Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на доц. доктор на науките Милена Якимова
Дисертация доктор на науките
Милена Якимова Якимова, Социална критика и практика: теоретични дилеми и практически механизми, СУ "Св. Климент Охридски" 2016
Дисертация д-р
Милена Якимова Якимова, Късна модерност и идентичност (социологически концептуализации на съвременността), ВАК, Ръководител:самостоятелна подготовка 2003
Книга
1 Dimitar Vatsov, Albena Hranova, Boryana Dimitrova, Boyan Znepolski, Deyan Kiuranov, Konstantin Pavlov, Martin Kanoushev, Milena Iakimova, Tom Junes, Tsvetozar Tomov, Anti-Democratic Propaganda in Bulgaria. Part One: News Websites and Print Media, 2013 – 2016. Quantitative Research, Human and Social Sciences Foundation – Sofia, Sofia 2017
2 Димитър Вацов, Албена Хранова, Боряна Димитрова, Боян Знеполски, Деян Кюранов, Константин Павлов, Мартин Канушев, Милена Якимова, Том Джунс, Цветозар Томов, Антидемократичната пропаганда в България. Първа част. Информационни сайтове и печатни медии: 2013 - 2016 г. Количествени изследвания, Фондация за хуманитарни и социални изследвания - София, София 2017
3 Milena Iakimova, Nina Nilolova, Svetlana Sabeva, The Bulgarian School and the Notion of Europe, Balkan Colleges Foundation, София 1999
4 Мартин Канушев, Нина Николова, Светлана Събева, Милена Якимова, Образът на „Другия” в учебниците по история на балканските страни, Фондация Балкански колежи, София 1997
Монография
1 Милена Якимова, Страх и пропаганда, ISBN:978-619-01-1014-2, Изток-Запад, София 2022
2 Милена Якимова, Как се ражда социален проблем, ISBN:978-619-152-958-2, Изток-Запад, София 2016
3 Милена Якимова, София на простолюдието (с тарикатско-български речник), ISBN:978-954-321-682-6, Изток-Запад, София 2010
4 Майя Грекова, Андрей Бунджулов, Лиляна Деянова, Снежана Димитрова, Мартин Канушев, Милена Якимова, Националната идентичност в ситуация на преход: исторически ресурси, ISBN:954-8318-13-Х, "Минерва", София 1997
Научен проект
1 Милена Якимова, Колко обществени са обществените медии, Член, EEA 2020
2 Милена Якимова, Детските имунизации: предизвикателство за съвременното българско общество, Член, МОН - "ФОНД НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ" 2018
3 Милена Якимова, Психично здраве и социални неравенства, Член, 2018
4 Милена Якимова, Публични образи на образованието или как се договарят легитимни неравенства, Ръководител, ФНИ на СУ 2018
5 Milena Iakimova, Fear Management and Social Governmentality, Член, Centre for Advanced Study - Sofia 2017
6 Милена Якимова, Политически употреби на Възраждането: исторически наследства и съвременност, Ръководител, ФНИ на МОН, Номер на договора:ДН15/5 2017
7 Милена Якимова, Антилиберални дискурси и пропагандни съобщения в българските медии, Член, ABF 2016
8 Милена Якимова, Образователни неравенства и социални шансове. Стратегически цели на реформата на българското средно образование и практически резултати, Член, ФНИ на МОН, Номер на договора:ДН 05/13 2016
9 Милена Якимова, Гражданска практика за студенти и учители: "Протестите след 2011 г.", Ръководител, EEA 2014
10 Милена Якимова, Отношенията лекар - пациент: институционални рамки и практически оценки, Ръководител, ФНИ на СУ 2013
Научно ръководство
1 Милена Якимова, Трансформация на ТВУ след падането на режима на държавния социализъм в България, СУ "Св. Климент Охридски" дисертация д-р:Здравко Сталев Ангелов 2023
