Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на проф. доктор на науките Николай Попов
Книга
Charl Wolhuter, Nikolay Popov, Bruno Leutwyler, Klara Skubic Ermenc, Comparative Education at Universities World Wide, ISBN:ISBN 978-954-92908-2-0, Bulgarian Comparative Education Society & Ljubljana University Press, Sofia & Ljubljana, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2013
Научен проект
Николай Попов, Актуални проблеми и предизвикателства в полето на социалната педагогика: Проучване на опита в съседни страни (Сърбия), Ръководител, СУ, Номер на договора:80-10-110 / 16.04.2020 2020
Редактор на сборник
Nikolay Popov, BCES Conference Books, Редактор на сборник 2002
Статия в научно списание
Kakia, L., Popov, N., Arani, A. M., A comparison of parents and teachers’ evaluations about school readiness among first-grade pupils of primary schools in Tehran, Cogent Education, брой:2, 2015, doi:http://dx.doi.org/10.1080/2331186X.2015.1100975, Ref, Web of Science, в сътрудничество с чуждестранни учени 2015
Статия в поредица
1 Nikolay Popov, Vera Spasenović, School Counseling: A Comparative Study in 12 Countries, BCES Conference Books, vol:Educational Reforms Worldwide, issue:18, editor/s:Nikolay Popov, Charl Wolhuter, Louw de Beer, Gillian Hilton, James Ogunleye, Elizabeth Achinewhu-Nworgu, Ewelina Niemczyk, Publisher:Bulgarian Comparative Education Society, 2020, pages:34-41, ISSN (print):1314-4693, ISSN (online):2534-8426, ISBN:978-619-7326-10-9, Ref, International 2020
2 Nikolay Popov, Marina Pironkova, School Reforms in Bulgaria from the 9th to the 21st Century, BCES Conference Books, vol:Educational Reforms Worldwide, issue:18, editor/s:Nikolay Popov, Charl Wolhuter, Louw de Beer, Gillian Hilton, James Ogunleye, Elizabeth Achinewhu-Nworgu, Ewelina Niemczyk, Publisher:Bulgarian Comparative Education Society, 2020, pages:15-26, ISSN (print):1314-4693, ISSN (online):2534-8426, ISBN:978-619-7326-10-9, Ref 2020
3 Nikolay Popov, A Review of the Main Trends in the Reforms of School Structures in Europe, International Perspectives on Education and Society, vol:Annual Review of Comparative and International Education 2018, issue:37, editor/s:Wiseman, A., Publisher:Emerald Publishing Limited, 2019, pages:243-254, ISSN (print):1479-3679, ISBN:978-1-83867-416-8, doi:https://doi.org/10.1108/S1479-367920190000037018, Ref, Web of Science, International 2019
4 Nikolay Popov, Teodora Genova, Comparative Education in Eastern and Central Europe, International Perspectives on Education and Society, vol:Comparative and International Education: Survey of an Infinite Field, issue:36, editor/s:Wolhuter, C., Wiseman, A., Publisher:Emerald Publishing Limited, 2019, pages:119-135, ISSN (print):1479-3679, ISBN:978-1-78743-392-2, Ref, Web of Science, International 2019
5 Wiseman, A. W., Popov, N., An Introduction to Comparing Comparative Methodologies: A Framework for Understanding Pitfalls and Operationalizing Promises, International Perspectives on Education and Society, том:Comparative Sciences: Interdisciplinary Approaches , брой:26, редактор/и:Wiseman, A. W. & Popov, N. , издателство:Emerald Group Publishing, 2015, стр.:1-11, Ref, Web of Science, в сътрудничество с чуждестранни учени 2015
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Николай Попов, Ивайло Стаменков, Категориите "пространство" и "време" и формирането на държавните флагове - взаимни зависимости и регионални аспекти, "Образование, География и Културен туризъм" - Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на професор доктор на науките Стела Дерменджиева, редактор/и:Атанас Дерменджиев и колектив, издателство:Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2023, стр.:646-662, ISBN:978-619-208-340-3 2023
2 Nikolay Popov, Vera Spasenović, School Counseling: A Comparative Study in 15 Countries, Comparative School Counseling, editor/s:Nikolay Popov, John C. Carey, Elizabeth Thomas, Megan M. Krell, Publisher:Bulgarian Comparative Education Society, 2021, pages:9-18, ISSN (online):2738-8484, Ref, др., International 2021
