Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на проф. д-р Дарина Григорова

Researcher ID (Web of Science):K-9962-2017

ORCID ID:0000-0002-7351-493X
Дипломна работа
Дарина Григорова Григорова, Изпепелени от партийното слънце. Интелигенция и власт в СССР 20-те – 30-те години, СУ "Св. Климент Охридски", Ръководител:гл. ас. д-р Зоя Иванова 1996
Дисертация д-р
Дарина Григорова Григорова, Руският либерализъм 80-те – 90-те години на ХIХ век, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Исторически факултет, Ръководител:доцент д-р Димитър Вечев, рецензенти: проф. д.и.н. Христина Мирчева, проф. д.и.н. Андрей Пантев 2002
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Дарина Григорова , РОССИЯ И БОЛГАРИЯ: ЕСТЬ ЛИ У НАС ОБЩЕЕ БУДУЩЕЕ? Интервю на Юрий Пущаев. Православие.ру, 2019
2 Дарина Григорова, Европобесие: Константин Леонтьев между идеологией и верой. Православие.ру, 2018
3 Андрей Фурсов, Елена Пономарьова, Дарина Григорова, Русия. Светът. Бъдещето". проф. ЕЛЕНА ПОНОМАРЕВА, акад. АНДРЕЙ ФУРСОВ. Интервю на Дарина Григорова за VIA EVRASIA и за ГЛАСОВЕ, 2017
4 Дарина Григорова, Гелиан Прохоров, "НЕОБХОДИМА НЕ ИДЕОЛОГИЯ, А ЛЮБОВЬ К СВОЕЙ СТРАНЕ". Интервю на Дарина Григорова с проф. Гелиан Прохоров, 2016
5 Дарина Григорова, Елена Пономарьова, Интервю на Дарина Григорова с проф. д.п.н. Елена Пономарева: Балканы – это геополитическое зеркало, только нужно уметь смотреть в него. – Вывихнутый век. Кто его вправит? Москва, 2016, 102–121. , 2016
6 Дарина Григорова , Минното поле на историческата памет след 1991 г., доклад от международната конференция в Нови Сад, Балканский диалог 18 юни 2015, 2015
7 Дарина Григорова, Александър Сивилов, Вера Бокова, "НАМ СЕЙЧАС ОПРЕДЕЛЕННО НЕ ДО ВЕЧНОСТИ". Интервю на Дарина Григорова и Александър Сивилов с д.и.н. Вера Бокова, 2013
8 Дарина Григорова, Сергей Пахоменко, “РАЗНЫЕ ВЕРСИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ — ЭТО НАША РЕАЛЬНОСТЬ. И С НЕЙ НАДО НАУЧИТЬСЯ ЖИТЬ… А ВЕРНЕЕ, УЖИВАТЬСЯ”. Интервю на Дарина Григорова с доц. Сергей Пахоменко, 2013
9 Дарина Григорова, Александър Сивилов, Искра Баева, "НИЕ, СЛАВЯНИТЕ, СМЕ БЕЗСПОРНИ ЕВРОПЕЙЦИ, НО РАЗЛИЧНИ... С ОСОБЕНО ВЪЗПРИЕМАНЕ НА СВЕТА, ДОСТА ПО-ДУХОВНО И ПО-МАЛКО МАТЕРИАЛНО". Интервю на Дарина Григорова и Александър Сивилов с проф. Искра Баева, 2012
10 Дарина Григорова, Александър Сивилов, Куралай Уразаева, "У КАЗАХОВ СЛОВО ИМЕЛО ВСЕГДА НЕОБЫЧАЙНУЮ СИЛУ КАТАЛИЗАТОРА, ПОДЪЕМА ДУХА"Интервю на Дарина Григорова и Александър Сивилов с проф. Куралай Уразаева , 2012
11 Дарина Григорова, Александър Сивилов, Андрей Пантев, “АКО ОЧИТЕ НА ТЕМИДА СА ЗАВЪРЗАНИ, ТО БИ ТРЯБВАЛО ДА СА ЗАВЪРЗАНИ И ОЧИТЕ НА КЛИО”. Интервю на Дарина Григорова и Александър Сивилов с проф. д.и.н. Андрей Пантев, 2012
12 Дарина Григорова, Александър Сивилов, Васил Гюзелев, “БЪЛГАРИЯ И НЕЙНАТА КУЛТУРА СА НЕРАЗРИВНА ЧАСТ ОТ СЛАВЯНСКАТА И ПРАВОСЛАВНАТА ОБЩНОСТ”. Интервю на Дарина Григорова и Александър Сивилов с акад. Васил Гюзелев, 2012
13 Дарина Григорова, Александър Сивилов, Николай Цимбаев, “ПОДЛИННАЯ ИСТОРИОСОФИЯ” – РАЗМЫШЛЕНИЯ О ПРОШЛОМ, В ОСНОВЕ КОТОРЫХ ЛЕЖИТ ЗНАНИЕ ПРОШЛОГО, А НЕ ПУСТАЯ ИГРА ОТДЕЛЬНЫМИ ФАКТАМИ". Интервю на Дарина Григорова и Александър Сивилов с проф. д.и.н. Николай Цимбаев, 2012
Монография
1 Дарина Григорова, Русский Феникс. Между советским прошлым и евразийским будущим. Книжный мир: Москва, 2018. 350 с. Науч. ред. и предисловие Е. Г. Пономарева , ISBN:978-5-6040153-9-1, Москва 2018
2 Дарина Григорова, Империя феникс. Между съветското минало и евразийското бъдеще. Военно издателство: София, 2015. 192 с. Научна редакция: проф. д.и.н. Христина Мирчева, рецензенти: проф. д.и.н. Андрей Пантев, проф. д.и.н. Николай Цимбаев, проф. д.пол.н. Елена Пономарьова , ISBN:978-954-509-548-1, Военно издателство, София 2015
3 Дарина Григорова, Евразийството в Русия. Парадигма: София, 366 с., ISBN:978-954-326-067-6, Парадигма, София 2008
4 Дарина Григорова, Свобода и самодържавие. Руският либерализъм в края на ХIХ век. Парадигма: София, 214 с. Рецензенти: проф. д.и.н. Андрей Пантев, проф. д.и.н. Христина Мирчева, автор на предисловието: проф. д.и.н. Николай Цимбаев, МГУ "М.В. Ломоносов" ISBN:978-954-326-052-2, ISBN:978-954-326-052-2, Парадигма, София 2007
Научен проект
1 Дарина Григорова, „От регионални конфликти към епоха на глобални трансформации: гледната точка на българските и руските историци към международните отношения в края на ХIХ и началото на ХХI в.”, Член, , Номер на договора:КП-06-Русия/24 от 16.12.2020 2020
2 Дарина Григорова, “Русия, България, Балканите. Проблеми на войната и мира ХVIII–ХХI век (митове и действителност)” , Член, МОН - ФОНД "НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ", Номер на договора:НТС/Русия 02/3/5.10.2017 2018
