doi:10.1021/la301820w, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2012), International, PhD, MSc 2012
81 R. Petkova, Slavka Tcholakova, N. D. Denkov, Foaming and foam stability for mixed polymer-surfactant solutions: Effects of surfactant type and polymer charge, Langmuir, vol:28, 2012, pages:4996-5009, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.04 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2012), PhD 2012
82 Z. Vinarov, L. Petrova, S. Tcholakova, N. Denkov, S. Stoyanov, A. Lips, In Vitro Study of Triglyceride Lipolysis and Phase Distribution of the Reaction Products and Cholesterol: Effects of Calcium and Bicarbonate, Food & Function, vol:3, 2012, pages:1206-1220, doi:10.1039/c2fo30085k, Ref, Web of Science, International 2012
83 Z. Vinarov, L. Petrova, Slavka Tcholakova, N.D. Denkov, S. Stoyanov, A. Lips, In vitro study of triglyceride lipolysis and phase distribution of the reaction products and cholesterol: Effects of calcium and bicarbonate, Food and Function, vol:3, 2012, pages:1206-1220, doi:10.1039/C2FO30085K , Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2012), International, PhD 2012
84 Z. Vinarov, L. Petrova, S. Tcholakova, N. Denkov, S. Stoyanov, A. Lips, In vitro study of triglyceride lipolysis and phase distribution of the reaction products and cholesterol: effects of calcium and bicarbonate, Food & Function, vol:3, 2012, pages:1206-1220, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2012), International 2012
85 K. Golemanov, Slavka Tcholakova, N. D. Denkov, E. Pelan, S. Stoyanov, Surface shear rheology of saponin adsorption layers, Langmuir, vol:28, 2012, pages:12071-12084, doi:10.1021/la302150j, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2012), International 2012
86 S Tcholakova, Tcholakova, Slavka, Mitrinova, Zlatina, Golemanov, Konstantin, Denkov, Nikolai D., Vethamuthu, Martin, Ananthapadmanabhan, K. P., Control of Ostwald Ripening by Using Surfactants with High Surface Modulus, LANGMUIR, vol:27, issue:24, 2011, pages:14807-14819, ISSN (print):0743-7463, doi:10.1021/la203952p 2011
87 S. Tcholakova, Z. Mitrinova, K. Golemanov, N.D. Denkov, M. Vethamuthu, K.P. Ananthapadmanabhan, Control of Оstwald ripening by using surfactants with high surface modulus, Langmuir, vol:27, 2011, pages:14807-14819, doi:10.1021/la203952p, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.04 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2011), International, PhD 2011
88 S. Tcholakova, I. Lesov, K. Golemov, N.D. Denkov, S. Judat, R. Engel, T. Danner, Efficient emulsification of viscous oils at high drop volume fraction, Langmuir, vol:27, 2011, pages:14783-14796, doi:10.1021/la203474b, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.04 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2011), International, PhD 2011
89 R. Stanimirova, K. Marinova, Slavka Tcholakova, N.D. Denkov, S. Stoyanov, E. Pelan, Surface rheology of saponin adsorption layers, Langmuir, vol:27, 2011, pages:12486-12498, doi:10.1021/la202860u, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2011), International, PhD 2011
90 N. D. Denkov, Slavka Tcholakova, K. Golemov, A. Lips, Jamming in Sheared Foams and Emulsions, Explained by Critical Instability of the Films between Neighboring Bubbles and Drops, Physical Review Letters , 2009, pages:118302-0, doi:10.1103/PhysRevLett.103.118302, Ref, Web of Science, International 2009
91 N. D. Denkov, Slavka Tcholakova, K. Golemov, K. P. Ananthpadmanabhan, A. Lips, The role of surfactant type and bubble surface mobility in foam rheology, Soft Matter, 2009, pages:3389-3408, doi:10.1039/B903586A , Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.99 - 2020), International 2009
92 K. Golemanov, Slavka Tcholakova, N. D. Denkov, K. P. Ananthapadmanabhan, A. Lips, Breakup of bubbles and drops in steadily sheared foams and concentrated emulsions, Physical Review E, 2008, pages:51405-0, doi:10.1103/PhysRevE.78.051405, Ref, Web of Science, International, PhD 2008
93 S. Tcholakova, N. D. Denkov, A. Lips, Comparison of solid particles, globular proteins and surfactants as emulsifiers, Physical Chemistry Chemical Physics , vol:10, 2008, pages:1608-1627, doi:10.1039/B715933C , Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.05 - 2020), International 2008
94 K. Golemanov, N. D. Denkov, Slavka Tcholakova, M. Vethamuthu, A. Lips, Surfactant mixtures for control of bubble surface mobility in foam studies, Langmuir, 2008, pages:9956-9961, doi:10.1021/la8015386, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2008), International, PhD 2008
95 Slavka Tcholakova, N. D. Denkov, K. Golemanov, K. P. Ananthapadmanabhan, A. Lips, Theoretical model of viscous friction inside steadily sheared foams and concentrated emulsions, Physical Review E - Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics , 2008, pages:11405-0, doi:10.1103/PhysRevE.78.011405, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2008), International, PhD 2008
96 N. D. Denkov, Slavka Tcholakova, K. Golemov, K. P. Ananthapadmanabhan, A. Lips, Viscous Friction in Foams and Concentrated Emulsions under Steady Shear, Physical Review Letters, 2008, pages:138301-0, doi:10.1103/PhysRevLett.100.138301, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2008), International, PhD 2008
97 N. Vankova, Slavka Tcholakova, N. D. Denkov, V. Vulchev, I. B. Ivanov, T. Danner, Emulsification in turbulent flow: 1. Mean and maximum drop diameters in inertial and viscous regimes, Journal of Colloid and Interface Science , 2007, pages:363-0, doi:10.1016/j.jcis.2007.03.059, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.54 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2007), International, PhD 2007
