Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Атанас Шопов
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Атанас Йрданов Шопов, За "правото" и правото, 2007
2 Атанас Йрданов Шопов, Задава ли се ипотечен хаос?, 2006
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Атанас Йорданов Шопов, Видове правосубектност, Научни четения в памет на Венелин Ганев и Никола Долапчиев, 2017, стр.:321-349 2017
2 Атанас Йорданов Шопов, Правната норма - някои размисли, Правни норми и правни принципи, 2017, стр.:405-424 2017
3 Атанас Йорданов Шопов, "Сервитути" по Закона за енергетиката , Римско и съвременно публично право, 2013, стр.:540-565 2013
4 Атанас Йорданов Шопов, Понятие за юридически факт, 100 години от рождението на проф. Михаил Андреев, 2011 2011
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Атанас Шопов, ПРАВЕН СУБЕКТ, ПРАВОСУБЕКТНОСТ, ЮРИДИЧЕСКА ЛИЧНОСТ, ЛИЦЕ 2018
2 Секционен доклад, Атанас Йорданов Шопов, ПРАВОСУБЕКТНОСТ НА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ (В КОНТЕКСТА НА ВЪПРОСА ЗА НЕПЕРСОНИФИЦИРАНИТЕ СУБЕКТИ НА ПРАВОТО) 2017
3 Секционен доклад, Атанас Шопов, ПРАВНАТА НОРМА – НЯКОИ РАЗМИСЛИ 2017
4 Секционен доклад, Атанас Шопов, Видове правосубектност 2016
5 Секционен доклад, Атанас Шопов, НЕПЕРСОНИФИЦИРАНИТЕ СУБЕКТИ И ЧАСТНОТО ПРАВО 2016
6 Секционен доклад, Атанас Шопов, ЮРИДИЧЕСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ НЕОБХОДИМИ И ВЪЗМОЖНИ ПРОМЕНИ 2014
7 Секционен доклад, Атанас Шопов, ЮРИДИЧЕСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ В АНГЛИЯ 2013
8 Секционен доклад, Атанас Шопов, "Сервитути" по Закона за енергетиката 2012