Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Веселин Стамов

ORCID ID:0000-0002-7892-8592
Книга
1 Веселин Златилов, Здравко Иванов, Лингвистични турнири на Работилница за знание, ISBN:978-954-398-583-8, КК "Труд", София, Рецензирано 2018
2 Веселин Златилов, Илиана Цветкова, Таня Тонова, Първа математическа читанка, ISBN:954-528-468-4, Труд, София 2004
Редактор на сборник
1 Веселин Златилов, изд. "Просвета - София", Национално външно оценяване по математика в 7. клас. Задачи по формата PISA, Редактор на сборник 2018
2 Веселин Златилов, Изд. "Просвета-София", Полезната математика. Ключови компетентности за 5. клас, Редактор на сборник 2016
3 Веселин Златилов, изд. "Просвета - София", Лингвистичен калейдоскоп, Редактор на сборник 2012
4 Веселин Златилов, Изд. "Просвета-София", Как да решаваме лесно трудни задачи. 11 нестандартни метода. 8.-10. клас., Редактор на сборник 2012
5 Веселин Златилов, Изд. "Просвета-София", Математика за 10. клас. Задължителна подготовка, Редактор на сборник 2012
6 Веселин Златилов, Изд. "Просвета-София", Математика за 4. клас, Редактор на сборник 2012
7 Веселин Златилов, Изд. "Азбуки - Просвета", Тренировъчни и изпитни тестове по математика за 5. клас, Редактор на сборник 2011
8 Веселин Златилов, Изд. "Просвета-София", Книга за учителя по математика за 4. клас, Редактор на сборник 2011
9 Веселин Златилов, Изд. "Просвета-София", Математика. Учебно помагало за ЗИП 7. клас, Редактор на сборник 2011
10 Веселин Златилов, изд. "Просвета - София", Лингвистична мозайка, Редактор на сборник 2010
11 Веселин Златилов, изд. "Просвета - София", Подготви се за PISA! Математика. Примерни задачи от PISA на ОИСР, Редактор на сборник 2010
12 Веселин Златилов, Изд. "Просвета-София", Математика. Учебно помагало за ЗИП 5. клас, Редактор на сборник 2010
Статия в научно списание
1 Lazarov, Borislav, Zlatilov, Veselin, PROBLEMS FROM THE MATHEMATICAL LINGUISTICS COMPETITIONS IN THE CONTEXT OF THE BULGARIAN NATIONAL EXTERNAL ASSESSMENT BY THE END OF THE 10TH GRADE, MATHEMATICS AND INFORMATICS, vol:65, issue:2, 2022, pages:171-185, ISSN (print):1310-2230, ISSN (online):1314-8532, doi:10.53656/math2022-2-6-zad 2022
2 Иван Держански, Веселин Златилов, Втори коледен лингвистичен турнир, Математика и информатика, том:60, брой:2, 2017, стр.:207-213, ISSN (print):1310-2230, ISSN (online):1314-8532 2017
3 Иван Держански, Веселин Златилов, Коледен лингвистичен турнир, МАТЕМАТИКА ПЛЮС, брой:2, 2016, стр.:66-70, ISSN (print):0861-8321 2016
4 Веселин Златилов, Времето тече, МАТЕМАТИКА ПЛЮС, брой:1, 2015, стр.:11-13, ISSN (print):0861-8321 2015
5 Веселин Златилов, Теорема на Пик и редицата на Фарей, МАТЕМАТИКА ПЛЮС, брой:1, 2015, стр.:61-64, ISSN (print):0861-8321 2015
6 Веселин Златилов, Математическа лингвистика. Звукова хармония, МАТЕМАТИКА ПЛЮС, брой:2, 2008, стр.:66-69, ISSN (print):0861-8321 2008
7 Накова, Р., В. Златилов, Кр. Петрова, Ако кандидатствате след 7 клас, Математика плюс, брой:2, 2006 2006