2 Милена Якимова, (Не)желаната бяла булка на Средиземно море. Либийските бежанци в България през кодовете на маршрута към себе си, Софийски университет "Св. Климент Охридски", сатедра Социология, МП Политическа социология дипломна работа:Жени Валентинова Жикова 2022
3 Милена Якимова, Всеки сам си преценя: свобода и доверие в контекста на имунизационната кампания срещу Ковид-19, СУ "Св. Климент Охридски", катедра Социология, МП Политическа социология дипломна работа:Дамян Евгениев Коларов 2022
4 Милена Якимова, Светът като дистопия – разказите за пандемията в български конспиративни групи във Фейсбук, СУ "Св. Климент Охридски", ФЖМК, МП Дигитални медии и видеоигри дипломна работа:Мая Йорданова Димитрова 2022
5 Милена Якимова, Студиото създател на World of Warcraft: между корпоративната печалба и запазването на базата от играчи (2004-2022 г.), СУ "Св. Климент Охридски", ФЖМК, МП Дигитални медии и видеоигри дипломна работа:Мирослав Тодоров Иванов 2022
6 Милена Якимова, Геймърски общности онлайн и офлайн: Трансфер на социални отношения, нормативни и ролеви модели или паралелни всекидневни реалности, СУ "Св. Климент Охридски", катедра Социология дисертация д-р:Деян Иванов Паскалев 2021
7 Милена Якимова, Политики за интеграция: Столипиново като част от Европейска столица на културата „Пловдив 2019“ , СУ дипломна работа:Вероника Патрова 2019
8 Милена Якимова, Фактори за реинтеграция и ревиктимизация на жени жертви на насилие (четири разказа за нормализация на домашното насилие), дипломна работа:Теодора Паликарска 2019
9 Милена Якимова, Психологически експертизи и неолибералната управляемост на себе си, СУ дисертация д-р:Симеон Кюркчиев 2018
10 Милена Якимова, Джентрификация на Женския пазар - конструиране на градски политики и трансформация на местните отношения, СУ дисертация д-р:Никола Венков 2017
11 Милена Якимова, Оформяне и стабилизиране на антилиберален дискурс (Върху примера на две български медии) , СУ дипломна работа:Александър Григоров 2017
12 Милена Якимова, Към социалното конструиране на тялото на гражданина: здравето, болестта и хигиената в междувоенния период в София, дисертация д-р:Вероника Димитрова 2014
Редактор на издание реферирано
Милена Якимова, • (2011) Критика и хуманизъм, кн. 38, бр. 1. Нация и гражданство (съвместно с Албена Хранова), Редактор на издание реферирано 2011
Редактор на сборник
Милена Якимова, • (2008) Научен редактор на Грекова, М., В. Димитрова, Н. Германова, Я. Маркова, Д. Кюранов. Ромите в София: От изолация към интеграция?, София: Изток-запад., Редактор на сборник 2008
Статия в научно списание
1 Veronika Dimitrova, Savina Stoitsova, Gergana Nenova, Milena Yakimova, Vanya Rangelova, Irina Georgieva, Ivo Georgiev, Stefka Krumova, Antoaneta Minkova, Nadezhda Vladimirova, Bulgarian General Practitionersʼ Communication Styles about Child Vaccinations, Mainly Focused on Parental Decision Making in theVaccinations, Mainly Focused on Parental Decision Making in theContext of a Mandatory Immunization Schedule Context of a Mandatory Immunization Schedule, Healthcare, 2023, doi:https://doi.org/10.3390/healthcare11182566, Ref, Web of Science 2023
2 Veronika Dimitrova, Savina Stoitsova, Vanya Rangelov, Ralitsa Raycheva, Maria Martinova, Gergana Nenova, Milena Iakimova, Irina Georgieva, Ivo Georgiev, Stefka Krumova, High vaccine confidence and strong approval of the mandatory immunization schedule among Bulgarian general practitioners in 2022, Human Vaccines & Immunotherapeutics, 2023, Ref, Web of Science 2023
