Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Евгения Атанасова
Научен проект
1 Евгения Атанасова, Привеждане на обучението по превод във ФКНФ, СУ "Св. Климент Охридски" в съответствие с нуждите на националния пазар на услуги, базирани върху превод, в контекста на глобализиращия се многоезичен свят, Член, 2013
2 Евгения Атанасова, Студентски практики, Член, 2012
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Evgenia Atanasova, Le parole d'origine italiana come parte del lessico internazionale nella lingua bulgara, Presente e futuro della lingua e letteratura italiana: problemi, metodi, ricerche. Atti del VII Convegno internazionale di italianistica dell'Universita` di Craiova, 18-19 settembre 2015, 2017 2017
2 Евгения Атанасова, История на заемането на думи от италиански произход в българския език, ХII конференция на нехабилитираните преподаватели и докторанти от Факултета по класически и нови филологии 2015, редактор/и:Димитър Веселинов, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2015, стр.:73-78 2015
3 Evgenia Atanasova, Il linguaggio burocratico: aspetti testuali e pragmatici, Discorso e cultura nella lingua e nella letteratura italiana. Atti del V convegno di italianistica dell'Universita' di Craiova. , редактор/и:prof.ssa Elena Pirvu, издателство:Franco Cesati Editore, 2014, стр.:17-23 2014
4 Евгения Атанасова, Езикът на публичната администрация в Италия, XI конференция на нехабилитираните преподаватели и докторанти на ФКНФ в, 2014 2014
5 Evgenia Atanasova, L'identita` e la cultura dentro le diverse varieta` dell'italiano contemporaneo: il linguaggio burocratico, Discorso, identita`e cultura nella lingua e nella letteratura italiana, редактор/и:Elena Pirvu, издателство:Tipografia Universitatii din Craiova, 2013, стр.:7-14 2013
6 Евгения Атанасова, Видове причастия в италианския език - форми, употреба и значение., IX Научна конференция на нехабилитираните преподаватели и докторанти на ФКНФ, 2012 2012
7 Евгения Атанасова, Преводачески решения при превода от италиански на български език на романа „Баронът по дърветата” на Итало Калвино , Осма конференция на млади учени от ФКНФ май 2011, 2011, стр.:16-24 2011
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Евгения Атанасова, Италианизми със статут на неологизми 2018
2 Секционен доклад, Евгения Атанасова, Gli italianismi nella lingua bulgara comune e colloquiale 2018
3 Секционен доклад, Евгения Атанасова, Prestiti italiani, entrati nella lingua bulgara negli ultimi anni (dall'inizio del XXI sec. in poi) 2017
4 Секционен доклад, Евгения Атанасова, Италиански заемки във финансово-банковата и търговска сфера 2017
5 Секционен доклад, Евгения Атанасова, История на заемането на думи от италиански произход в българския език 2015
6 Секционен доклад, Евгения Атанасова, Le parole d'origine italiana come parte del lessico internazionale nella lingua bulgara 2015
7 Секционен доклад, Евгения Атанасова, Езикът на публичната администрация в Италия - лексикални характеристики и особености 2014
8 Секционен доклад, Евгения Атанасова, Il linguaggio burocratico: aspetti testuali e pragmatici 2013
9 Секционен доклад, Евгения Атанасова, La storia della filologia italiana 2013
10 Секционен доклад, Евгения Атанасова, Видове причастия в италианския език – форми, употреба и значение 2012
11 Секционен доклад, Евгения Атанасова, L'identità e la cultura dentro le diverse varietà dell'italiano contemporaneo: il linguaggio burocratico 2012
12 Секционен доклад, Евгения Атанасова, Преводачески решения при превода от италиански на български език на романа „Баронът по дърветата” на Итало Калвино 2011