Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Славея Димитрова
Дисертация д-р
Славея Димитрова Димитрова, Идентичност и другост в контекста на чешката литертура от периода на Ранното възраждане , Софийски университет "Св. Климент Охридски", Ръководител:проф. дфн Иван Павлов 2012
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Славея Димитрова Димитрова, Научната книга - мисия, избори, читатели. Разговор с издателя Живко Кушев. - Homo bohemicus, кн. 1-2, 2022, с. 119-122 [интервю]., Парадигма 2022
2 Славея Димитрова Димитрова и кол., Преходът след 1989 година. Антропология и културология. Избрана анотирана библиография (1990-2020), 2021
3 Славея Димитрова Димитрова и кол., Преходът след 1989 година. Медийни изследвания. Избрана анотирана библиография (1990-2020), 2021
4 Славея Димитрова Димитрова и кол., Преходът след 1989 година. Публикации в специализирана литературна периодика. Анкети. Избрана библиография (1989-2020), 2021
5 Славея Димитрова Димитрова и кол., Преходът след 1989 година. Публикации в специализирана литературна периодика. Дискусии. Избрана библиография (1989-2020), 2021
6 Славея Димитрова Димитрова и кол., Преходът след 1989 година. Публикации в специализирана литературна периодика. Интервюта. Избрана библиография (1989-2020), 2021
7 Славея Димитрова Димитрова и кол., Преходът след 1989 година. Публикации в специализирана литературна периодика. Отзиви. Избрана библиография (1989-2020), 2021
8 Славея Димитрова Димитрова и кол., Преходът след 1989 година. Публикации в специализирана литературна периодика. Рецензии. Избрана библиография (1989-2020), 2021
9 Славея Димитрова Димитрова и кол., Преходът след 1989 година. Публикации в специализирана литературна периодика. Статии и студии. Избрана библиография (1989-2020), 2021
10 Славея Димитрова Димитрова и кол., Преходът след 1989 година. Публикации в специализирана литературна периодика. Съобщения. Избрана библиография (1989-2020), 2021
11 Ани Бурова, Славея Димитрова, „Нашата обща история доказва значението на сътрудничеството за общото ни бъдеще“. Разговор с изпълнителния директор на Международния вишеградски фонд Едит Силадине Баторфи. – Литературен вестник, год. 29, бр. 37, 4-10.11.2020, с. 5,15., Фондация „Литературен вестник“ 2020
12 Славея Димитрова Димитрова, Писателите разчитат на читателя. Разговор с Павол Ранков – Литературен вестник, год. 28, бр. 3, 23-29.01.2019, с. 24., http://www.bsph.org/members/files/pub_pdf_1626.pdf 2019
13 Славея Димитрова Димитрова, Съвременното словашко кино – поколения, дебюти, оценки. Разговор с Яна Дудкова – Литературен вестник, год. 28, бр. 3, 23-29.01.2019, с. 4-5., 2019
14 Славея Димитрова и кол., Критическа рецепция на българската литература (1990-2016) в Словакия. Специализиран периодичен печат. Библиография. , 2016
15 Славея Димитрова и кол., Критическа рецепция на полската литература в България (1990 – 2016). Специализиран периодичен печат. Библиография. , 2016
16 Славея Димитрова и кол., Критическа рецепция на словашката литература в България (1990 – 2016). Специализиран периодичен печат. Библиография. , 2016
17 Славея Димитрова и кол., Критическа рецепция на украинската литература в България (1990 – 2016). Специализиран периодичен печат. Библиография. , 2016
18 Славея Димитрова и кол., Критическа рецепция на чешката литература в България (1990 – 2016). Специализиран периодичен печат. Библиография. , 2016
19 Славея Димитрова и кол., Полска литература в превод на български език (1990-2016). Специализиран периодичен печат. Библиография. , 2016
20 Славея Димитрова и кол., Преводна рецепция на българската литература в Словакия (1990-2016). Специализиран периодичен печат. Библиография. , 2016
21 Славея Димитрова и кол., Словашка литература в превод на български език (1990-2016). Специализиран периодичен печат. Библиография. , 2016