3 Дарина Григорова Григорова, Евразийският център за магистърски, докторантски и постдокторантски изследвания VIA EVRASIA към Историческия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”, “Млади учени − 2011” към Фонд “Научни изследвания”, Ръководител, МОН - ФОНД "НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ" 2012
Научно ръководство
1 Дарина Григорова, Руска военна емиграция и младежко движение в България и кралство Югославия между двете световни войни, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дисертация д-р:Глория Стойчева Стоева 2020
2 Дарина Григорова, Александровото наследство в политиката на Николай I, Исторически факултет, Катедра Нова и съвременна история дипломна работа:Александър Стойчев Ушев 2019
3 Дарина Григорова, Концепция за възникване на евразийството през 20-те – 30-те годии на ХХ в., Исторически факултет, Катедра Нова и съвременна история дипломна работа:Георги Николаев Димитров 2019
4 Дарина Григорова, СССР и Япония (1945–1960). Ролята на дипломацията за нормализиране на отношенията, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дисертация д-р:Мартин Милчев Димитров 2018
5 Дарина Григорова, Причини и предпоставки за възникването на Приднестровския конфликт (1988–1992), СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Делян Валериев Николов 2017
6 Дарина Григорова, Русия–НАТО: сътрудничество и конкуренция (1991–2008), СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Георги Аврамов Иванов 2017
7 Дарина Григорова Григорова, Руската колонизация на Кавказ (1785–1864), Софийски университет "Св. Климент Охридски" дисертация д-р:Цветелина Стефанова Цветкова 2016
8 Дарина Григорова Григорова, Руският национализъм като фактор за разпадането на Романовата империя (1905–1917), Софийски университет "Св. Климент Охридски" дисертация д-р:Бисер Иванов Нушев 2016
9 Дарина Григорова, Създаване и развитие на Евразийския икономически съюз, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Весела Христова Георгиева 2016
10 Дарина Григорова, Средна Азия 1865–1885: Pax Rossica срещу Pax Britannica, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Милен Петров Кънчев 2015
11 Дарина Григорова Григорова, Каспийските перспективи на европейската енергийна сигурност, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дисертация д-р:Пламен Димитров Петров 2012
12 Дарина Григорова, “Замразеният конфликт”. Нагорни Карабах – “заложник” на геополитическите реалности в международната политика, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Цветелина Стефанова Харалампиева 2010
Редактор на издание нереферирано
1 Дарина Григорова, Studia Slavica Et Balcanica Petropolitana Saint Petersburg State University, Редактор на издание нереферирано 2014
2 Дарина Григорова Darina Grigorova, ALMANACH VIA EVRASIA, Редактор на издание нереферирано 2012
Редактор на издание реферирано
1 Дарина Григорова, Međunarodna politika, Редактор на издание реферирано 2022
2 Darina Grigorova, Journal of Balkan and Black Sea Studies, Редактор на издание реферирано 2019
3 Дарина Григорова, Журнал Сибирского Федерального Университета, Редактор на издание реферирано 2019
4 Дарина Григорова, Северные архивы и экспедиции, Редактор на издание реферирано 2017
Редактор на сборник
1 Darina Grigorova, Mira Markova, Aleksander Sivilov, Empires and Post-Empires: collapse, global transformations and conflict, Редактор на сборник 2022
2 Дарина Григорова, Андрей Андреев, Валентин Спиридонов - гл. ред., Андрей Можайски, Никола Аврейски, Раймонд Детрез, Рустем Хабибулин, Симеон Симеонов, Томас Бон, Исторически коридори. Светът след Първата световна война. Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Редактор на сборник 2020
Статия в научно списание
1 Григорова, Дарина, Российско-украинские споры о советском наследии после 1991 года. Болгарский дипломатический взгляд , Revista Moldovenească de Drept Internațional și Relații Internaționale, vol:19, issue:1, 2024, pages:56-71, ISSN (print):1857-1999, ISSN (online):2345-1963, doi: https://doi.org/10.61753/1857-1999/2345-1963/2023.19-1.05, Ref 2024
2 D. Grigorova, “Time Slavophils”: The Russian Expectations Regarding the First World War between Irrationalism and Pragmatism, Herald of the Russian Academy of Sciences, vol:Vol. 92, Supplement 11, 2022, pages:1019-1023, ISSN (print):1019-3316, ISSN (online):1555-6492, doi:https://doi.org/10.1134/S1019331622170075, Ref, Web of Science 2022
3 Grigorova, D., Russophobia Rossica, BULGARIAN HISTORICAL REVIEW-REVUE BULGARE D HISTOIRE, vol: 3-4, 2020, pages:52-71, ISSN (print):0204-8906, Ref, Web of Science 2020
4 Дарина Григорова, Евразийская геополитическая идентичность Большой Евразии, «Miras NN JOURNAL», issue:1 (1), 2019, pages:50-51, ISSN (print):ISSN 2706-591X 2019
5 Дарина Григорова, Завръщане към конфронтация: има ли алтернатива? (Примаковски четения, 2019), Международни отношения, issue:4, 2019, pages:75-78, ISSN (print):0324-1092 2019