98 N. Vankova, Slavka Tcholakova, N. D. Denkov, V. Vulchev, T. Danner, Emulsification in turbulent flow: 2. Breakage rate constants, Journal of Colloid and Interface Science, 2007, pages:612-0, doi:10.1016/j.jcis.2007.04.064, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.54 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2007), International, PhD 2007
99 Slavka Tcholakova, N. Vankova, N. D. Denkov, T. Danner, Emulsification in turbulent flow: 3. Daughter drop-size distribution, Journal of Colloid and Interface Science, 2007, pages:570-0, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.54 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2007), International, PhD 2007
100 Slavka Tcholakova, N. D. Denkov, I. B. Ivanov, B. Campbell, Coalescence stability of emulsions containing globular milk proteins, Advances of Colloid and Interface Science, 2006, pages:259-293, Ref, IR , SCOPUS, SJR (2.27 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2006), International 2006
101 Slavka Tcholakova, N. D. Denkov, D. Sidzhakova, B. Campbell, Effect of thermal treatment, ionic strength, and pH on the short and long-term coalescence stability of Beta-lactoglobulin emulsions, Langmuir, 2006, pages:6042-6052, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.04 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2006), International 2006
102 S Tcholakova, Tcholakova, Slavka, Denkov, Nikolai D., Sidzhakova, Doroteya, Campbell, Bruce, Effect of thermal treatment, ionic strength, and pH on the short-term and long-term coalescence stability of beta-lactoglobulin emulsions, LANGMUIR, vol:22, issue:14, 2006, pages:6042-6052, ISSN (print):0743-7463, doi:10.1021/la0603626 2006
103 N. D. Denkov, Slavka Tcholakova, K. Golemov, V. Subramanian, A. Lips, Foam-wall friction: Effect of air volume fraction for tangentially immobile bubble surface, Colloids and Surfaces A, 2006, pages:329-347, Ref, Web of Science, International, PhD 2006
104 K. Golemanov, Slavka Tcholakova, P. Kralchevsky, K. P. Ananthapadmanabhan, A. Lips, Latex-Particle-Stabilized Emulsions of Anti-Bancroft Type, Langmuir, 2006, pages:4968-4977, doi:10.1021/la0603875, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.04 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2006), International, PhD 2006
105 H. Steiner, R. Teppner, G. Brenn, N. Vankova, Slavka Tcholakova, N. Denkov, Numerical simulation and experimental study of emulsification in a narrow-gap homogenizer, Chemical Engineering Science, 2006, pages:5841-5855, Ref, Web of Science, International, PhD 2006
106 K. Golemanov, Slavka Tcholakova, N. D. Denkov, T. Gurkov, Selection of surfactants for stable paraffin-in-water dispersions, undergoing solid-liquid transition of the dispersed particles, Langmuir, 2006, pages:3560-0, doi:10.1021/la053059y, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.04 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2006), PhD 2006
107 Slavka Tcholakova, N. D. Denkov, D. Sidzhakova, I. B. Ivanov, B.Campbell, Effects of electrolyte concentration and pH on the coalescence stability of beta-lactoglobulin emulsions: Experiment and interpretation., Langmuir, 2005, pages:4842-0, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.04 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2005), International 2005
108 Marinova, KG, Christova, D, Tcholakova, S, Efremov, E, Denkov, ND, Hydirophobization of glass surface by adsorption of poly(dimethylsiloxane), LANGMUIR, vol:21, issue:25, 2005, pages:11729-11737, ISSN (print):0743-7463, doi:10.1021/la051690t 2005
109 Marinova, KG, Christova, D, Tcholakova, S, Efremov, E, Denkov, ND, Hydirophobization of glass surface by adsorption of poly(dimethylsiloxane), LANGMUIR, vol:21, issue:25, 2005, pages:11729-11737, ISSN (print):0743-7463, doi:10.1021/la051690t 2005
110 K. G. Marinova, D. Christova, Slavka Tcholakova, E. Efremov, N. D. Denkov, Hydrophobization of Glass Surface by Adsorption of Poly(dimethylsiloxane), Langmuir, 2005, pages:11729-0, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2005) 2005
111 Slavka Tcholakova, N. D. Denkov, I. B. Ivanov, R. Marinov, Evaluation of short-term and long-term stability of emulsions by centrifugation and NMR, Bulg. J. Phys. , 2004, стр.:96-110 2004
112 P. S. Denkova, Slavka Tcholakova, N. D. Denkov, K. D. Danov, B. Campbell, C. Shawl, D. Kim, Evaluation of the Precision of Drop-Size Determination in Oil/Water Emulsions by Low Resolution NMR Spectroscopy, Langmuir, vol:20, issue:26, 2004, pages:11402-11413, doi:10.1021/la048649v, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.04 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2004), International 2004
113 Slavka Tcholakova, N. D. Denkov, T. Danner, Role of surfactant type and concentration for the mean drop size during emulsification in turbulent flow, Langmuir, 2004, pages:7444-0, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2004), International 2004
114 Slavka Tcholakova, N. D. Denkov, D. Sidzhakova, I. B. Ivanov, B. Campbell, Interrelation between drop size and protein adsorption at various emulsification conditions, Langmuir, 2003, pages:5640-0, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2003) 2003
115 K. G. Marinova, Slavka Tcholakova, N. D. Denkov, S. Roussev, M. Deruelle, Model studies on the mechanism of deactivation (exhaustion) of mixed oil-silica antifoams, Langmuir, 2003, стр.:3084-0, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2003) 2003