22 Славея Димитрова и кол., Украинска литература в превод на български език (1990-2016). Специализиран периодичен печат. Библиография. , 2016
23 Славея Димитрова и кол., Чешка литература в превод на български език (1990-2016). Специализиран периодичен печат. Библиография. , 2016
24 Славея Димитрова, За рода и паметта. Разговор с Богдан Прошек. – Homo bohemicus. „Още една халба, моля!“. кн. 1-2, , 99-103., 2015
25 Славея Димитрова (превод), Заяц, Ондржей. Преводите на българска художествена литература на чешки език след 1989 г. – Литературен вестник, год. 24, бр. 38, 2015, с. 10-11., 2015
26 Славея Димитрова и кол., Критическа рецепция на българската литература (1990-2015) в Словакия. Специализиран периодичен печат. Библиография., 2015
27 Славея Димитрова и кол., Критическа рецепция на полската литература в България (1990 – 2015). Специализиран периодичен печат. Библиография. , 2015
28 Славея Димитрова и кол., Критическа рецепция на словашката литература (1990-2015) в България. Специализиран периодичен печат. Библиография. , 2015
29 Славея Димитрова и кол., Критическа рецепция на чешката литература в България (1990 – 2015). Специализиран периодичен печат. Библиография, 2015
30 Славея Димитрова и кол., Полска литература в превод на български език (1990-2015). Специализиран периодичен печат. Библиография. , 2015
31 Славея Димитрова и кол., Преводна рецепция на българската литература в Словакия (1990-2015). Специализиран периодичен печат. Библиография, 2015
32 Славея Димитрова и кол., Словашка литература в превод на български език (1990-2015). Специализиран периодичен печат. Библиография. , 2015
33 Славея Димитрова и кол., Чешка литература в превод на български език (1990-2015). Специализиран периодичен печат. Библиография, 2015
34 Славея Димитрова , Българска литература в превод на словашки език (1990-2014). Библиография. , 2014
35 Славея Димитрова, Словашка литература в превод на български език (1990-2014). Библиография. , 2014
36 Славея Димитрова и кол., Чешка литература в превод на български език (1990-2014). Библиография. , 2014
37 Славея Димитрова , Aз обичам да мечтая. Разговор с Владимир Пенчев. – В: Homo bohemicus. 20 години „Бохемия клуб“. кн. 1-2, 2013, с. 15-18., 2013
38 Славея Димитрова и кол., Издания на „Бохемия клуб“. Библиография. 1994-2012. – В: Homo bohemicus. 20 години „Бохемия клуб“. кн. 1-2, 2013, с. 63-83 – съвместно с Маргарита Младенова, Михаела Кузмова., 2013
39 Славея Димитрова, Литературата в медийна среда. Терминологичен он-лайн речник. Масова култура., 2013
40 Славея Димитрова , Литературата в медийна среда. Терминологичен он-лайн речник. Популярна култура., 2013
41 Славея Димитрова , Литературата в медийна среда. Терминологичен он-лайн речник. Стари медии., 2013
42 Славея Димитрова, Еквивалентен словник (терминология). В: Литературата в медийна среда. Терминологичен он-лайн речник, съвместно с Ина Христова и кол., 2011
Научен проект
1 Славея Димитрова, Петнадесети славистични четения. Полемики и избори, Член, СУ „Св. Климент Охридски“ 2022
2 Славея Димитрова, Съвременната словакистика - координати и вектори, Член, СУ „Св. Климент Охридски“, Номер на договора:80-10-97/2021 г. 2021
3 Славея Димитрова, Преходът след 1989 г. – интерпретации на историческата промяна, социалния опит и културната памет в съвременната българска литература, Член, Фонд „Научни изследвания“, Номер на договора:КП-06-H40/7 от 10.12.2019 2020
4 Славея Димитрова, Превод и рецепция: славянските литератури в България и българската литература в съответните страни (2016-2019), Ръководител, СУ „Св. Климент Охридски“, Номер на договора:80-10-184 / 16.04.2019 2019
5 Славея Димитрова, Дисциплината История на славянските литератури в контекста на съвременното академично филологическо образование, Член, СУ „Св. Климент Охридски“ 2018