3 Dimitar Vatsov, Veronika Dimitrova, Ljubomir Donch, Valentin Valkanov, Milena Iakimova, The Pro-Russian Propaganda Machine in Bulgaria, and the Russian Style Representations of North Macedonia, Journal for Politics, Gender and Culture, vol:20, issue:1-2, 2023, pages:68-91, ISSN (print):ISSN 1409-9268, ISSN (online):ISSN 1857-8616, Ref 2023
4 Milena Iakimova, Education and Inequalities: Problem Nodes and Public Speakers, Bulgaria, 2017-2020, Critique and Humanism, vol:57, issue:2, 2022, pages:9-24, ISSN (print):0861-1718, Ref, др.(ERIH PLUS) 2022
5 Milena Iakimova, Mother Knows Best: Vaccine Risk Taking in the Context of the Cultural Model of Good Mothering, Critique and Humanism, vol:55, issue:3, 2021, pages:213-232, ISSN (print):0861-1718, Ref, др.(ERIH PLUS) 2021
6 Милена Якимова, Мама знае най-добре. Поемането на ваксинални рискове в контекста на културния модел на добрата майка, Критика и хуманизъм, том:55, брой:2, 2021, стр.:261-280, ISSN (print):0861-1718, Ref, др.(ERIH PLUS) 2021
7 Milena Iakimova, Ordinary Propagandists, Eurozine, vol:March, 2020, ISSN (online):1684-4637 2020
8 Милена Якимова, Ние, те и европейците, Критика и хуманизъм, vol:50 - II, issue:1, 2019, pages:145-158, ISSN (print):0861-1718, Ref, др.(ERIH+) 2019
9 Милена Якимова, Чие е това дете? Респонсибилизацията на семейството в образованието като генератор на социални неравенства, Социологически проблеми, vol:52, issue:2, 2019, ISSN (print):0324-1572 2019
10 Milena Iakimova, Dimitar Vatsov, Co-opting Discontent: Bulgarian Populism. Local Interests and Russian Propaganda, Critique and Humanism, том:49, брой:1, 2018, стр.:233-248, ISSN (print):ISSN 0861-1718, Ref 2018
11 Milena Iakimova, Populist Propaganda in a Context of Social Solitude, Critique and Humanism, том:49, брой:1, 2018, стр.:293-312, ISSN (print):ISSN 0861-1718, Ref 2018
12 Milena Iakimova, Propaganda Clichés, Fear-Mongering and Resentment in Bulgarian Society, 2016–2017, CAS Working Paper Series, брой:10, 2018, стр.:1-33 2018
13 Milena Iakimova, Dimitar Vatsov, Co-opting Discontent: Russian Propaganda in the Bulgarian Media, Eurozine, брой:October 18, 2017 2017
14 Милена Якимова, Димитър Вацов, Експроприиране на недоволството: български популизъм, локални интереси и руска пропаганда, Критика и хуманизъм, том:47, брой:1, 2017, стр.:51-68, ISSN (print):ISSN 0861-1718, Ref 2017
15 Милена Якимова, Контекстът: интимно напасване, Пирон, том:14, 2017 2017
16 Милена Якимова, Популистка пропаганда в контекста на социална самота, Критика и хуманизъм, том:47, брой:1, 2017, стр.:365-384, Ref 2017
17 Милена Якимова, Димитар Вацов, Российская пропаганда в болгарских СМИ, Вестник общественного мнения, том:125, брой:3-4, 2017, стр.:38-47 2017
18 Milena Iakimova, ‘This Old Trickster, Our Sofia’: The City of Traffic, the City of Protest, Critique and Humanism, том:46, брой:1, 2016, стр.:151-162, ISSN (print):ISSN 0861-1718, Ref 2016
19 Милена Якимова, Огъване на свободата: протестите и перипетиите на индивидуалната свобода след свиването на социалната държава, Критика и хуманизъм, том:45, брой:1, 2016, стр.:263-272, Ref 2016
20 Милена Якимова, Миметическото мелене и виртуозността на всекидневната рационалност, Пирон, брой:11, 2015 2015