116 Slavka Tcholakova, N. D. Denkov, I. B. Ivanov, B. Campbell, Coalescence in Beta-Lactoglobulin-stabilized emulsions: Effects of protein adsorption and drop size, Langmuir, 2002, pages:8960-0, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.04 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2002), International 2002
117 A. Hadjiiski, Slavka Tcholakova, I. B. Ivanov, T. D. Gurkov, E. Leonard, Gentle Film Trapping Technique with Application to Drop Entry Measurements, Langmuir, 2002, pages:127-138, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.04 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2002), International 2002
118 K. G. Marinova, N. D. Denkov, Slavka Tcholakova, M. Deruelle, Model Studies of the Effect of Silica Hydrophobicity on the Efficiency of Mixed Oil-Silica Antifoams, Langmuir, 2002, стр.:8761-0, Ref, Web of Science 2002
119 N. D. Denkov, Slavka Tcholakova, K. G. Marinova, A. Hadjiiski, Role of oil spreading for the efficiency of mixed oil-solid antifoams, Langmuir, 2002, pages:5810-0, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2002) 2002
120 A. Hadjiiski, Slavka Tcholakova, N. D. Denkov, P. Durbut, G. Broze, A. Mehreteab, Effect of Oily Additives on Foamability and Foam Stability: 2. Entry Barriers, Langmuir, 2001, pages:7011-0, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2001), International 2001
121 Slavka Tcholakova, N. D. Denkov, R. Borwankar, B. Campbell, Van der Waals interaction between two truncated spheres covered by a uniform layer (deformed drops, vesicles, or bubbles), Langmuir, 2001, Ref, Web of Science, в сътрудничество с чуждестранни учени 2001
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 N. Denkov, S. Tcholakova, I. Lesov, FROM FOAMED SUSPENSIONS TO FUNCTIONAL POROUS MATERIALS, Международна научна конференция “УНИТЕХ’18” – Габрово, 2018, pages:501-505, ISSN (online):2603-378X 2018
2 Slavka Tcholakova, I. Lesov, K. Golemov, N.D. Denkov, S. Judat, Drop size in concentrated emulsions, obtained by rotor-stator homogenization, 5th World Congress on Emulsions, Lyon 2010, 2010, International, PhD 2010
3 Slavka Tcholakova, N. D. Denkov, D. Hristova, M. Deruelle, Emulsification and emulsion stability of silica-charged silicone oils, 5th World Congress on Emulsions, Lyon 2010, 2010 2010
4 N. Denkov, Slavka Tcholakova, K. Golemov, A. Lips, Viscous friction in sheared concentrated emulsions and foams, 5th World Congress on Emulsions, Lyon 2010, 2010 2010
5 N. D. Denkov, Slavka Tcholakova, K. Golemov, T. Hu, A. Lips, Theoretical model of viscous friction inside steadily sheared foams and concentrated emulsions, AIP Conference Proceedings, 2008, pages:902-904, Ref, International 2008
6 N. D. Denkov, Slavka Tcholakova, I. B. Ivanov, Globular proteins as emulsion stabilizers - similarities and differences with surfactants and solid particles, 4th World Congress on Emulsions, Lyon 2006, 2006 2006
7 Slavka Tcholakova, N. Vankova, N. D. Denkov, I. B. Ivanov, T. Danner, Kinetics of Drop Breakup During Emulsification in Turbulent Flow, Proceedings of the 4th World Congress on Emulsions, Lyon, France, 2006, 2006, PhD 2006
8 Ivanov, IB, Denkov, ND, Marinova, KG, Tcholakova, SS, Gurkov, TD, Role of the surface coverage for the stability of drops and bubbles., ABSTRACTS OF PAPERS OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, vol:225, 2003, ISSN (print):0065-7727 2003
9 Slavka Tcholakova, N. D. Denkov, I. B. Ivanov, B. Campbell, Coalescence in protein stabilized emulsions, Third World Congress on Emulsions, Lyon 2002, 2002 2002
10 N. D. Denkov, K. G. Marinova, Slavka Tcholakova, M. Deruelle, Mechanism of foam destruction by emulsions of PDMS-silica mixtures, Third World Congress on Emulsions, Lyon 2002, 2002 2002
11 N. D. Denkov, Slavka Tcholakova, I. B. Ivanov, B. Campbell, Methods for Evaluation of Emulsion Stability at a Single Drop Level., Proceedings of Third World Congress on Emulsions, September, 2002, Lyon, France, 2002, в сътрудничество с чуждестранни учени 2002
12 A. Hadjiiski, N. D. Denkov, Slavka Tcholakova, I. B. Ivanov, Role of Entry Barriers in the Foam Destruction by Oil Drops., Adsorption and Aggregation of Surfactants in Solution, редактор/и:K. Mittal, D. Shah, издателство:Marcel Dekker: New York, 2002, стр.:465-500 2002
13 I. B. Ivanov, E. Basheva, Th. D. Gurkov, A. Hadjiiski, L. Arnaudov, N. Vassileva, Slavka Tcholakova, B. Campbell, Stability of oil-in-water emulsions containing protein, Food Colloids: Fundamentals of formulation, editor/s:E. Dickinson and R. Miller, Publisher:Royal Society of Chemistry, Cambridge, 2001, pages:73-90, Ref, International 2001
Студия в сборник (на конференция и др.)
Hadjiiski, AD, Denkov, ND, Tcholakova, SS, Ivanov, IB, Role of entry barriers in foam destruction by oil drops, ADSORPTION AND AGGREGATION OF SURFACTANTS IN SOLUTION, vol:109, 2003, pages:465-500, ISBN:0-8247-0843-1 2003
Участие в конференция
1 Пленарен доклад, Славка Чолакова, Interfacial, foaming and emulsion properties of natural surfactants saponins 2022
2 Постер, S. Tsibranska, A. Ivanova, S. Tcholakova, N. Denkov, Molecular dynamics simulation of surfactant-stabilized hexadecane-water interface upon cooling 2021
3 Пленарен доклад, Diana Cholakova, Desislava Glushkova, Slavka Tcholakova and Nikolai Denkov, Spontaneous nanoparticle formation with lipids undergoing polymorphic phase transitions 2021