6 Славея Димитрова, Рецептивни модели на съвременната българска литература в превод на славянски езици (1990 - 2017), Член, СУ „Св. Климент Охридски“ 2017
7 Славея Димитрова, Рецепция на славянските литератури в България след 1989 г. и на българската литература в съответните страни, III етап, Член, СУ „Св. Климент Охидски", Номер на договора:№ 148/2016 2016
8 Славея Димитрова, Рецепция на славянските литератури в България след 1989 г. и на българската литература в съответните страни, II етап, Член, СУ „Св. Климент Охидски", Номер на договора:№ 205/2015 2015
9 Славея Димитрова, Рецепция на славянските литератури в България след 1989 г. и на българската литература в съответните страни, I етап, Член, СУ „Св. Климент Охидски", Договор № 100/8.05.2014 2014
10 Славея Димитрова, Литературата в медийна среда: терминологичен он-лайн речник, II етап, Член, СУ „Св. Климент Охридски“, Номер на договора:№ 57 / 2013 2013
11 Славея Димитрова, Научен форум – Единадесети национални славистични четения 19 – 22. 04./ 2012 г. СУ – София , Член, СУ "Св. Климент Охридски", Номер на договора:№ 062/05.04.2012 2012
12 Славея Димитрова, Литературата в медийна среда: терминологичен он-лайн речник, I eтап, Член, СУ „Св. Климент Охридски“, Номер на договора:№ 063 / 15.04.2011 2011
Научно ръководство
1 Славея Димитрова, Образът на владетеля в старата чешка литература, СУ „Св. Климент Охридски“ дипломна работа:Ива Красимирова Тотева 2019
2 Славея Димитрова, Великоморавия в творчеството на Павол Йозеф Шафарик, Ян Колар и Ян Холи, СУ „Св. Климент Охридски“ дипломна работа:Николай Андреев Желев 2015
3 Славея Димитрова, Кризата на идентичността в словашката експресионистична проза (Ян Хрушовски, Мило Урбан, Щефан Лец), СУ „Св. Климент Охридски“ дипломна работа:Велимира Николаева Божилова 2015
4 Славея Димитрова, Прагматизъм и емоции в романа „Среднощен дневник“ на Максим Е. Маткин, СУ „Св. Климент Охридски“ дипломна работа:Виолета Венциславова Окева 2015
Редактор на издание нереферирано
1 Славея Димитрова и кол., Ноmo bohemicus. 25 години „Бохемия клуб“. 50 години от Пражката пролет, кн. 3-4, 2018 , 134 стр., Редактор на издание нереферирано 2018
2 Славея Димитрова и кол., сп. Ноmo bohemicus. Ad multos annos.Специален брой, посветен на юбилея на Владимир Пенчев, кн. 1, 2017, 92 с., Редактор на издание нереферирано 2017
3 Славея Димитрова, сп. Ноmo bohemicus. Крепости и замъци в Чехия и Моравия, кн. 4, 2017, 92 с., Редактор на издание нереферирано 2017
4 Славея Димитрова, сп. Ноmo bohemicus. Национални студентски бохемистични четения, кн. 2-3, 2017, 126 с., Редактор на издание нереферирано 2017
5 Славея Димитрова, сп. Ноmo bohemicus. „Още една халба, моля!“ Бирата и кръчмите в чешкото мироздание, кн. 1-2, 2015, 168 с., Редактор на издание нереферирано 2015
6 Славея Димитрова, сп. Ноmo bohemicus. Из архивите. Потомците на „българските“ чехи, кн. 2, 2014, Редактор на издание нереферирано 2014
7 Славея Димитрова, сп. Ноmo bohemicus. Разлистване на архивите. Свидетелства за известни (и недотам) „български“ чехи“, кн. 1, 2014, 106 с., Редактор на издание нереферирано 2014
8 Славея Димитрова, сп. Ноmo bohemicus. Чешки крепости и замъци, кн. 3-4, 152 с., Редактор на издание нереферирано 2014
9 Славея Димитрова и кол., Homo Bоhemicus. 20 години „Бохемия клуб“, кн. 1-2, 2013 , 190 стр., Редактор на издание нереферирано 2013
Редактор на издание реферирано
1 Славея Димитрова, сп. Homo bohemicus. Българистиката като съдба. Спомен за Дана Хронкова. кн. 1-2, 2022, 124 с., Редактор на издание реферирано 2022
2 Славея Димитрова, сп. Homo bohemicus. Чешкият ъндърграунд. кн. 3-4, 2022, 224 с., Редактор на издание реферирано 2022
3 Славея Димитрова, сп. Homo bohemicus. Прага: град на тайни, кн. 3-4, 2021, 160 с., Редактор на издание реферирано 2021
4 Славея Димитрова, Ноmo bohemicus. 100 години дипломатически отношения между България и Чехословакия, кн. 1-2, 2020, 124 стр., Редактор на издание реферирано 2020
