Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Цветомир Делийски
Статия в научно списание
1 Hristov E, Ognyanov S, Deliyski Tz, Andreevska K, Grekova D, Burgazliev H, Dimitrova Zl, Yordanov E, Rashkov D, Adverse drug reaction reporting by patients in Bulgaria, Scientific researches of the Union of Scientists in Bulgaria-Plovdiv, series G. Medicine, Pharmacy and Dental medicine, 2019 2019
2 Nedelkov N, Yordanov E, Hristov E, Petkova V, Ognianov S, Andreevska K, Delyiski Tz, Parvova I, Serialization and verification of medicinal products – a pilot study among pharmacists in Bulgaria. , Acta Medica Bulgarica, 2019, Ref 2019
3 Stoyanova S, Hristov E, Andreevska K, Delyiski Tz, Ognyanov S, Dimitrova Zl, Burgazliev H, The distance between dreams and reality is called action or what is it like to be among the first female pharmacists in Bulgaria?, Social medicine, 2019 2019
4 Hristov E, Ognyanov S, Deliyski Tz, Andreevska K, Grekova D, Burgazliev H, Dimitrova Zl, Yordanov E, Rashkov D, Adverse drug reaction reporting by patients in Bulgaria, Scientific works of the Union of Scientists in Bulgaria-Plovdiv, series G. Medicine, Pharmacy and Dental medicine, 2018 2018
5 Hristov E, Ognianov S, Deliiski Tz, Andreevska K, Burgazliev H, Dimitrova Zl, Adverse drug reaction reporting by patients in region of Plovdiv, Scientific works of the Union of Scientists in Bulgaria-Plovdiv, series G. Medicine, Pharmacy and Dental medicine, том:ХХII, 2018, стр.:53-56 2018
6 Hristov E, Ognianov S, Deliiski Tz, Andreevska K, Burgazliev H, Dimitrova Zl, Adverse drug reaction reporting by patients in region of Plovdiv., Scientific researches of the Union of Scientists in Bulgaria-Plovdiv, series G. Medicine, Pharmacy and Dental medicine, том:22, 2018, стр.:53-56, ISSN (online):2534-9392 2018
7 Hristov E, Parvova I, Ognianov S, Andreevska K, Delyiski Tz, Can we use the regulatory indicators and criteria for evaluation of pharmacovigilance? The other viewpoint!, Scripta Scientifica Pharmaceutica, том:5, 2018, стр.:57-0 2018
8 Hristov Е, Parvova I, Ognianov S, Andreevska K, Delyiski Tz, Can we use the regulatory indicators and criteria for evaluation of pharmacovigilance? The other viewpoint!, Scripta Scientifica Pharmaceutica, том:5, 2018, стр.:57-0 2018
9 Hristov E, Ognianov S, Deliyski T, Andreevska K, Burgazliev H, Grekova D, Dimitrova Z, Yordanov E, Rashkov D, Effect of Pharmacist Involvement on Patient Reporting of Adverse Drug Reactions in Bulgaria, J Adv Res Pharm Sci Pharmacol Interv , том:2, брой:2, 2018, стр.:1-6 2018
10 Hristov E, Ognyanov S, Deliyski T, Andreevska K, Burgazliev H, Grekova D, Dimitrova Z, Yordanov E, Rashkov D, Effect of Pharmacist Involvement on Patient Reporting of Adverse Drug Reactions in Bulgaria, J Adv Res Pharm Sci Pharmacol Interv, том:2, брой:2, 2018, стр.:1-6 2018
11 Asipova N, Hristov E, Delyiski Tz, Parvova I, Yordanov E, Andreevska K, Ognianov S, Burgazliev H, Health related quality of life – a pilot study in healthy volunteers, Revmatologiia (Bulgaria), 2018 2018
12 Asipova N, Hristov E, Delyiski Tz, Parvova I, Yordanov E, Andreevska K, Ognianov S, Burgazliev H, Health related quality of life – a pilot study in healthy volunteers. , Revmatologiia (Bulgaria), том:26, брой:4, 2018, стр.:18-28, Ref 2018