4 Секционен доклад, Vladimir Katev, Zahari Vinarov, Slavka Tcholakova, N. Denkov, Effect of lipid digestion products and phospholipids on fenofibrate solubility in biorelevant media 2020
5 Постер, Desislava Glushkova, Diana Cholakova, Slavka Tcholakova, Nikolai Denkov, Zhulieta Valkova, Stoyan K. Smoukov, Multilayer formation in “self-shaping” drops: X-ray characterization 2019
6 Секционен доклад, Sonya Tsibranska, Anela Ivanova, Slavka Tcholakova, Nikolai Denkov, Structure of dense adsorption layers of escin at the air-water interface studied by molecular dynamics simulations 2019
7 Пленарен доклад, N. Denkov, D. Cholakova, S. Tcholakova and S. K. Smoukov, Self-shaping droplets: from spheres to platelets with flagella 2019
8 Секционен доклад, Diana Cholakova, Zhulieta Valkova, Nikolai Denkov, Slavka Tcholakova, Stoyan K. Smoukov, Symmetry break in emulsion droplets of mixed alkanes upon cooling 2019
9 Секционен доклад, Slavka Tcholakova, Nikolai Denkov, Efficient methods for preparation of emulsions and nanoemulsions 2019
10 Секционен доклад, Fatmegyul Mustan, Nadya Politova, Zahari Vinarov, Slavka Tcholakova, Damiano Rosseti, Pip Rayment, Surface and foam propertis of nonionic surfactants at high sucrose concentration 2019
11 Постер, S. Tsibranska-Gyoreva, S. Tcholakova, K. Golemanov, N. Denkov, E. Pelan, S. Stoyanov, Extremely high elasticity of emulsions, stabilized by yucca schidigera saponins 2019
12 Постер, F. Mustan, N. Politova-Brinkova, Z. Vinarov, S. Tcholakova, D. Rossetti, P. Rayment, Surface properties of nonionic surfactant solutions at high sugar concentration 2019
13 Секционен доклад, Vladimir Katev, Zahari Vinarov, Denica Radeva, Slavka Tcholakova, Nikolai Denkov, Solubility of fenofibrate in human gastro-intestinal tract model 2019
14 Секционен доклад, S.K. Smoukov, N. Denkov, D. Cholakova, S.Tcholakova, I.Lesov, Zh.Valkova, A.Khaldi, T.Wang, DROPLET ROBOTICS – EMERGING BOTTOM-UP INTELLIGENCE 2019
15 Секционен доклад, Zhulieta Valkova, Diana Cholakova, Slavka Tcholakova, Nikolai Denkov, Stoyan Smoukov, Self-emulsification and nano-emulsion formation via cooling-heating cycles 2019
16 Постер, Делян Кръстев, Захари Винаров, Анет Мюлерц, Слaвка Чолакова, Мембранна проницаемост на фенофибрат солюбилизиран в мицели на сърфактанти 2019
17 Секционен доклад, Zh. Valkova, D. Cholakova, S. Tcholakova, N. Denkov, S. K. Smoukov, Multilayer formation in Self-Shaping emulsion droplets 2019
18 Секционен доклад, Fatmegyul Mustan, Anela Ivanova, Slavka Tcholakova, Effect of Ca2+ on the kinetics of adsorption of LAS and SLES molecules studied by molecular dynamics 2019
19 Секционен доклад, Nikolai Denkov, Slavka Tcholakova, Protein-stabilized emulsions and nanoemulsions 2019
20 Постер, Fatmegyul Mustan, Nadya Politova, Zahari Vinarov, Slavka Tcholakova, Damiano Rosseti, Pip Rayment, Surface properties of nonionic surfactants at high sucrose concentration 2019
21 Секционен доклад, Diana Cholakova, Nikolai D. Denkov, Slavka Tcholakova, Ivan Lesov, Zhulieta Valkova, Stoyan K. Smoukov, Self-Shaping Droplets 2019
22 Секционен доклад, Z. Vinarov, V. Katev, N. Burdzhiev, S. Tcholakova, N. Denkov, Impact of Surfactant−Bile Interactions on the Solubility of Hydrophobic Drugs in Biorelevant Dissolution Media 2019
23 Пленарен доклад, N. Denkov, D. Cholakova, S. Tcholakova, S. Smoukov, Self-shaping and self-fragmentation of droplets in cooled emulsions: a new approach for fabrication of micro- and nanoparticles of various shapes 2019
24 Пленарен доклад, Slavka Tcholakova, Emulsions and microemulsions 2018
25 Секционен доклад, N. Denkov, S. Tcholakova, N. Politova, Z. Valkova, Self-regulation of foam volume and bubble size during foaming via shear mixing 2018
26 Секционен доклад, Славка Чолакова, Control of drop shape transformations in cooled emulsions 2018
27 Пленарен доклад, Slavka Tcholakova, Formation, stability and flow properties of foams 2018
28 Секционен доклад, S. Tcholakova, N. Denkov, Role of polymer-surfactant interactions for foam properties 2018
29 Пленарен доклад, N. Denkov, S. Tcholakova, I. Lesov, From foamed suspensions to functional porous materials 2018
30 Секционен доклад, Slavka Tcholakova, Nikolai Denkov, Shear and dilatational viscoelasticity of saponin adsorption layers 2018
31 Секционен доклад, Nikolai Denkov, Slavka Tcholakova, Control of surfactant solution rheology using medium-chain cosurfactants 2018
32 Постер, Borislava Damyanova, Slavka Tcholakova, Nikolai Denkov, Influence of the hydrodynamic conditions, surfactant type and surfactant concentration on solution foaminess 2017
33 Секционен доклад, Slavka Tcholakova, I. Lesov, N. Denkov, Preparation of porous materials by using direct foaming method 2017
34 Секционен доклад, N. Denkov, S. Tcholakova, D. Cholakova, I. Lesov, Zh. Valkova S. K. Smoukov, Self-shaping droplets: from spheres to platelets with “flagella” 2017
35 Постер, Z. Vinarov, S. Tcholakova, N. D. Denkov, Cost-effective delivery of hydrophobic drugs by surfactant solubilization: fundamental insights for practical applications 2017
36 Секционен доклад, Nikolai Denkov, Slavka Tcholakova, Zhulieta Valkova, Diana Cholakova, Zahari Vinarov, Ivan Lesov, Stoyan K. Smoukov, Efficient self-emulsification via cooling-heating cycles 2017
37 Постер, N. Politova, S. Tcholakova, N.D. Denkov, Factors affecting the stability of water-oil-water emulsion films 2017
38 Секционен доклад, Slavka Tcholakova, Nikolai Denkov, Kinetics of drop breakage and drop-drop coalescence in turbulent flow 2017