5 Славея Димитрова и кол., Ноmo bohemicus. Национални студентски бохемистични четения, кн. 3-4, 2019, 104 стр., Редактор на издание реферирано 2019
Статия в научно списание
1 Славея Димитрова, Изборите на интелектуалеца. Случаят на Вацлав Хавел, Литературна мисъл, брой:1, 2023, стр.:112-119, ISSN (print):0324-0495, ISSN (online):0314-9235, Ref, SCOPUS, SJR ( - 2023) 2023
2 Славея Димитрова, Преходът след 1989 година: събития, политики, оценки [статия, предадена за анонимно рецензиране], Литературна мисъл, брой:2, 2023, ISSN (print):0324-0495, ISSN (online):0314-9235, Ref 2023
3 Славея Димитрова, Преходът след 1989 г. – процеси, кризи и трансформации в съвременната литература и културата [отзив за научна кръгла маса „Преходът след 1989 г. в съвременната българска литература“], Литературна мисъл, брой:1, 2022, стр.:132-139, ISSN (print):0324-0495, ISSN (online):0314-9235, Ref, SCOPUS, SJR ( - 2022) 2022
4 Славея Димитрова, Прочити на романтизма и романтическото [рецензия за колективната монография на М. Černý, А. Jensterle-Doležalová, J. Horáková, I. Mikušiak, M. K. Nedvědová, J. Otčenášek, P. Vinš. Počátky novodobých literatur a metamorfózy romantismu u jižných Slovanů, Rumunů a Albánců. Praha: Univerzita Karlova, 2015. 476 s.], Slavia. Časopis pro slovanskou filologii , issue:2, 2022, ISSN (print):0037-6736, Ref, SCOPUS, SJR (0.1 - 2022), SCOPUS Quartile: Q2 (2022), др.(CEEOL, ERIH PLUS) 2022
5 Ани Бурова, Славея Димитрова, Борис Илиев, Владимир Колев, Кристиян Янев, Модели на преподаване на сравнителни литературни дисциплини в актуалния академичен контекст., Colloquia Comparativa Litterarum, брой:Vol 5, № 1 (2019), 2019, стр.:97-107, ISSN (online):2367-7716, (CEEOL, ЕRIH PLUS, Нац. реф. списък НАЦИД), PhD, MSc 2019
6 Славея Димитрова, Славянският барок – стил и парадигма [рецензия за книгата на Светлана Василева-Карагьозова „По пътя на барока. Рецепция и трансформация на бароковата парадигма в славянските литератури“. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2013, 312 с.], Език и литература, брой:1-2, 2016, стр.:201-204, ISSN (print):0324-1270, Ref 2016
7 Славея Димитрова, Сюжети на писането, вписването и пренаписването [рецензия за книгата на Ани Бурова „Литературата и фрагментаризираният свят“. София: Парадигма, 2014, 212 с.] , Slavia, том:85, брой:1, 2016, стр.:10-14, ISSN (print):0037-6736, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.1 - 2016), SCOPUS Quartile: Q3 (2016) 2016
8 Славея Димитрова, Героите и битките на миналото в литературата на Ранното чешко възраждане, Език и литература. Бохемистика в България и българстика в Чехия, брой:1-2, 2015, стр.:156-168, ISSN (print):0324-1270, Ref 2015
9 Славея Димитрова, Чешкото възраждане – терминология и периодизация, Хомо бохемикус. Във властта на клишето. Чешката литература в периода на социалистическия реализъм., брой:2-4, 2010, стр.:110-121, ISSN (print):1312-9252 2010
10 Славея Димитрова, „Младата” нация – митове и идеологии, Български фолклор. Разказването. Устни и писмени практики, том:год. XXXIII, брой:2, 2007, стр.:149-155 2007
11 Славея Димитрова, Националната идентичност – индивидуални и колективни проекти, Критика, брой:3, 2002 2002
12 Славея Димитрова, „Мъртъв проповедник – промяна” (или поетика на диалога), Homo bohemicus, брой:2-3, 2000 2000
13 Славея Димитрова, Същите и различните славяни, Критика, брой:2-4, 2000, стр.:120-122 2000
Статия в поредица
1 Славея Димитрова, Представи за аристократа в литературата на Чешкото възраждане , Филологически изследания на Великотърновския университет, том:Studia Philologica, брой:37, бр. 1, 2018, стр.:323-330, ISSN (print):2534-918X , ISSN (online): 2534-9236, Ref 2018