21 Милена Якимова, Психологията като корпоративна техника на управляемост. Как „грижата за себе си“ се обръща срещу „себе си“, Критика и хуманизъм, том:44, брой:1, 2015, стр.:29-44, Ref 2015
22 Милена Якимова, „Тази стара политическа въжеиграчка, нашата столица“: градът на трафика, градът на протеста, Критика и хуманизъм, том:42, брой:1-2, 2013, стр.:271-282, Ref 2013
23 Милена Якимова, Как се ражда социален проблем, Социологически проблеми, брой:3-4, 2013, стр.:118-137, ISSN (print):0324-1572, Ref 2013
24 Milena Iakimova, ‘The Care of the Self’ and the Critique of the Present, Critique and Humanism, брой:special issue, 2012, стр.:77-92, ISSN (print):0861-1718, Ref 2012
25 Милена Якимова, „Грижата за себе си“ и критиката на настоящето, Критика и хуманизъм, том:38, брой:1, 2012, стр.:185-200, ISSN (print):0861-1718, Ref 2012
26 Милена Якимова, „Циганите“, „ромите“ и „Умберто Еко“, Критика и хуманизъм, том:39, брой:2, 2012, стр.:279-299, ISSN (print):ISSN 0861-1718, Ref 2012
27 Милена Якимова, Еманципацията като господство и страстта на конформизма, Социологически проблеми, том:XLIV-I, 2012, стр.:45-62, Ref 2012
28 Милена Якимова, Гражданите на родината, Критика и хуманизъм, том:37, брой:2, 2011, стр.:49-80, ISSN (print):ISSN 0861-1718, Ref 2011
29 Milena Iakimova, Identity and Social Order: Urban Space as Research Laboratory, Sociological Problems, брой:special issue, 2010, стр.:187-198, Ref 2010
30 Milena Iakimova, The Ordinary: The New Metaphysical Authority of Critique, Critique and Humanism, том:35, брой:2, 2010, стр.:85-102, Ref 2010
31 Милена Якимова, Обикновеното - новата метафизична инстанция на критиката, Критика и хуманизъм, том:32, брой:2, 2010, стр.:27-44, Ref 2010
32 Милена Якимова, По следите на "себе си", Социологически проблеми, брой:извънреден брой, 2010, стр.:233-248 2010
33 Милена Якимова, Съвременният град и фрагментирането на социалния ред, Годишник на Софийския университет. Книга Социология, том:102, 2010, стр.:121-128 2010
34 Милена Якимова, Войникът-гражданин, апашът и пролетарският бледен отрок, Критика и хуманизъм, том:29, брой:2, 2009, стр.:301-324, Ref 2009
35 Милена Якимова, Бавното време на теоретическия разум, Социологически проблеми, брой:1-2, 2008 2008
36 Милена Якимова, Как през дискурси стигаме до идентичности, Социологически проблеми, брой:3-4, 2006, стр.:225-238, Ref 2006
37 Милена Якимова, Парадигмата на признаването като нормативен ориентир за социалното изследване, Критика и хуманизъм, том:22, брой:извънреден брой, 2006, стр.:117-124, Ref 2006
38 Милена Якимова, София на сюртуклиите, краят на 19 век, Критика и хуманизъм, том:20, брой:1, 2005, стр.:195-222, Ref 2005
39 Zygmunt Bauman, Milena Yakimova, A Postmodern Grid of the Worldmap?, Eurozine, issue:8 November, 2002, ISSN (online):1684-4637, International 2002
40 Nina Nikolova, Svetlana Sabeva, Milena Yakimova, Europe and its Shadow, Eurozine, issue:30 January, 2002, ISSN (online):1684-4637 2002
41 Милена Якимова, Зигмунт Бауман, Власт без политика, Критика и хуманизъм, том:14, брой:2, 2002, стр.:7-16, ISSN (print):0861-1718, Ref, др.(CEEOL), в сътрудничество с чуждестранни учени 2002
42 Милена Якимова, Съвременната социална ситуация на социалните науки и ползата от практическа рефлексивност, Социологически проблеми, брой:1-2, 2002, стр.:40-47, Ref 2002
43 Милена Якимова, Проблемът за рефлексивността и несводимостта на ценностните редове, Критика и хуманизъм, том:11, брой:2, 2001, стр.:161-176, Ref 2001