6 Григорова Дарина, Евразийская (имперская) демократия постсоветской России. , Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale/ Moldovian Journal of International Law and International Relations, issue:2, 2017, pages:278-285, ISSN (print):1857-1999, ISSN (online):2345-1963, Ref 2017
7 Дарина Григорова, "Большое видится на расстоянии. Русский мир и България, ALMANACH VIA EVRASIA, том:5, 2016, ISSN (online):1314-6645 2016
8 Григорова Д., Беларусь–Украина: североевропейская стабильность в евразийском проекте против североамериканской африканизации майдана, Проблемы управления, issue:3 (52), 2014, pages:38-42, ISSN (print):2071-3711 2014
9 Дарина Григорова, Обуреваемы надменным самомнением?: [болгарский церковный вопрос и русская общественная мысль в ХIХ в.], Родина, issue:12, 2014, pages:54-56, ISSN (print):0235-7089 2014
10 Дарина Григорова, Славяноевразийский проект Александра Панарина. Православный рыцарь постмодерной России, Вестник Мариупольского Государственного Университета, issue:7-8, 2013, pages:39-51, ISSN (print):2226-2849 2013
11 Дарина Григорова, Демократия по-русски или демократия новой России, Обозреватель, issue:3, 2012, pages:15-21, ISSN (print):2074-2975 2012
12 Галина Петкова, Дарина Григорова, Николай Трубецкой. “Предговор” към книгата на Х. Уелс “Русия в мъглата” – коментар на филолога и на историка, Анамнезис, брой:1-2, 2012, стр.:91-130, ISSN (online):1312-9295 2012
13 Дарина Григорова, Руските либерали и Гладстон. Два модела на имперски либерализъм, Годишник на НБУ, Департамент "История", том:IV, 2012, стр.:341-351, ISSN (online):1313-7301 2012
14 Дарина Григорова, Симеон Радев за началото на руската демокрация (1905–1906), ALMANACH VIA EVRASIA, том:1, 2012, стр.:160-167, ISSN (print):1314-6580 2012
15 Григорова Д., Двуликий Янус. Имперский либерализм и позднее славянофильство в конце ХIХ века, Родина, issue:10, 2010, pages:83-84, ISSN (print):0235-7089 2010
16 Дарина Григорова, Перейти Дунай, чтобы понять Россию. Петербургские впечатления Симеона Радева (1905–1906), Родина, issue:11, 2010, pages:115-117, ISSN (print):0235-7089 2010
17 Галина Петкова, Дарина Григорова, Проф. Ервин Грим за русофилството и русофобството в България – коментар на филолога и историка, Анамнезис, брой:1, 2010, стр.:151-191, ISSN (print):1312-9295 2010
18 Григорова Д., "Дело славян нам дорого": Русские либералы и консерваторы о Русско-турецкой войне 1877 - 1878 годов., Родина, issue:6, 2009, pages:43-45, ISSN (print):0235-7089 2009
19 Д. Григорова, Евразийската реконкиста – геополитическата концепция на Александър Дугин, Геополитика, том:1, 2008, стр.:165-173, ISSN (print):1312-4579 2008
20 Дарина Григорова, Еврейският въпрос в представите на руските консерватори и на руските евреи в края на ХІХ – първата четвърт на ХХ век, Философски форум, брой:16, 2008, стр.:198-214, ISSN (print):1311-1213 2008
21 Дарина Григорова, Неоевразийството на Александър Дугин, или евразийската реконкиста, Геополитика, брой:1, 2008, ISSN (print):1312-4579 2008
22 Дарина Григорова, Руската нация между съветското минало и евразийското бъдеще, Годишник на НБУ, Департамент "История", том:III, 2008, стр.:332-346, ISSN (online):1313-7301 2008
23 Дарина Григорова, Евразийската митология за еврейския въпрос в Русия, Философски форум, брой:15, 2007, стр.:105-113, ISSN (print):1311-1213 2007
24 Дарина Григорова, “Срещу слънцето”. Евразийството в Русия: архетипи и епигони на отрицателната идентичност, ГСУ. ИФ., том: 98–99, 2006, ISSN (print):0204-4005 2006
25 Дарина Григорова, Православният рицар на постмодерна Русия, Философски форум, брой:13, 2006, стр.:157-169, ISSN (print):1311-1213 2006
26 Дарина Григорова, 17 октомври 1905 година – началото или началото на края на новия руски либерализъм?, Минало, брой:4, 2003, стр.:42-47, ISSN (print):1310-3415 2003
Статия в поредица
1 Д. Григорова, Взгляд болгарской дипломатии на постсоветскую Украину в 1990-х гг. По неопубликованным документам из Архива Министерства иностранных дел Республики Болгарии, Труды исторического факультета МГУ, vol:Casus belli в международных отношениях XIX–XX вв.: дипломатия, идеология, военные приготовления, issue:Вып. 229. Сер. II: Исторические исследования, 159, editor/s:отв. ред. Л.С. Белоусов, Publisher:Алетейя, 2023, pages:565-584, ISBN:978-5-00165-633-3 2023
2 Дарина ГРИГОРОВА, "Разбира се, че още сънувам 23 аудитория": Андрей Пантев, Модерният историк, vol:Баланс, активност, въображение, issue:3, 2019, pages:69-70, ISBN:978-619-185-394-6 2019
3 Дарина Григорова, От голяма Европа към голяма Евразия, Простори за литература и изкуство, брой:2, редактор/и:Панко Анчев, 2019, стр.:42-47, ISSN (online):2367-5926 2019
4 Дарина Григорова, Русский мир: руската мека сила на Балканите. Геополитическа, идеологическа и духовна реалност, Университетски четения по Архивистика, том:Специалните исторически дисциплини в университетското архивно образование, архивната практика и изследванията по история, брой:VII, редактор/и:Андриана Нейкова, 2019, стр.:95-105, ISBN:978-954-8767-73 2019
