Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Димитринка Томова

Author ID (SCOPUS):6508210217
Статия в научно списание
1 Velinov, Peter I. Y., Tassev, Yordan, Tomova, Dimitrinka, STUDY OF UNPREDICTED FIRST GEOMAGNETIC STORM OF 2020, DUE TO INTERACTION OF ICME WITH NEAR-EARTH SPACE ON APRIL 20, COMPTES RENDUS DE L ACADEMIE BULGARE DES SCIENCES, vol:73, issue:11, 2020, pages:1571-1578, ISSN (print):1310-1331, ISSN (online):2367–5535, doi:10.7546/CRABS.2020.11.12, Ref, Web of Science, IF (0.343 - 2019), Web of Science Quartile: Q4 (2019), SCOPUS, SJR (0.218 - 2019), SCOPUS Quartile: Q2 (2019) 2020
2 L. Dorman, Y. Tassev, P. I. Y. Velinov, A. Mishev, D. Tomova, L. Mateev, Investigation of exceptional solar activity in September 2017: GLE 72 and unusual Forbush decrease in GCR, Journal of Physics: Conference Series, vol:1181, issue:1, 2019, ISSN (online):1742-6596, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.221 - 2018), International 2019
3 Peter I.Y.Velinov, Yordan Tassev, Dimitrinka Tomova, Lachezar Mateev, ANALYSIS AND CHARACTERISTICS OF THE UNPREDICTED G2 – MODERATE GEOMAGNETIC STORM ON APRIL 20, 2018 IN SOLAR CYCLE 24 MINIMUM, Comptes rendus de l'Académie bulgare des Sciences, vol:71, issue:10, 2018, pages:1357-1365, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.205 - 2018) 2018
4 Yordan Tassev, Peter I.Y. Velinov, Dimitrinka Tomova, Lachezar Mateev, ANALYSIS OF EXTREME SOLAR ACTIVITY IN EARLY SEPTEMBER 2017: G4 – SEVERE GEOMAGNETIC STORM (07÷08.09) AND GLE72 (10.09) IN SOLAR MINIMUM, Comptes rendus de l’Acade'mie bulgare des Science, vol:70, issue:10, 2017, pages:1437-1444, Ref, Web of Science, IF (0.251 - 2016), SCOPUS, SJR (0.207 - 2016) 2017
5 Dimitrinka Tomova, Peter Velinov, Yordan Tassev, COMPARISON BETWEEN EXTREME SOLAR ACTIVITY DURING PERIODS MARCH 15-17, 2015 AND SEPTEMBER 4-10, 2017 AT DIFFERENT PHASES OF SOLAR CYCLE 24, Aerospace Research in Bulgaria, issue:29, 2017, pages:10-29 2017
6 Dimitrinka Tomova, Peter I.Y. Velinov, Yordan Tassev, ENERGETIC EVALUATION OF THE LARGEST GEOMAGNETIC STORMS OF SOLAR CYCLE 24 ON MARCH 17, 2015 AND SEPTEMBER 8, 2017 DURING SOLAR MAXIMUM AND MINIMUM, RESPECTIVELY, Comptes rendus de l’Acade'mie bulgare des Sciences, vol:70, issue:11, 2017, pages:1567-1574, Ref, Web of Science, IF (0.251 - 2016), SCOPUS, SJR (0.207 - 2016) 2017
7 Иса Хаджиали, Димитринка Томова, Румяна Накова, Задачи за реализиране на междупредметна интеграция между биология и здравно образование и математика в средното училище., Педагогически форум, брой:2, 2017, doi:DOI: 10.15547/PF.2017.015 2017
8 Yordan Tassev, Natalia Kilifarska, Dimitrinka Tomova, Statistical analysis of solar proton flux influence on thermodynamics of middle atmosphere in the north hemisphere, Comptes Rendus de L'Academie Bulgare des Sciences, vol:67, issue:1, 2014, pages:95-100, Ref, Web of Science 2014
9 Natalia Kilifarska, Yordan Tassev, Dimitrinka Tomova, Cosmic Ray Showers and their Relation to the Stratospheric Sudden Warmings, Sun and Geosphere, vol:3, issue:1, 2008, pages:10-17 2008
10 Yordan Tassev, Peter I.Y. Velinov, Dimitrinka Tomova, Effect Of Geomagnetic Activity On The Ozone Profiles During Solar Minimum And Maximum. , Compt.Rend.Acad.bulg.Sci., vol:58, issue:5, 2005, pages:507-510, Ref, Web of Science 2005
11 Yordan Tassev, Peter I.Y. Velinov, Lachezar Mateev, Dimitrinka Tomova, A comparison between effects of solar proton events and of geomagnetic storms on the ozone profiles, Advances in Space Research, vol:31, issue:9, 2003, pages:2163-2168, doi:10,1016 / s0273-1177 (03) 00126-1, Ref, Web of Science 2003
Статия в поредица
Велика Драгиева, Румяна Накова, Димитринка Томова, "Елементи от теорията на вероятностите" в обучението по математика на чуждестранни студенти от икономическите групи в ДЕО-ИЧС, Годишник на Департамента за езиково обучение -ИЧС при СУ "Св. Климент Охридски", брой:19, 2015, стр.:183-191 2015
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Lev Dorman, Peter Velinov, Dimitrinka Tomova, Alexander Mishev, Lachezar Mateev, Anomalous enhancement of cosmic rays during G3 geomagnetic storm on 26.08.2018 in special position of Sun - Earth - Moon system, Fourteenth international scientific conference SES 2018, 2018, pages:43-48, International 2018
2 Yordan Tassev, Lachezar Mateev, Peter Velinov, Dimitrinka Tomova, Aleksander Bochev, Anatoly Belov, Sergey Gaidash, Maria Abunina, Artiom Abunin, Possible Predictors of Typical Magnetic Storms during Solar Cycle 24, Eleventh Scientific Conference with International Participation SPACE ,ECOLOGY, SAFETY (SES’2015), 2015, pages:34-43, International 2015
3 Румяна Накова, Димитринка Томова, Подбрани практически задачи по математика, Юбилейна научна конференция " 50 години - врата към образованието и прозарец към света", 2013, стр.:768-774 2013
4 Йордан Тасев, Димитринка Томова, Производство на озон от Слънчево протонното събитие (SPE) на 20.01.2005, Eighth Scientific Conference with International Participation SPACE ,ECOLOGY, SAFETY (SES’2013), 2013, pages:48-54 2013