Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Давид Пеев
Статия в научно списание
1 Давид Пеев, Мястото на интелекта в теориите за съзнанието от по-висок ред (ТСПР), Философия, 2019 2019
2 Давид Пеев, Твърдият инкомпатабилизъм не променя нищо, Философски алтернативи, 2019 2019
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Давид Пеев, Еволюционна епистемология: научното познание като екзаптация, Науката и жизнения свят, редактор/и:Константин Янакиев, Димитър Елчинов, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2017, стр.:59-73, ISBN:978-954-07-4350-9 2017
2 Давид Пеев, Относно научния статус на "Интелигентния дизайн" и аргумента за нередуцируемата сложност, Годишник на висшия евангелски богословски институт, редактор/и:д-р Вениамин Пеев, издателство:ВЕБИ, 2015, стр.:225-244 2015
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Давид Пеев, За истината и щастието от еволюционно-натуралистична перспектива 2017
2 Секционен доклад, Давид Пеев, За някои негативни импликации на натурализма 2016
3 Секционен доклад, Давид Пеев, Сциентизъм и морален скептицизъм 2013