5 Дарина Григорова, Февруари и Октомври 1917 г. - продължение на гражданската война в Русия и днес, Университетски четения по Архивистика, том:Българското професионално архивно образование в Софийски университет "Св. Климент Охридски": памет, кауза, отговорност, брой:VI, редактор/и:Андриана Нейкова, 2018, стр.:32-47, ISBN:978-954-400-124-7 2018
6 Дарина Григорова, Украинският Янус между Галиция и Малорусия: формирането на националния образ на фона на геополитическата тектоника, Университетски четения по Архивистика, том:Българската университетска архивистика – теоретично равнище, учебно съдържание и професионални профили, брой:III, част II, 2015, стр.:69-106, ISBN:978-954-400-124-7 2015
7 Дарина Григорова, “Делото на историците”, или за историческата цензура в съвременна Русия, Университетски четения по архивистика, брой:2, 2013, стр.:43-49, ISBN:978-954-400-124-7 2013
8 Дарина Григорова, Петр Бицилли и евразийство, Българите в Северното Причерноморие. Изследвания и материали, issue:10, 2009, pages:303-308, ISBN:978-954-400-183-4 2009
9 Дарина Григорова, Русские – славяне, россияне или евразийцы?, Проблемы славяноведения: Сборник статей и материалов, issue:10, 2008, pages:231-239 2008
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Дарина Григорова, БУГАРСКЕ ДИПЛОМАТСКЕ ПРОГНОЗЕ И СЦЕНАРИЈИ О СУДБИНИ СССР-а (1990 – 1991). На основу необjављених докумената из Архива бугарског Министерства спољних послова, СРПСКО-БУГАРСКИ ОДНОСИ – ПЕРСПЕКТИВЕ И САРАДЊА, editor/s:Зоран Милошевић, Publisher:ИНСТИТУТ ЗА ПОЛИТИЧКЕ СТУДИЈЕ, Београд, 2024, pages:331-348, ISBN:978-86-7419-387-7 2024
2 Дарина Григорова, РОССИЯ И ТУРЦИЯ: ТАКТИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО И СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СОПЕРНИЧЕСТВО (ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ И ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ), IV МЕЂУНАРОДНИ НАУЧНИ СКУП „САВРЕМЕНИ ИЗАЗОВИ И ПРИЈЕТЊЕ БЕЗБЈЕДНОСТИ“. Бања Лука, Република Српска, БиХ, 28 март 2024 године, 2024, pages:561-569, ISBN:978-99976-805-3-2 2024
3 Дарина Григорова, Георги Федотов и Pax Atlantica: идеологическото конструиране на Студената война, Трансформацията на Европа – стратегическият компас на света, издателство:Издателски комплекс – УНСС, 2023, стр.:39-44, ISBN:978-619-232-760-6, Ref, др.(https://www.ceeol.com/search/book-detail?id=124612) 2023
4 Дарина Григорова, Разпадането на СССР: идеологически спорове в руското общество 30 години по-късно, Войната за историята - 75 години от края на Втората световна война, редактор/и:проф. Искра Баева, доц. Александър Сивилов, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2023, стр.:173-182, ISBN:978-954-07-5670-7 2023
5 Дарина Григорова, "Как сладостно отчизну ненавидеть!" Русофобията в Русия, Русия между Изтока и Запада: политика, идеология, дипломация, редактор/и:Тина Георгиева, Искра Баева, 2022, стр.:285-297, ISBN:978-954-07-5347-8 2022
6 Darina Grigorova, Against the 'ghost eagles of the empire'. Georgi Fedotov and the ideologies of the Cold War, Empires and post-empires: collapse, global transformations and conflict, editor/s:Mira Markova, Darina Grigorova, Aleksander Sivilov, Publisher:St. Kliment Ohridski University Press, 2022, pages:51-56, ISBN:978-954-07-5433-8 2022
7 Д. Григорова, "Русский мир": русская идентичность как "мягкая сила" на Балканах, Славяне и Россия: проблемы государственности на Балканах (конец ХVIII–XXI вв.). , editor/s:Отв. ред. С.И. Данченко, Т.В. Волокитина, П.А. Искендеров, Н.Г. Струнина-Бородина, М.М. Фролова, Publisher:М.: Институт славяноведения РАН, 2020, pages:456-472, ISSN (print):2618-8570, ISBN:978-5-7576-0445-9, doi:10.31168/2618-8570.2020.24 2020
8 Darina GRIGOROVA, 'Russkiy Mir' in the Black Sea Region: Geopolitical Doctrine and Ideology, Black Sea as a space of Regional and International cooperation. , editor/s:Mehmet Hacısalihoğlu, Publisher:Balkar&Tumbifed. Istanbul, 2020, pages:79-87, ISBN:978-975-461-567-8 2020
9 Darina Grigorova, 100 years later: Revolution or Coup d'Etat? The Russian disputes over 1917, Geopolitics in the Black Sea Region – Tendences and Challenges. Philosophy nowadays, editor/s:Slobodan Neskovic, Bogdana Todorova, Publisher:Belgrade, 2019, pages:127-139, ISBN:978-86-85985-40-9 2019
10 Darina GRIGOROVA, The Post-Yugoslav Balkans in the Ideological War between Russia and NATO. Belgrade, 2019 , Dvid vs. Goliath: NATO war against Yugoslavia and its implications, editor/s:Nebojsa Vukovic, Publisher:Mala kniga, Novi Sad, 2019, pages:292-303, ISBN:978-86-7067-261-1, Ref 2019
11 Григорова Дарина, Константин Леонтьев о Болгарском вопросе на Балканах, Славяне и Россия:Россия, Болгария, Балканы. Проблемы войны и мира. XVIII–XXI вв. (Мифы и реальность). Сб. статей / гл. ред. К.В. Никифоров. – М.: Институт славяноведения РАН, 2019., 2019, pages:258-270, ISBN:2618-8570, doi:10.31168/2618-8570.2019.10 2019