13 Nedelkov N, Yordanov E, Hristov E, Andreevska K, Dimitrova Zl, Delyiski Tz, Ognianov S, Parvova I, Serialization and verification of medicinal products – a pilot study among pharmacists in Bulgaria, Scientific works of the Union of Scientists in Bulgaria-Plovdiv, series G. Medicine, Pharmacy and Dental medicine, 2018 2018
14 Stoyanova S, Hristov E, Andreevska K, Delyiski Tz, Ognyanov S, Dimitrova Zl, Burgazliev H, The distance between dreams and reality is called action or what is it like to be among the first female pharmacists in Bulgaria?, Social medicine, 2018 2018
15 Hristov E, Dimitrova Zl, Parvova I, Ognyanov S, Delyiski Tz, Development of the pharmacoeconomics in Bulgaria., Social medicine, брой:2/3, 2017, стр.:14-19 2017
16 Zl. Dimitrova, I. Getov, E. Hristov, St. Georgiev, K. Andreevska, V. Madjarov, S. Ognianov, Hr. Burgazliev, Tz. Deliiski, K. Tzolova, Hospital pharmacy and the rise of clinical pharmacy in the United States., Social medicine, брой:2/3, 2017, стр.:8-10 2017
17 Dimitrova Zl, Hristov E, Andreevska K, Оgnianov S, Deliiski Tz, Burgazliev H, How did pharmacy education shape the pharmacy profession and pharmacy practice in USA., Social medicine, брой:2/3, 2017, стр.:7-9 2017
18 Димитрова, Зл., Гетов, И., Христов, Е., Георгиев, Ст., Андреевска, К., Маджаров, В., Огнянов, С., Бургазлиев, Хр., Делийски, Цв., Цолова, К., Болнична фармация и поява и развитие на клиничната фармация в САЩ, Социална медицина, брой:2-3, 2017, стр.:10-13 2017
19 Димитрова, Зл., Христов, Е., Андреевска, К., Огнянов, С., Делийски, Цв., Бургазлиев, Хр., Как фармацевтичното образование повлия на фармацевтичната професия и аптечната практика в САЩ. , Социална медицина, брой:2-3, 2017, стр.:7-10 2017
20 Груев, И., Делийски, Цв., Селективни модулатори на андрогенните рецептори (САРМ), Медицина и спорт, брой:3-4, 2017, стр.:28-29 2017
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Йорданов E, Рашков Д, Христов Е, Огнянов С, Делийски Ц, Андреевска К, Бургазлиев Х, Грекова Д, Димитрова Зл, Ролята на фармацевта за съобщаването на нежелани лекарствени реакции от пациента в България 2018
2 Секционен доклад, Неделков Н, Йорданов Е, Христов Е, Андреевска К, Делийски Ц, Огнянов С, Първова И, Сериализация и верификация на лекарствените продукти – пилотно проучване сред фармацевтите в България 2018
3 Секционен доклад, Лазарова Г, Георгиев С, Делийски Цв, Христов Е, Научни и практически подходи при провеждане на анализ на бюджетното въздействие като част от оценката на здравните технологии 2018
4 Секционен доклад, Рашков Д, Йорданов E, Христов Е, Огнянов С, Делийски Ц, Андреевска К, Бургазлиев Х, Грекова Д, Димитрова Зл, Докладване на нежелани лекарствени реакции от пациентите в България 2018
5 Секционен доклад, Лазарова Г, Делийски Ц, Христов Е, Научни и практически подходи при оценката на здравните технологии 2018
6 Секционен доклад, Hristov E., Ognianov S., Deliyski Tz., Andreevska K., Burgazliev X., Dimitrova Z. , Effect of pharmacist involvement on patient reporting of adverse drug reactions in Bulgaria. 2017
7 Секционен доклад, Делийски, Цв., Модерни терапиии: Научни и практически аспекти 2017