Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Ани Колева
Редактор на издание нереферирано
1 Ани Колева, Смях в час по немски език, помагало по немски език, Редактор на издание нереферирано 2016
2 Ани Колева, Немски език. Изпитни тестове. НВО. Насоки и примерни тестови задачи за държавното външно оценяване след 8 клас в профилираните гимназии и паралелки с интензивно изучаване на немски език KOMMA 2016, Редактор на издание нереферирано 2015