12 Дарина Григорова, Руската Палестина като тиха дипломация, С поглед към света и България. Сборник в памет на проф. д-р Костадин Грозев, редактор/и:проф.д-р Евгения Калинова, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2019, стр.:171-177, ISBN:978-954-07-4759-0 2019
13 Дарина Григорова, Електронните медии в Русия между информациония суверенитет и образа на врага в хибридната война, Реформи и реформени инициативи в България и света през ХХ в., редактор/и:Искра Баева, Евгения Калинова, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2018, стр.:284-292, ISBN:978-954-07-4487-2 2018
14 Дарина Григорова, Константин Леонтиев за българската свобода преди и след Втората източна война 1877–1878 г., Балканите и Европа в Източната криза 1875–1881, редактор/и:Пламен Митев, Тина Георгиева, 2018, стр.:267-273, ISBN:987-954-07-4653-1 2018
15 Дарина Григорова, “Времето славянофилства”. Руските очаквания от Първата световна война: между ирационалното и прагматичното, Първата световна война век по-късно, 2016, стр.:215-222, doi:ISBN 978-954-07-4205-2 2016
16 Григорова, Д., Беларусь–Украина: североевропейская стабильность в Евразийском проекте против североамериканской африканизации Майдана, Государственность. Национальная идея Беларуси, 2016, pages:256-271, ISBN:978-5-8041-0815-2 2016
17 Григорова, Дарина, Самоотрицание русской интеллигенции. Чаадаевская идентичность, Усмановские чтения. Региональная история: методология, источники, историография, 2016, pages:169-172, ISBN:978-5-86111-556-8 2016
18 Д. Григорова, Турция versus Россия, “Холодная восточная война” (Идеологический аспект в сфере образования), Модернизация высшего образования в России: опыт истории и векторы развития, 2016, pages:237-245, ISBN:978-5-7477-4079-2 2016
19 Григорова Дарина, Восток и российская национальная и геополитическая идентичность в постсоветской Евразии, Россия и страны Востока: векторы взаимодействия и сотрудничества. Уфа. 2014, 2014, pages:20-24, ISBN:978-5-88185-222-1 2014
20 Дарина Григорова, Единният учебник по история на Русия: патриотично образование или кратък курс по история на ВКПб, Социални идеи, движения и политики. Изследвания на националния политически институт "Димитър Благоев", 2014, стр.:492-509, ISBN:978-954-2982-06-7 2014
21 Дарина Григорова, Николай Трубецкой и Георгий Вернадский об украинском вопросе – евразийская точка зрения, Казахское государство и евразийское пространство: история и современность, 2014, pages:103-106 2014
22 Дарина Григорова, Николай Трубецкой за Хърбърт Уелс, болшевиките и руския въпрос, Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д.фил.н. Христо Трендафилов, 2013, стр.:550-554, ISBN:978-954-400-933-5 2013
23 Д. Г. Григорова, Уильям Гладстон и русские либералы второй половины ХIХ века: два взгляда на один политический горизонт, Метаморфозы культуры на рубеже тысячилетий. Культуросозидание как теоретическая проблема. Материалы II Международной междисциплинарной научной конференции 11–12 мая 2012, 2013, pages:81-88 2013
24 Дарина Григорова, "Честна история" – история и власт в постсъветска Русия., Русия, Европа и светът. Сборник с материали от международна конференция. София 28–29 септември 2009 г., 2012, стр.:483-490, ISBN:978-954-07-3061-5 2012
25 Дарина Григорова, Има ли декабристи в постсъветска Русия, Президентски избори Русия‘2012. Quo vadis, редактор/и:Дарина Григорова, 2012, стр.:79-86, ISBN:978-954-07-3375-0 2012
26 Дарина Григорова, Казахстан помнит: АЛЖИР, КарЛаг, Сб. материалов международного круглого стола: Память трагического: события, люди, история, 2012, стр.:8-13 2012
27 Дарина Григорова, Постсъветска Русия на Путин в търсене на евразийската идентичност, Източните политики на Европейския съюз. Сборник с доклади от международна научна конференция, 2012, стр.:32-40, ISBN:978-954-715-557-2 2012
28 Дарина Григорова, Типология евразийской историософии, Українська державність: історія і сучасність : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 23 листоп. 2012 р. , 2012, pages:76-77 2012
29 Дарина Григорова, Егор Гайдар − демонизираният образ на прехода в постсъветска Русия, България, Балканите и Русия 18−21 век. Българо-руски научни дискусии. Сборник статии под ред. на акад. Г. Марков, 2011, стр.:123-140, ISBN:978-954-2903-06-2 2011
30 Дарина Григорова, Никита Михалков и Андрей Кончаловски за прехода в постсъветска Русия, Исторически личности и идеи. Сборник в чест на 60-годишнината на проф. д-р Искра Баева, редактор/и:Евгения Калинова, 2011, стр.:187-192, ISBN:978-954-0732701 2011
31 Д. Григорова, „Румелийский переворот“ и русское общество (1885 г.), Россия – Болгария: векторы взаимопонимания. ХVIII–ХХI вв. Российско-болгарские научные дискуссии, 2010, pages:126-134, ISBN:978-5-7576-0219-8 2010