2 Славея Димитрова, Симптоми на отсъствието (Преводна и критическа рецепция на словашката литература в България и на българската литература в Словакия след ‘89 г.), Philologica , том:Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského , брой:LXXVII, редактор/и:Saša Vojtechová Poklač, издателство:Univerzita Komenského v Bratislave, 2018, стр.:385-391, ISBN:978-80-223-4639-9 2018
3 Славея Димитрова, Чешко-словашкото единство през Възраждането - идеология, емоции, национална съдба, Славянска филология. Т. 26, брой:26, редактор/и:Маргарита Младенова, издателство:Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2018, стр.:210-218, ISBN:978-954-322-927-7 2018
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Славея Димитрова, Славизъм и национална идея в литературата на Възраждането. Динамика на отношенията между чехи и словаци, Съвременната словакистика - координати и вектори, редактор/и:В. Панайотов, С. Димитрова и кол., издателство:УИ „Св. Климент Охридски“, 2022, стр.:253-262, ISBN:978-954-07-5431-4 2022
2 Славея Димитрова, Патриотизъм и космополитизъм в чешката литература от края на XVIII и началото на XIX в. , Рада и приятели. Сборник в чест на проф. д-р Радка Влахова., editor/s:Елена Хаджиева, Светла Коева, Атанас Атанасов, Publisher:УИ „Св. Климент Охридски“, 2019, pages:533-540, ISBN:978-954-07-4700-2 2019
3 Ани Бурова, Славея Димитрова, Бележки към раздел „Проза“. В: Карел Хинек Маха. Избрано., Карел Хинек Маха. Избрано., издателство:Парадокс, 2018, стр.:290-294, ISBN:978-954-553-167-5 2018
4 Славея Димитрова, Кралят и кралската институция в литературата на Чешкото възраждане, Надмощие и приспособяване. Сборник доклади от Международната научна конференция на Факултета по славянски филологии 24 – 25 април 2017 г. Том I. Литературоведски четения в чест на 80-годишнината на професор Никола Георгиев. , редактор/и:Надежда Александрова, Диана Атанасова, Мария Калинова, Румяна Л. Станчева, 2017, стр.:187-194, ISBN:978-619-7433-07-4 (pdf) 2017
5 Славея Димитрова, Отечество и майчинство в литературата на Чешкото възраждане , Култура, идентичности, съмнения. Сборник в чест на проф. дфн Николай Аретов. , редактор/и:А. Алексиева, Н. Данова, Н. Чернокожев, издателство:АИ „Проф. Марин Дринов“, 2016, стр.:500-510, ISBN:978-954-322-870-6 2016
6 Славея Димитрова, Филология, идеология и мистификация в литературата на Чешкото възраждане , Филологическият проект – кризи и перспективи. Сборник доклади от международна научна конференция (24-25 април 2015). , редактор/и:Съст. Н. Чернокожев, издателство:Фабер, 2016, стр.:263-270, ISBN:978-619-00-0463-9 2016
7 Славея Димитрова, Език и вяра в литературата на чешкия барок, Движение и пространство в славянските езици, литератури и култури. Сборник от Дванадесетите международни славистични четенияр проведени на 9-10 май 2014 г. в София, редактор/и:Съст. Ина Христова, Е. Христова и кол., издателство:УИ „Св. Климент Охридски“, 2015, стр.:93-99, ISBN:978-954-07-4046-1 2015
8 Славея Димитрова, Преводът – логики на избора (Преводна рецепция на словашката литература в България след 1989 г.) , Славистиката и българистиката днес: въпроси, идеи, посоки. Сборник с доклади от Международната конференция по повод 20-годишнината от създаването на специалност „Славянска филология“ в ЮЗУ „Неофит Рилски“, редактор/и:Съст. Маринела Младенова, Михаела Кузмова, издателство:УИ: „Неофит Рилски“, 2015, стр.:421-426, ISBN:978-954-680-976-6 2015
9 Славея Димитрова, Езикови идентификации в литературата на Ранното чешко възраждане , Езици на паметта в литературния текст. Доклади от годишната конференция на ФСлФ, СУ „Св. Климент Охридски“, редактор/и:Милена Кирова, Амелия Личева и кол., издателство:Фабер, 2014, стр.:287-293, ISBN:978-619-00-0111-9 2014
10 Славея Димитрова, Езикът като аргумент в края на XVIII в. , 20 години „Бохемия клуб“. Юбилеен сборник, редактор/и:Съст. Владимир Пенчев, Радост Железарова и кол. , издателство:Парадигма, 2014, стр.:249-256, ISBN:978-954-326-236-6 2014
