Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Еожени Сакъз
Глава от книга
Еожени Сакъз, "Столицата Мцурн и историографа Мараб Мцурнийски" от А. Саакян 2014
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Еожени Кеворк Сакъз, Как бе построен Арменският народен дом в София след отчуждаването на стария църковен имот на арменците в града, в-к "Ереван" 2016
2 Еожени Кеворк Сакъз, Списание Пламък, 2016
3 Еожени Кеворк Сакъз, Толкова близо, толкова далеч, Авангард прима 2014
Превод на статия
Еожени Сакъз, Разказ на Нарине Кроян "Едноокият ангел", Електронно списание Литернет, София 2020
Редактор на издание нереферирано
1 Еожени Сакъз, Арменско-български онлайн речник, Редактор на издание нереферирано 2017
2 Еожени Сакъз, Български речев етикет с еквиваленти на фразите на руски, арменски и английски език, Редактор на издание нереферирано 2012
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Еожени Сакъз, Признаване на геноцида над арменците в България, Сборник с доклади, 2016, стр.:146-151 2016
2 Еожени Сакъз, Процесът на отчуждаване на старата арменска църква „Света Богородица“ в София и построяването на новия храм, Арменският духовен живот в България, 2015, стр.:121-131 2015
3 Еожени Сакъз, Поглед на българските преводачи към арменската поезия през първата половина на XX век., Арменската духовност, 2010, стр.:333-338 2010
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Еожени Сакъз, "УСТАНОВЯВАНЕ НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ И РЕПУБЛИКА АРМЕНИЯ" 2019
2 Секционен доклад, Еожени Сакъз, „Признаване на геноцида над арменците в България“ 2015
3 Секционен доклад, Еожени Сакъз, „Процесът на отчуждаване на старата арменска църква „Света Богородица“ в София и построяването на новия храм в града“ 2014
4 Секционен доклад, Еожени Сакъз, „Как бе създадена специалността „Арменска филология“ в СУ „Св. Кл. Охридски в помощ на училищата с преподаване на майчин арменски език“ 2014
5 Секционен доклад, Еожени Сакъз, „Карекин Нъждех – един герой на Армения и България“ 2013
6 Секционен доклад, Еожени Сакъз, "Поглед на българските преводачи към арменската поезия през първата половина на XX век" 2007