39 Постер, Zlatina Mitrinova, Maria Chenkova, Slavka Tcholakova, Nikolai D. Denkov, Role of co-surfactants for rheological and surface properties of SLES+CAPB solutions 2016
40 Пленарен доклад, Slavka Tcholakova, Nadya Politova, Nikolai Denkov, Kinetics of Drop Breakage and Drop-Drop Coalescence in Turbulent Flow 2016
41 Пленарен доклад, Славка Чолакова, Role of surfactant adsorption layers for dynamic foam properties 2016
42 Пленарен доклад, Славка Чолакова, Спонтанни промени във формата на капките и самоемулгиране при термично циклиране на емулсии 2016
43 Постер, Z. Mitrinova, S. Tcholakova, N. Denkov, K.P. Ananthapadmanabhan , Role of interactions between surfactants and cationic polymers for foam properties 2015
44 Секционен доклад, Slavka Tcholakova, Nikolai Denkov, Physico-chemical Control of Bubble Ostwald Ripening on Foams 2015
45 Секционен доклад, Mitrinova Z., Popova Z., Tcholakova S., Denkov N.D., Dasgupta B., Ananthapadmanabhan K. , Еfficient control of the bulk and surface rheological properties by using C8-C18 fatty acids as co-surfactants 2015
46 Постер, K. Golemanov, S. Tcholakova, N. Borisova, N. Denkov, E. Pelan, S. D. Stoyanov, , Interfacial rheological properties of saponin adsorption layers 2015
47 Постер, K. Golemanov, S. Tcholakova, F. Mustan, N. Borisova, N. Denkov, E. Pelan, S. D. Stoyanov, Kinetics of Ostwald ripening in foams, stabilized with saponins 2015
48 Секционен доклад, S. Stoyanov, N. Denkov, K. Golemanov, S. Tcholakova, N. Borisova, E. Pelan, Surface dilatational rheology of triterpenoid and steroid saponins on the air/water interface 2015
49 Пленарен доклад, S. Tcholakova, N. Denkov , Physico-chemical control of bubble Ostwald ripening in foams 2015
50 Секционен доклад, Marinova K.G., Tcholakova S., Denkov N.D. , Antifoam action in dynamic conditions 2015
51 Постер, K. Golemanov, S. Tcholakova, N. Denkov, E. Pelan, S. D. Stoyanov,, Surface shear rheometry of saponins: measurement and modeling 2015
52 Постер, Z Vinarov, D Radeva, S Tcholakova, N D Denkov., Micellar solubilization of fenofibrate by saponins and classical surfactants 2015
53 Секционен доклад, S. Tcholakova, N. Denkov, Physico-chemical control of bubble Ostwald ripening in foams 2014
54 Постер, N. D. Denkov, S. Tcholakova, Physico-chemical control of foam properties. 2014
55 Секционен доклад, N. D. Denkov, S. Tcholakova, I. Lesov, Porous ceramic materials from foam precursors - design rules. 2014
56 Постер, Borislava Damyanova, Roslava Petrova, Slavka Tcholakova, Nikolai Denkov, Foamability and foam stability at low surfactant concentrations 2014
57 Секционен доклад, N. D. Denkov, Z. Vinarov, S. Tcholakova, S. Stoyanov, Physical chemistry and biophysics of fat digestion. 2014
58 Секционен доклад, S. Tcholakova, N. Denkov, Kinetics of drop breakage and drop-drop coalescence during emulsification in turbulent flow 2014
59 Секционен доклад, Slavka Tcholakova, Nikolai Denkov, Physico-chemical control of bubble Оstwald ripening in foams 2014
60 Постер, Boryana Ralcheva, Borislava Damyanova, Slavka Tcholakova, Nikolai Denkov, Stability of foam films under dynamic conditions 2013
61 Постер, Z. Mitrinova, S. Tcholakova, K. Golemanov, N. Denkov, M. Vethamuthu, K.P. Ananthapadamanabhan, Surface and foam properties of SLES + CAPB + fatty acid mixtures: Effect of pH for C12-C16 acids 2013
62 Постер, Zahari Vinarov, Liliya Petrova, Borislava Damyanova, Slavka Tcholakova, Nikolai Denkov, Simeon Stoyanov¬, Mechanism of cholesterol and saturated fatty acids lowering by Quillaja saponaria extract, studied by in-vitro digestion model 2013
63 Постер, K. Golemanov, S. Tcholakova, N. Denkov, E. Pelan, S. Stoyanov, Comparison of the surface rheological behavior of saponins on air/water and oil/water interface 2013
64 Постер, Z. Vinarov, B. Damyanova, Y. Petkova, Y. Atanasov, S. Tcholakova, N. Denkov, S. Stoyanov, A. Lips, In-vitro study of the effect of surfactants on triglyceride lipolysis under conditions mimicking the human digestive tract 2013
65 Постер, Borislava Damyanova, Roslava Petrova, Slavka Tcholakova, Nikolai Denkov, Foamability and foam stability at low surfactant concentrations 2013
66 Постер, Liliya Petrova, Zahari Vinarov, Slavka Tcholakova, Nikolai Denkov, Simeon Stoyanov, Alex Lips, Mechanism of cholesterol lowering by calcium, as studied in vitro 2013
67 Постер, Z. Vinarov, L. Petrova, S. Tcholakova, N. Denkov, S. Stoyanov, A. Lips, Lowering of serum cholesterol by saponin extracts: In-vitro and in-vivo studies 2013
68 Постер, Radka Petkova, Slavka Tcholakova, Nikolai D. Denkov, Role of polymer-surfactant interactions in foams 2013
69 Пленарен доклад, N. Denkov, S. Tcholakova, Physico-chemical control of foam properties 2013
70 Постер, L. Petrova, Z. Vinarov, S. Tcholakova, N. Denkov, S. Stoyanov, A. Lips, Mechanism of cholesterol lowering by calcium, as studied in vitro 2013
71 Постер, N. Politova, S. Tcholakova, K. Golemanov, N. D. Denkov, M. Vethamuthu, K.P. Ananthapadmanabhan, Effect of cationic polymers on foam rheological properties 2013
72 Секционен доклад, I. Lesov, S. Tcholakova, N. Denkov, Mechanism of Drying of Silica-Stabilized Foams: Experiment and Theoretical Interpretation 2013
73 Постер, Nevena Borisova, Konstantin Golemanov, Slavka Tcholakova, Nikolai Denkov, Edward Pelan, Simeon Stoyanov, Surface dilatational properties of triterpenoid and steroid saponins on the air-water interface 2013
74 Секционен доклад, K. Golemanov, S. Tcholakova, N. Denkov, E. Pelan, S. Stoyanov, Comparison of surface shear rheological properties of triterpenoid and steroid saponins on air-water interface 2013