11 Славея Димитрова, История и родина в литературата на чешкия барок, Юбилейна муждународна конференция „50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”. 1963-2013, редактор/и:Христо Бонджолов, Маргрета Григорова и кол., издателство:УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2013, стр.:209-218, ISBN:978-954-524-975-4 (pdf) 2013
12 Славея Димитрова, Историята като сюжет в чешката литература от 60-те и 70-те години на XVIII век, Славяните. Общество, религия, култура. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. дфн Панайот Карагьозов, редактор/и:Калина Бахнева, Ина Христова, Ани Бурова, Славея Димитрова, издателство:УИ „Св. Климент Охридски”, 2012, стр.:402-411, ISBN:978-954-07-3424-8 2012
13 Славея Димитрова, Образи на Русия и Франция в чешката литература от края на XVIII и началото на XIX век. , Българската бохемистика днес. Сборник с доклади от Националната конференция „Българската бохемистика днес”, проведена на 21 октомври 2011 г. в София, редактор/и:Христина Дейкова, Владимир Пенчев, издателство:Парадигма, 2012, стр.:155-166, ISBN:978-954-326-183-3 2012
14 Славея Димитрова, Познание и патос в чешката литература от края на XVIII век, Славистиката в глобалния свят – предизвикателства и перспективи. Сборник с доклади от конференцията, проведена на 05-06.10.2012 г. в ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград, редактор/и:Маринела Младенова, Анжелина Пенчева, Петър Воденичаров, издателство:УИ „Неофит Рилски”, 2012, стр.:239-246, ISBN:978-954-680-846-2 2012
15 Славея Димитрова, Функции на защитите и възхвалите на родния език в литературата на Чешкото възраждане, Време и история в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Единадесетите национални славистични четения 19-21 април 2012. Т. II. Литературознание. Фолклор. , редактор/и:Ани Бурова, Славея Димитрова, Цветанка Аврамова, Диана Иванова, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2012, стр.:143-149, ISBN:978-954-07-3458-3 2012
16 Славея Димитрова, Представи за държавността в литературата на чешкия барок (Ян Амос Коменски и Бохуслав Балбин), Истина, мистификация, лъжа в славянските езици и литератури. Сборник от Десетите национални славистични четения, проведени от 22 до 24 април 2010 г., редактор/и:Найда Иванова, Елена Дараданова и кол., издателство:Лектура, 2011, стр.:642-647, ISBN:978-954-92732-1-2 2011
17 Славея Димитрова, Aргументите на литературната история, Чешко-български колоквиум. Научни трудове на Пловдивския университет. Филология. Том 43, кн. 1, сб. Б, редактор/и:Жоржета Чолакова и кол., издателство:УИ „Паисий Хилендарски“, 2005, стр.:129-138, ISSN (print):0861-0029 2005
18 Славея Димитрова, Златото в/на историята, Реторики на паметта. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. Иван Павлов, редактор/и:Ани Бурова, Славея Димитрова и кол., издателство:УИ „Св. Климент Охридски“, 2005, стр.:403-409, ISBN:954-07-2101-6 2005
19 Славея Димитрова, Езикови и културни стратегии на Чешкото възраждане, Фигури на автора. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. Боян Биолчев, редактор/и:Ани Бурова, Славея Димитрова и кол., издателство:УИ „Св. Климент Охридски“, 2002, стр.:424-429, ISBN:954-07-1755-8 2002
20 Славея Димитрова, Чешките и българските преводи от периода на Възраждането, Studia balcanica bohemo-slovaca V, редактор/и:Ivan Dorovský a kol., издателство:Masarykova Univerzita v Brne, 2002, стр.:88-93, ISBN:80-210-2771-1 2002
21 Славея Димитрова, „Грехопадението” – топика и хронос, Фолклорен еротикон, редактор/и:Флорентина Бадаланова, издателство:РОД, 1995 1995
Студия в поредица
1 Славея Димитрова, Славянската идея – между интуицията и интелекта , Годишник на СУ „Св. Климент Охридски“. Факултет по славянски филологии, брой:99, редактор/и:Елка Миленкова, издателство:УИ „Св. Климент Охридски“, 2014, стр.:114-142, ISSN (print):1314-9989 2014