44 Нина Николова, Светлана Събева, Милена Якимова, Европа и нейната сянка (Представите на българските учители по история), Критика и хуманизъм, том:8, брой:1, 2000, стр.:199-213, Ref 2000
45 Милена Якимова, Политическото тяло и политическото пространство, Критика и хуманизъм, том:9, брой:2, 2000, стр.:199-204, Ref 2000
46 Милена Якимова, Географската карта и модерната публичност (визуализиране и обитаване на пространството), Критика и хуманизъм, том:5, 1998, стр.:157-166, Ref 1998
47 Милена Якимова, Споменът, афективността и ефективността на времето, Социологически проблеми, брой:3-4, 1998, стр.:82-89, Ref 1998
48 Нина Николова, Светлана Събева, Милена Якимова, Мартин Канушев, Символна топология на Балканите: Балканският съсед в представите на днешните български тийнейджъри, Социологически проблеми, брой:3-4, 1997, стр.:105-123, Ref 1997
Статия в поредица
Милена Якимова, Революциите на наемника-предприемач, Гражданска практика за студенти и учители: Протестите след 2011 г.“, 2015 2015
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Милена Якимова, Професията на журналиста и перипетиите на свободното слово, Социологията като граждански ангажимент. Юбилеен сборник за 65-годишнината на Петя Кабакчиева, редактор/и:Грекова, М., М. Минева, Л. Вайсова, М. Христов, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2022 2022
2 Милена Якимова, Утре ще сме по-добри. Но какво беше „утре“?, Време и памет. Юбилеен сборник за 70-годишнината на Лиляна Деянова, редактор/и:Грекова, М., П. Кабакчиева, М. Христов, М. Якимова, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2021 2021
3 Милена Якимова, Железобетон и публичен ред: София от 20-те години на XX век, Социални науки и природни светове, редактор/и:Десислава Лилова, издателство:Рива, 2015 2015
4 Милена Якимова, Рая Раева, Паметта е колективна сила, драматургия, Баница, редактор/и:Рая Раева, 2015 2015
5 Милена Якимова, Свобода и бедност, 25 години промени. Граници и периодизация на прехода. Институции и качество на демокрацията, редактор/и:Михаил Груев, издателство:Фондация Софийска платформа, 2015, стр.:59-75, ISSN (print):978-619-90431-4-1 2015
6 Милена Якимова, Конфликтът и общността, По стъпките на Другия. Сборник в чест на Майя Грекова, редактор/и:Милена Якимова, Петя Кабакчиева, Марина Лякова, Вероника Димитрова, издателство:Просвета, 2014, стр.:352-367, ISBN:978-954-01-3059-0 2014
7 Милена Якимова, Да направиш себе си разбираем, Чужденецът и всекидневието. Сборник, посветен на 60-годишнината на Кольо Коев, редактор/и:Светлана Събева, Христо Тодоров, Деян Деянов, Теодора Карамелска, издателство:Издателство на НБУ, 2013, стр.:209-227 2013
Студия в научно списание
Милена Якимова, Как ние, лаиците, говорим за националната си история. Националният разказ, витрините на културното наследство и мистиката на далечното минало, Критика и хуманизъм, том:56, брой:1, 2022, стр.:13-49, ISSN (print):0861-1718, Ref, др.(ERIH PLUS) 2022
Съставителска дейност
1 Милена Якимова, Албена Хранова, Възраждането: български и македонски употреби. Сп. Критика и хуманизъм, кн. 56, бр. 1, ISSN (print):, Сп. Критика и хуманизъм, София, Ref, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2022
2 Майя Грекова, Петя Кабакчиева, Момчил Христов, Милена Якимова, Време и памет. Юбилеен сборник за 70-годишнината на Лиляна Деянова, УИ "Св. Климент Охридски", София, в сътрудничество с чуждестранни учени 2021
