Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Еожени Сакъз
Глава от книга
Еожени Сакъз, "Столицата Мцурн и историографа Мараб Мцурнийски" от А. Саакян 2014
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Еожени Кеворк Сакъз, Как бе построен Арменският народен дом в София след отчуждаването на стария църковен имот на арменците в града, в-к "Ереван" 2016
2 Еожени Кеворк Сакъз, Списание Пламък, 2016
3 Еожени Кеворк Сакъз, Толкова близо, толкова далеч, Авангард прима 2014
Превод на статия
Еожени Сакъз, Разказ на Нарине Кроян "Едноокият ангел", Електронно списание Литернет, София 2020
Редактор на издание нереферирано
1 Еожени Сакъз, Арменско-български онлайн речник, Редактор на издание нереферирано 2017
2 Еожени Сакъз, Български речев етикет с еквиваленти на фразите на руски, арменски и английски език, Редактор на издание нереферирано 2012
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Еожени Сакъз, "Арменската общност в Индия през XVI-XVIII в.", "Език, литература и култура на Изтока. Озарява умовете, разширява душите"", редактор/и:Гергана Русева, Боряна Камова, Павел Павлович, Теодор Леков, издателство:"Изток - Запад", 2023, стр.:534-544, ISBN:978-619-01-1352-2 2023
2 Еожени Сакъз, Арменските езически новогодишни традиции и отражението им в съвременната християнска обредност, Местните празници: ресурси, традиции, промени, editor/s:проф. дсн. Мая Келиян, Publisher:Орион Прес, 2023, pages:67-74, ISBN:978-954-9771-32-9 2023
3 Еожени Сакъз, Познатият и непознат Аветис Ахаронян. Още един щрих към неговото творчество., XIX научна конференция на нехабилитирани преподаватели и докторанти във Факултета по класически и нови филологии , Publisher:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2023, pages:58-67, ISSN (print):2738-8158 2023
4 Еожени Сакъз, Признаване на геноцида над арменците в България, Сборник с доклади, 2016, стр.:146-151 2016
5 Еожени Сакъз, Процесът на отчуждаване на старата арменска църква „Света Богородица“ в София и построяването на новия храм, Арменският духовен живот в България, 2015, стр.:121-131 2015
6 Еожени Сакъз, Поглед на българските преводачи към арменската поезия през първата половина на XX век., Арменската духовност, 2010, стр.:333-338 2010
7 Eojeni Sakaz, Процесът на отчуждаване на старата арменска църква „Света Богородица“ в София и построяването на новия храм, Арменският духовен живот в България, 2010 2010
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Еожени Сакъз, "Култът към божествата на новата година и отражението му в арменските народни приказки" 2023
2 Секционен доклад, Еожени Сакъз, "Заговезни или Барекендан - въплъщението на древната новогодишна традиция" 2023
3 Секционен доклад, Еожени Сакъз, Арменските езически новогодишни традиции и отражението им в съвременната християнска обредност 2023
4 Секционен доклад, Еожени Сакъз, "Култът към Аманор и Ванатур - божествата на новата година" 2022
5 Секционен доклад, Еожени Сакъз, "Култът към богинята Астхик и ролята ѝ в арменската митология" 2022
6 Секционен доклад, Еожени Сакъз, "Аветис Ахаронян между литературата и дипломацията" 2022
7 Секционен доклад, Еожени Сакъз, Познатият и непознат Аветис Ахаронян. Още един щрих към неговото творчество. 2022
8 Секционен доклад, Еожени Сакъз, "УСТАНОВЯВАНЕ НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ И РЕПУБЛИКА АРМЕНИЯ" 2019
9 Секционен доклад, Еожени Сакъз, „Признаване на геноцида над арменците в България“ 2015
10 Секционен доклад, Еожени Сакъз, „Как бе създадена специалността „Арменска филология“ в СУ „Св. Кл. Охридски в помощ на училищата с преподаване на майчин арменски език“ 2014
11 Секционен доклад, Еожени Сакъз, „Процесът на отчуждаване на старата арменска църква „Света Богородица“ в София и построяването на новия храм в града“ 2014
12 Секционен доклад, Еожени Сакъз, „Карекин Нъждех – един герой на Армения и България“ 2013
13 Секционен доклад, Еожени Сакъз, "Поглед на българските преводачи към арменската поезия през първата половина на XX век" 2007