32 Дарина Григорова, Евразийският отговор на руския национален въпрос, "Погасло дневное светило…": Руската литературна емиграция в България 1919–1944, редактор/и:Радостин Русев., Йордан Люцканов, Христо Манолакев, издателство:АИ "Марин Дринов", 2010, стр.:292-307, ISBN:978-954-322-401-2 2010
33 Дарина Григорова, „Ще очистим Русия задълго” – либералната интелигенция и болшевишката власт през първата половина на 20-те години на ХХ век, Русия и България – между филството и фобството. Материали от научните конференции „Русия и Европа през ХХ век” и „Русия в българската история”, 2009, стр.:142-154, ISBN:978-954-9445-09-1 2009
34 Дарина Григорова, „Русия извън Русия” – в търсене на националната идентичност след 1917-а и след 1991-а, България и Русия между признателността и прагматизма, 2008, стр.:712-721, ISBN:978-954-92392-1-8 2008
35 Дарина Григорова, Демокрация по руски, История в преход. Сборник в чест на 60-годишнината на проф. д.и.н. Драгомир Драганов, 2008, стр.:333-340, ISBN:97-954-07-2771-4 2008
36 Дарина Григорова, Евразийството и Лубянка (подмяната на “евразийската” идентичност), ХХІ век – геополитически и морскоправни аспекти на международните отношения, 2008, стр.:211-220, ISBN:978-954-715-395-0 2008
37 Дарина Григорова, Историософските парадокси на “старото” евразийство, ХХІ век – толерантност и нетърпимост в международните отношения, 2007, стр.:237-249, ISBN: 978-954-715-346-2 2007
38 Дарина Григорова, Русия на кръстопът – геополитически модели за бъдещето, ХХІ век – регионални аспекти на международните отношения, 2006, стр.:132-143, ISBN:987-954-715-295-3 2006
39 Дарина Григорова, Руското обществено мнение за Съединението на България, Мир и конфликти в Югоизточна Европа, 2006, стр.:136-145, ISBN:978-954-9445-07-7 2006
40 Дарина Григорова, Руската идея и постсъветската идентичност, Светът между сътрудничеството и тероризма, 2005, стр.:100-109, ISBN:954-715-261-0 2005
41 Дарина Григорова, Руските отговори на еврейския въпрос в края на ХІХ – началото на ХХ век, Предизвикателствата на ХХІ век, 2004, стр.:122-128, ISBN:954-715-219-X 2004
42 Дарина Григорова, Евразийството в Русия: архетипи и епигони, ХХІ век – наследство и перспективи, 2003, стр.:92-100, ISBN:954-715-170-3 2003
43 Дарина Григорова, Русские консерваторы и российские либералы 80-х – 90-х гг. ХІХ века: антиподы или идейные двойники?, Эволюция консерватизма: европейская традиция и русский опыт. Материалы международной конференции. Самара, 26-29 апреля 2002 года, 2002, pages:127-142, ISBN:5-93424-074-9 2002
Студия в научно списание
1 Григорова Д., Украинский Янус между Галицией и Малороссией. Формирование национального облика на фоне геополитической тектоники, Свободная мысль, issue:3 (1663), 2017, pages:25-46, ISSN (print):0869-4435 2017
2 Darina Grigorova, UKRAINIAN JANUS BETWEEN GALICIA AND MALORUSSIA: FORMATION OF NATIONAL IMAGE AGAINST THE BACKDROP OF THE GEOPOLITICAL TECHTONICS (19TH-21ST CENTURY), ALMANACH VIA EVRASIA, vol:3, 2014, ISSN (online):1314-6645 2014
3 Darina Grigorova, “TOWARDS THE SUN”: EURASIAN HISTORIOSOPHY, ALMANACH VIA EVRASIA, vol:3, 2013, pages:9-66, ISSN (print):1314-6580, doi: 2013
4 Дарина Григорова, Либерализмът в Русия и идейните му двойници: консерватизмът, “либералното народничество” и постславянофилството, ГСУ. ИФ., том:93-95, 2003, стр.:5-69, ISSN (print):0204-4005 2003
Студия в поредица
Дарина Григорова, Проблеми на архивистиката в постсъветска Русия (исторически контекст), Университетски четения по архивистика, брой:I, 2009, стр.:73-103, ISBN:978-954-400-124-7 2009
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Дарина Григорова, Постсъветски спорове между Русия и Украйна през 90-те г. на ХХ век 2024
2 Секционен доклад, Дарина Григорова, БУГАРСКЕ ДИПЛОМАТСКЕ ПРОГНОЗЕ И СЦЕНАРИЈИ О СУДБИНИ СССР-а (1990 – 1991) 2024
3 Секционен доклад, Дарина Григорова, Россия и Турция: тактическое партнерство и стратегическое соперничество (геополитический и идеологический аспект) 2024
4 Секционен доклад, Дарина Григорова, „Въображаемото славянство“. Руската представа за българите и за Руско-турската Освободителна война 1877-1878 г. 2024
5 Пленарен доклад, Дарина Григорова, 3 октября 1993 года: постсоветский переворот и русский властоцентризм 2024
6 Секционен доклад, Дарина Григорова, Pax Americana and the meaning of the Cold War in the essays of Georgy Fedotov 2023
7 Секционен доклад, Дарина Григорова, Трансформацията на СССР, 1991 г. 2023
8 Секционен доклад, Дарина Григорова, Руско-украински спорове за съветкото наследство след 1991 г. 2023
9 Пленарен доклад, Дарина Григорова, Болгарский церковный вопрос и Константин Леонтьев 2023
10 Секционен доклад, Дарина Григорова, Русский двуглавый орел в болгарской родовой памяти деревни Расово 2023
11 Секционен доклад, Дарина Григорова, Еничарство исторической памяти в современной Болгарии 2023
12 Секционен доклад, Дарина Григорова, Руско-турският баланс в постсъветска Украйна: между военно-стратегическия и прагматичния подход 2023