75 Пленарен доклад, N. Denkov, I. Lesov, S. Tcholakova , Foamed suspensions as precursors for production of porous materials with hierarchical pore size distribution 2013
76 Постер, Zhulieta Popova, Zlatina Mitrinova, Slavka Tcholakova, Nikolai Denkov, D. Bivash, K.P. Ananthapadmanabhan, Efficient control of the rheological and surface properties of surfactant solutions, containing C8-C18 fatty acids as cosurfactants 2013
77 Пленарен доклад, S. Tcholakova, How important is bile in fat digestion? 2013
78 Постер, Ivan Lesov, Monika Kovadjieva, Konstantin Golemanov, Radka Petkova, Slavka Tcholakova, Nikolai Denkov, Formation and stability of foams prepared by concentrated silica suspensions and amphoteric surfactant 2013
79 Секционен доклад, S. Tcholakova, N. Vankova, N. Denkov, Kinetics of drop breakage and drop-drop coalescence in turbulent flow 2013
80 Постер, K. Golemanov, F. Mustan, S. Tcholakova, N. Denkov, E. Pelan, S. Stoyanov, Impact of the surface rheology on the kinetics of Ostwald ripening of foams stabilized with saponins 2013
81 Постер, Kristina Neshkova, Konstantin Golemanov, Slavka Tcholakova, Nikolai Denkov, Edward Pelan, Simeon Stoyanov, Relation between surface rheological properties and foam film behavior of saponin solutions 2013
82 Постер, Ivan Lesov, Slavka Tcholakova, Nikolai Denkov, Drying of silica-stabilized foams: experiment and theoretical interpretation 2013
83 Постер, Dilek Gazolu, Slavka Tcholakova, Nikolai Denkov, Adsorption on solid surfaces: Effect of surfactant and calcium 2013
84 Секционен доклад, I. Lesov, K. Golemanov, R. Petkova, M. Kovadjiiska, S. Tcholakova, N. Denkov, Formation and stability of foams prepared by concentrated silica suspensions 2012
85 Постер, Z. Vinarov, B. Damyanova, Y. Petkova, Y. Atanasov, S. Tcholakova, N. Denkov, S. Stoyanov, A. Lips, In-vitro study of the effect of surfactants on triglyceride lipolysis under conditions mimicking the human digestive tract 2012
86 Постер, N. Politova, S. Tcholakova, K. Golemanov, N. Denkov, M. Vethamuthu, K.P. Ananthapadmanabhan, Effect of cationic polymers on foam rheological properties 2012
87 Постер, K. Golemanov, N. Politova, S. Tcholakova, N. Denkov, M. Vethamuthu, K. P. Ananthapadmanabhan, A. Lips, Effect of cationic polymers on the foam rheological properties 2012
88 Секционен доклад, N. Denkov, S. Tcholakova, Role of surface forces in stabilization of foams and emulsions 2012
89 Секционен доклад, S. Tcholakova, Z. Mitrinova, K. Golemanov, N. D. Denkov, Ostwald Ripening in Foams 2012
90 Постер, R. Petkova, S. Tcholakova, N. Denkov, Foaming and foam stabiity for mixed polymer-surfactant solutions 2012
91 Секционен доклад, S. Tcholakova, N. Politova, K. Golemanov, N. D. Denkov, M. Vethamuthu, K.P. Ananthapadmanabhan, Effect of cationic polymers on foam rheological properties 2012
92 Секционен доклад, K. Golemanov, N. Politova, S. Tcholakova, N. Denkov, K. P. Ananthapadmanabhan, A. Lips, Effect of cationic polymers on the foam rheological properties 2012
93 Секционен доклад, S. Tcholakova, I. Lesov, K. Golemanov, N. D. Denkov, S. Judat, R. Engel, T. Danner, Efficient emulsification of viscous oils at high drop volume fraction 2012
94 Постер, Z. Vinarov, B. Damyanova, Y. Petkova, Y. Atanasov, S. Tcholakova, N. Denkov, S. Stoyanov, A. Lips, In-vitro study of the effect of surfactants on triglyceride lipolysis under conditions mimicking the human digestive tract 2012
95 Секционен доклад, N. Denkov, S. Tcholakova, Rheology of steadily sheared foams – experimental facts and theoretical modeling 2012
96 Постер, K. N. Golemanov, S. Tcholakova, N. Denkov, E. Pelan, S. Stoyanov, Surface shear rheology of adsorption layers of Quillaja and Yucca saponins on the air/water surface 2012
97 Пленарен доклад, N. Denkov, I. Lesov, S. Tcholakova, Formation and stability of foams, prepared by concentrated silica suspensions 2012
98 Пленарен доклад, N. Denkov, S. Tcholakova, Surfactants and Polymers at Interfaces 2012
99 Секционен доклад, S. Tcholakova, N. Denkov, Foamability at low surfactant concentrations – effects of soil and calcium 2012
100 Пленарен доклад, N. Denkov, S. Tcholakova, Z. Vinarov, S. Stoyanov, A. Lips , Enzymes in Digestion 2012
101 Секционен доклад, K. N. Golemanov, N. Politova, S. Tcholakova, N. Denkov, K. P. Ananthapadmanabhan, A. Lips, Effect of cationic polymers on the foam rheological properties 2012
102 Постер, K. Golemanov, S. Tcholakova, N. Denkov, E. Pelan, S. Stoyanov, Surface shear rheology of triterpenoid and steroid saponins on the air / water interface 2012
103 Секционен доклад, K. Golemanov, S. Tcholakova, N. Denkov, E. Pelan, S. Stoyanov, Surface shear rheology of adsorption layers of quillaja and yucca saponins on the air/water surface 2012
104 Секционен доклад, Z. Vinarov, L. Ivanova, S. Tcholakova, N. Denkov, A novel lipid digestion model for the in vitro study of bioavailability of poorly water-soluble compounds 2012
105 Пленарен доклад, N. Denkov, S. Tcholakova, Foam boosting by cosurfactants and polymers at low surfactant concentrations 2012
106 Пленарен доклад, N. Denkov, S. Tcholakova, S. Stoyanov, A. Lips, Enzymes in Cleaning 2012
107 Постер, S. Tcholakova, Z. Mitrinova, K. Golemanov, N. D. Denkov, M. Vethamuthu, K.P. Ananthapadmanabhan, Control of Ostwald Ripening by Using Surfactants with High Surface Modulus 2012
108 Постер, L. Petrova, Z. Vinarov, S. Tcholakova, N. Denkov, S. Stoyanov, A. Lips, Effects of calcium and bicarbonate on phase distribution of the reaction products and cholesterol as studied in vitro model 2012
