Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. д-р Елеонора Колева
Дисертация д-р
Елеонора Димчева Колева, Кулинарните реалии като културен код в съвременната японска литература. Храната като инструмент в изграждане на женските образи в японската литература от 80-те години насетне с фокус върху Нацуо Кирино, Софийски университет "Св. Кл. Охридски", Ръководител:проф.дфн Бойка Цигова 2018
Друго (научно-популярни и др. под.)
Елеонора Димчева Колева, "Гротески от съвременна Япония. Фатален ли е краят на фаталната жена" В: "Литературен вестник" 26 (14) 12-18.04.2017, стр. 11, 2017
Изложби
Елеонора Димчева Колева , Национална Япония в България 2015 София, Софийски университет фотографска изложба на фотоси от и за Япония 2015
Научен проект
1 Елеонора Колева, Balkan Peninsula Japanese Language Summer Camp 3.07-9.07.2016 , Ръководител, Japan Foundation 2016
2 Елеонора Колева, Japanese Language and Culture without Limits Sofia University “St. Kliment Ohridski” , Ръководител, Mitsubishi Corporation 2016
3 Елеонора Колева, Balkan Peninsula Japanese Language Summer Camp 29.06-4.07.2015 , Ръководител, Japan Foundation 2015
4 Елеонора Колева, Establishing of “MC Centre of Contemporary Japan” at Sofia University “St. Kliment Ohridski” , Ръководител, Mitsubishi Corporation 2015
5 Елеонора Колева, Първа конференция на студента японист в СУ „Св. Климент Охридски“ под надслов „Япония – загадъчна и близка“, посветена на 55-годишнината от възстановяването на дипломатическите отношения между България и Япония“, Член, ФКНФ, Номер на договора:102/17.04.2015 2015
6 Елеонора Колева, Balkan Peninsula Japanese Language Summer Camp 30.06-5.07.2014 , Член, Japan Foundation 2014
7 Елеонора Колева, JAPAN IN BULGARIA Students’ Club for Japanese Culture – a long-term program for promoting Japanese language and culture in Bulgaria for the Japanese Studies Section at Sofia University “St. Kl. Ohridski, Ръководител, Mitsubishi Corporation 2014
8 Елеонора Колева, Юбилейна научна конференция „Бъдещи хоризонти“, посветена на 25-годишнината на специалност Японистика в СУ „Св. Климент Охридски“, Член, ФКНФ, Номер на договора:019/28.04.2014 2014
9 Елеонора Колева, Balkan Peninsula Japanese Language Summer Camp 17.06-22.06.2013, Член, Japan Foundation 2013
10 Елеонора Колева, Renovation of a conference hall to be named “Mitsubishi Corporation” Hall and Academic Research Support for the Japanese Studies Section of Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Ръководител, Mitsubishi Corporation 2013
11 Елеонора Колева, Balkan Peninsula Japanese Language Summer Юни 2012 , Член, Japan Foundation 2012
12 Елеонора Колева, Renovation of the Facilities and Purchase of Study Equipment for the Japanese Studies Section of Sofia University “St. Kliment Ohridski” – Donation of Mitsubishi Corporation to Sofia University, Japanese Studies , Ръководител, Mitsubishi Corporation 2012
Превод на книга
Елеонора Колева, Албена Тодорова, Александър Станков, Дарин Тенев, Мила Манева, Соня Димова, Цветелина Радева, Юлия Узунова, Метаморфоза, или история за момичето, което се превърна в риба. Прев. от яп. В:Дадзай Осаму - Провалът на човека и други произведения, с.175-187, Алтера, София 2011
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Елеонора Колева, За самотата в японската култура и общество, Бъдещи перспективи - Сборник доклади от научно конференция с международно участие по случай 25-годишнината на специалност Японистика в СУ „Св. Кл. Охридски , издателство:УИ „Св.Кл.Охридски”, 2016, стр.:139-148 2016
2 Елеонора Колева, Храната като „оръжие” в романа „Гротескно” на Кирино Нацуо. Канибализмът като метафора. , Филологията – класическа и нова- сборник доклади от юбилейна научна конференция на Факултета по класически и нови филологии, УИ „Св. Кл. Охридски” , издателство:УИ „Св.Кл.Охридски”, 2016, стр.:447-455 2016