8 Веселин Златилов, Красимира Петрова, Ако кандидатствате след 7 клас, МАТЕМАТИКА ПЛЮС, брой:1, 2005, стр.:21-24, ISSN (print):0861-8321 2005
9 Веселин Златилов, Красимира Петрова, Ако кандидатствате след 7 клас, МАТЕМАТИКА ПЛЮС, брой:4, 2004, стр.:26-28, ISSN (print):0861-8321 2004
10 Веселин Златилов, Да върнем филмчето назад, МАТЕМАТИКА ПЛЮС, брой:4, 2004, стр.:12-13, ISSN (print):0861-8321 2004
11 Веселин Златилов, Гащите на Питагор, МАТЕМАТИКА ПЛЮС, брой:2, 2003, стр.:54-58, ISSN (print):0861-8321 2003
12 Веселин Златилов, Броене в кръг, МАТЕМАТИКА ПЛЮС, брой:1, 2001, стр.:64-66, ISSN (print):0861-8321 2001
13 Таня Тонова, Веселин Златилов, Ако кандидатствате след 7 клас, МАТЕМАТИКА ПЛЮС, брой:1, 2000, стр.:47-51, ISSN (print):0861-8321 2000
14 Таня Тонова, Веселин Златилов, Ако кандидатствате след 7 клас, МАТЕМАТИКА ПЛЮС, брой:2, 2000, стр.:29-42, ISSN (print):0861-8321 2000
15 Кирил Банков, Надежда Джонева, Дияна Иванова, Веселин Златилов, Мариана Тодорова, Таня Тонова, Стефка Ятовска, Стоян Бахчеванов, Александра Шишкова, Румяна Илчева, Тренировъчен тест за кандидатстващите след седми клас, МАТЕМАТИКА ПЛЮС, брой:2, 2000, стр.:43-47, ISSN (print):0861-8321 2000
16 Кирил Банков, Антония Полименова, Таня Тонова, Мариана Тодорова, Веселин Златилов, Стефка Ятовска, Александра Шишкова, Христина Йонова, Мира Славова, Калина Цонева, Тренировъчен тест за кандидатстващите след седми клас, МАТЕМАТИКА ПЛЮС, брой:1, 2000, стр.:23-26, ISSN (print):0861-8321 2000
17 Веселин Златилов, Формула на Ойлер, МАТЕМАТИКА ПЛЮС, брой:1, 2000, стр.:63-66, ISSN (print):0861-8321 2000
18 Веселин Златилов, Да изберем, да подредим, да преброим, МАТЕМАТИКА ПЛЮС, брой:1, 1999, стр.:61-63, ISSN (print):0861-8321 1999
19 В. Златилов, Календари, МАТЕМАТИКА ПЛЮС, брой:1, 1996, стр.:42-43, ISSN (print):0861-8321 1996
20 Веселин Златилов, Геометрия в кибритена кутийка, МАТЕМАТИКА ПЛЮС, брой:2, 1995, стр.:49-50, ISSN (print):0861-8321 1995
Учебник
1 Иван Тонов, Ирина Шаркова, Мария Христова, Донка Капралова, Веселин Златилов, Е. Каращранова, Математика за 12. клас - профилирана подготовка: Вероятности и анализ на данни, ISBN:9789547453425, Регалия 6, София 2021
2 Иван Тонов, Ирина Шаркова, Мария Христова, Донка Капралова, Веселин Златилов, Е. Каращранова, Математика за 12. клас - профилирана подготовка: Практическа математика, ISBN:9789547453418, Регалия 6, София 2021
3 Иван Тонов, Ирина Шаркова, Мария Христова, Донка Капралова, Веселин Златилов, Математика за 11. клас, ISBN:9789547453227, Регалия 6, София 2020
4 Иван Тонов, Ирина Шаркова, Мария Христова, Донка Капралова, Веселин Златилов, Математика за 11. клас - профилирана подготовка Модул 1: Геометрия, ISBN:9789547453302, Регалия 6, София 2020
5 Иван Тонов, Ирина Шаркова, Мария Христова, Донка Капралова, Веселин Златилов, Математика за 11. клас - профилирана подготовка Модул 2: Елементи на математическия анализ, ISBN:9789547453296, Регалия 6, София 2020