13 Секционен доклад, Дарина Григорова, Альтернатива Советской России в идеологии ранних евразийцев 20-х гг. ХХ века 2022
14 Пленарен доклад, Дарина Григорова, Постсоветские баталии на поле исторической памяти в России о 1917 годе 2022
15 Секционен доклад, Дарина Григорова, Георги Федотов и Pax Atlantica – идеологическото конструиране на Студената война 2022
16 Секционен доклад, Дарина Григорова, Болгарский неофициальный дипломатический взгляд на украинский вопрос в 90-х гг. 2022
17 Секционен доклад, Дарина Григорова, Болгарский дипломатический взгляд на постсоветскую Украину в начале 1990-х гг. 2022
18 Секционен доклад, Дарина Григорова, 30 лет спустя: на Шипке все спокойно? 2022
19 Пленарен доклад, Дарина Григорова, Распад СССР изнутри или извне? Идеологоческие споры 2022
20 Секционен доклад, Дарина Григорова, 1917: Студена гражданска война или студен идеологически мир в постсъветска Русия? 2021
21 Секционен доклад, Дарина Григорова, Саморазпадът на СССР – 30 години по-късно 2021
22 Секционен доклад, Дарина Григорова, Почему болгары не русофобы? Болгарская историческая память о России: война и мир 2021
23 Секционен доклад, Дарина Григорова, Срещу “призрачните орли на империята”: Георги Федотов и идеологемите на Студената война 2021
24 Пленарен доклад, Дарина Григорова, Георгий Федотов: идеологический конструктор Холодной войны до ее объявления/СФУ, Красноярск 2021
25 Пленарен доклад, Дарина Григорова, «Европеизация против солнца. Евразийская историософия русской эммиграции»/СФУ, Красноярск 2020
26 Секционен доклад, Дарина Григорова, 9 мая: великая информационная война после Великой Победой/Балканский Диалог'2020 2020
27 Секционен доклад, Дарина Григорова, Святой Александр Невский и Освободительная русско-турецкая 1877-1878 годов: вместе в правде/Волгоград 2020
28 Секционен доклад, Дарина Григорова, Идеологически демонтаж: информационната война срещу Великата Победа 2020
29 Секционен доклад, Дарина Григорова, Русский мир/мiр на Балканах 2020
30 Секционен доклад, Дарина Григорова, Ядовитые двойники слова – гибридная война за умы/Минск 2020
31 Секционен доклад, Дарина Григорова, Денят на Победата в съвременна Русия: символика, сакрализация, смисли 2020
32 Пленарен доклад, Дарина Григорова, Как сладостно Россию ненавидеть: русофобия в России/СФУ, Красноярск 2019
33 Секционен доклад, Дарина Григорова, «Русский мир»: русская идентичность как «мягкая сила» на Балканах/ИНСТИТУТ СЛАВЯНОВЕДЕНИЯ РАН 2019
34 Секционен доклад, Дарина Григорова, Русофобията в Русия/ИИИ БАН 2019
35 Секционен доклад, Дарина Григорова, Идеологически срез на руската юбилейна памет за 1917 година/София 2019
36 Секционен доклад, Дарина Григорова, „Разстрелът на Белия дом” и създаването на президентската република в Русия 1993 г. /СУ 2019
37 Секционен доклад, Дарина Григорова, Российско-болгарские современные отношения/София 2019
38 Секционен доклад, Darina Grigorova, ‘Russkiy mir’ in the Black See Region: geopolitical doctrine and ideology/CENTER FOR BALKAN AND BLACK SEA STUDIES, Yıldız Technical University 2019
39 Секционен доклад, Дарина Григорова, Голяма Евразия – идеологически и геополитически контури/София 2019
40 Секционен доклад, Дарина Григорова, Константин Леонтиев за българския въпрос: геополитическа мистика, идеологическа естетика, православна съдба/ВСУ 2019
41 Секционен доклад, Дарина Григорова, Большая Евразия между культурными смыслами и геополитической реальностью/Нурсултан, Казахстан 2019
42 Секционен доклад, Darina Grigorova, The Post-Yougoslav Balkans in the Ideological War between Russia and the West/Belgrad, Serbia 2019
43 Присъствие, Дарина Григорова, участие в дискусията на ПРИМАКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ‘2019 по покана на организаторите 2019
44 Секционен доклад, Дарина Григорова, Русский мир на Балканах/РГУ "С.А. Есенин" 2019
45 Секционен доклад, Дарина Григорова, Константин Леонтиев за Освобождението на България/София 2018
46 Секционен доклад, Дарина Григорова, Европобесие: Костантин Леонтиев о болгарской свободе после Второй восточной войны 1877-1878 гг./Москва 2018
47 Секционен доклад, Дарина Григорова, "Русский мир": доктрина, медиен образ или прагматична трансформация на "руската идея"? /СУ 2018
48 Секционен доклад, Darina Grigorova, Prospects of EU-Russia-Balkan relations in the light of changing global order: opportunities and challenges of political cooperation/University of National and World Economy (UNWE) 2018
49 Секционен доклад, Darina Grigorova, 100 years later: Revolution or Coup d'Etat? The Russian disputes over 1917/Bulgarian Academy of Sciences, Department "Social Theories, Strategies and Prognoses 2018
50 Секционен доклад, Дарина Григорова, ЕС, США и Россия - санкции: экономическая война надолго/София 2018
51 Пленарен доклад, Дарина Григорова, 1917 – революция, переворот, смута? Русские споры 100 лет спустя/ СФУ, Красноярск 2018