2 Славея Димитрова, Eзиковата програма на Чешкото възраждане – между емоциите и познанието, Годишник на СУ „Св. Климент Охридски“. Факултет по славянски филологии. , брой:98, редактор/и:Елка Миленкова, издателство:УИ „Св. Климент Охридски“, 2013, стр.:5-32, ISSN (print):1314-9989 2013
Съставителска дейност
1 Славея Димитрова, Марцел Черни, сп. Homo bohemicus. Българистиката като съдба. Спомен за Дана Хронкова. кн. 1-2, 2022, 124 с., ISSN (print):, Парадигма, София, в сътрудничество с чуждестранни учени 2022
2 Величко Панайотов, Добромир Григоров, Диана Иванова, Славея Димитрова, Евгения Митева, Владимира Башир Гечова, Съвременната словакистика - координати и вектори. Сборник с доклади от Международната научна конференция по случай 30-годишнината на специалност „Словашка филология“ в СУ „Св. Климент Охридски“ – София, 28.04.2021 г., ISSN (online):, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано, International 2022
3 Маргрета Григорова, Ани Бурова, Славея Димитрова, Светла Кьосева, Кристиян Янев, Вишеградските литератури. - Литературен вестник, бр. 37, 2020., ISSN (print):, Фондация „Литературен вестник“ 2020
4 Ани Бурова, Славея Димитрова, Марта Соучкова, Съвременна словашка литература. Тематичен брой на "Литературен вестник", бр. 3, 2019., ISSN (print):, Литературен вестник, София, в сътрудничество с чуждестранни учени 2019
5 Ани Бурова, Славея Димитрова, Жоржета Чолакова, Карел Хинек Маха. Избрано. , ISBN:978-954-553-167-5, Парадокс, София 2018
6 Маргарита Младенова, Мая Радичева, Ина Христова, Елена Христова, Ани Бурова, Славея Димитрова, Тиха Георгиева, Радостина Петрова, Движение и пространство в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Дванадесетите международни славистични четения 9-10 май 2014. Т. І. Езикознание., ISBN:978-954-07-4045-4, УИ "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2015
7 Маргарита Младенова, Мая Радичева, Ина Христова, Елена Христова, Ани Бурова, Славея Димитрова, Тиха Георгиева, Радостина Петрова, Движение и пространство в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Дванадесетите международни славистични четения, София, 9-10 май 2014. Т. II. Литературознание и фолклористика., ISBN:978-954-07-4046-1, УИ „Св. Климент Охридски“, София, Рецензирано 2015
8 Ани Бурова, Диана Иванова, Елена Христова, Славея Димитрова, Цветанка Аврамова, Време и история в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Единадесетите национални славистични четения 19-21 април 2012. Т. I - Езикознание., ISBN:978-954-07-3457-6, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София 2012
9 Ани Бурова, Диана Иванова, Елена Христова, Славея Димитрова, Цветанка Аврамова, Време и история в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Единадесетите национални славистични четения 19-21 април 2012. Т. II - Литературознание. Фолклор., ISBN:978-954-07-3458-3, УИ „Св. Климент Охридски“, София 2012
10 Калина Бахнева, Ани Бурова, Добромир Григоров, Елена Дараданова, Славея Димитрова, Валентина Пирова, Камен Рикев, Лидия Терзийска, Ина Христова, Славяните. Общество,религия, култура. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на професор дфн Панайот Карагьозов, ISBN:978-954-07-3424-8, УИ "Св. Климент Охридски", София 2012
11 Славея Димитрова, Владимир Пенчев, Михаела Кузмова, Homo bohemicus. Чешкото възраждане. Прочити и почерци, бр. 2-3, 216 с., ISSN (print): 2006
12 Ани Бурова, Добромир Григоров, Елена Дараданова, Славея Димитрова, Людмила Миндова, Валентина Пирова, Камен Рикев, Ина Христова, Реторики на паметта. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на професор Иван Павлов., ISBN:954-07-2101-6 , УИ "Св. Климент Охридски", София 2005
13 Славея Димитрова, Яромир Блажейовски, Homo bohemicus.Чешкото кино – пространства на срещи и разлъки, бр. 1-2, 106 с., в сътрудничество с чуждестранни учени 2003