3 Teodora Genova, Nikolay Popov, Presentation of Marc-Antoine Jullien’s Work in Bulgarian Comparative Education Textbooks, Education Provision to Every One: Comparing Perspectives from Around the World, редактор/и:Nikolay Popov, Charl Wolhuter, Jana Kalin, Gillian Hilton, James Ogunleye, Ewelina Niemczyk, издателство:Bulgarian Comparative Education Society (BCES), 2016, стр.:25-29, ISSN (print):1314-4693, ISSN (online):2534-8426, Ref, PhD 2016
4 Popov, N., Sabic-El-Rayess, A., William Russell on Schools in Bulgaria, Education in One World: Perspectives from Different Nations. BCES Conference Books, редактор/и:Popov, N., Wolhuter, C., Almeida, P., Hilton, G., Ogunleye, J., Chigisheva, O., издателство:Bulgarian Comparative Education Society, 2013, стр.:29-34, Ref 2013
5 Popov, N., Structures of school systems worldwide: a comparative study, International Perspectives on Education. BCES Conference Books, редактор/и:Popov, N., Wolhuter, C., Leutwyler, B., Hilton, G., Ogunleye, J., Almeida, P., издателство:Bulgarian Comparative Education Society, 2012, стр.:29-35, Ref 2012
Участие в конференция
1 Пленарен доклад, Николай Попов, Opening. Educational Reforms Worldwide 2020
2 Пленарен доклад, Николай Попов, Opening. Glocal Education in Practice: Teaching, Researching, and Citizenship 2019
3 Пленарен доклад, Николай Попов, Opening. Education in Modern Society 2018
4 Пленарен доклад, Николай Попов, Opening. Current Business and Economics Driven Discourse and Education: Perspectives from Around the World 2017
5 Пленарен доклад, Николай Попов, Opening. Education Provision to Every One: Comparing Perspectives from Around the World 2016
6 Пленарен доклад, Николай Попов, Opening. Quality, Social Justice and Accountability in Education Worldwide 2015
7 Пленарен доклад, Николай Попов, Opening. Education’s Role in Preparing Globally Competent Citizens 2014
8 Пленарен доклад, Николай Попов, Opening. Education in One World: Perspectives from Different Nations 2013
9 Пленарен доклад, Николай Попов, Opening. International Perspectives on Education 2012
10 Пленарен доклад, Николай Попов, Opening. Comparative Education and Teacher Training 2011
11 Пленарен доклад, Николай Попов, Opening. Comparative Education and Teacher Training 2010
12 Пленарен доклад, Николай Попов, Opening. Comparative Education and Teacher Training 2009
13 Пленарен доклад, Николай Попов, Opening. Comparative Education and Teacher Training 2008
14 Пленарен доклад, Николай Попов, Opening. Comparative Education, Teacher Training and New Education Agenda 2007
15 Пленарен доклад, Николай Попов, Opening. Comparative Education and Teacher Training 2006
16 Пленарен доклад, Николай Попов, Opening. Comparative Education in Teacher Training 2005
17 Пленарен доклад, Николай Попов, Opening. Comparative Education in Teacher Training 2003
18 Пленарен доклад, Николай Попов, Opening. Comparative Education in Teacher Training 2002
Учебник
Стела Дерменджиева, Петя Събева, Николай Попов, Косьо Стойчев, Нели Гетова, Цветелина Пейкова, География и икономика - 10 клас, ISBN:978-954-01-3826-8, Просвета, София, Рецензирано 2019
Учебник/Учебно помагало
1 Николай Попов, Сравнително образование: Учебник. Второ издание, ISBN:978-619-7326-06-2, Българско дружество по сравнително образование, София, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2019
2 Nikolaj Popov, Vera Spasenović, Stručni saradnik u školi: komparativni pregled za 12 zemalja, ISBN:978-619-7326-05-5, Bugarsko društvo za komparativnu pedagogiju, Sofija, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2018
3 Николай Попов, Вера Спасенович, Училищният съветник: Сравнителен преглед в 12 страни, ISBN:978-619-7326-04-8, Българско дружество по сравнително образование, София, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2018
4 Николай Попов, Сравнително образование: Учебник, Българско дружество по сравнително образование, София 2014