3 Милена Якимова, Албена Хранова, Политически употреби на Възраждането, втора част, ISSN (print):, сп. Критика и хуманизъм, т. 50, бр. 1, София, Ref 2019
4 Милена Якимова, Албена Хранова, Политически употреби на Възраждането, първа част, ISSN (print):, сп. Критика и хуманизъм, т. 50, бр. 2, София, Ref 2018
5 Милена Якимова, Том Джунс, Протестите като гражданска практика. Сп. Критика и хуманизъм, кн. 45, бр. 1, ISSN (print):, София, Ref, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2016
6 Милена Якимова, Петя Кабакчиева, Марина Лякова, Вероника Димитрова, По стъпките на Другия. Сборник в чест на Майя Грекова, ISBN:978-954-01-3059-0, Просвета, София 2014
7 Милена Якимова, Албена Хранова, Нация и гражданство, сп. Критика и хуманизъм, кн. 38, бр. 1, ISSN (print):, София, Ref, Рецензирано 2011
8 Милена Якимова, Мила Минева, Култури в движение, сп. Критика и хуманизъм, кн. 25, бр. 1, ISSN (print):, Ref, Рецензирано 2008
9 Милена Якимова, Рефлексивна модерност и традиция, сп. Критика и хуманизъм, кн. 14, бр. 2, ISSN (print):, София, Ref 2002
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Милена Якимова, Що е действие 2023
2 Секционен доклад, Милена Якимова, Режисура на впечатленията 2023
3 Секционен доклад, Милена Якимова, Who cares about suffering in wartime? 2023
4 Секционен доклад, Милена Якимова, Всекидневни конспирации и респонсибилизации 2022
5 Секционен доклад, Milena Iakimova together with Dimitar Vatsov, Populist and (pro)Russian Propaganda in the Bulgarian Media Online, 2013-2022 2022
6 Секционен доклад, Милена Якимова, Тревожност, страх и пропаганден ефект 2022
7 Секционен доклад, Milena Iakimova, Risk and Responsibilisation 2022
8 Секционен доклад, Милена Якимова, Какъв дневен ред на обществото задават актуалните предавания на обществените медии 2021
9 Секционен доклад, Милена Якимова, Russian propaganda narratives, local oligarchic usages and social reception: The case of Bulgaria since 2013 2019
10 Секционен доклад, Милена Якимова, Populism, critique, propaganda 2019
11 Секционен доклад, Милена Якимова, Време и афективност 2019
12 Секционен доклад, Милена Якимова, Presentation of the Results of the Study 'Anti-Liberal Discourses and Propaganda Messages in Bulgarian Media' 2018
13 Секционен доклад, Милена Якимова, Anti-EU and anti-NATO Propaganda in the Bulgarian Media 2018
14 Секционен доклад, Милена Якимова, Технология на ресантимента: как пропагандата опакова социалното недоволство 2018
15 Секционен доклад, Милена Якимова, Отново за народа и интелигенцията: пропагандните ефекти на ресантимента и страха 2017
16 Секционен доклад, Milena Iakimova, Disinformation or propaganda; local interests or geopolitics 2017
17 Секционен доклад, Милена Якимова, В страната на човекоядците (Фуко за социологията и психоанализата) 2015
18 Секционен доклад, Милена Якимова, Телесното повторение: памет и афективна рационалност 2014
19 Секционен доклад, Милена Якимова, Свобода и бедност 2014
Участие в редколегия
1 Милена Якимова, Годишник на СУ, книга Социология, Участие в редколегия 2016
2 Милена Якимова, списание Критика и хуманизъм, Участие в редколегия 2001
Учебник
Димитър Вацов, Боян Знеполски, Милена Якимова, Теодор Тодорова, Гражданско образование 11 клас , ISBN:978-954-18-1528-1, Булвест 2000/Klett, София, Рецензирано 2020