52 Секционен доклад, Дарина Григорова, Константин Леонтиев за българския въпрос преди и след Втората източна война (1877–1878)/СУ 2018
53 Секционен доклад, Дарина Григорова, Русская оптика – взгляд России на Балканах/РГУ "С.А. Есенин" 2018
54 Секционен доклад, Дарина Григорова, 3 октомври 1993 г.: първият постсъветски преврат или последната съветска революция?/СУ 2018
55 Секционен доклад, Дарина Григорова, “Русский мир” и pax eurasiana: где Балканы на этом идеологическом поле?/Сараево 2018
56 Секционен доклад, Дарина Григорова, Битва за сознание: сибирская идентичность – небалканский пример формирования общности в XIX в. и ее проекции в XXI в./ИНСТИТУТ СЛАВЯНОВЕДЕНИЯ РАН  2018
57 Секционен доклад, Дарина Григорова, Электронные образы террора и антитеррора как инструмент информационной войны в поле человеческого сознания/София, IATR 2017
58 Пленарен доклад, Дарина Григорова, Сибирская идентичность или сибирская русскость/СФУ, Красноярск 2017
59 Секционен доклад, Дарина Григорова, Февруари и Октомври 1917 г. – продължава ли гражданската война в Русия и днес?/СУ 2017
60 Секционен доклад, Дарина Григорова, Русская мягкая сила в Болгарии: экспертная дипломатия эффективнее народной дипломатии/Москва 2017
61 Секционен доклад, Дарина Григорова, Велика руска, Октомврийска или антируска революция?/ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" 2017
62 Секционен доклад, Дарина Григорова, Има ли сибирска идентичност? Идеологии срещу империи/СУ 2017
63 Секционен доклад, Дарина Григорова, Електронните медии в Русия – между информационния суверенитет и образа на врага в хибридната война/СУ 2017
64 Секционен доклад, Дарина Григорова, Съвременна Русия за 1917: между игнорирането без думи и гражданската война на думи /СУ 2017
65 Секционен доклад, Дарина Григорова, Спокойно ли е на Шипка? Турция versus Русия: студената Източна война/София 2016
66 Секционен доклад, Дарина Григорова, Турция versus Россия, "холодная Восточная война" /идеологический аспект в сфере образования/БашГУ, Русия 2016
67 Секционен доклад, Дарина Григорова, Форматирането на украинската национална идея през ХIХ в.: две украински нации в две империи/София 2015
68 Секционен доклад, Дарина Григорова, Русская идентичность в постсоветской России: в поисках духовного архетипа в новой геополитической реальности/Самара, Русия 2015
69 Секционен доклад, Дарина Григорова, Минное поле исторической памяти после 1991 г./Нови Сад, Сърбия 2015
70 Секционен доклад, Дарина Григорова, Постсъветската руска интелигенция за войната в Украйна/СУ 2015
71 Секционен доклад, Дарина Григорова, Николай Трубецкой и Георгий Вернадский об украинском вопросе – евразийская точка зрения/Казахстан 2014
72 Секционен доклад, Дарина Григорова, Глобализация не пройдет? Евразийски център VIA EVRASIA съвместно със СПбГУ. 2014
73 Секционен доклад, Дарина Григорова, Велика Отечествена или Първа световна? Руското общество за Голямата война/СУ 2014
74 Секционен доклад, Дарина Григорова, Восток и русская/российская идентичность в Постсоветской Евразии/БашГУ, Русия 2014
75 Секционен доклад, Дарина Григорова, Беларусь–Украина: североевропейская стабильность в евразийском проекте против североамериканской африканизации майдана/Минск, Беларус 2014
76 Секционен доклад, Дарина Григорова, Конструирането на украинските национални митове след 1991 г./СУ 2014
77 Секционен доклад, Дарина Григорова, Руската обществена мисъл за българския църковен въпрос/СУ 2013
78 Секционен доклад, Дарина Григорова, Единният учебник по История на Русия: патриотично образование или кратък курс по история на ВКПб/СУ 2013
79 Секционен доклад, Дарина Григорова, Региональные проекты России на Балкан/СУ 2013
80 Секционен доклад, Дарина Григорова, Time Slavophils. The Russian expectations regarding the First World War between irrationalism and pragmatism/Sofia University 2013
81 Секционен доклад, Дарина Григорова, Нация-феникс – евразийская идея русской национальной идентичности/Казахстан 2012
82 Секционен доклад, Дарина Григорова, Николай Трубецкой за Хърбърт Уелс, болшевиките и руския въпрос/СУ 2012
83 Секционен доклад, Дарина Григорова, Типология евразийской историософии/Украйна 2012
84 Секционен доклад, Дарина Григорова, Има ли декабристи в постсъветска Русия?/СУ 2012
85 Секционен доклад, Дарина Григорова, Уильям Гладстон и русские либералы второй половины ХIХ века: два взгляда на один политический горизонт/Новосибирск, Русия 2012
86 Секционен доклад, Дарина Григорова, Никита Михалков и Андрей Кончаловски за прехода в постсъветска Русия/СУ 2011
87 Секционен доклад, Дарина Григорова, Постсъветска Русия в търсене на евразийската идентичност в ХХI век/ВСУ 2011
88 Секционен доклад, Дарина Григорова, Егор Гайдар - демонизираният образ на прехода в постсъветска Русия/СУ 2011
89 Секционен доклад, Дарина Григорова, Руската демокрация и евразийската проекция/СУ 2010