14 Ани Бурова, Славея Димитрова, Добромир Григоров, Камен Рикев, Фигури на автора. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнина на професор Боян Биолчев., ISBN:954-07-1755-8, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София 2002
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Славея Димитрова, Преходът след 1989 г. - дефиниции, надежди, илюзии 2023
2 Секционен доклад, Славея Димитрова, Славянската идея като поле на дискусии в чешката и словашката литератури от първата половина на XIX в. 2022
3 Секционен доклад, Славея Димитрова, Intelektuálovy volby. Případ Václava Havla 2022
4 Присъствие, Славея Димитрова, Българската литература в превод на словашки език, участие в дискусия с Катарина Седлакова 2022
5 Секционен доклад, Славея Димитрова, Славизъм и национална идея през Възраждането (чешко-словашки контексти) 2021
6 Присъствие, Славея Димитрова, Překladová recepce slovenské literatury v Bulharsku a bulharské literatury na Slovensku 2019
7 Присъствие, Славея Димитрова, Участие в организационен комитет и дискусия 2019
8 Секционен доклад, Славея Димитрова, Преводът през Възраждането – избори, модели, адаптации 2019
9 Секционен доклад, Славея Димитрова и кол., Модели на преподаване на сравнителни литературни дисциплини в актуалния академичен контекст, доклад-презентация 2018
10 Присъствие, Славея Димитрова, Участие в дискусия 2018
11 Секционен доклад, Славея Димитрова, Чешко-словашкото единство през Възраждането - идеология, емоции, национална съдба 2018
12 Присъствие, Славея Димитрова, Участие в организационен комитет и дискусия 2018
13 Секционен доклад, Славея Димитрова, Представи за аристократа в литературата на Чешкото възраждане 2017
14 Секционен доклад, Славея Димитрова, Кралят и кралската институция в литературата на Чешкото възраждане 2017
15 Секционен доклад, Славея Димитрова, Симптоми на отсъствието (Преводна и критическа рецепция на словашката литература в България и на българската литература в Словакия след ‘89 г.) 2017
16 Присъствие, Славея Димитрова, Участие в дискусия 2016
17 Присъствие, Славея Димитрова, Участие в дискусия 2016
18 Секционен доклад, Славея Димитрова, Филология, идеология и мистификация в литературата на Чешкото възраждане. 2015
19 Присъствие, Славея Димитрова, Участие в дискусия 2014
20 Секционен доклад, Славея Димитрова, Преводът – логики на избора (Преводна рецепция на словашката литература в България след 1989 г.) 2014
21 Присъствие, Славея Димитрова, Участие в дискусия 2014
22 Секционен доклад, Славея Димитрова, Език и вяра в литературата на чешкия барок 2014
23 Секционен доклад, Славея Димитрова, Езикови идентификации в литературата на Ранното чешко възраждане 2013
24 Секционен доклад, Славея Димитрова, Езикът като аргумент в края на XVIII в. 2013
25 Секционен доклад, Славея Димитрова, История и родина в литературата на чешкия барок 2013
26 Присъствие, Славея Димитрова, Участие в дискусия 2012
27 Секционен доклад, Славея Димитрова, Познание и патос в чешката литература от края на XVIII век 2012
28 Секционен доклад, Славея Димитрова, Функции на защитите и възхвалите на родния език в литературата на Чешкото възраждане 2012
29 Секционен доклад, Славея Димитрова, Образи на Русия и Франция в чешката литература от края на XVIII и началото на XIX в. 2011
30 Присъствие, Славея Димитрова, Участие в дискусия 2010
31 Секционен доклад, Славея Димитрова, Представи за държавността в литературата на чешкия барок (Ян Амос Коменски и Бохуслав Балбин) 2010
32 Присъствие, Славея Димитрова, Участие в дискусия 2008
33 Присъствие, Славея Димитрова, Участие в дискусия 2006
34 Секционен доклад, Славея Димитрова, Aргументите на литературната история 2006
35 Секционен доклад, Славея Димитрова, Чешките и българските преводи от периода на Възраждането 2001
Участие в редколегия
Славея Димитрова и кол., Хомо бохемикус, Участие в редколегия 2006