109 Секционен доклад, Славка Чолакова, Ин-витро изследвания на факторите, определящи усвояването на холестерол и мастни киселини в храносмилателния тракт 2012
110 Постер, Z. Vinarov, B. Damyanova, Y. Petkova, Y. Atanasov, S. Tcholakova, N. Denkov, S. Stoyanov, A. Lips, In-vitro study of the effect of emulsifier type and concentration on pancreatic lipolysis 2012
111 Пленарен доклад, N. D. Denkov, S. Tcholakova, Particles as surfactants and antifoams 2011
112 Постер, D. Dimitrova, S. Tcholakova, K.G. Marinova, N. Denkov, K.P. Ananthapadmanabhan, Surface rheological properties of surfactant mixtures 2010
113 Секционен доклад, S. Tcholakova, I. Lesov, K. Golemanov, N. D. Denkov, S. Judat, Drop size in concentrated emulsions, obtained by rotor-stator homogenization 2010
114 Секционен доклад, N.D. Denkov, I. Lesov, K. Golemanov, S. Tcholakova, S. Judat, Drop breakup in emulsions with high concentration of dispersed phase 2010
115 Секционен доклад, S. Tcholakova, Z. Mitrinova, K. Golemanov, N. D. Denkov, A. Lips, Ostwald ripening in foams and concentrated emulsions 2010
116 Постер, R. Petkova, S. Tcholakova, D. Sidzhakova, N.D. Denkov, Role of polymer-surfactant interaction 2010
117 Постер, I. Lesov, S. Tcholakova, K. Golemanov, N.D. Denkov, S. Judat, Drop size in concentrated emulsions, obtained by rotor-stator homogenization 2010
118 Пленарен доклад, S. Tcholakova, N. Denkov, Emulsification 2010
119 Постер, Z. Vinarov, S. Alatova, Y. Atanasov, Y. Petkova, S. Tcholakova, N. Denkov, S. Stoyanov, A. Lips, Effect of surfactants on lipase activity under conditions mimicking the human digestive tract 2010
120 Постер, N. D. Denkov, S. Tcholakova, K. Golemanov, A. Lips, Viscous friction in sheared concentrated emulsions and foams 2010
121 Постер, K. Golemanov, S. Tcholakova, N.D. Denkov, K.P. Ananthpadmanabhan, A. Lips, Role of surfactants in foam rheology 2010
122 Пленарен доклад, N. Denkov, S. Tcholakova, Surfactants – classification, features, and applications 2010
123 Пленарен доклад, N. D. Denkov, S. Tcholakova, K. Golemanov, A. Lips, Viscous friction in sheared foams and emulsions 2010
124 Секционен доклад, S. Tcholakova, N. D. Denkov, D. Hristova, M. Deruelle, Emulsification and emulsion stability of silica-charged silicone oils 2010
125 Секционен доклад, N. D. Denkov, K. Golemanov, S. Tcholakova, A. Lips, Optical observation of dynamic wetting films formed between bubbles and moving solid wall 2009
126 Секционен доклад, N. Denkov, S. Tcholakova, K. Golemanov, On the effect of bubble surface mobility in Bretherton problem 2009
127 Пленарен доклад, N. D. Denkov, S. Tcholakova, Protease activity: Role of surfactants and calcium 2009
128 Пленарен доклад, N. Denkov, S. Tcholakova, K. Golemanov, A. Lips, Role of bubble surface properties in steadily sheared foams 2009
129 Секционен доклад, N. D. Denkov, S. Tcholakova, K. Golemanov, K. P. Ananthapadmanabhan and Alex Lips, Viscous Friction Inside Steadily Sheared Foams and Concentrated Emulsions 2009
130 Секционен доклад, N. Denkov, S. Tcholakova, K. Golemanov, A. Lips, Jamming in sheared foams and emulsions,explained by critical instability of the films between neighboring bubbles and drops 2009
131 Секционен доклад, S. Tcholakova, N.D. Denkov, N. Vankova and T. Danner, Drop Breakage During Emulsification - Experiments and Data Interpretation 2009
132 Постер, D. Dimitrova, F. Ravera, L. Liggieri, S. Tcholakova, K. Marinova, Surface dilatational rheological properties of surfactant mixtures 2009
133 Секционен доклад, Славка Чолакова, Emulsions with high concentration of dispersed phase 2009
134 Секционен доклад, S. Tcholakova, N. Denkov, D. Hristova, Emulsification and emulsion stability of silica-charged silicone oils 2009
135 Постер, S. Tcholakova, Z. Mitrinova, K. Golemanov, N. D. Denkov, A. Lips, Control of Оstwald ripening by using surfactants 2009
136 Секционен доклад, N. D. Denkov, D. Dimitrova, S. Tcholakova, K. Marinova, L. Liggieri, F. Ravera, Surfactant Mixtures with High Surface Modulus – Characterization and Application in Foam Studies 2009
137 Постер, S. Tcholakova, N. Vankova, N. D. Denkov, Drop breakup during emulsification in turbulent flow: experiments and data interpretation 2009
138 Постер, N. D. Denkov, S. Tcholakova, K. Golemanov, A. Lips, Role of surfactants in foam rheology 2009
139 Пленарен доклад, N. D. Denkov, S. Tcholakova, K. P. Ananthapadmanabhan, Alex Lips, Selection of Surfactants for Improved Foam Properties 2009
140 Секционен доклад, K. Golemanov, S. Tcholakova, N. Denkov, A. Lips, Bubble and drop breakup in steadily sheared foam and concentrated emulsions 2009
141 Постер, I. B. Ivanov, S. Tcholakova, N. D. Denkov, A. Lips, Comparison of solid particles, globular proteins, and surfactants as emulsifiers 2008
142 Постер, N. Denkov, S. Tcholakova, K. Golemanov, T. Hu, A. Lips, Theoretical model of viscous friction inside steadily sheared foams and concentrated emulsions 2008
143 Секционен доклад, N. Denkov, S. Tcholakova, K. Golemanov, K.P. Ananthapadmanabhan, A. Lips, Theoretical model of viscous friction inside steadily sheared foams and concentrated emulsions 2008
144 Пленарен доклад, Славка Чолакова, Drop breakage and coalescence during emulsification in turbulent flow 2008
145 Пленарен доклад, N. D. Denkov, S. Tcholakova, A. Lips, Role of surfactants in foam rheology 2008
146 Постер, K. Golemanov, N. Denkov, S. Tcholakova, M. Vethamuthu, A. Lips, Model surfactant mixtures for controlled variation of surface mobility in foam studies 2008