6 Иван Тонов, Ирина Шаркова, Мария Христова, Донка Капралова, Веселин Златилов, Математика за 12. клас, ISBN:9789547453357, Регалия 6, София 2020
7 Иван Тонов, Ирина Шаркова, Мария Христова, Донка Капралова, Веселин Златилов, Математика за 10. клас, ISBN:978-954-745-304-3, Регалия 6, София, Рецензирано 2019
8 Иван Тонов, Ирина Шаркова, Мария Христова, Донка Капралова, Веселин Златилов, Математика за 9. клас, ISBN:978-954-745-288-6, Регалия 6, София, Рецензирано 2018
9 Иван Тонов, Ирина Шаркова, Мария Христова, Донка Капралова, Веселин Златилов, Математика за 8. клас, ISBN:978-954-745-277-0, Регалия 6, София, Рецензирано 2017
Учебник/Учебно помагало
Веселин Златилов, Таня Тонова, Втора математическа читанка, Труд, София 2012
Учебно помагало
1 Боянка Савова, Мариана Тодорова, Веселин Златилов, Текуща подготовка по математика за национално външно оценяване в 7. клас, ISBN:978-954-01-3802-2, Просвета - София, София 2019
2 Веселин Златилов, Невена Чардакова, Математическа работилница. Блокче с геометрични тела за 6. клас, ISBN:978-954-01-2962-4, Просвета - София, София 2014
3 Веселин Златилов, Невена Чардакова, Математическа работилница. Блокче с геометрични фигури за 5. клас, ISBN:978-954-01-2753-8, Просвета - София, София 2013
4 Боянка Савова, Мариана Тодорова, Веселин Златилов, Текуща подготовка по математика за външно оценяване и приемен изпит след 7. клас, ISBN:978-954-01-2734-7, Просвета - София, София 2013
5 Савка Ненова, Надежда Чифчибашиева, Невена Чардакова, Веселин Златилов, Контролни работи по математика за 5. клас, ISBN:978-954-01-2609-8, Просвета - София, София 2011
6 Таня Тонова, Веселин Златилов, Линка Минчева, Сборник задачи и тестове по математика за 6. клас, ISBN:978-954-01-2488-9, Просвета - София, София, Рецензирано 2010
7 Боянка Савова, Мариана Тодорова, Веселин Златилов, Тестове по математика за 7. клас, ISBN:978-954-01-2479-7, Просвета - София, София 2010
8 Таня Тонова, Веселин Златилов, Линка Минчева, Сборник задачи по математика за 6. клас, ISBN:978-954-01-2042-3, Просвета - София, София, Рецензирано 2007
9 Мариана Тодорова, Линка Минчева, Веселин Златилов, Иван Георгиев, Невена Събева, Кармелия Михайлова, Славка Адриянова, Тестови задачи по математика. Помагало за кандидатстване след 7. клас, ISBN:978-954-01-1992-2, Просвета - София, София, Рецензирано 2007
10 Веселин Златилов, Математическа тетрадка 3-4. клас, ISBN:954-528-493-5, КК "Труд", София 2005
11 Веселин Златилов, Илиана Цветкова, Таня Тонова, Първа математическа читанка, ISBN:954-528-468-4, Труд, София 2004
12 Таня Тонова, Веселин Златилов, Линка Минчева, Сборник задачи по математика за 6. клас, ISBN:954-01-1392-Х, Просвета - София, София, Рецензирано 2003
13 Веселин Златилов, Таня Тонова, Илиана Цветкова, Валерия Панделиева, Математическа читанка, ISBN:954-528-172-3, 954-733-139-6, КК "Труд", ИК "Прозорец", София, Рецензирано 2000
14 Таня Тонова, Веселин Златилов, Савка Ненова, Задачи и тестове по математика за шести клас, ISBN:954-799-562-6, София, Рецензирано 1998