3 Елеонора Колева, Чантата на Учителя” на Хироми Каваками: За вкуса на самотата на едно съвременно „Лунно” момиче., Луна, бамбук, огледало – изтоковедски изследвания –Юбилеен сборник по случай 60 годишнината на проф дфн Александър Федотов. , 2016, стр.:54-65 2016
4 コレヴァ・エレオノーラ, 現代日本文学における食と孤独に関する一考察, アルザス日欧知的交流事業 日本研究セミナー「日常生活文化」報告書, издателство:Japan Foundation, 2015 2015
5 Елеонора Колева, Кулинарната носталгия в Роден край на Шимадзаки Тосон, България, Япония, Светът - Сборник доклади от юбилейната конференция с международно участие по случай 20 години специалност Японистика в СУ „Св. Кл. Охридски, издателство:УИ „Св.Кл.Охридски”, 2013, стр.:220-224 2013
6 Eleonora Koleva, “OUT of Order” or “OUT away from the Order” – Food, Japanese women and the way to freedom in OUT by Kirino Natsuo, Issues of Far Eastern Literatures – Papers of 5th International Scientific conference in St Petersburg State University, vol.3, St Petersburg, издателство:St Petersburg State University, 2012, стр.:300-309 2012
7 コレヴァ・エレオノーラ, 飯尾幸司, 「ソフィア大学における課題遂行型授業例 −日本人のためのブルガリア紹介ブログ作成」, 『課題遂行型学習における授業実践と教授法 −中東欧日本語教育研修会2012報告書−』, издателство:Budapest: Japan Foundation, 2012, стр.:95-101, в сътрудничество с чуждестранни учени 2012
8 Елеонора Колева, Нови методи в преподаването на практически японски език, Япония – времена, духовност и перспективи. Сборник доклади от научна конференция по повод 60-годишния юбилей на проф. дфн Бойка Цигова, издателство:София: Звезди, 2012, стр.:238-248 2012
9 Eleonora Koleva, The way of ramen in Japan – from the Chinese noodles la mien 拉麺 to the Japanese national dish ラーメン, The Silk Road – Papers from the International conference, organized by Confucius Institute in Sofia, 2011, стр.:77-79 2011
10 Мирчев, Ст., M. Lyubenova, В. Пенева, С. Наумова, И. Иванчева, А. Генкова, Е. Колева, Н. Симеонова, А. Младенов, К. Георгиева, Здравословно състояние и основни стресови фактори в кестеновите гори (Castanea sativa Mill.) - Беласица. (Health condition and main stress factors in chestnut forests (Castanea sativa Mill.) – Belasitza.), Устойчиво управление на кестеновите гори, Регионална работна среща, Берковица, редактор/и:Св. Братанова- Дончева, 2003, стр.:12-20 2003
Съставителска дейност
Гергана Петкова, Антон Андреев, Елеонора Колева, Албена Тодорова, Япония - Времена, духовност и перспективи, ISBN:978-954-8697-51-4, Звезди, София 2012
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Eleonora Koleva, Food is Identity, Food is Power, Food is “Weapon” in Grotesque by Kirino Natsuo 2015
2 Секционен доклад, Елеонора Колева, За самотата в японската култура и общество 2015
3 Секционен доклад, コレヴァ・エレオノーラ, 現代日本文学における食と孤独に関する一考察 2015
4 Секционен доклад, Eleonora Koleva, Some thoughts on food in OUT by Kirino Natsuo 2012
5 Секционен доклад, Елеонора Колева, теренно изследване 2012
6 Секционен доклад, Елеонора Колева, Нови методи в преподаването на практически японски език 2012
7 Секционен доклад, Елеонора Колева, “OUT of Order” or “OUT away from the Order” – Food, Japanese women and the way to freedom in OUT by Kirino Natsuo 2012
8 Секционен доклад, コレヴァ・エレオノーラ, 「ソフィア大学における課題遂行型授業例 −日本人のためのブルガリア紹介ブログ作成」 2012
9 Секционен доклад, Елеонора Колева, The way of ramen in Japan – from the Chinese noodles la mien 拉麺 to the Japanese national dish ラーメン 2011
10 Секционен доклад, Eleonora Koleva, Culinary Realities in Banana Yoshimoto’s Tsugumi 2011
11 Секционен доклад, Елеонора Колева, Кулинарната носталгия в Роден край на Шимадзаки Тосон 2010
Участие в редколегия
Елеонора Колева, Антон Андреев, Гергана Петкова, Албена Тодорова, Участие в редколегия 2016