147 Секционен доклад, K. Golemanov, S. Tcholakova, N. Denkov, K.P. Ananthapadmanabhan, A. Lips, Drop breakup in steadily sheared foams and concentrated emulsions 2008
148 Присъствие, Славка Чолакова, Bubble breakup in steadily sheared foams 2008
149 Секционен доклад, S. Tcholakova, N. Denkov, K. Golemanov, K.P. Ananthapadmanabhan, A. Lips, Theoretical model of viscous friction inside steadily sheared foams and concentrated emulsions 2008
150 Секционен доклад, N. Denkov, S. Tcholakova, K. Golemanov, Experiments and modeling of the friction between bubble/drop and solid wal 2007
151 Постер, Славка Чолакова, Optical observations of dynamic wetting films formed between bubbles and moving solid substrate 2007
152 Секционен доклад, S. Tcholakova, N. Vankova, N. Denkov, Emulsification in turbulent flow: Experiment and data interpretation 2007
153 Постер, S. Tcholakova, K. Marinova, D. Hristova, B. Nenova, N. Denkov, K. Ivanova, Foam destruction by high molecular weight silicones 2006
154 Постер, N. Vankova, N. Denkov, S.Tcholakova, I. Ivanov, T. Danner, Kinetics of drop breakup during emulsification in turbulent flow 2006
155 Постер, S. Tcholakova, N. Denkov, K. Golemanov, V. Subramanian, A. Lips, Effect of surface mobility on the bubble-wall friction 2006
156 Секционен доклад, S. Tcholakova, N. Denkov, I. Ivanov, B. Campbell, Coalescence stability of emulsions containing globular milk proteins 2006
157 Постер, Славка Чолакова, Kinetics of drop breakup during emulsification in turbulent flow 2006
158 Постер, Славка Чолакова, Foam-wall friction: Optical observation of dynamic wetting films formed between bubbles and moving solid substrate 2006
159 Постер, K. Golemanov, S. Tcholakova, N. Denkov, T. Gurkov, Selection of surfactants for stable paraffin-in-water dispersions, undergoing solid-liquid transition of dispersed particles 2006
160 Пленарен доклад, N. D. Denkov, S. Tcholakova, I.B. Ivanov, Globular proteins as emulsion stabilizers - similarities and differences with surfactants and solid particles 2006
161 Пленарен доклад, N. Denkov, S. Tcholakova, K. Golemanov, V. Subramanian, A. Lips, 2/3, 1/2 and other power-law indexes in bubble-wall friction 2006
162 Секционен доклад, S. Tcholakova, N. Denkov, I. Ivanov, T. Danner, Main factors controlling the emulsification process under turbulent conditions. Experiment and data interpretation 2004
163 Секционен доклад, Славка Чолакова, Role of Silica Hydrophobicity for the Efficiency of Mixed Oil-Silica Antifoams 2004
164 Пленарен доклад, I. B. Ivanov, S. Tcholakova, N. Denkov, , Main factors controlling the emulsification process under turbulent conditions 2004
165 Секционен доклад, S. Tcholakova, N. Denkov, D. Sidzhakova, I. B. Ivanov, B. Campbell, Coalescence in beta-lactoglobulin stabilized emulsions: Experiments and data interpretation 2004
166 Секционен доклад, N. D. Denkov, K. Marinova, S. Tcholakova, A. Hadjiski, S. Russev, Mechanisms of Exhaustion & Reactivation of Mixed Oil-Silica Antifoams 2004
167 Секционен доклад, S. Tcholakova, N. D. Denkov, A. Hadjiski, K. Marinova, I. B. Ivanov, Role of Entry Barrier for the Antifoam Action of Oils & Oil-Silica Mixtures 2004
168 Секционен доклад, N. D. Denkov, S. Tcholakova, I. B. Ivanov, N. Vankova, T. Danner, Main Factors Controlling Emulsification in Turbulent Flow 2004
169 Секционен доклад, S. Tcholakova, N. Denkov, K. G. Marinova, N. Vankova, M. Deruelle, Kinetics of exhaustion of mixed oi-silica antifoams 2004
170 Постер, N. Denkov, S. Tcholakova, A. Hadjiiski, K. Marinova, I. B. Ivanov, Role of Entry Barrier for the Antifoam Action of Oils and Oil-Silica Mixtures 2002
171 Постер, K.G. Marinova, N.D. Denkov, S. Tcholakova, M. Deruelle, Role of Silica Hydrophobicity for the Efficiency of Mixed Oil-Silica Antifoams 2002
172 Постер, Славка Чолакова, Coalescence in Milk Protein Stabilised Emulsions: Effects of Protein Adsorption and Drop Size 2002
173 Постер, S. Tcholakova, N. Denkov, I.B. Ivanov, B. Campbell, Comparison of BLG and WPC Stabilised Emulsions 2002
174 Секционен доклад, K.G. Marinova, S. Tcholakova, N.D. Denkov, S.C. Roussev, I.B. Ivanov, Mechanism of Deactivation (Exhaustion) of Mixed Oil-Silica Antifoams 2002
175 Постер, S. Tcholakova, N. Denkov, I. B. Ivanov, B. Campbell, Coalescence in Protein Stabilized Emulsions 2002
176 Постер, K.G. Marinova, N. D. Denkov, S. Tcholakova, A. Hadjiiski, S. Russev, Mechanisms of Exhaustion and Reactivation of Mixed Oil-Silica Antifoams 2002
177 Постер, P. Denkova, R. Marinov, S. Tcholakova, N. Denkov, C. Shawl, D. Kim, B. Campbell, Oil Drop Size Distribution Evaluated by NMR and Microscopy 2002
178 Секционен доклад, N. Denkov, S. Tcholakova, I. B. Ivanov, B. Campbell, Methods for Evaluation of Emulsion Stability at a Single Drop Level 2002
179 Секционен доклад, Славка Чолакова, Forced Coalescence of Micronsize Drops (with Application to Emulsion Stability and Antifoaming) 2002
180 Секционен доклад, N. Denkov, K. Marinova, S. Tcholakova, M. Deruelle, Mechanism of Foam Destruction by Emulsions of PDMS-silica mixtures 2002
181 Секционен доклад, N. Denkov, S. Tcholakova, I. Ivanov, B. Campbell, Stability of Protein Emulsions Evaluated at a Single Drop Level 2001
182 Пленарен доклад, I. Ivanov, A. Hadjiiski, S. Tcholakova, N. D. Denkov, Role of the Entry Barriers in Antifoaming by Oily Drops 2000
183 Постер, А. Hadjiiski, S. Tcholakova, N. Denkov, I. B. Ivanov, Film Trapping Technique: Measurements of Drop Entry Barrier with Applications to Antifoams 2000
Участие в редколегия
Славка Чолакова, Colloids and Interfaces , Участие в редколегия 2016